Obrazloženje Saveta o izboru radova za publikovanje – pdf