KONACNA KD – P1 – ORGANIZACIJA OKRUGLIIH STOLOVA I JAVNIH DOGADJAJA