zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Јавне набавке

 

25.04.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ “АКАДЕМИЈА ВЕШТИНА” (ЈНМВ 7/2018)

Позив за подношење понуда 7/2018
Kонкурсна документација
Oдлука о додели уговора


16.04.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ (ЈНМВ 6/2018)

Позив за подношење понуда 6/2018
Конкурсна документација – Партија 1
Конкурсна документација – Партија 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Реализација обуке “Родно одговорно буџетирање у локалној самоуправи” (ЈН 5/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 5/2018
Kонкурсна документација ЈН 5/2018
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


27.02.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ОКРУГЛИХ СТОЛОВА И ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА ОБЛИКОВАНA ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2 (4/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 4/2018
Kонкурсна документација за Партију 1
Kонкурсна документација за Партију 2
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


27.02.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПА ПРОМО МАТЕРИЈАЛА (ЈНМВ 2/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 2/2018
Kонкурсна документација ЈН 2/2018
Измене и допуне конкурсне документације
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуде
Додатне информације бр. 1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


23.02.2018.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА – РОДНА АНАЛИЗА ПРОГРАМА И БУЏЕТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА (ЈНМВ 3/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 3/2018
Kонкурсна документација ЈН 3/2018
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка


20.02.2018.
ЈAВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО (ЈНМВ 1/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 1/2018
Конкурсна документација ЈН 1/2018
Питање и одговор бр.1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


31.10.2017.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАМАПЊЕ (ЈНМВ 6/2017)

Позив за подношење понуда 6/2017
Kонкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


30.10.2017.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАМПАЊЕ (ЈНМВ 5/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документацијe
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oдлука о обустави поступка – 17.10.2017.
Oбавештење о обустави поступка – 30.10.2017.


29.06.2017.
Jавна набавка услуга – Услуге организације програма обуке и сертификовања органске производње (JНМВ 4/2017)

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Oдлука о додели средстава – 29.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору


08.05.2017.
Јавна набавка – услуга организације  (ЈНМВ 3/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација- Партија 1
Конкурсна документација – Партија 2
Конкурсна документација – Партија 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


03.04.2017.
Јавна набавка – услуга организације  (ЈНМВ 2/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација – Партија 1.
Конкурсна документација – Партија 2.
Конкурсна документација – Партија 3.
Одлука о обустави поступка – услуга организације ЈНМВ 2/2017
Обавештење о обустави поступка


10.02.2017.
Јавна набавка добара – Путничко возило (ЈНМВ 1/2017)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


22.12.2016.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 2/2016)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


01.12.2016.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 1/2016)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Питања и одговор бр.1
Питање и одговор бр. 2
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


Август, 2015.

Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3-2/2015)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора


Јул, 2015.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3-1/2015)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о обустави поступка – партија 2


Април, 2015.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3/2015)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави јавне набавке


Март, 2015.

Јавна набавка – Услуга обука (ЈНМВ 2/2015)

Позив за подношење поунуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора


Фебруар, 2015.
Јавна набавка – Услуга организације и промоције (ЈНМВ 1/2015)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новембар, 2014.

Јавна набавка – Услуга штампања (ЈНМВ 5/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Новембар, 2014.

Јавна набавка – Услуга истраживања (ЈНМВ 4/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Март, 2014.

Јавна набавка – Услуга штампања (ЈНМВ 3/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Март, 2014.

Јавна набавка – Услуга истраживања (ЈНМВ 2/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда