zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133
Preko 300 žena informisano o merama zaštite od nasilja u porodici

Preko 300 žena informisano o merama zaštite od nasilja u porodici

Zavod za ravnopravnost polova obeležio je ovogodišnju kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” nizom predavanja po opštinama u Vojvodini koja su za cilj imala informisanje žena o tome šta je rodno zasnovano nasilje, kako ga prepoznati, koji je pravni okvir zaštite od nasilja, kao i koje nove zakonske mere donosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

U periodu od 27. novembra do 5. decembra 2017. godine Zavod za ravnopravnost polova je sproveo lokalnu Kampanju „Kroz život bez nasilja!” putem edukativnih tribina u 6 opština i gradova Vojvodine: u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Staroj Pazovi, Irigu, Inđiji i Novom Sadu.

Uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji su obezbedili podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca lokalnih policijskih stanica i uprava, Centara za socijalni rad, tužilaštva, domova zdravlja.
Predavanje o tome koje sve vrste nasilja postoje, zašto se muško nasilje dešava, ko su nasilnici, kao i koji su mehanizmi zaštite žena u situaciji nasilja održali su Milena Dujović, porodična savetnica, mr Miroslava Vučetić Ćirić, psihološkinja i psihoterapeutkinja iz Centra za socijalni rad Novi Sad, Dejan Ukropina, advokat i Daliborka Vojvodić Tomović, koordinatorka za nasilje u porodici u Policijskoj upravi Novi Sad.

Predavanja su okupila ukupno 356 žena i muškaraca.

Sprovedene aktivnosti Zavoda realizovane su u okviru pokrajinskog „Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u APV za period 2015-2020. godine“, a namera je da se institucije obavežu na informisanje javnosti o merama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja, da reaguju i ovaj problem uvrste u javne politike jer nasilje prevazilazi privatni i porodični prostor.

 

NЕ ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILJE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA

NЕ ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILJE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA

Zavod za ravnopravnost polova obeležiće ove godine Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ nizom predavanja u opštinama Vojvodine sa namerom da informiše javnost o tome šta je rodno zasnovano nasilje, koje su nadležnosti institucija uključenih u sistem zaštite od nasilja, kao i o novinama u zakonodavstvu Srbije u okviru kog će biti predstavljen nov zakon – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Tribine će biti održane u periodu od 27. novembra do 5. decembra 2017. u 6 vojvođanskih opština i gradova prema sledećem rasporedu:

27.11.2017, Sremska Mitrovica, sala opštine, 15 časova
27.11.2017, Ruma, sala opštine, 18 časova
28.11.2017, Stara Pazova, sala opštine, 18 časova
29.11.2017, Irig, Mesna zajednica (Vojvode Putnika 2), 17 časova
30.11.2017, Inđija, sala opštine, 18 časova
5.12.2017, Novi Sad, Skupština grada, Plava sala, 18 časova

Kampanja podrazumeva informisanje žena, sa akcentom na marginalizovane grupe poput seoskih žena, Romkinja i žena sa invaliditetom, imajući u vidu prepreke i okolnosti sa kojima se one suočavaju: tradicionalno patrijarhalno vaspitanje o položaju žena u zajednici, neprepoznavanje fenomena nasilja, nepoznavanje sopstvenih prava i nedovoljnu informisanost o nadležnostima institucija. 
Poražavajući su podaci o broju žena koje trpe nasilje, a još alarmantniji o ženama koje gube život tamo gde bi trebalo da su najbezbednije – u porodici. Seoske žene su dodatno suočene sa pitanjem nasilja u porodici i u partnerskim odnosima imajući u vidu da su daleko od nadležnih institucija i da je život u manjim zajednicama više podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu.
Osnov za ovu aktivnost predstavlja Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u APV za period od 2015. do 2020. koji je sastavni deo Strategije za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.

„16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” je međunarodna kampanja koja se obeležava od 1991. godine. Učesnici/učesnice kampanje odredili su 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama za početak kampanje i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava za kraj kampanje, kako bi simbolično povezali problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima i istakli da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava. Kampanja takođe uključuje i druge značajne datume, kao što su 29. novembar – Međunarodni dan zaštitnika ljudskih prava žena; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv SIDE, i 6. decembar – godišnjica Montrealskog masakra.

U kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” svake godine se uključuju pojedinci/pojedinke i grupe širom sveta koji zahtevaju eliminisanje svih oblika nasilja prema ženama kroz:

 Podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
 Jačanje aktivnosti na lokalnom nivou;
 Povezivanje lokalnih i međunarodnih aktivnosti;
 Uspostavljanje foruma za dijalog i razmenu strategija delovanja;
 Vršenje pritiska na vlade da sprovedu obaveze na osnovu domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata;
 Pružanje solidarnosti aktivistima/aktivistkinjama širom sveta.

Ove godine Kampanja „16 dana borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ biće obeležena pod motom „NE ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILjE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA“ odražavajući osnovni princip Agende održivog razvoja do 2030. godine.
Kampanja „NE ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILjE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA“ posvećena je svetu bez nasilja prema ženama i devojčicama širom sveta, istovremeno imajući u vidu i one najnepovoljnije i marginalizovane grupe kao što su izbeglice, migranti, manjine, populacije pogođene sukobom i prirodnim nepogodama, na prvom mestu.
Kao i prethodnih godina, narandžasta boja će biti ključna tema koja objedinjuje sve aktivnosti, a zgrade širom sveta biće osvetljene i ukrašene narandžastom bojom kako bi se globalna pažnja posvetila pitanju nasilja prema ženama i devojkama.

Gostovanje direktorke Zavoda na RTV povodom aktivnosti tokom Kampanje “16 dana aktivizma”


 

Preko 200 udruženja žena sa sela predstavilo svoje proizvode

Preko 200 udruženja žena sa sela predstavilo svoje proizvode

Povodom obeležavanja 15. oktobra – Međunarodnog dana seoskih žena, Zavod za ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i opština Bačka Palanka promovisali su u subotu, 14. oktobra 2017. u Bačkoj Palanci ženski seoski aktivizam u okviru tradicionalne manifestacije „Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini”.

Bačka Palanka je po drugi put bila domaćin ove manifestacije i deveta opština gde je održan Sajam, sa ciljem da se predstave izuzetne veštine i bogato stvaralaštvo seoskih žena u Vojvodini, kao i njihova spremnost i optimizam da učestvuju u svim aktivnostima zajednice i na taj način promovišu Vojvodinu.
Manifestaciju su otvorili predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.

‘Žene sa sela veoma su skromne i često ne znaju da je to što one rade veoma vredno. Mi smo tu, da im ukažemo na činjenicu da, ako se dobro organizuju, od svog rada mogu lepo i da žive”, naglasila je direktorka pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović.

Rukotvorine i proizvodi preko 200 ženskih seoskih udruženja iz cele Vojvodine predstavljeni su kroz tri tematske celine – tkanje i vez, rukotvorine i starinski i tradicionalni kolači, a posetioci su imali priliku da na najbolji način dožive multikulturalnost Vojvodine i susretnu se sa autentičnim ukusima i proizvodima različitih nacionalnih zajednica.

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović

„Zavod za ravnopravnost od svog osnivanja radi na vidljivosti društvene grupe žena sa sela i putem konkursa, edukacija i promocije u javnosti radi na unapređenju njihovog položaja jer je ono veoma bitno za demografsko oživljavanje sela i ekonomsko osnaživanje kroz poljoprivredni i ruralni razvoj sela”, istakla je direktorka Milović.

 

 

 

 


 

9. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

9. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova će i ove godine Međunarodni dan seoskih žena – 15. oktobar obeležiti tradicionalnom manifestacijom Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini.
Sajam koji se ove godine obeležava po deveti put, biće održan 14. oktobra u Bačkoj Palanci, u ulici Kralja Petra I u pešačkoj zoni od 8 do 15 časova.

Svake godine na manifestaciji sa svojim proizvodima iz domaće radinosti, rukotvorinama i kulinarskim specijalitetima učestvuje preko 200 udruženja žena iz čitave Vojvodine. Sajam je prilika da se ukaže na društvenu grupu žena sa sela, ali i na ženski aktivizam koji postoji u ruralnim područjima. Cilj je skrenuti pažnju javnosti i donosioca odluka na manje seoske sredine i promovisati domaću radinost kao moguću novu privrednu delatnost.
Doprinos žena razvoju seoskih zajednica i njihovo učešće, ali i turizmu može biti veoma dragocen jer se između ostalog značaj seoskog turizma ogleda i u očuvanju kulture nekog mesta, ali i u poboljšanju opšte socio-ekonomske slike određenog ruralnog prostora.

Narodna radinost (vez i tkanje) negovana je u multietničkoj Vojvodini još u 19. veku i sa njom su još tada bile upoznate i evropska i svetska javnost. Prepoznata kao potencijalna, unosna nova privredna grana, domaća radinost je postala državni projekat. Bila je to prilika za afirmaciju čitave nacije, a u mnogobrojnim vojvođanskim gradovima održavale su se izložbe gde su se prikupljali i birali “eksponati” za državne i evropske posete i delegacije. Na ovim izložbama vodeći proizvođači su bile žene sa sela, tkalje i vezilje, čiji radovi su im osiguravali stalan rad i novčanu dobit.

Žene koje žive na selu čine 1,6 milijardi ruralnih žena i predstavljaju jednu četvrtinu ukupne svetske populacije. Svetski podaci ukazuju na to da žene u ruralnim sredinama poseduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja, što govori o izuzetno teškom položaju žena na selu.
Iako čine veoma ranjivu kategoriju u našem društvu, one čine i kategoriju čiji bi potencijal – i radni i socijalni – mogao biti mnogo bolje iskorišćen.

15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan seoskih žena na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, kada se i naša vlada obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.

Edukacija mladih – “Kroz život bez nasilja”

Edukacija mladih – “Kroz život bez nasilja”

U skladu sa Programom za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine, Zavod za ravnopravnost polova je i ove godine pripremio niz edukativnih aktivnosti u okviru Međunarodne kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja prema ženama”.

U saradnji sa profesionalcima i stručnjacima na temu nasilja prema ženama, Zavod je 27. i 28. septembra u Karlovačkoj gimnaziji i Srednjoj medicinskoj školi “Dositej Obradović” održao predavanje o rodno zasnovanom nasilju. Predavanja su izazvala veliku pažnju srednjoškolki i srednjoškolaca koji su se aktivno uključili u razgovor i izneli svoja iskustva kada je ovaj društveni problem u pitanju.

Pozdravljajući učenike i učenice Karlovačke gimnazije, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović, izjavila je da je cilj Kampanje ukazati na povezanost rodno zasnovanog nasilja i prava na obrazovanje, jer je prepoznato da su žene i devojčice izložene većem riziku od rodno zasnovanog nasilja od muškaraca.

“Budući da je jedan od osnovnih prioriteta Zavoda prevencija, edukacija i širenje svesti o rodno zasnovanom nasilju, osmislili smo i pokrenuli lokalnu kampanju “Kroz život bez nasilja” i deo svojih programskih aktivnosti usmerili i na informisanje devojčica i dečaka, o tome šta je rodno zasnovano nasilje, kako ga prepoznati, kome ga prijaviti, ko je nadležan da reaguje u situaciji nasilja i kako se zaštiti od njega” – izjavila je direktorka Diana Milović.

 


 

Prva izložba preduzetničkih veština žena iz grada

Prva izložba preduzetničkih veština žena iz grada

U Kikindi je 3. juna na centralnom gradskom trgu, u organizaciji Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, prvi put održana izložba preduzetničkih veština žena iz grada. Bio je to nastavak prve izložbe koja je održana 20. maja u Čelarevu koja je prikazala preduzetničke veštine žena sa sela.

Time je Zavod kao organizator obe izložbe promovisao veštine udruženja sa teritorije Bačke i Banata.

Svoje radove je izložilo više od 40 udruženja iz Pančeva, Zrenjanina i Kikinde. Na izložbi su takođe učestvovali i muškarci kao članovi udruženja.

Izložbu je otvorila direktorka Zavoda Diana Milović i tom prilikom rekla kako će se manifestacije u vidu izložbi nastaviti na teritoriji cele Vojvodine. Na taj način, pokazaćemo sve ono što udruženja rade, izneti na trgove gradova i sela njihove radove jer velika je šteta da takvi proizvodi ostanu samo na nivou hobija.

Cilj je da se udruženja prvo upoznaju među sobom, da prepoznaju eventualne buduće partnere sa kojima bi se možda mogli u budućnosti dogovarati o zajedničkom nastupu na tržištu.

Na izložbi su se mogli videti kulinarski specijaliteti udruženja iz Banata, ručni radovi, ali i preduzetnici koji su sa svojim proizvodima već na tržištu. Oni su posebno interesantni jer imaju iskustvo nastupa na ovakvim manifestacijama i mogu da ga podele sa udruženjima koji bi hteli da registruju pravno lice i svoj hobi pretvore u posao od koga mogu živeti.

Učesnicima izložbe obratio se i Sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, rekavši da je Pokrajinska vlada spremna da podrži ovakve manifestacije i da njegov Sekretarijat, u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova, aktivno radi na podršci udruženjima kroz konkurse i druge vidove saradnje sa njima.

Ta podrška će u budućnosti biti još veća, jer se primetilo da se udruženja rado odazivaju ovakvim izložbama i da imaju šta da pokažu.

Izložbu, koju je bila posećena od strane građanki i građana Kikinde, ali i iz drugih mesta Banata zatvorila je direktorka u 13 časova.