zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Кодекс понашања у покрајинским органима

Информатор о раду

Информатор о раду Завода за равноправност полова садржи податке значајне за рад Завода за равноправност полова у области остваривања, заштите и унапређења људских права из области родне равноправности на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру својих надлежности.

 

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Катарина Крајновић
самостална стручна сарадница за односе са јавношћу
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ У ИЗРАДИ!

Препоруке

Олимпија де Гуж, Повеља о правима жене и грађанке (доц, пдф)
Упутство заштитника грађана за недискриминативни говор и понашање (доц, пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Жене и мушкарци у Србији – шта нам говоре бројке (пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Родни барометар у Србији: Развој и свакодневни живот (пдф)
Гордана Стојаковић, Домаћа радиност и ангажовање жена у Војводини крајем 19. и почетком 20. века (пдф)