BAZA UDRUŽENJA ŽENA U VOJVODINI

Zavod za ravnopravnost polova od svog osnivanja radi na vidljivosti društvene grupe žena sa sela i putem konkursa, edukacija i promocije u javnosti radi na unapređenju njihovog položaja.


Jedna od prvih aktivnosti Zavoda kada su u pitanju žene sa sela u Vojvodini bilo je sveobuhvatno istraživanje o njihovom položaju budući da je ova društvena grupa, uprkos izuzetnim sposobnostima i veštinama, bila potpuno nevidljiva i marginalizovana.


Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje socio-demografskih karakteristika žena na selu, njihov imovinski status, ekonomski položaj, prihode i vlasništvo, radni status, neplaćeni rad u domaćinstvu, odlučivanje u porodici, veštine i potrebe za obukama, kao i poslove u poljoprivredi i drugim neformalnim aktivnostima.


Kao najznačajniji rezultat istraživanja ali i kontinuirane posvećenosti Zavoda za ravnopravnost polova ženama sa sela, formirana je jedinstvena Baza podataka o ženskim udruženjima u Vojvodini kao pokušaj da se aktivizam ove društvene grupe učine vidljivim u javnosti, a njihovi kapaciteti prepoznaju i iskoriste za dobrobit čitave zajednice. Broj udruženja: 456
Opština / Grad Mesto Naziv udruženja Kontakt Delatnost udruženja
Ada Ada Kulturno društvo „Aranykapu“ Eva Šoti
063/489-3477
024/853-108
sotieva@gmail.com
Ada Ada Društvo za negu tradicije Prve mesne zajednice Edit Pal
063/-512-370
pal.k.edit@gmail.com
Ručni rad, vez. Registrovane.
Ada Mol AŽ „Tiski cvet“ Jasminka Čeleketić
063/715-7-082
tiskicvetmol@gmail.com
Očuvanje tradicije. Spremanje kolača i zimnice. Nisu registrovane.
Ada Mol UŽ „Zlatne ruke“ Telečki Elvira
063/8385-059
kezek2005@gmail.com
Bave se ručnim radovima i očuvanjem tradicije.
Ada Mol Udruženje penzionera Mol – sekcija za ručni rad Jozef Nađ
063/102-3793
Žoter Ida
063/77 39 444
nagyjoca@gmail.com
zoster.ida@gmail.com

Ada Utrine Aktiv žena Utrine Roža Nađ
024/866-040
eva@baulink.net
Ručni rad.
Ada Utrine KD „Neven“ Eva Čaki Kovač
063/ 548-527
rozi7070@gmail.com
Bave se ručnim radovima.
Alibunar Janošik UŽ "Janošičanka” Miluška Hrćan
060/6473770
hrcanmilusa@gmail.com
janosicanka@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, druženje. Registrovano udruženje.
Alibunar Alibunar Udruženje “Etno – Art Brakos” Živka Janković-Stejskal
013/641-402
Maria Ružan
062/1611-731
013/641-699
ruzanmaria@outlook.com
Očuvanje tradicije. Registrovani.
Alibunar Vladimirovac UŽ „Vredne ruke Banata” Viktorija Sekešan, predsednica
062/64-31-65
viktorija.sekesan@gmail.com
Edukativne aktivnosti, rad sa mladima, očuvanje tradicije. Registrovane.
Alibunar Vladimirovac Udruženje povrtara i prerađivača „Vladimirovac“ Vasilisa Marinku
069/287 91 00
vasilisa.marinku@gmail.com
udr.vladimirovac@gmail.com
Razvoj i unapređenje savremenog povrtarstva i prerađivanja, oživljavanje sela, podsticanje razvoja turizma, stručno.
Alibunar Ilandža UŽ „Ilandžanke“ Lidija Ilin
063/12 49 379
nikolinaimina@gmail.com
Registrovane.
Alibunar Lokve UŽ „Zlatne ruke“ Adrijana Sfera
063/367-177
adrijanasfera@gmail.com
Očuvanje tradicije.Izlažu i promovišu ručne radove.
Alibunar Seleuš Ženska Multietnička grupa - Seleuš Eufrozina Marina
069/120-10-41
euseleus@gmail.com

Ručni rad.
Apatin Apatin UŽ „Crvena ruža“ Zorica Balać, predsednica
063/11 99 167
udruzenjezenaapatin@yahoo.com
Organizovanje humanitarnih i edukativnih aktivnosti. Registrovani.
Apatin Apatin Udruženje građana „Femina“ Bursać Duško, koordinator
064/228-1425
dulebu@yahoo.com
Bave se ekonomskim osnaživanjem i edukacijom žena, prevencijom nasilja, brigom o deci sa invaliditetom. Registrovani.
Apatin Apatin UŽ „Apatinske vredne ruke“ Ljubica Kusulja, predsednica
062/774519
apatinskevredneruke516@gmail.com
Bave se ručnim radovima.
Apatin Prigrevica UŽ „Panonske dobre vile“ Jelena Karajanković
065/82 222 73
jelena.k.15468@gmail.com
Očuvanje tradicije.
Apatin Sonta UŽ u okviru OKUD „Ivo Lola Ribar“ Mihaljev Ana, predsednica UŽ
062/841 79 20
okudilribar@gmail.com
Etno sekcija bave se ručnim radom, spremaju hranu, neguju stare običaje. Registrovani.
Bač Bač UŽ „Kolevka Bačke” Ružica Uzurov
063/126-8328
021/770-564
merima.keserovic@gmail.com
Bave se ručnim radom, poseduju prostoriju gde imaju prodajni i etno deo gde izlažu stare predmete, slike, nošnje. Registrovani.
Bač Bač Kulturno-etnološki klub „ISKON“ Gordana Bjelajac
063/590-163
021/770-474
kek.iskon@gmail.com
Humanitarni rad, promocija i afirmacija ženskih prava i sloboda, edukacija žena, jačanje uloge žene na selu, negovanje tradicije sa principima multikulturalnosti i demokratičnosti. Registrovani.
Bač Bačko Novo Selo Žensko ekološko društvo "ŽED" Olivera Miletić
063/102-78-84
Bave se štrikanjem, dekupažom, pletenjem, heklanjem.
Bač Vajska Udruženje žena "Suncokret" Svetlana Radonjić
063/8772-913
Svetlana_radonjic@open.telekom.rs
Etno postavke, humanitarni rad, druženje. Registrovane.
Bačka Palanka Bačka Palanka Udruženje kreativnih žena „Biser” Ružica Pivarski
064/1888-347
pivarskiruzica@gmail.com
Bave se slikanjem na svili, dekupaž, vez.
Bačka Palanka Bačka Palanka UŽ „Zlatne ruke“ Zora Kajtez
064/450-4185
021/751-109 (kuća)
6043-391 (posao)
zorakajtez@hotmail.com
Ručni rad, humanitarni rad, očuvanje tradicije kulture. Edukacija nezaposlenih žena i organizovanje radionica. Registrovani.
Bačka Palanka Bačka Palanka Udruženje „Front potrošača“ Natalija Kavgić
060/5800-899
projekti.natalija@gmail.com
Obuka za rad starih zanata, projekti, obrazovanje. Rad sa hendikepiranom decom. Radionice.
Bačka Palanka Bačka Palanka UŽ pri Mesnom odboru Matice Slovačke „Bačka Palanka“ Darina Valahova
064/38-28-236
darina.valachova@gmail.com
Ručni rad, negovanje običaja i kulture. Nisu registrovani.
Bačka Palanka Mladenovo UŽ „Bukin” Brankica Dokić
063/148 03 33
brana.dokic11@gmail.com
Očuvanje tradicije i običaja sela, razvoj eko, etno i agro manifestacionog turizma. Registrovane.
Bačka Palanka Neštin Udruženje “Moj Neštin” Andrijana Ramljak
069/180-1444
mojnestin@gmail.com
Bačka Palanka Obrovac AŽ „Svilen konac” Koviljka Trivunčević
060/4302-694
svilenkonacobrovac@gmail.com
Očuvanje tradicije, ručni rad. Registrovani.
Bačka Palanka Obrovac UŽ „Nit” Borislavka Trubarac
063/62 39 66
koviljka.obrovac@gmail.com
Vez, ručni rad. Registrovani.
Bačka Palanka Obrovac Korak ispred svih Dragana Grbić
064/2002-883
kis.udruzenje@gmail.com
Izrada suvenira. Registrovani.
Bačka Palanka Obrovac Humanitarna organizacija „Majčino krilo” Jovanka Ajder
064/28-40-963
064/294-8579

Humanitarni rad.
Bačka Palanka Pivnice AŽ Pivnice Valašek Anna
066/932-2034
spolokzienpivnica@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, druženje, organizovanje predavanja i edukacija. Nisu registrovani.
Bačka Palanka Silbaš AŽ „Silbaš” Katarina Ušiak
064/042-87-18
Lomen Ana
064/042-87-18
analomen35@gmail.com
aktivzenasilbas@gmail.com
usjak53@gmail.com
Očuvanje i negovanje tradicije, ručni rad, tradicionalna jela, humanitarni rad, druženja. Registrovani.
Bačka Palanka Silbaš Udruženje žena “Izvor” Stanislava Kvrgić
069/178-48-67
izvor.zene@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, druženje. Registrovani.
Bačka Palanka Tovariševo UŽ „Božur” Biljana Šunjka
065/975-81-85
bozurtovarisevo@gmail.com
Bave se ručnim radovima, pravljenjem hrane i kolača.
Bačka Palanka Tovariševo UG „Čerajin” Šeća Kolompar
063/1513-918
secakolompar@yahoo.com
Obrazovanje, unapređenje položaja i očuvanje tradicije Roma. Registrovani.
Bačka Palanka Tovariševo UŽ " Tovariševo" Žaklina Aćimov
064/ 342-70-85
zaklinaacimov@gmail.com
uztovarisevo@gmail.com
Izrađuju sve vrste veza,slikanje po staklu,tkanje,pletenje.Izrade sve vezane za venčanja,krštenja,suvenira.Organizuju razne manifestacije,druženja,humanitarne i prodajne izložbe.Neguju stare zanate.Bave se ekonomskim osnaživanjemi edukacijom žena na selu.Izradom kolača,peciva i tradicionalnih jela.

Udruženje je registrovano.
Bačka Palanka Čelarevo UŽ „ISKRA” Anka Štangl
065/761-3750
iskracelarevo@gmail.com
Stari zanati, narodne rukotvorine, unapređenje ženskog preduzetništva, ravnopravnosti polova i ljudskih prava. Registrovani.
Bačka Palanka Čelarevo Upi Čib” (Udruženje pronalazača i inovatora) Đorđe Štangl
064/127-6126
upicip@gmail.com
Promocija pronalazaštva, inovacija, dizajna i tehničke kulture. Organizovanje radionica u oblasti tehničke kulture, ekologije i starih zanata. Registrovani.
Bačka Topola Bajša Društvo za negovanje tradicije i rukotvorina “ETNO” Szuhanko Ružena, predsednica
064/3429-124
etnobajsa@hotmail.com
Neguju tradiciju, bave se ručnim radom sa etno motivima. Registrovani.
Bačka Topola Bajša Slovački kulturni centar Daniel Sakal
predsednik
064/382-87-26
slovenske_stredisko@post.sk
Aktivno prezentuju slovačku kulturu,običaje,kuhinju,zanate na svim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
Bačka Topola Bačka Topola Opštinski ženski forum „Spomenak”- Društvo za ručni rad tradicije i folklora Eržebet Paul Sikora, predsednica
063/503-357
paulerzsi@gmail.com
Bave se rukotvorinama. Registrovani.
Bačka Topola Bačka Topola Klub žena “Hera” Eta Kovač, direktorka
063/1920-048
021/714-140
herawomen@gmail.com
Ekonomsko osnaživanje žena, prevencija nasilja u poroodici, uvođenje žena u samostalni biznis. Registrovani.
Bačka Topola Bačka Topola Udruženje za negovanje tradicija i rukotvorina “Sunce” Katarina Cehmajster, predsednica
063/735-6200
katarina.cehmajster@gmail.com


Udruženje specifično po izradi proizvoda sa korišćenjem motiva nacionalnih manjina - srpske, slovačke, mađarske i rusinske ornamentike. Registrovano udruženje.
Bačka Topola Gunaroš KUD "Jožef Atila" - Sekcija žena Vatai Irma
064/645-2072
hkgunaros@stcable.net
Ručni rad, horsko pevanje. Registrovani.
Bačka Topola Novo Orahovo Sekcija ručnih radova „Čipkeroža“ Valerija Baranji
064/389 08 03
valeriabaranyi@gmail.com

Bave se tkanjem i rukotvorinama. Registrovani.
Bačka Topola Novo Orahovo Forum žena Armida Kalmar Žužana
nexninkov@gmail.com

Humanitarni rad na lokalu.
Registrovani.
Bačka Topola Panonija AŽ „Duga” Katarina Matić
064/317-8687
mzpanonija@tippnet.rs
Bave se rukotovrinama, organizuju izložbe. Registrovane.
Bačka Topola Panonija Društvo za negovanje tradicije i rukotvorina „Valerija“ Aleksandra Mitrović
064/243 07 80
alexandra150379@hotmail.com
Negovanje starih zanata i običaja. Imaju izložbeni prostor i stalnu postavku. Proizvode predmete od prirodnih materijala (kukuruza, suvog cveća..), izrađuju korpe, ukrase. Registrovani.
Bačka Topola Stara Moravica „Adi Endre“ Gabrijella Timar
063/173-8361
adyendreme@gmail.com
Bave se folklorom, izradom ručnih radova i prehrambenih proizvoda. Registrovane pri KUD-u.
Bački Petrovac Bački Petrovac UG “Zlatni zanati” Ana Opavska
063/7524-867
021/780-633
zlateremesla@gmail.com
Negovanje starih zanata i rukotvorina, čuvanje i negovanje entiteta naroda kroz spoznaju kulturno-istorijske zaostavštine, predstavljanje suvenira, radionice starih zanata i tehnika ručnih radova. Registrovani.
Bački Petrovac Bački Petrovac "Udruženje petrovačkih žena” Marija Gašparovska
064/903-8727,
021/780-776
spolokpz@gmail.com
maria.gasparovska@gmail.com

Humanitarni rad, organizacija etno izložbi. Registrovani.
Bački Petrovac Bački Petrovac Žensko udruženje "Ahoji" Štrba Ljuboslava
063/711-3946
strba.ljuboslava@gmail.com
Neguju tradiciju i održavaju edukacije iz starih zanata. Neguju seoski turizam, pružaju podršku nezaposlenim ženama u traženju posla. U okviru udruženja imaju školu zanata, prodaju suvenira, imaju etno-centar.
Bački Petrovac Bački Petrovac Udruženje “Romkinje Vojvodine” Zita Farkaš
064/6356-634
zitaf@tippnet.rs
Pružaju podršku Romkinjama pri zapošljavanju i inkluziji u društvo. Registrovani.
Bački Petrovac Gložan UŽ „Slovenka” Vjera Miškovicova
063/887-65-95
vieramiskovic@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, etno soba,osnivačice Kluba preduzetnih žena, zalažu se za osnivanje zadruga za proizvodnju konfekcije i peciva. Registrovani.
Bački Petrovac Kulpin UŽ „Kulpin“ Katarina Zornjanova
062/855-0-441
zeni.kulpin@neobee.net
zornanova.katarina@gmail.com
Ručni rad, organizuju manifestaciju “Kulpinska svadba”. Registrovani.
Bački Petrovac Maglić Udruženje žena Maglić Žagrić Bogumilka, predsednica
Jasna Đogo, kontakt osoba
063/7866-733
069/785-264
jasnadjogo@hotmail.com
Humanitarni rad, samozapošljavanje žena, organizovanje izložbi. Registrovani.
Bela Crkva Kaluđerovo UŽ "Trešnjar" tatjanakokar@gmail.com
Bela Crkva Jasenovo UŽ "Jasenovčanke" Indira Motorov
indiramotorov@gmail.com
Bela Crkva Banatska Palanka UŽ "Palanačkim šorom" Slađana Dobrić Zarkula
ivanaostojic021@gmail.com
Bela Crkva Bela Crkva Vredne ruke Svetlana Mihajlović
064/3276-448
zokiceca@gmail.com
Bela Crkva Vračev Gaj UŽ "Dan i noć" Olivera Šupić
olja30jova@gmail.com
Bela Crkva Grebenac UŽ "Grebenački miraz" Aleksandra Popa
popa7892@gmail.com
Bela Crkva Dupljaja UŽ "Dupljajska kolica" Danijela Milenković
mihajlovic.danijela92@gmail.com
Bela Crkva Crvena Crkva UŽ "Praktične Crvenčanke" Marija Milovančev
majamilovancev75@gmail.com
Beočin Banoštor UŽ „Jana“ Dragica Krstić
060/1285-094
021/2979-060
Humanitarni rad, rad u oblasti kulture i narodne radinosti. Registrovane.
Beočin Banoštor Udruženje „Majkina radionica“ Radoslava Janković
062/1307-97
majkinaradionica@yahoo.com
Bave se očuvanjem vojvođanske tradicije, vez, vezeni peškiri, suveniri, gastronomija. Registrovane.
Beočin Banoštor Udruženje „Kekina etno kolonija“ Jovanka Manojlović
062/191-6723
Očuvanje tradicije. Suveniri. Registrovani.
Beočin Banoštor Udruženje „Za moj Banoštor“ Milica Rakić, 063/10 80 130
donatela.banostor@gmail.com
Humanitarni rad sa decom. Registrovane.
Beočin Beočin UŽ „Fruškogorski cvet“ Snežana Knežević
064/338-4661
fruskogorskicvet@gmail.com
Izrada rukotovorina. Registrovani.
Beočin Beočin Romano kamavipe (romsko udruženje) Natalija Jovanović
061/288-2020
062/1028-918
rromanokamavipe88@gmail.com
Informisanje, edukacija i samozapošljavanje Roma i Romkinja. UDRUŽENjE U REORGANIZACIJI.
Beočin Brazilija UŽ „Brazilijanski biseri“ Biljana Janković, predsednica, 063/425-289
biljana70jankovic@gmail.com
Pustovanje vune, štrikanje, dekupaž. Registrovani.
Beočin Lug UŽ Lug Ana Čelovski, sekretar MZ Lug
060/473-25-72
m.zajednica.lug@gmail.com
Negovanje i očuvanje narodne kulture i običaja, ručni rad, tradicionalna jela. Registrovani.
Beočin Lug Slovačko udruženje žena „Vredne pčelice“ Nataša Rojka
061/1876-501
063/4732-572
natasha.kolar@gmail.com
Očuvanje i negovanje slovačke tradicije, kulture i običaja. Bave se izradom ručnih radova. Slabo funkcionišu. Registrovane.
Beočin Rakovac Udruženje „Miroškine rukotvorine“ Snežana Radišić
060/62-65-285
miroskine.rukotvorine@gmail.com
Negovanje starih zanata, rukotvorina i tradicije. Udruženje se bavi heklanjem, tkanjem, vezom, štrikanjem, izradom nakita. Registrovani.
Beočin Rakovac UŽ „Gorska ruža“ Tanja Ajeti
062/382-238
tanja.ajeti@gmail.com
Bave se ekologijom i unapređenjem životne sredine. Pružaju pomoć starima i deci bez roditeljskog staranja. Registrovani.
Beočin Susek UŽ „Veliko srce” Bojana Apić
064/67-33-552,
063/815-0222
Jelisaveta Bobocki
021/878-125
bojana66@gmail.com
velikosrce6@gmail.com
Humanitarni rad, edukacija i savetodavni rad sa ženama, omladinom, decom. Registrovani.
Beočin Čerević UŽ „Moje selance“ Mara Petković
064/8121-326
mojeselance@gmail.com
Humanitarni rad, briga o lokalnoj zajednici. Registrovani.
Bečej Bačko Gradište Udruženje žena Bačko Gradište Kiš Marija,
021/806-800
Humanitarni rad. Registrovane.
Bečej Bačko Gradište Klub ljubitelja ručnih radova KUD “Kulturkor” Feher Gizela
mgrfeherlaszlo@gmail.com
Humanitarni, kulturni i ručni rad. Registrovani.
Bečej Bačko Petrovo Selo Krug kulture „dr Kiš Imre“ – sekcija žena Feminae circulo Kiš Čisar Erna
063/531-662
Goli Piroška, sekretarka
064/2470-052
Vukica Vukosavljev
063/110-79-48
kis.cisar@gmail.com
energio.plano@gmail.com
goli.lajos@gmail.com
Edukacija žena i ekonomsko osnaživanje. Registrovane.
Bečej Bačko Petrovo Selo Klub žena u Bačkom Petrovom Selu Magda Šinković
021/6903-837
Druženje i humanitarni rad.
Bečej Bačko Petrovo Selo Udruženje žena u Bačkom Petrovom Selu Seldeši Terika
021/6903-274
021/6903-275
Očuvanje i negovanje narodne kulture i tradicije, ručni rad, tradicionalna jela. Registrovane.
Bečej Bečej Udruženje žena duginih boja Matijašević Slavica, predsednica
064/67-00-545
slavicamatijasevic950@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, organizacija različitih akcija i druženje. U procesu registracije.
Bečej Bečej UG „Integra“ Angela Slavnić
064/4188-647
021/6915-574
slavnicangela@gmail.com

Edukacija Roma.
Bečej Bečej Be-Etno-Art Olivera Horvat
063/7330 405
olja.hobi@gmail.com
Ručni rad, edukacija, ekologija, očuvanje starih zanata. Registrovano udruženje.
Bečej Mileševo UŽ „Mileševke“ Sofija Pećanac
064/281 34 34
Rukotvorine. Registrovane.
Bečej Radičević UŽ “Mak na konac” (sekcija pri UG “Horizont”) Draga Marjanović
063/8579-980
Milojka Kačić, zamenica
063/711-4081
marjanovicdraga@yahoo.com

Ručni rad, humanitarni rad, očuvanje tradicije i običaja. Registrovane.
Vrbas Vrbas Aktiv žena Prve Mesne zajednice Stari Vrbas Stefanija Mažić
060/030-40-90
az1mzsvrbas@gmail.com
Bave se humanitarnim radom, ručnim radom (tkanjem) i druženjem sa ostalim udruženjima žena; imaju radionicu za tkanje. Registrovani.
Vrbas Vrbas Udruženje žena "Osmeh" Zorica Rašković Imaju SOS telefon, rade sa decom sa invaliditetom. Registrovani.
Vrbas Vrbas Udruženje kreativnih ARTKA Verica Kovačević
predsednica
064/2771-988
vktkanje@eunet.rs
kovacevicv@neobee.net
artka.vrbas@gmail.com
Bave se izradom unikatnih rukotvorina od prirodnih materijala na tradicionalan način (edukacija, tehnička i stručna pomoć), organizovanje izložbi i prezentacija proizvoda. Registrovani.
Vrbas Kucura Udruženje žena „Žetva" Kolesar Kocana
062/8136-800
Humanitarni rad, ručni rad. Udruženje postoji 63 godine.
Vršac Vršac Centar za prava žena u Vršcu Sterijino Sokače bb
013/821-635, 013/839-832
stoz@hemo.net
http://centar.lautre.net
Škola koja se bavi sa decom ometenom u razvoju, podrška ženama kroz kreativne radionice u cilju samopomoći. Registrovani.
Vršac Vršac UŽ „Anastasija“ Ljiljana Marković, predsednica
064/1537-977
013/833-120
anastasijavrsac@yahoo.com
Zaštita prava žena, zdravstvena zaštita, domaća radinost. Registrovani.
Vršac Vršac Centar kreativnih žena Olga Bucalina
064/30-333-25
olga.bucalina@gmail.com
Rade cvetne aranžmane, kape, korpe, dekupaž. Recikliraju. Tri članice.
Vršac Gudurica UŽ „Bogatstvo različitosti“ Silvana Peretič
065/81-47-800
063/388-1244
bedjanskis@gmail.com
Negovanje tradicije, umetnosti, ruralnog razvoja, edukacija seoskog stanovništva (prvenstveno žena u oblasti rodne ravnopravnosti), međuseoska saradnja.
Vršac Izbište UŽ „Dobra volja“ Ljiljana Jovanić
013/893-158
Vršac Mesić UŽ „Na izvoru potočića“ 065/42 11 855
naizvorupotocica@gmail.com
Očuvanje rumunske tradicije i kulture, izrada suvenira, ručnih radova, tradicionalnih jela iz domaće kuhinje.
Vršac Uljma UŽ „Duga“ Đurđina Nešić
063/7621-824
Pravljenje kolača, humanitarni rad. Registrovani, proveriti da li rade i da li su preregistrovani.
Vršac Uljma UŽ „Uljma“ Ljiljana Živojnović
064/2678-619
013/898-791
mzuljma@open.telekom.rs
Humanitarni rad, ručni rad, pravljenje tradicionalne hrane, rade na pravljenju etno-sobe. Registrovane.
Žabalj Đurđevo UŽ „Olorija“ Leona Vislavski
064/3177-929
borisvislavski@gmail.com
Humanitarni rad, socijalna pomoć i podrška. Neguju narodnu tradiciju i kulturu, organizuju seminare, predavanja na temu zdravlja, ljudskih prava, zapošljavanja, rodne ravnopravnosti. Bave se i ručnim radom. Registrovani.
Žabalj Gospođinci Aktiv žena Gospođinci Velimirka Aćimov
064/859-94-88
Marija Kovačev
021/836-595
Humanitarni rad, druže se sa ostalim aktivima.
Žabalj Gospođinci Udruženje „Kreativna radionica“ Jelena Govorničov
063/88-36-280
Aktivnosti u oblasti kreativnog rada, izrada rukotvorina sa ciljem očuvanja multinacionalne tradicije i kulture. Registrovani.
Žabalj Žabalj UŽ MZ „Žabalj“ Novka Radin, predsednica
064/34-94-697
021/831-396
Humanitarni rad, očuvanje kulturne tradicije,druženje sa ostalim aktivima žena, organizuju lokalne manifestacije.
Žabalj Žabalj UŽ Sablija Jelica Boškov-Popović,
predsednica
064/315-0240
jelicabospop@gmail.com
Negovanje običaja i običajnih okupljanja, očuvanje starih zanata kroz stvaralaštvo istih, razvoj etno kulture. Registrovani.

Žabalj Žabalj Udruženje "Istraživači Romi" Marija Aleksandrović
063/371-426
istrazivaci_romi@yahoo.com


Sprovode istraživanja u oblasti obrazovanja, samozapošljavanja, zdravstvenog prosvećivanja, kulture i tradicije. Sarađuju sa drugim udruženjima. Registrovani.
Žabalj Čurug Kolo srpskih sestara Gordana Lazić
021/833-779
marijanadelic@neobee.net
Humanitarni rad. Registrovani.
Žabalj Čurug UG „Romkinje u dekadi“ Bogdanka Radul
064/6594-666
rrota_curug@yahoo.com
Udruženje je osnovano sa ciljem da edukuje članove i članice romske nacionalnosti iz oblasti prava, obrazovanja, zdravlja itd. Registrovani.
Žitište Banatski Dvor UŽ „Dvorčanke“ Dragana Čikoš
062/2 33 250
draganacikos63@gmail.com
Humanitarne akcije, organizacija manifestacija, zaštita životne sredine, edukativne aktivnosti. Registrovani.
Žitište Banatsko Višnjićevo UŽ „Banatsko Višnjićevo“ Borka Vignjević
064/2954-510
Humanitarni rad, očuvanje narodne tradicije i druženje sa ostalim udruženjima.
Žitište Banatsko Višnjićevo UŽ „Praktična žena“ Nataša Radojević
064/215-59-15
radojevicnatasa724@gmail.com
Organizuju manifestaciju „Višnja fest“, ručni rad, rukotvorine.
Žitište Banatsko Karađorđevo UŽ „Vidovdan“ Verica Marčetić
069/49-94-417
Miše Radakovića 24
Žitište Žitište Udruženje „Društvo Roma“ Slavica Mrđa, predsednica
064/57-55-125
drustvoroma@gmail.com
Zdravstvo, obrazovanje i rešavanje socio-ekonomskih problema Roma.
Žitište Međa Udruženje „Međanke“ Irena Ristić Humanitarni rad, druženja, manifestacije, očuvanje narodne tradicije. Registrovane.
Žitište Novi Itebej Društvo za negovanje tradicije „Buzavirag“ Beata Boroš
Julijana David
Humanitarni rad, druženja, manifestacije, očuvanje narodne tradicije.
Žitište Ravni Topolovac Klub žena „Zavičaj“ Slobodanka Žuža
063/7188-327
Humanitarni rad, druženja, manifestacije, očuvanje narodne tradicije. Registrovane.
Žitište Torak UŽ „Banaćanke Torak“ Slađana Kitaresku
062/207-934
Sanja Sekošan, potpredsednica udruženja
064/23 99 827
banacanketorak@yaoo.com

Očuvanje i razvijanje nacionalne tradicije i vrednosti lokalne zajednice u svrhu promocije kulture, tradicije i običaja. Registrovani.
Žitište Torak Fondacija „Korpa sa mirazima“ Bio bašta lelea Torak Mirče Lelea
062/97-111-09
mirceatorac@gmail.com
Žitište Torda Radionica za izradu rukotovorina „Đurđevak“ Irene Kereši Humanitarni rad, druženje sa ostalim aktivima, očuvanje narodne tradicije.
Žitište Torda Društvo za negovanje tradicije i ručnih radova „Jorgovan“ Eva Farkaš
060/678-07-43
Humanitarni rad, druženja, manifestacije, očuvanje narodne tradicije. Registrovane.

Žitište Hetin Aktiv žena „Ljubičasti bagrem“ pri KUD-u Čeke Rozalija
023/832-018
Humanitarni rad, druženje sa ostalim aktivima, očuvanje narodne tradicije.
Žitište Čestereg UŽ" Mladost" Slavica Mitrović
069/133-1966
Bave se očuvanjem tradicije,kulture i običaja.Humanitarnim radom.Manifestacija koju organizuje udruženje je etno festival "Kuhinja iz moga zavičaja" gde se bira i ocenjuje najbolja proja.
Zrenjanin Aradac Asocijacija žena Aradac Radislava Petraš
065/5012-272
Humanitarni rad, očuvanje narodne tradicije, ručni rad, pravljenje kolača. Registrovani.
Zrenjanin Jankov Most Forum žena „Luna“ Ida Besu
069/3250-433
idabesu@yahoo.com
Edukacija zajednice o ravnopravnosti, pravima žena, ekonomskoj nezavisnosti žena, društvenoj brizi i odgovornosti, itd. Registrovani.
Zrenjanin Aradac UŽ „Ruža” Mara Viliacik
064/99-75-236
maraviljacik@yahoo.de
Humanitarni rad, očuvanje narodne tradicije. Registrovani.
Zrenjanin Aradac UŽ „Harmonija“ Margita Bartoš, predsednica Edukacija i osnaživanje lokalne zajednice. Registrovani.
Zrenjanin Aradac Kulturni centar „Aradac“ Ivan Bagljaš
064/454-39 39
kc@aradac.rs
Zrenjanin Banatski Despotovac Asocijacija žena „Banatski Despotovac“ Ljiljana Savković
065/3879-547
Učestvuju u etno manifestacijama, humanitarnom radu, rade na očuvanju tradicije i lokalne sredine. Registrovani.
Zrenjanin Belo Blato Klub žena „Belo Blato“ Ilonka Vrška
062/44-09-30
jonasvrska@gmail.com
Izrada jela po tradicionalnim receptima,starim zanatima.
Zrenjanin Botoš UŽ „Vredne ruke“ Ksenija Grujić
062/858-0973
Izrada suvenira, ručnih radova. Poseduju etno sobu. Registrovani.
Zrenjanin Botoš „Udruženje Roma Botoš“ Mile Nikolić
061/132-55-95
Edukacija i obrazovanje romske populacije.
Zrenjanin Gradnulica UŽ „Gradnulički biseri“ Nada Berar
063/544-636
Zrenjanin Elemir AŽS Srednjebanatski okrug Elemir Dara Aćimov
063/190-30-57,
023/737-917
Humanitarni rad, očuvanje narodne tradicije, druženje, učestvovanje na lokalnim manifestacijama. Registrovani.
Zrenjanin Elemir UŽ"Tradicija" Anđelka Davidovac

064/526-5031
davidovacandjelka@gmail.com
Zrenjanin Ečka Klub žena „Ečka“ Slavica Ćatić
061/67-35-756
Humanitarni rad, očuvanje tradicije i razvoj etno-turizma. Registrovani.
Zrenjanin Zeleno polje UŽ Grada Zrenjanina MZ „Zeleno polje“ Zrenjanin Marija Praporski, predsednica
064/921-4423
Očuvanje tradicije, prave kolače, pite, štrudle.
Zrenjanin Zrenjanin UŽ „Dositej“ Zorica Aleksić
063/895-1637
aleksiczr@sbb.rs


Heklanje, štrianje, ručni rad.
Zrenjanin Zrenjanin Zrenjaninski edukativni centar 023/581-350
023/524-952
zreeduc@open.telekom.rs
Promovišu ženska prava kao ljudska prava, bave se edukacijom, motivisanjem i informisanjem žena za afirmaciju ženskog aktivizma. Vode brigu o zdravoj sredini, zdravim pojedincima i ženskom zdravlju.
Zrenjanin Zrenjanin Vunaart Mara Plavšić
064/460-8932
vunaart@gmail.com
Očuvanje i oživljavanje starog zanata pustovanja vune, afirmacija tradicije i kulture u oblasti turizma i primenjene umetnosti. Izrada igračaka i predmeta za decu i različite dobrotvorne akcije.
Zrenjanin Zrenjanin Etno centar „Suncokret“ pri Asocijaciji za razvoj „Baglješ“ Angelina Šujica, predsednica Etno centra
MZ 023/562-812
mz.veljkovlahovic@grad.zrenjanin.rs
Negovanje starih zanata i rukotvorina.
Zrenjanin Zrenjanin Zvezda vodilja Dobrila Nikolić
064/4796-380
dobrilanik@gmail.com
Edukacija romske omladine, dece, rad u specijalnim školama.
Zrenjanin Zrenjanin Zrenjaninski centar za ravnopravnost Biljana Ciganović
060/65-35-000
ciganovicb4@gmail.com

Bave se osnaživanjem žena u situacijama nasilja.
Zrenjanin Zrenjanin Udruženje „Ostanimo budni“ Verica Barbul
062/464-809
verabarbul@gmail.com
Očuvanje zdravlja i saradnja sa Romima, podizanje svesti.
Zrenjanin Lazarevo Udruženje „Veliko srce“ Milanka Futrula
069/18-17-244
velikosrcela@gmail.com


Očuvanje tradicije i starih zanata,izrada jela po tradicionalnim receptima,osnaživanje ženskog preduzetništva.
Zrenjanin Lazarevo Savez udruženja "Mreža ženski divan" Milanka Furtula
069/181-72-44
zenskidivan2019@gmail.com
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Zrenjanin Mužlja Klub žena Mužlja Aranka Palatinuš
063/7808-564
palatinus@open.telekom.rs
palatinusjano@gamil.com
Negovanje tradicije, ručni rad, vez, čipka, prave kolače. Registrovani.
Zrenjanin Orlovat AŽS Srednjebanatski okrug Orlovat Biljana Popadić
064/370-44-18
bibapopadic@yahoo.com
b.popadic@yahoo.com
Izložbe ručnih radova, organizuju razna takmičenja.
Zrenjanin Perlez UŽ pri KUD „Perlez“ Jovanka Srdanov
023/3813-362
Kosta Željski, predsednik KUD-a
063/7109-461
zeljskikosta@yahoo.com
Humanitarni rad, učestvuju na manifestacujama hrane i pića. Registrovani.
Zrenjanin Srpski Itebej Klub žena „Vredne ruke“ Katinka Niković
060/336-12-49
katanikovic@gmail.com
anaradlovacki@yahoo.com
Humanitarni rad, druženja, manifestacije, očuvanje narodne tradicije. Registrovane.
Zrenjanin Tomaševac Asocijacija žena „Tamiški cvet“ Anđa Vijatov
064/355-3816
tamiskicvet@gmail.com
Edukacija žena, ekonomsko osnaživanje žena, negovanje baštine, pravljenje kolača. Registrovani.
Zrenjanin Čenta UŽ „Čenćanski suveniri“ Jasna Vickov
063/52-55-12
jasnavickov72@gmail.com
Inđija Jarkovac UG „Etno dom Gorocvet Inđija” Jovanka Šovljanski, predsednica
063/667-159
nsovljanski@yahoo.com
Očuvanje tradicionalnih vrednosti, rukotvorina, tradicionalne nošnje. Članica Etno mreže. Registrovani.
Inđija Jarkovac UŽ“ Moja volja“ Miroslava Zurković
Ivana Milutinovića 80
065/2565-56
zurkovicnenad@gmail.com

Društveno ekonomski položaj žena.
Inđija Beška UŽ „Beščanke“ Bojana Vasić, predsednica
060/728-6612
Ljilja
064/240-78-26
bescanke@gmail.com
bojana.vasic20@gmail.com
Prikupljaju etno građu, rade na očuvanju spomenika, starih zanata, prave kolače i slane proizvode u humanitarne svrhe. Povremeno rade, u procesu registracije.
Inđija Beška „Udruženje žena Beška“ Tanja Mehandžić
Karađorđeva 1
Unapređenje društvenog života žena iz seoskih sredina,negovanje tradicionalnih vrednosti,očuvanje starih zanata,humanitarni rad.
Inđija Inđija Opštinska organizacija žena Inđija Ljiljana Brkić
Vojvode Stepe 42
Inđija
Humanitarni rad, učestvuju na manifestacijama kulture, na takmičenjima u opripremanju hrane i očuvanja etnološkog nasleđa. Registrovani.
Inđija Inđija Inicijativa žena Inđije““,Inđija Mirjana Mijajlović
Vojvode Stepe 41
Položaj žena u društvu.
Inđija Krčedin Udruženje žena „Krčedinke“ Nevenka Đurčik
064/369-1497
nevenka.djurcik@yahoo.com
Bave se očuvanjem tradicije i ručnim radovima.
Inđija Maradik „Banstolka“ Mirjana Hemun
060/1400-995
udruzenjebanstolka@gmail.com
Etno i eko turizam, uzgoj zdravstveno-bezbedne hrane, povratak tradiciji slane i slatke zimnice, peku rakiju od bezbedno zdravog voća.
Inđija Maradik Vilin salaš Branka Lihvarček
Maradik
Grobljanska 23
064/1126-269
brankalihvarcek@yahoo.com
Negovanje kulture i tradicije,rodne ravnopravnosti,razvoj ruralnog područja fruškogorskog podneblja i zaštitne životne sredine kroz različte oblike rada.
Inđija Slankamenački vinogr UŽ „Slankamenački vinogradi“ Ana Dinga
063/762-75-13
anna.s.dingova@gmail.com
Ručni rad. Udruženje nije registrovano, ali neformalno postoji od 2006. godine.
Inđija Stari Slankamen Društvo „Etnoart“ Nikola Jovičin
061/228-18-51
etnoartsrem@yahoo.com
Očuvanje kulture i tradicije (vez, grnčarija, ručni rad). Aktivni u celom Sremu, imaju svoje ogranke. Registrovani.
Inđija Čortanovci Udruženje žena MAG -IN Gordana Maljković
061/440-8621
Nova Galenika 511
gocabanstol@gmail.com
Negovanje kulture i tradicije ,rodne ravnopravnosti,razvoj ruralnog područja i zaštita životne sredine kroz različite oblike rada.
Irig Jazak Žene Jazak Branislava Mladenović
062/260-275
alabaster.mb@gmail.com
Humanitarni rad i negovanje narodne tradicije i običaja. Registrovane.
Irig Vrdnik AŽ „Vrdničanka“ Danka Juhas, predsednica
069/185-0979
aktivzenavrdnicanka@gmail.com
Humanitarni rad, usmerene na seoski turizam, takmičenja u oblasti pripremanja hrane. Registrovane.
Irig Irig Aktiv žena Iriga Sofija Smiljanić
064/14-15-129
sstopaz@open.telekom.rs
Humanitarni rad, usmerene na seoski turizam, takmičenja u oblasti pripremanja hrane i očuvanje etnološkog nasleđa. Registrovane.
Irig Irig Udruženje vojvođanska asocijacija žena Irig Đurđica Jojić Novaković
063/55-41-73
djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs
djurdjica.jojic@gmail.com
Razvoj i afirmacija vinogradarstva i vinarstva, afirmacija zaštite životne sredine, afirmacija i podrška inkluzivnim politikama usmerenim ka ranjivim grupama društva, afirmacija zdravih stilova prehrane, proizvodnja hrane i zdravog života, afirmacija očuvanja običaja, tradicije i starih zanata, te podrška razvoju energetske efikasnosti na teritoriji fruškogorskog vinogorja, Vojvodine i cele Srbije. Registrovani.
Irig Mala Remeta “UŽ Mala Remeta MREŽA” Vesna Kukić
Milica Radonja
065/92-62-010
Edukacija stručnih predavanja, seminara, organizovanje akcija, osnaživanje žena i podizanje svesti žena u manjim sredinama. Registrovani.
Irig Neradin Aktiv žena “Iz nedara Fruške gore” Vidosava Avramović i Milica Avramović, predsednica
064/1324-763
022/2464-143
060/45-44-820
milicaa64@gmail.com
Rodna ravnopravnost; položaj žena; ruralni razvoj; tradicija; kultura; organska proizvodnja i zdrava hrana; stari zanati i tradicionalna znanja; turizam; održiv razvoj, humanitarni rad, umetnost i rad sa mladima. Registrovani.
Irig Neradin AŽ “Srce Srema” Tanja Jovanović
066/87-58-677
022/2464-143
tjovanovic.975@gmail.com
Humanitarni rad, očuvanje tradicije Srema i Vojvodine, ručni rad. Registrovani.
Irig Rivica Aktiv žena Rivica Nada Ćirić
064/43-68-858
nadaciric04@gmail.com
Humanitarni rad i negovanje narodne tradicije i običaja.
Kanjiža Martonoš KUD" Bratstvo" Janoš Sel
Trg Slobode br.3
bratstvomartonos@gmail.com
szeljanos64@gmail.com
Društvo obuhvata hor,plesnu grupu za decu,organizuju manifestacije i izložbe ručnih radova.Neguju tradiciju.
Kanjiža Kanjiža KUD" Ozorai Arpad" Edit Erdelj Tot
Damjanih 2/a
teditte@gmail.com
063/54-52-96
Organizuju manifestacije i izložbe ručnih radova.Neguju tradiciju.
Kanjiža Male Pijace KUD"Jokai Mor" Dora Šarkanj
Bratstva i Jedinstva br.10
063/560-323
s.dora66@gmail.com
Očuvanje tradicije,ručni rad,izložba ručnih radova.
Kanjiža Velebit UG “Ćemer”Velebit Radmila Marjanov Panjević
Jovana Bogdanovića br.19
063/341-200
024/88 55 30
marjanov.p@gmail.com
Humanitarni rad, očuvanje tradicije. Ručni rad, vez, izrada posteljine. Registrovani.
Kanjiža Zimonić UŽ"Cvet Tise" Lazar Kuzmanović
Krajiška 14
063/766-82-53
cvettise.19@gmail.com
Organizuju manifestacije,neguju tradiciju.
Kanjiža Orom KUD “Petefi Šandor” Kadar Judit
Veliki put br.201
064/14-22-428
kadarjudit72@gmail.com
Društvo obuhvata hor, plesnu grupu za decu, organizuju manifestacije i izložbe ručnih radova.Neguju tradiciju.
Kanjiža Orom Zavičajno udruženje žena i mladih Etno kuća zvučara Orom Žužana Muhi
Aranj Janoša br.23
muhizsuzsa11@gmail.com
Umetničko stvaralaštvo.Organizuju radionice,takmičenja i izložbe ručnih radova.
Kanjiža Totovo Selo KUD “Beli Bagrem” Timea Bagi Bende
Košutova br.1
063/8555-713
feherakacmetothfalu@gmail.com
Organizuju radionice,tamičenja i izložbe ručnih radova.
Kanjiža Trešnjevac KUD “Petefi Šandor” Atila Bičkei
29.Novembar br.2
024/883-332
Društvo obuhvata grupu plesača i hor, organizuju manifestacije, takmičenja i izložbe ručnih radova. Neguju tradiciju.
Kanjiža Horgoš KUD" Bartok Bela” Zoltan Dudaš
Velika ulica br.2
szecsizs1@gmail.com
bartokbela.mme@gmail.com
dudaszolee@gmail.com
Društvo obuhvata hor,plesnu grupu za decu,organizuju manifestacije i izložbe ručnih radova.Neguju tradiciju.
Kikinda Banatska Topola UŽ „Banatska Topola“ Marija Ač
064/1023-057
Olija Tot
069/220-6962
mztopola@businter.net
Humanitarni rad, radne akcije, domaća radinost. Registrovani.
Kikinda Banatsko Veliko Selo UŽ „Velikoselke“ Dragana Đurđević
064/146-77-84
Bilja
064/321-4518
filipap70@gmail.com
Humanitarni rad, radne akcije, domaća radinost, ručni rad (beli vez, štrikani predmeti), pravljenje tradicionalnih jela). Registrovani.
Kikinda Bašaid UŽ „Bašaid“ Mira Stevanov
064/666-8433
Humanitarni rad, radne akcije, domaća radinost. Registrovani.
Kikinda Iđoš Udruženje za negovanje tradicije, narodnih običaja i rukotvorina „Vreteno“ Brankica Mikalački
064/4933198
brankicamikalacki@gmail.com
Bave se ručnim radovima, vez, heklanje. Pravljenjem nakita.
Kikinda Iđoš UŽ "Iđoš" Biljana Đurđulov
064/664-04-84
udruzenjezena217@gmail.com
Očuvanje tradicije i starih zanata, izrada jela po tradicionalnim receptima. Registrovano udruženje.
Kikinda Kikinda UŽ „Artesa“ Artesa.kikinda@gmail.com
0230/424-140
Bavi se ekonomskim osnaživanjem žena, omladine i osoba sa invaliditetom. Udruženje je okupkjeno oko Sekcije ženskog preduzetništva Opšteg udruženja preduzetnika Kikinde. Registrovani.
Kikinda Kikinda Akademija ženskog preduzetništva Jana Radaković
janazabunov@icloud.com
Doprinos ekonomskom osnaživanju žena radi postizanja njihove ekonomske emancipacije i finansijske nezavisnosti. Registrovani.
Kikinda Kikinda UG „Centar za podršku ženama“ Biljana Stepanov, direktorka
063/397-172
podrska1@open.telekom.rs
Centar za podršku ženama je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj da kroz različite edukativne, promotivne, stručne i druge aktivnosti unapređuje položaj žena i doprinosi uspostavljanju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici i regionu. Pružaju besplatnu pravnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje. Telefon Savetovališta je:
0800/10 10 10
Registrovane.
Kikinda Kikinda Etno građansko društvo ”Suvača” Radojka Vujadinov
predsednica
064/36-17-141
radojkavujadinov@gmail.com
Humanitarne aktivnosti, ekološke i kulturne. Pomažu socijalno ugrožene osobe, stare i bolesne. Udruženje je registrovano.
Kikinda Mokrin UŽ Mokrina Smiljana Karać
064/5000-335
Humanitarni rad, radne akcije, učestvuju na manifestacijama domaće radinosti. Registrovani.
Kikinda Mokrin Udruženje " Mokričanke" Ana Marija Malenčić
061/162-28-16
anamarijamelancic@gmail.com
Izrada odevnih predmeta od kože ukrašene banatskim vezom.
Kikinda Nakovo „Nakovčanke“ Mirjana Molnar, predsednica
064/97-47-627
Humanitarni rad, radne akcije, domaća radinost, ručni rad (heklanje, štrikanje). Registrovani.
Kikinda Novi Kozarci UŽ „Narcis” Snježana Šindrak Škondrić, predsednica
snjezanasindrakskondric@gmail.com
Kikinda Novi Kozarci AŽ „Novi Kozarci“ Mirela Blagojević
064/50-62-241
zenenovihkozaraca@hotmail.com
Humanitarni rad, radne akcije, učestvuju na manifestacijama domaće radinosti. Registrovani.
Kovačica Debeljača Mađarsko kulturno umetnički centar „Merges Šandor“ K. Nađ Janoš
063/81 86 007
icdebeljaca@gmail.com
Očuvanje mađarskih običaja, izrada ručnih radova iz okoline Debeljače, organizovanje kurseva za izradu ručnih radova. Proizvode tradicionalnu testeninu iz Debeljače. Registrovani.
Kovačica Debeljača AŽ „Pipač“ (udruženje Bulka) Fekete Ilona, 013/664-048
Nađ Iren, 013/664-063
conki.lika@gmail.com
Očuvanje mađarske tradicionalne nošnje i rukotvorina, promocija ženskog stvaralaštva.
Kovačica Idvor UŽ ”Pijada Pupin” (sekcija pri Domu kulture) Mirjana Belić, 063/878-9168
belic.mirjana@gmail.com
uz.pijadapupin@gmail.com
Predstavljaju srpsku vojvođansku nošnju, organizuju izložbe. Funkcionišu pri Domu kulture.
Kovačica Kovačica UŽ „Kovačica“ Stano Ana
063/81-79-880
zenskyspolok@gmail.com
Ručni rad, čuvaju slovačko kulturno nasleđe, bave se očuvanjem i usavršavanjem kulturne baštine i tradicije iz oblasti domaće radinosti, organizuju edukacije za žene. Udruženje postoji od 1920. Godine i broji 50-tak članica. Registrovane.
Kovačica Kovačica Udruženje „DeaDia” Gordana Subotić
association.deadia@gmail.com
Udruženje „DeaDia” je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2013. godine radi inovacije, unapređenja i sprovođenja istraživanja u oblasti obrazovanja, promocije i zaštite ljudskih prava, prava žena i ljudske bezbednosti, pružanja pravne zaštite i pomoći ženama.
Kovačica Padina UŽ „Padina“ Elena Hanjik, 063/781-0418
spolokzienpadina@gmail.com
hanjikovci@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, edukacije. Registrovani.
Kovačica Uzdin Društvo slikarki, slikara i ljubitelja naivne umetnosti “Anujka Maran” Aurora Šubonj, predsednica
061/203-4984
Društvo promoviše i neguje uzdinsku naivu i rumunsko naivno slikarstvo. Registrovani.
Kovačica Uzdin UŽ „Bakice” Ana Bojer
060/067 30 47
bunicutele.uzdin@yahoo.com

Očuvanje rumunske tradicije, narodne nošnje, humanitarni rad. Registrovani.
Kovačica Uzdin UŽ „Ofelija“ Sekešan Rodika Ručni rad, heklanje, vez, izlažu uzdinsku narodnu nošnju. Nisu registrovani.
Kovačica Crepaja UŽ „Vidovdan“ Jovanov Jovanka
060/372-89-22
lwchy@gmail.com
Humanitarni rad, hortikultura, poljoprivreda, etnografija, turizam. Registrovani.
Kovin Bavanište AŽ „Duga” Mileva Đurđev
062/19-79-053
013/751-611
danicirilice@gmail.com
Aktiv postoji od 1944. godine, broji 40 članica. Brinu o nezbrinutoj deci, humanitrani rad.
Kovin Gaj UŽ „Gaj” Milica Nenek,
065/3755-068
milicanenek6@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, hrana. Registrovani.
Kovin Gaj UG „Gaj” Branka Kosovac
013/755-622
064/195-6508
Humanitarni rad, ručni rad, hrana. Registrovani.
Kovin Gaj UG „Ravnopravnost” Vesna Vuković
013/755-102
069/206-993
vesnavukovic427@gmail.com
Očuvanje i negovanje starih običaja svog naseljenog mesta. Osnovani 2012. godine. Registrovani.
Kovin Deliblato EUST „Deliblato Oaza”
Ljiljana Ambruš
062/366-784
ljiljana.ambrus@gmail.com
Očuvanje tradicije i običaja, organizovanje gastro manifestacija. Registrovani.
Kovin Kovin Aktiv žena I mesne zajednice Kovin Snežana Cvetković
064/217-5105
069/211-0120
snezanacvetkovic50@gmail.com
Bave se humanitarnim radom, ručnim radom, organizuju druženja i različite akcije.
Kovin Kovin Vredne ruke Žena Kovina Mirjana Drenča
065/4141-776
mirjanadrenca@gmail.com
Očuvanje tradicije, običaja, izrada ručnih radova, gastronomija, humanitarni rad. Planiraju osnivanje etno-kuće. Registrovani.
Kovin Kovin UG „Kovinka” Tatjana Obradović
066/942-9552
tatjana.obradovic66@hotmail.com
Očuvanje tradicije i običaja, izrada ukrasnih predmeta posebnim tehnikama. Registrovani.
Kovin Kovin NVO „Kreativni klub Crvenog krsta” Velinka Fara
063/367-170
kovin@redcross.org.rs
Humanitarni rad, ručni rad i izrada ukrasnih predmeta posebnim tehnikama. Registrovani u okviru opštinskog Crvenog krsta.
Kovin Kovin "AŠUNEN ROMALE" Vesna Novakov
013/743-909
asunen_romale@yahoo.com
Očuvanje kulture.
Kovin Malo Bavanište UŽ „Veliko hrabro srce” Maja Filipović Stefanović
069/675-0069
maja.fs@icloud.com
Očuvanje tradicije i običaja, izrada ručnih radova, gastronomija i humanitarni rad. Registrovano.
Kovin Skorenovac UŽ „Varočka” Marija Pap
Kožan Ilona, Kiš Terezija
013/764-042
060/445-0016
marikapapp72@gmail.com


Humanitarni rad, ručni rad, heklanje, stari vez. Imaju ženski hor, održavaju etno kuću, organizuju izložbe ručnih radova, radionice.
Kovin Šumarak Aktiv žena Šumarak Dušica Dejak
062/844-7880
aktivzenasumarak@gmail.com
Unapređenje i zaštita životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i omladine. Registrovane.
Kovin Šumarak UŽ „Šumarak 2” Slavica Uršli
069/176-9001
urslislavica@gmail.com
Očuvanje tradicije i običaja, izrada ručnih radova, gastronomija i humanitarni rad. Registrovano.
Kula Kruščić UŽ „Vredne ruke“ Dragana Rabrenović
064/0570-399
Prave ukrase, figure, obeležavaju dan sela, dane žita (manifestacija). U procesu registracije.
Kula Kula Udruženje žena “Veliko srce” Biljana Leovac
061/1129-408
025/729-350
leovac@sezampro.rs
Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i tribina, objavljuju različite publikacije o ženskim i ljudskim pravima; organizuju edukativna predavanja u cilju ekonomskog osnaživanja žena; Humanitarni rad. Registrovani.
Kula Kula UŽ „Ideja“ Serafina Biki, predsednica udruženja
064/38 66 457
idejakula@gmail.com
Humanitarne, edukativne, preduzetničke i druge aktivnosti.
Registrovani.
Kula Kula Mađarski kulturni centar "Nepker" Valerija Kristian Paloš
025/722-613
kontakt@nepkorkula.org
Očuvanje mađarske kulturne baštine.
Kula Kula Kreativne sestre Milena Beljkaš,predsednica
063/8310855
maglatesic@gmail.com
Bave se unapređenjem socio-ekonomskog položaja žena na teritoriji opštine Kula, učestvuje u raznim manifestacijama.Registrovani.
Kula Kula Centar za promociju i edukaciju “Organski život” Ese Karolina, predsednica
esekarolina@gmail.com
Kula Ruski Krstur UŽ „Bajka“ Natalija Emejdi
064/0456-890
bajkark@gmail.com
Registrovani.
Kula Ruski Krstur Ekološki pokret „Zeleni prsten“ Leona Dorotić Guteša
025/703-430
Dušica Džajić,
025/722-333
dzajonet@neobee.net
Imaju sekciju ”Cvetna bašta”, bave se hortikulturom, uređuju svoju lokalnu zajednicu, svojim pokretom menjaju kulturu života, neguju tradiciju i običaje. Registrovani.
Kula Ruski Krstur Udruženje paprikara „Capsicum“ Dušica Oros
064/978-1413
paprikarirk@gmail.com
Edukacija proizvođača, izlažu proizvode po manifestacijama. Registrovani.
Kula Ruski Krstur Udruženje zanatlija i privatnika Vladimir Emejdi
064/272-5051
info@galore.co.rs
Bave se razvojem zanatstva i preduzetništvom.
Kula Sivac UŽ „Panonija“ Emilija Đaković
025/713-524
Bave se dekupažom i ručnim radom.
Mali Iđoš Mali Iđoš Forum žena Mali Iđoš Eržbet Židai
063/885-6226
zsidaierzsebet@gmail.com
forumzenamidjos@gmail.com

Humanitarni rad sa socijalno ugroženim osobama, starim osobama .
Registrovani.
Mali Iđoš Feketić UŽ „Hestija“ Major Marta
064/52-83-420
m.marta70@citromail.hu
Edukacija žena, strateško planiranje, organizovanje radionica. Članice su Saveznog udruženja za izradu ručnih radova. Registrovane.
Mali Iđoš Feketić Društvo za zaštitu majke i deteta „Izida“ Pap Juliana
024/738-196
izidafeketics@gmail.com
Poseduju dnevni boravak za decu i omladinu sa invaliditetom. Organizuju radionice o kulinarstvu, o zdravstvenoj zaštiti, za ručnu radionost, rade na unapređenju položaja žena i senzibilisanju javnosti. Registrovane.
Nova Crnja Aleksandrovo UŽ „Livađanke“ Ljubinka Miškov, predsednica
064/4302470
Ljupkamiskov@gmail.com

Tanja Zvekić, potpredsednica
065/531-30-35

Druženje, ručni rad, pomoć lokalnoj zajednici, humanitarni rad. Registrovano udruženje.
Nova Crnja Aleksandrovo Udruženje hraniteljica „Malo do sreće“ – Mića Vlahović Aleksandrovo Jasmina Naumovski
063/107-35-43
cvetic.jelena@yahoo.com
Bave se hraniteljstvom, imaju svoj prostor za aktivnosti, druženje i radionice. Registrovani.
Nova Crnja Aleksandrovo AŽ „Aleksandrovo“ Snežana Adamov
065/281-7002

Biljana Vujasinović
064/5777-854
Druženje, takmičenje u pravljenju štrudli, pomoć lokalnoj zajednici. Registrovani.
Nova Crnja Vojvoda Stepa UŽ „Jutro” Zorica Stajčić, predsednica
Smiljanić Nataša
Humanitarna delatnost, pomoć starijim licima, negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva. Registrovani.
Nova Crnja Nova Crnja Udruženje žena i sekcija ručnih radova Marika Jonaš, predsednica
069/48-46-112
069/33-24-775
023/815-223

Eržika Kormanjoš, predsednica sekcije ručnih radov
064/3324-775Bave se ručnim, humanitarnim radom i različitim edukacijama. Rade i sa decom. Registrovani.
Nova Crnja Radojevo Udruženje žena i sekcija ručnih radova Jelica Jonjev
064/48-33-544
Ivanka Milošev, sekretarka
023/819-100
mzradujevo@gmail.com
Humanitarne aktivnosti, ručni rad. Registrovano udruženje.
Nova Crnja Srpska Crnja UŽ „Đura Jakšić“ Slavica Todić
060/0-811-045
ktcdjura@open.telekom.rs
z.handja@gmail.com
Udruženje poznato po manifestaciji Banatska štrudlijada. Izlažu rukotvorine, organizuju druženja sa ostalim aktivima. Registrovani.
Nova Crnja Srpska Crnja Udruženje građana „Draga Gavrilović“ Ružica Nikoletić
060/1483-514
ruzica261@gmail.com
Suveniri Srpske Crnje i Vojvodine, razni ukrasni i upotrebni predmeti za domaćinstvo, odevni predmeti i izrada domaćih sapuna.
Nova Crnja Srpska Crnja UG „Etnonet“ Katarina Jovandić
062/8990-953
Radin Savka
064/01-07-418
savkaradin@gmail.com
Neguju stare ručne radove, tkanje, necanje, izrada predmeta za svakodnevnu upotrebu koji su u duhu narodne tradicije. Registrovani.
Nova Crnja Toba UŽ „Toba“ Natalija Baba
064/416-333-9
proticjelena2013@gmail.com
Cilj udruženja je očuvanje i negovanje tradicije i narodnih običaja. Bave se ručnim radom, prave kolače, poznati po manifestaciji "Sarmijada". Registrovano udruženje.
Novi Bečej Kumane UŽ „Kumane“ Marinkov Nada
063/8474750
Bave se rukotvorinama i ručnim radom.
Novi Bečej Kumane UŽ“Iva“ Dušica Savičin
Ljubice Odađžić 42
Kumane
Novi Bečej Novi Bečej Udruženje “Roma” Danica Jovanović-predsednica
064/135-8218
Danica Jovanović-predsednica
064/135-8218
udruzenjeromanb@gmail.com
danic@isp.b92.net

Unapređenje edukacije i emancipacije Romkinja i dece. Registrovano udruženje.
Novi Bečej Novi Bečej Sekcija za ručni rad “Bokreta” pri KUD “Jokai Mor” Galbač Eva, predsednica
060/15 11 344
evagalbac@yahoo.com
Ručni rad, negovanje tradicije.
Novi Bečej Novi Bečej Klub za dnevni boravak penzionera “Suncokret” Marija Vrebalov
023/771-208; 771-348
063/8665-701; 063/7666-440
marija.vrebalov@yahoo.com
marijavrebalov@gmail.com
Nisu registrovani.
Novi Bečej Novi Bečej "Romkinje Vojvodine" Ivanka Milićev
023/775-712
vnmts@ptt.rs
Edukacija romskih žena.
Novi Bečej Novi Bečej UKNP“KNAP“ Nadica Josimović,
Tiski Kej bb
062/330-368
Radionica starihzanata.Očuvanje tradicije.
Novi Bečej Novo Miloševo UŽ“Novo Miloševo“ Nadežda Trbić
Trg palih heroja 1-3
Novo Miloševo

Novi Bečej Novo Miloševo MKUD“Beodra“ Rozalija Sloboda
Maršala Tita 121
060/146-12-32
Očuvanje mađarske tradicije..Vez,heklanje,štrikanje.
Novi Bečej Novo Miloševo Kolo srpskih sestara Draginja Nedin
060/378-17-97
Humanitarni rad.Postoje 25 godina.
Novi Kneževac Banatsko Aranđelovo AŽ Banatsko Aranđelovo Ana Heđeš
066/941-2961
Humanitarni rad, ručni rad, prave kolače, pomažu lokalnoj zajednici.
Registrovani.
Novi Kneževac Novi Kneževac Udruženje za negovanje običaja „Plavi spomenak“ Eržebet Harmat
Branka Radičevića 76
23330 Novi Kneževac
Ručni rad. Učestvovanje na manifestacijama; Negovanje tradicije. Okuplja žene mađarske nacionalnosti. Registrovane
Novi Kneževac Srpski Krstur Aktiv žena Srpski Krstur Jovanović Anika, predsednica
064/575-0127
Humanitarni rad, ručni rad, prave kolače, pomažu lokalnoj zajednici.
Registrovani.
Novi Sad Budisava UŽ „Arvačka“ – sekcija ručnih radova (pri KUD „Petefi Šandor“) Agneš Maćaš
063/17-48-084
moni.robert2202@gmail.com
apotekamonigmail.com
Ručni rad, očuvanje i negovanje tradicije. KUD je registrovan, sekcija je deo njega.
Novi Sad Kać Udruženje žena “Kaćanka” Dušanka Strbački
063/10 80 314
Humanitarni i ručni rad. Registrovani.
Malo udruženje, ne previše aktivno.
Novi Sad Kisač Društvo kisačkih žena Ludmila Berediova
064/128-4392
stmila@neobee.net
Organizuju stručne skupove, savetovanje, seminare, neguju svoju tradiciju i kulturu, organizuju akcije iz ekologije, revije narodnih nošnji. Imaju saradnju sa Klubom žena Banske Bistrice iz Slovačke, članice su Asocijacije slovačkih udruženja žena. Registrovani.
Novi Sad Ledinci Aktiv žena Vinogradar Rajka Pavlov
060/698-6443
rajka.pavlov@gmail.com
Negovanje starih zanata (vez, heklanje, štrikanje, ručni rad). Registrovani
Novi Sad Novi Sad Novosadska ženska inicijativa Nataša Igić, programska direktorka
060/576-0272
069/2019-012
ns.zenska.inicijativa@gmail.com
obuke.nzi@gmail.com
natasha.igic@gmail.com
www.zenskainicijativa.rs
Organizuju akcije, manifestacije, sprovode istraživanja, bave se edukacijom. Osnovani 2014. godine.
Novi Sad Novi Sad Udruženje "Ženske studije i istraživanja" Svenka Savić
021 498 858
063 8112 412
svenka@sbb.rs

Margareta Bašaragin
024 553 433
069 1162 803
margareta.basaragin@gmail.com
www.zenskestudije.org.rs

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ osnovano 1997. godine kao visokoškolski obrazovni program o ženama i za žene (i muškarce); nestranačko i neprofitno udruženje koje se bavi proučavanjem i istraživanjem društvenog statusa žena u umetnosti, kulturi, istoriji, filozofiji, teologiji i drugim naukama; artikuliše interese, stavove i specifičnosti žena; unapređuje i produbljuje stručnu i pedagošku aktivnost vezanu za društveni status žena; bavi se međureligijskim i međukulturnim pitanjima.
Novi Sad Novi Sad SOS Ženski centar Ivana Perić, koordinatorka Ženskog centra
021/422-740
sos.konsultacije@gmail.com
soszenskicentar@gmail.com
www.sosns.org.rs
Usluga SOS telefona, posredovanje i pružanje pravne podrške ženama i devojkama u situaciji nasilja, rad sa mladima, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravlja, ličnog rasta i razvoja.
Novi Sad Novi Sad Asocijacija poslovnih žena - PAŽ Mirjana Dervišević
063/469-723
021/469-723
mirjanader@gmail.com
mirjana@pazns.org
Podsticanje ženskog preduzetničkog duha; pomoć u razvoju ženskog biznisa, širenje poslovne kulture i etike.
Novi Sad Novi Sad Udruženje tkalja Novi Sad Mirjana Marković, predsednica
069/613-569
021/6613-569
tkanje@neobee.net
Udruženje je osnovano 1995. godine, izlagali su na oko 100 samostalnih i zajedničkih izložbi, dobitnik je zlatne i dve srebrne košute na Međunarodnom sajmu mode u Beogradu. Član je engleske asocijacije za tkanje, bojenje i predenje grofovije Kent.
Novi Sad Novi Sad UG „Vredne ruke Novog Sada“ Marija Dragišić
063/8227-558
Negovanje tradicije i običaja srpskog naroda, bavljenje rukotvorinama. Registrovani.
Novi Sad Novi Sad UG „Amarilis“ Radmila Zećirović
063/522-342
izprora@eunet.rs
Bave se integracijom Romkinja u društvene tokove.
Novi Sad Novi Sad Kolo srpskih sestara Savka Gojović Humanitarne aktivnosti i dobrotvorni rad.
Novi Sad Novi Sad ...IZ KRUGA – VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom Svjetlana Timotić
066 447 040
svjetlana.timotic@izkrugavojvodina.org
office@izkrugavojvodina.org

www.izkrugavojvodina.org


Unapređenje položaja žena i muškaraca sa invaliditetom kroz pružanje psihosocijalne i terapijsko-edukativne usluge. Informativna podrška putem telefona, sms poruka, imejl poruka i lično. Pravno savetvanje i zastupanje osoba sa invaliditetom. Edukativne radionice sa elementima radne obuke, radionice angažovane umetnosti, istraživački rad, aktivnosti zagoravanja, kampanje. Registrovano udruženje.
Novi Sad Rumenka Grupa za vez, negovanje, tradicije i izrade veza „Margareta“ Serbak Judit
065/660-9270
aniko.malena.serbak@gmail.com
Bave se ručnim radom, pre svega vezom. Registrovani (u okviru KUD „Feher Ferenc“).
Novi Sad Stepanovićevo Udruženje „Lazarica 1389” Nada Petrović
064/114-77-95
lazarica1389@yahoo.com
Humanitarni i ručni rad. Organizuju kurseve tkanja. Registrovani.
Opovo Opovo AŽ „Opštine Opovo” Zorica Ugrinov
066/951-77-94
Bave se ručnim radom i izradom suvenira. Registrovani.
Opovo Sakule UŽ “Zlatne ruke” Stojanov Vesna
069/18-59-127
Ručni rad u dekupaž tehnici. Registrovane.
Opovo Sefkerin Kreativa Danijela Kozlovački
063/843-4226
Dekupaž tehnika, ručni radovi, izrada magneta.
Odžaci Jabuka UŽ „Zlatna jabuka“ Suzana Stojiljković
062/8066-9220
zlatnajabukauz@yahoo.com
Bave se afirmacijom i edukacijom žena na selu i čuvanjem kulturne baštine.
Odžaci Jabuka UŽ „Zlatna jabuka“ Suzana Stojiljković
062/8066-9220
zlatnajabukauz@yahoo.com
Bave se afirmacijom i edukacijom žena na selu i čuvanjem kulturne baštine.
Odžaci Jabuka UG makedonske nacionalne zajednice „Ilinden-Jabuka“ Ilinden.jabuka@gmail.com
Odžaci Jabuka Udruženje Roma „Danica“ Sanja Uzelac
danica.jovanovic09@gmail.com
Promocija ženskih romskih prava, borba protiv nasilja prema ženama. Registrovani.
Odžaci Banatsko Novo Selo UŽ „Novoseljanke“ Bobocale Snežana Baba
063/865-6468
zenenovoselo@gmail.com
Očuvanje tradicije, humanitarni rad, emancipacija I edukacija žena, drže radionice i bave se ručnim radom.
Odžaci Bački Brestovac UŽ „Brest“ Branka Lončar
063/7614-002
dado@ecpwireless.net

Humanitarni rad, organizuju kulturne manifestacije i smotre. Registrovani.
Odžaci Bački Gračac UŽ „Bački Gračac“ Dragica Ivković
025/5767-022
Humanitarni rad, podrška lokalnoj zajednici. Registrovani.
Odžaci Bogojevo UG „MRL Roma“ Jelica Mišković
060/1500-373
jelicamiskovic81@gmail.com
Bave se edukacijom i emancipacijom Roma i Romkinja. Registrovani.
Odžaci Vojlovica UŽ „Vojlovačke ženske rukotovorine“ Biljana Pavlović
064/566-3645
Silvana Ivazović Jeđini
063/896-1078
silvana.vojlovica@gmail.com
Ručni rad, održavanje i negovanje tradicije. Registrovani.
Odžaci Vojlovica Sekcija žena pri KUD „Đetvan“ Ana Panik
063/195-93-48
Sekcija žena se bavi folklorom, izradom narodnih rukotvorina.
Odžaci Vojlovica MKUD „Tamaši Aron“ Eržebet Varga
060/757-1882
Tradicionalna hrana Vojvodine, ručni rad.
Odžaci Glogonj UŽ „Glogonjke“ Ivana Radosavljević
062/8-222-103
dancenow.iwana@gmail.com
Odžaci Deronje UŽ „Zlatne niti” Nada Jovanović, predsednica
Ruža Danilovac, zamenica
Bave se ručnim i humanitarnim radom, organizuju izložbe i druženja sa drugim aktivima.
Odžaci Dolovo Ženska akcija kreativnih ideja - ŽAKI Žaklina Mijalković
064/238-0965
zaklina.mijalkovic@gmail.com
Poboljšanje uslova žena, ekonomsko osnaživanje žena, socijalna i zdravstvena zaštita žena. Registrovani.
Odžaci Dolovo UŽ „Dolovke“ Kosara Vuičić
063/7303-460
Dragana Marić, potpredsednica i zastupnica
063/7339-781
Dom kulture 062/733-978, 013/263-4800
udruzenjezena.dolovo@yahoo.com


Neguju stare zanate, ručni rad, organizuju tradicionalnu izložbu štrudli. Registrovani.
Odžaci Ivanovo Grupa žena pri KUD „Bonaz Šandor“ Nemet Andraš, predsednik,
063/325-863
Fišer Anna, zamenica
Katica Baša
063/7021-054
sandorbonazz@yahoo.com

Neguju stare zanate, heklanje, štrikanje, slikaju, organizuju izložbe, učestvuju na međunarodnim izložbama kućnih radova. Registrovani.
Odžaci Karavukovo UŽ „Koštana” Ljubica Jovanović Humanitarni rad, izložba starina i hrane, organizuju lokalne manifestacije. Registrovani.
Odžaci Kačarevo UŽ „Etno kutak“ Zora Čubrić
066/6020-555
zoracubric@yahoo.com
Odžaci Kačarevo UŽ " Kačarevo" Marija Jević
domkulture.kacarevo@gmail.com
U osnivanju.
Odžaci Kačarevo Grupa žena pri Udruženju Makedonaca „Vardar“ Ljubica Dojčinovska
062/8030-336
Ružica
065/2624-254
063/017-17439
ljubica@madnet.rs
ljilja_naj@yahoo.com
Negovanje makedonske narodne tradicije.
Odžaci Lalić UŽ „Majčino srce“ Katarina Benka
063/7011-850
kacab56@gmail.com
Imaju etno kuću, bave se humanitarnim radom, organizuju putovanja I druženja, izlažu ručne radove i organizuju izložbe.
Odžaci Lalić UŽ „Majčino srce“ Katarina Benka
063/7011-850
kacab56@gmail.com
Imaju etno kuću, bave se humanitarnim radom, organizuju putovanja I druženja, izlažu ručne radove i organizuju izložbe.
Odžaci Odžaci UG „Lenka” Nela Pejčić,predsednica
060/1385-822
nelapejcic@yahoo.com
Bave se edukacijom i osnaživanjem žena, očuvanjem kulturnog nasleđa i proširenjem turističke ponude opštine Odžaci. Registrovani.
Odžaci Odžaci UŽ „Odžaci” Mirjana Dakić, predsednica
064/3134681
mirjanadakic14@gmail.com
Bave se humanitarnim radom, druženjem i organizovanjem ekskurzija i odlascima u banje.
Registrovani su.
Odžaci Omoljica UŽ „Omoljačanke” Slavica Polić
066/618-84-40
policslavica@yahoo.com

Stari zanati.
Odžaci Ratkovo UŽ „Đurđica“ Milica Petrović Humanitarni rad, organizuju izlete i druženje, pomažu u organizovanju lokalnih manifestacija.
Odžaci Ratkovo UG „Para-buć“ Ljiljana Ivović
060/302-3201
ljiljanaivovic@hotmail.com
Izrađuju suvenire, tkaju. Registrovani.
Odžaci Srpski Miletić Aktiv žena Srpski Miletić Vesna Cvetković
069/2207-960
Odžaci Srpski Miletić AŽ „Srpski Miletić“ Vesna Cvetković
069/2207-960
Humanitarni rad, organizuju izlete i druženja, pomažu u organizovanju lokalnih manifestacija. Registrovani.
Odžaci Starčevo UŽ „Neolit“ Ljilja Zorić
061/6207-131
udruzenjezena@gmail.com
Bave se ručnim radom.
Pančevo Ivanovo Sekcija žena pri KUD "Bonaz Šandor" Ana Fiser
062/1916-854
Pančevo Jabuka UŽ „Zlatna jabuka” Slađana Bogdanović
062/634-077
bibliodkjabuka@gmail.com
zlatnajabukauz@yahoo.com
Afirmacija i edukacija žena na selu,organizacijarazličitih formi obuka i humanitarnih akcija,očuvanje kulturne baštine.Oslikavanje svile i izrada tradicionalnih rukotvorina.
Pančevo Banatski Brestovac AŽ „Sosa” Milka Čurić
064/547-31-99
mzbanbrestovac@yahoo.com
milkacuric@gmail.com
Očuvanje narodne tradicije.
Registrovani.
Pančevo Banatsko Novo Selo UŽ" Novoseljanke- Bobocale" Snežana Baba
063/8656-468
Pančevo Dolovo UŽ „Dolovke“ Marić Dragana
062/733-978
udruzenjezena.dolovo@yahoo.com
Očuvanje tradicionalne hrane Vojvodine i ručni rad.
Pančevo Kačarevo UŽ „Etno kutak 2015” Zora Čubrić
066/602-0555
zoracubric@yahoo.com
Očuvanje tradicionalne hrane Vojvodine i ručni rad.
Pančevo Omoljica UŽ" Omoljičanke" Slavica Polić
066/6188-440
Pančevo Pančevo Ženska banatska inicijativa Gordanan Aleksić
Draginja Nikolić
013/552-157
sveta@panet.bits.net
Informatička škola za članove Ženskih banatskih inicijativa, humanitarne akcije i pomoć nezaposlenim ženama i podrška deci sa invaliditetom.
Pančevo Pančevo Udruženje „Vešte ruke“ Jelka Đorđević
066/362-352
jelka.djordjevic@vesteruke.rs
Ručni rad, tkanje i rukotvorine.
Pančevo Pančevo UG „Panonke” Olga Žolnaj Jokanović
Svetog Save 10
panonke.2017@gmail.com
Ručni rad i afirmacija ženskog preduzetništva i stvaralaštva, negovanje starih zanata i tehnika izrade i primena etno motiva u današnjem stvaralaštvu. Registrovane.
Pančevo Pančevo Udruženje žena Milica Todorović
063/722-8038
milicatodorovic@yahoo.com
Humanitarni rad, druženje sa ostalim aktivima, organizuju lokalne manifestacije, očuvanje narodne tradicije.
Pančevo Pančevo UŽ „Pančevke“, Gornji grad Snežana Marjanov
062/858-7635
smcigra1@gmail.com
Očuvanje tradicije, slikanje na staklu, ručni radovi.
Pančevo Pančevo UŽ „Volem Banat“ Ljiljana Tomić
062/102-3436
tomic66@gmail.com
Očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa.
Pećinci Deč UŽ „Veselice” Verica Vidicki
063/253-079
vidickive@gmail.com
Očuvanje tradicije i običaja Srema, humanitarni rad. Registrovani.
Pećinci Donji Tovarnik UŽ "Sunčev cvet" Leposava Stepanović
064/480-59-24
Pećinci Kupinovo Udruženje žena “Majka Angelina” Vesna Radanov
064/1533-134
022/438-714
zene.kupinovo@gmail.com
Aktivni.
Pećinci Pećinci UŽ „Sremica“ Mara Milovanović
063/742-0170
mara_sremica@hotmail.rs
uzsremica@hotmail.com
Aktivnosti udruženja su negovanje tradicije kraja Srema, organizovanje kulturno-prosvetnih manifestacija, kulinarstvo, edukacije i druženje. Udruženje registrovano.
Pećinci Šimanovci UŽ „Šimanovčanke“ Ljiljana Sotončić, predsednica
060/3001-876
Anđelka Stanković
063/83-44933
gogam62@gmail.com
Humanitarni rad, organizuju književne večeri, izložbu ručnih radova i kolača. Registrovani.
Plandište Velika Greda Aktiv žena “Gređanka” Milanović Nada
062/1430-403
aktivzenagredjanka@mts.rs
Plandište Miletićevo UŽ „Plandište“ Božana Ćalić
063/8658-521
mzplandiste@hemo.net
U osnivanju. Humanitrani rad, domaća radinost, ručni rad, domaća kuhinja, učestvovanje na manifestacijama. Nisu registrovani.
Plandište Plandište Aktiv žena Biser Marija Manču Briga o starinma, prikupljanje odeće za korisnike doma za stara i bolesna lica. Druženje sa ostalim opštinama. Registrovani.
Plandište Plandište Klub žena „Jefimija” Nataša Bajić
062/191-53-08
natasabajic1971@gmail.com
Stari zanati.
Plandište Hajdučica UŽ „Oko” Spasovski Mariška, predsednica
063/705-7593
udruzenjezenaoko@gmail.com
Humanitarni rad, druženje, organizuju lokalne manifestacije. Registrovani.
Ruma Jarkovac UŽ „Jarkovac“ Zlatica Štopulj, predsednica Ručni rad, izrada ikebana od svežeg i suvog voća, prave kolače. Registrovani.
Ruma Boka Asocijacija žena „Bokinški biseri“ Marija Mesaroš Udruženje pravi kolače i izrađuje suvenire.
Ruma Boka A.Ž.R.S. „Banatsko jagnje“ Večanski Marija
062/170-4385
banatskojagnje@gmail.com
Udruženje se bavi preradom ovčije vune na starinski način, ručno šiju jorgane, jastuke, dušeke, čarape…
Ruma Voganj Aktiv žena Voganj Mira Vulin, predsednica
063/756-0815
Humanitarni rad, organizuju takmičenja u pripremanju hrane, zalažu se za očuvanje etnološkog nasleđa. Nisu registrovani.
Ruma Dobrinci UŽ “Tifani” Slavica Begović, predsednica
060/453-45-40
022/453-406
slavica.tifani@gmail.com
Očuvanje nacionalne tradicije, ekološke akcije i organizovanje manifestacija i učestvovanje u lokalnim manifestacijama kulture.
Ruma Krajišnik Aktiv žena „Krajišnik“ Mirjana Umićević
069/20-64-093
Očuvanje kulturne baštine, običaja, tradicije. Organizuju etno izložbe, neguju multietničnost.
Ruma Kraljevci UŽ Mesne zajednice Kraljevci „Kraljevčanke” Snežana Bogdanović, predsednica
064/543-7578
Mira Mitrović
061/1989-984
marina.radeka@gmail.com
Prave kolače, druže se, učestvuju u takmičenju „Sremski kolač”. Registrovani.
Ruma Neuzina AŽ „Đurđevak“ (pri mađarskom kulturnom krugu Neženj (Neuzina) Zorica Palinkaš, predsednica
062/503-375
zorica.palinkas67@gmail.com
Izrada i očuvanje mađarskog veza starog preko 200 godina, izrada kecelja (kao dela narodne nošnje), prave kolače i torte, humanitarni rad. Registrovani.
Ruma Putinci UŽ “Puž” Jelena Bjeloš
022/441-482
jelena.bjelos@yahoo.com
Humanitarni rad i podrška lokalnoj zajednici (uređenje sela itd.) Registrovani.
Ruma Ruma Udruženje preduzetnica opštine Ruma “Viktorija” Emica Vučković
viktorija.upor@gmail.com
Ruma Ruma NVO „Lutajuća srca- Phiraveske Ila“ Sanja Pavlović
022/479-163
lutajuca.srca1@gmail.com
Ženska romska nevladina organizacija.
Ruma Sečanj Kreativna radionica “Tamiški cvet” Sečanj Dragica Trklja
023/841-270
Slađana Gabor, članica
mildra@yahoo.com
Radionica nije registrovana, ali postoji od 2000. godine. Broji oko 15 članica koje izrađuju nakit i slikaju na crepu. Bave se ručnim radom, ukrašavanjem jastučnica, slikaju, heklaju odevne predmete.
Ruma Stejanovci UG “Nektar Srema” – sekcija žena Predsednica Sekcije žena
Verica Kovačević
064/951-23-88
Đorđe Dukić, predsednik udruženja
064/182-95-69
nektarsrema@gmail.com

Organizuju skupove i edukacije iz oblasti poljoprivrede, zalažu se za očuvanje starih zanata, običaja i autentičnih proizvoda sa terena Srema. Registrovani
Senta Bogaraš UG „Pajdaš“ Margit Kalai,
063/88-66-052
kalaim431@gmail.com
Senta Kevi Rukotvorilačka sekcija Kevi pri KUD „Mora Ištvan“ Atila
063/788-7382
perpauera@gmail.com
Očuvanje mađarske kulture. Registrovani.
Senta Senta Udruženje poljoprivrednika - Sekcija tradicionalnog ručnog rada Žoldoš Magdolna, rukovoditeljka sekcije
024/817-008
Kalmar Beatrit
024/813-152
gazdakor@sksyu.net
Sekcija osnovana 2008. godine. Bave se heklanjem, narodnim vezom, štrikanjem čipki, pletu korpe, slikaju na staklu. Registrovani.
Senta Tornjoš Rukotvorilačko udruženje „Rozeta“ Agneš Nađ Abonji, predsednica
064/207-33-54
Marija Horvat, kontakt
064/207-3354
rozetta.kt@gmail.com
Kulturno-edukativne aktivnosti, obuke iz negovanja starih zanata i ručnog rada. Tkaju i izrađuju torbe. Šiju pačvork, izlažu svoje radove na manifestacijama. Registrovani.
Senta Tornjoš Etno kuća „Magdin dom“ Magda Sabo, rukotvoriteljka
063/89-05-135
Bavi se ručnim radom, tkanjem, pravljenjem igračaka od kukurozovine.
Sečanj Jarkovac Udruženje aktiv žena Stojkov Mara
061/62-63-804
Očuvanje kulturne baštine.
Sečanj Jaša Tomić AŽ "Ljiljan" Jelena Guran
060/484-88-51
Negovanje starih zanata i očuvanje tradicije.
Sečanj Boka Banatsko jagnje Marija Večanski
062/170-43-85
banatskojagnje@gmail.com


Udruženje se bavi preradom ovčije vune na starinski način, ručno šiju jorgane, jastuke, dušeke, čarape…Bave se proizvodnjom sira od dunja. Registrovano udruženje.
Sečanj Boka UŽ "Bokinški biseri" Maria Mesaroš
062/871-68-55
mesarosmaria60@gmail.com
mzboka35@gmail.com
Negovanje starih ručnih radova. Registrovano udruženje.
Sečanj Busenje UŽ"Žuta ruža" molnar Anuška
069/184-97-32
Izrada tradicionalnih kolača
Sečanj Krajišnik Asocijacija žena Krajišnik Mirjana Umićević
069/206-40-93
Pravljenje proizvoda od drenjina,likeri i slatko.
Sečanj Neuzina Romnja Katica Nikolić
063/162-0812
Bave se očuvanjem Roma.
Sečanj Neuzina UŽ"Đurđevak" Palinkaš Zorica
062/503-375
Humanitarni rad i negovanje tradicije.
Sečanj Sečanj UŽ" Naš osmeh" Mirjana Dangubić
065/884-19-65
Očuvanje tradicije.
Sombor Bački Breg UŽ “Brežanke” Marija Ivošev, predsednica
060/6866-926
marija.ivosev@gmail.com
Tamara Lerić, zamenica
025/809-054
so.leric@neobee.net
Humanitarni rad, edukacija, druženje. Registrovani.
Sombor Bački Monoštor UG “Podunav” Zdenka Mitić
063/893-81-28
ngopodunav@gmail.com
podunav.monostor@yahoo.com
Razvoj eko-ruralnog turizma.
Registrovani.
Sombor Bački Monoštor UG “N.A.D.E.” Ksenija Kuvaljić
Amira Miler
063/1807-227
nadebm@yahoo.com
amiramiler@yahoo.com
www.backimonostor.rs
Bave se ekologijom, humanitarnim aktivnostima, pomažu ženama i rade sa decom.
Registrovani.
Sombor Bezdan UG “Iskorak” Zlata Mojsilović, predsednica
062/244-383
Silvija Živić
064/3768-451
zlata.mojsilovic@gmail.com
Edukacija žena, podsticanje ženske samoinicijative. Oraganizuju kurseve, usavršavanje, akcije protiv nasilja prema ženama. Registrovani.
Sombor Bezdan UŽ “Piroš čizma” (pri KUD “Petefi Šandor”) Roža Holpert,
025/810-941
mkpzbezdan@gmail.com
Ručni rad, farbanje stakla, pačvork, vez, heklanje. Registrovani.
Sombor Bezdan Sekcija “Žene spretnih ruku” (pri KUD “Petefi Šandor”) Pap Franciska, predsednica
025/810-975
Humanitarni rad, očuvanje tradicije i kulture.
Sombor Bezdan Humanitarni rad, očuvanje tradicije i kulture. Blaženka Beronja
063/825-4937
Biljana Pudar
064/640-7508
feroniabezdan@gmail.com
Sombor Gakovo UŽ “Gakovčanka” Katica Jokić
062/290-147
jokici_gakovo@yahoo.com
Edukacija žena iz različitih oblasti (organizuju predavanja), humanitarni rad. Registrovani.
Sombor Kolut UG „Duga” Milica Zorić
064/570-8875
mzkolut@gmail.com
Negovanje i očuvanje tradicije. Ručni rad, imaju svoju etno sekciju.
Sombor Riđica UŽ „Društvo prijatelja dece „Riđica“ Mirjana Gagić, predsednica
mzriđica@gmail.com
Ručni rad, organizuju manifestacije i druge događaje. Registrovani.
Sombor Sombor Asocijacija žena Srbije – okružni, gradski I opštinski odbor Sombor Jelica Polovina
063/175-40-41, 025/443-296
varle@ptt.rs
Bave se ručnim radom, organizuju kulturne manifestacije, organizuju okrugle stolove o nasilju prema ženama.
Sombor Sombor NVO “Ženska alternativa” Jadranka Radojčić, koordinatorka organizacije.
064/2153-898
Saša Stojšić, tehnička asistentkinja
064/71757-067
Usluge SOS telefona za psihološku i besplatnu pravnu pomoć ženama i deci u krizi, organizovanje edukacija, radionice za žene izbeglice, kursevza rad na računaru.
Sombor Sombor Zlatne ruke Somborke Katarina Dmitruk, predsednica
katarinadmitruk@yahoo.com
Udruženje se bavi očuvanjem narodne baštine i regiona; očuvanje porodice, žena i dec, kulturne tradicije, narodnih običaja. Promoviše interese žena, organizuju edukacije.
Sombor Sombor UG “Eureka” Ilona Kovač
eurekasuso@yahoo.com
Bave se razvijanjem stepena ekonomske, socijalne, pravne, zdravstveno-higijenske pomoći i obrazovanjem, integracijom Romkinja i žena u normalne društvene tokove Srbije.
Sombor Sombor UG “Duga” Milica Zorić
063/727-0177
zoric.sombor@gmail.com
Sombor Sombor Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Edita Racić Benedikt
063/842-6359
025/450-001
stari.zanati.sombor@gmail.com
Ručni rad, stari zanati, očuvanje tradicije. Udruženje je mešovito.
Sombor Sombor Asijacija straih I umetničkih zanata - ASUZ Danica Komadina
064/24-29367
www.modnerukavice.in.rs
linijad@yahoo.com
Ženske unikatne rukavice i kamašne.
Sombor Stanišić UŽ „Udahni život” Ljiljana Gusić, predsednica
069/183-00-91
062/824-525
Dragana Đapić
060/5830-753
ljiljana.gusic@gmail.com
Humanitarni rad, druženje, uređenje sela i lokalne zajednice, izlažu ručne radove i tradicionalna jela, učestvuju u folkloru i dramskoj sekciji. Registrovani.
Sombor Stapar UŽ „Staparska ruža” Mira Kovačev,
060/53845-43
mira.kovacev@gmail.com
Izrada ćilima, tkanica, prostirki. Registrovani.
Sombor Stapar UŽ „Staparke“ Jelena Amidžić, predsednica
061/6607-401
Marija Blagojević
062/84-65-176
udruzenjezenastaparke@gmail.com
Humanitarni rad, druženje, uređenje sela i lokalne zajednice, izlažu ručne radove i tradicionalna jela. Registrovani.
Sombor Čonoplja Asocijacija žena RS – Udruženje žena iz Čonoplje Jelica Polovina
063/175-40-41
varle@ptt.rs
Humanitarni rad, očuvanje tradicije i kulture, ekologije i turizma. Registrovani.
Srbobran Srbobran Klub "Vredne ruke" Dušanka Radić
021/732-201
r.sloba@open.telekom.rs
Bave se ručnim radom, etno festivalima i kulinarstvom.
Srbobran Srbobran Mađarski kulturni centar - Grupa za ručni rad "Iboja" Kolenak Iboja
063/7595-456
021/731-242
021/730549
kolenak@neobee.net
Bave se svim vrstama ručnog rada; idu na izložbe i druže se sa drugim ženskim udruženjima. Registrovani pri KUD-u.
Srbobran Srbobran Klub za negovanje tradicije i običaja naroda i narodnosti Vojvodine Gizela Paroški Bave se ručnim radom, imaju ženski hor, bave se negovanjem mađarske narodne igre. Registrovani su.
Srbobran Srbobran Udruženje ljubitelja ručnih radova Vojvodine Kiš Julijana, predsednica
021/731-978
064/481-2013
kissjulianna@gmail.com
Gazdik Eržebet, sekretarka
062/4100-97
gazdike@gmail.com
Bave se svim vrstama ručnog rada, idu na izložbe i druže se sa drugim ženskim udruženjima; bave se humanitarnim radom i stručnim usavršavanjem žena. Registrovani.
Srbobran Turija Udruženje „Naša radionica” Danilka Milivojev
065/2237-451
Izlažu ručne radove i kolače. Registrovani.
Sremska Mitrovica Bešenovo UŽ „Bešenovke” Dušanka Suvajdžić
064/337-8626
uzbesenovke@gmail.com
Druženje, promocija starih jela, zimnice,kolača, ručni rad. Registrovani.
Sremska Mitrovica Grgurevci UŽ „Višnja“ Ljiljana Nedeljković
069/766-097
udruzenjezenavisnja@gmail.com
Humanitarni rad, učešće na manifestacijama kulture, takmičenja u oblasti pripremanja hrane, očuvanje etnološkog nasleđa. Registrovani.
Sremska Mitrovica Grgurevci UŽ „Fruškogorke“ Svetlana Dejanović
062/9755-930
Zaštita ženskih prava, podrška lokalnoj zajednici, druženje. Registrovani.
Sremska Mitrovica Grgurevci Udruženje "Mitrovačka dobra bašta" Vukosava Tešanović
064/903-58-64
mitrovackadobrabasta@gmail.com
Sremska Mitrovica Kuzmin UŽ „Dika” Srbislava Cvetičanin
064/33-64-12
Humanitarni rad, očuvanje i negovanje tradicije i narodnih običaja. Izrada ručnih radova i prehrambenih proizvoda. Registrovani.
Sremska Mitrovica Laćarak MZ „Laćarak” Ranka Radulović
063/800-7628
ranka.radulovic1956@gmail.com
Humanitarni i ručni rad. Registrovani.
Sremska Mitrovica Laćarak UŽ „Laćarkuše“ Smilja Ravić
063/830-7117
Ručni rad, posećuju sajmove i izlažu na njima. Registrovani.
Sremska Mitrovica Laćarak Aktiv žena Laćarak Slobodanka Vrsajković
aktiv.zena@yahoo.com
Edukacija i održavanje radionica, očuvanje starih zanata i kulturnog nasleđa. Registrovani.
Sremska Mitrovica Laćarak Etno udruženje „Đurđevak“ Đurđica Žuvković
064/266-3680
etnoudruzenje777@gmail.com
Edukativne aktivnosti, vez, heklanje, štrikanje, organizovanje kulturnih aktivnosti (pesničke i književne večeri), druženje sa ostalim udruženjima. Registrovani.
Sremska Mitrovica Manđelos UŽ „Manđelošanka“ Slavica Markus
064/238-1079
markus.slavica0@gmail.com
Pomažu ženama nakon porođaja (babinje) i bave se edukacijom žena na selu. Registrovane.
Sremska Mitrovica Martinci UŽ „Martinci“ Svetlana Koplić
064/806-4136
svetlanakoplic@yahoo.com
Humanitarni rad, učešće na manifestacijama kulture, očuvanje etnološkog nasleđa, takmiče se u pripremi hrane. Registrovani.
Sremska Mitrovica Novi Banovci UŽ „Mimoza“ Jasminka Antonović
063/712-42-86
Humanitarni rad, ručni rad.
Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica UŽ grada Sremska Mitrovica Nena Tucić
Cvetna 13
Humanitarni rad, organizovanje i učešće na kulturnim manifestacijama, takmičenje u oblasti pripremanja hrane i očuvanje etnološkog nasleđa.
Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica UŽ „Tkalje AM“ Gordana Živanović
064/514-43-44
022/663-313
gordana.zivanovic.m@gmail.com
Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica UG „Rukotvorine“ Ana Antonin Gojković
022/612-045
069/2 612-045
antoninana022@gmail.com
Stari zanati. Edukacija, promocija kreativnosti i stvaralaštva, očuvanje tradicije, izdavanje publikacija, prezentacija tradicionalne primenjene umetnosti.
Sremska Mitrovica Sremska Rača UŽ „Sremska Rača“ Snežana Vasiljević
062/1735-697
jelena Drmanović, 022/667923
snezavasiljevicsr@gmail.com
Rad sa starim licima, organizuju memorijalni turnir u Sremskoj Rači. U procesu registracije.
Sremska Mitrovica Čalma UŽ „Ženski svet“ Snežana Simeunović
069/685-038
zenskisvet1@gmail.com
Edukativne, humanitarne, ekološke aktivnosti, obuke iz starih zanata. Registrovani.
Sremska Mitrovica Šašinci UŽ „Desanka Maksimović“ Mira Jelovac
064/3427-372
022/684-072
Humanitarni rad, učestvuju na manifestacijama kulture, takmičenjima u pripremanju hrane, očuvanje etnološkog nasleđa. Registrovani.
Sremski Karlovci Sremski Karlovci Udruženje „ Karlowitz“ Zorica Tadić Ljubičić
063/559-743
zorica.tadic@hotmail.com
Promocija kuglofa, izdavanje knjiga, čuvanje tradicije nacionalne manjine Nemaca.
Sremski Karlovci Sremski Karlovci Vinarija ,,Kosović’’ (dugogodišnja tradicija u grožđu i vinu) Mirna Kosović
Karlovačkog mira 42
021/882-842
info@vinarijakosovic.com
Proizvodnja vina, vinarija je registrovana na sina, ali je vodi majka. Registrovana.
Stara Pazova Banovci UG „Banovci“ Marina Živanović
063/315-655
Izrađuju suvenire sa temom svog mesta i Srema u raznim tehnikama (na drvetu, staklu, tkanini…). Registrovani.
Stara Pazova Banovci Dunav UŽ „Banovci Dunav“ Mileva Milovac
060/361-17-90
Humanitarni rad i druženje.
Stara Pazova Golubinci UG „Ruzmarin“ Mija
063/521-074
ruzmarinmija@gmail.com
Stara Pazova Golubinci UŽ „Golubice“ Marija Markuš
069/322-5400
060/322-54-07
022/382-548
golubicegolubinci@gmail.com
Predata registracija.
Stara Pazova Golubinci UŽ „Vesele Sremice” Zvezdica Crljen
063/18-44-002
022/381-050
udruzenjezena.veselesremice@gmal.com
Očuvanje tradicije starih jela i običaja Srema. Humanitarni rad. Registrovani.
Stara Pazova Nova Pazova Udruženje aktivnih žena „Nova Pazova“ Milosava Bjeković
022/322-429
063/256-365
aktivzenanovapazova@gmail.com
bebabjekovic@hotmail.com
Očuvanje tradicija i običaja našeg krajai šire od zaborava.

Udruženje je registrovano.
Stara Pazova Nova Pazova Udruženje „Žena“ Vjera Rudović
063/7108-862,
022/323-754
vjerarudovic@gmail.com
zenapazova@gmail.com
Edukacija žena iz oblasti rodne ravnopravnosti, ekonomskog osnaživanja, zdravstvene zaštite, pravne zaštite, obrazovanja. Registrovani.
Stara Pazova Novi Banovci UG „Volim Banovce“ Marina Živanović
063/315-655
Ekologija i izrada suvenira. Registrovani.
Stara Pazova Stara Pazova Udruženje pazovačkih žena pri KUD “Janko Čmelik” Ana Horvat
061/220-7259
022/312-490
zdruzie@gmail.com
Stara Pazova Stari Banovci UŽ „Sara“ marija1970ninkovic@gmail.com
Stara Pazova Surduk UŽ „Jefimija” Jasminka Savić
062/9612-355
022/371-398
mz_surduk@ptt.rs
Negovanje tradicije, humanitarni rad, edukacija žena…Nisu registrovani.
Subotica Bajmok Udruženje „Mimoza” Eva Mandić
064/2254-658
Ručni rad, izložbe ručnih radova.
Nisu registrovani.
Subotica Verušić Udruženje „Evropljanke” Biljana Šarčević
063/584-329
024/562-880
biljanakac@gmail.com
Negovanje i očuvanje tradicije i izrada ručnih radova.
Subotica Mala Bosna UG „Bunjevačka vila” Nela Ivić
060/555-6273
Marija Bošnjak
061/1145-702
bunjevackavilamb@gmail.com
Bave se božinjacima i izložbama. Registrovani.
Subotica Palić Sekcija žena u okviru kluba penzionera Ester Brezovski
064/0765-162
eszter50@freemail.hu
Izrada ručnih radova, horsko pevanje, negovanje tradicije. Nisu registrovani.
Subotica Radanovac „Ženski klub” Ildika Šefčić Ručni rad, humanitarni rad, edukacija.
Subotica Subotica Sekcija žena pri KUD-u „Bunjevka” Ljubica Mandić
024/572-210
562-002
kudbunjevka@gmail.com

Prave rukotvorine od slame i ljuštike, belog veza i pokrstica.
Subotica Tavankut Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame pri KUD „Matija Gubec” Jozefina Skenderović, voditeljka sekcije
064/325-0893
galerijatavankut@gmail.com
Ljubica Vuković Dulić, predsednica,
065/512-47-93
Ladislav Suknović
064/148-8163
sladislav@mts.rs
Likovno-slamarska sekcija broji oko 30 članica, a osnovna delatnost je likovno stvaralaštvo u tehnici slame. Registrovani.
Subotica Čantavir KUD „Bartok Bela” – sekcija žena Petra Kovač Emeše
062/8937-557
bartokb.cantavir@gmail.com
Izrađuju rukotvorine.
Temerin Bački Jarak Aktiv žena “Bački Jarak” Bosiljka Vukotić
063/888-3697
aktivzenabj@gmail.com
Humanitarni rad, izrada ukrasnih predmeta, jastučnica, posteljine, čestitki, kecelja. Registrovani.
Temerin Sirig HU „Složne sestre” Jasminka Bicić
063/66-24-85
Humanitarni rad, organizuju lokalne manifestacije. Registrovani.
Temerin Staro Đurđevo UŽ „Majčino krilo” Desa Tepavac
063/7201-005
Humanitarni rad, organizuju lokalne manifestacije. Registrovani.
Temerin Temerin Bajka – Kreativni ženski centar Tamara Vraštanović
021/845-679
063/862-35-31
tomin2@gmail.com
Socijalno kreativno stvaralaštvo sa višestruko ugroženim socijalnim grupama u cilju osnaživanja i samozapošljavanja.
Temerin Temerin UŽ „Boldog Gizella” Julijana Pete, predsednica
Roža Dašić, potpredsednica
021/843-990
063/7208-108
ruzicar.dai949@gmail.com
Bave se isključivo ručnim radom. Registrovani.
Temerin Temerin Klub ljubitelja ručnih radova I MZ Rozalija Barna Bave se svim vrstama ručnih rukotvorina; organizuju kurseve za žene.
Temerin Temerin Kreativna radionica Temerin Gordana 065/8-969-969
Bosa 063/888 -3697
Titel Gardinovci Aktiv žena „Dren“ Milanka Matić
065/88 68 238
061/601 20 29
jmatic557@gmail.com
Očuvanje i negovanje tradicije i narodne kulture. Ručni rad i pravljenje tradicionalnih jela. Aktiv žena je registrovan pri KUD-u.
Titel Titel AKUD „Jovan Popović“ – Aktiv žena Anka Lozanov
jelenaagencija@gmail.com
Titel Šajkaš Aktiv žena Šajkaš pri KUD-u Mira Sabovljev
063/462-184
mzsajkas@neobee.net
Humanitarni rad, učestvovanje na lokalnim manifestacijama, očuvanje narodne tradicije.
Titel Šajkaš Građanski fond „Etnos“ Ružica Babec
066/9133-346
gf.etnos@yahoo.com
Očuvanje tradicije, humanitarni rad, druženje, manifestacije. Registrovani.
Čoka Jazovo UŽ “Arvacska” Horvat Klari
0230/78-089
Zaštita prava žena, unapređenje saradnje u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, obnavljanje narodne tradicije, ručni rad. Registrovane.
Čoka Vrbica Udruženje žena “Đurđevak” Eva Tot, predsednica
Feher Marija, ovlašćeno lice za zastupanje udruženja
062/12-990-64
fmari2010@gmail.com
Druženje, obnova tradicije, izrada ručnih radova. Registrovani.
Čoka Ostojićevo AŽ"Orhideja" Marija Kovač
064/372-5598
ostojicevo.orhideja@gmail.com
Dobrotvorni rad, negovanje tradicije, ručni rad, briga o lokalnoj sredini i zajednici. Registrovani.
Čoka Padej UŽ „Sunce” Dragica Radanov
063/192-0643
mzpadej@gmail.com
Ručni rad, oslikavanje stakla, izrada ikebana, goblena. Registrovani.
Čoka Sanad UŽ „Neven“ Terez Zorad
062/9738-013
Udruženje organizuje lokalne manifestacije i proslave, prave kolače i bave se ručnim radom. Registrovani.
Čoka Čoka UŽ „DIVA“ Mirjana Marjanov
064/8619-606
mirjanam@coka.rs
Izlažu ručne radove, prave kolače i učestvuju na manifestacijama. Registrovani.
Šid Jamena UŽ „Jamena” Milka Zarić
064/4120-424
Promocija seoskog turizma, tkanje, takmiče se. Registrovani.
Šid Ljuba Slovačko udruženje „Ljuba“ Ljiljana Sladek
064/50-69-443, 064/598-5069
mariosladek@gmail.com
ljilja.slaj@gmail.com
Humanitarni rad, ručni rad, očuvanje narodne tradicije. Registrovani.
Šid Bačinci UŽ “Radost” Desanka Aleksić
022/743-016
Podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa žena i, negovanje tradicije.
Šid Berkasovo UŽ “Izvor” Gordana Balašćak
022/718-390
Humanitarni rad, briga o starima, ekološka zaštita, ručni rad, pravljenje kolača. Registrovani.
Šid Bikić Do UŽ „Bikićanke“ Nevenka Bobalj
064/47-54-929
dbobalj@yahoo.com
bikicanke@gmail.com
Ručni rad, prehrambeni proizvodi, očuvanje tradicije. Registrovani.
Šid Višnjićevo UŽ „Filip Višnjić” Gordana Škorić
065/9-745-935
Humanitarni rad, ručni rad, negovanje srpske tradicije i kulture. Registrovani.
Šid Gibarac UŽ „Orhideja“ Sanja Stanković-Branković Ručni rad, pravljenje kolača, negovanje tradicije i kulture. Registrovani.
Šid Erdevik Udruženje „Panona“ Danilović Milena
022/752-135
Vesna Krneta
064/19-15-558
vesna.krneta@eps.rs

Humanitarni rad, očuvanje etnološkog nasleđa, učešće na manifestacijama kulture. Registrovani.
Šid Erdevik UŽ „Erdevičanke“ Natalija Punoš
069/755-066
npunos@yahoo.com
Ručni rad, kolači, negovanje tradicije i običaja sremskog podneblja. Registrovani.
Šid Ilinci UŽ „Iličanke“ Gordana Marjanović
064/2732-277
Promocija seoskog turizma, poseduju etno kuću, bave se ručnim radom, neguju kulturu i običaje srpskog naroda. Registrovani.
Šid Kukujevci UŽ „Vreteno“ Milka Popović
063/163-87-43
Humanitarni rad, ručni rad, bave se očuvanjem narodne tradicije. Registrovani.
Šid Molovin UŽ „Sunce“ Biljana Vinčić Ručni rad, kolači, negovanje i očuvanje tradicije. Registrovani.
Šid Morović UŽ „Morovićanke“ Jelena Ujvari
064/4269-934
Zorica Senić
066/178-649
vristalina@hotmail.com
Humanitarni rad, organizuju takmičenja u oblasti pripremanja hrane, očuvanje etnološkog nasleđa. Registrovani.
Šid Morović UŽ „Sremice“ Milanka Gašić
062/8156-292
Gordana Tanacković Bešević
064/8070-671
buca@live.com

Imaju nekoliko sekcija, spremaju zimnicu i kolače, bave se folklorom, rade sa decom, bave se vezom i heklanjem, imaju izložbeni prostor u svojim prostorijama. Registrovane.
Šid Privina glava UŽ „Manastirski biseri“ Sanja Andrić
064/365-89-32
sanjaandric22@gmail.com
Ručni rad, pravljenje kolača, negovanje tradicije i kulture. U procesu registracije.
Šid Sot UŽ „Fruškogorske golubice“ Zorica Šafarik
063/553-787
Negovanje tradicije, ručni rad. Registrovani.
Šid Šid UŽ „Šiđanke” Milica Raketić
064/8423-267
Mila Vučenović
064/3888-131
Humanitarni rad, hor, slikanje, gluma.
Registrovani.
Šid Šid Uduženje „Prve žene Srema“ Jasmina Simanović Balaško
predsednica
prvezenesrema@yahoo.com
Afirmacija profesionalnog i liderskog potencijala žena. Zaštita moralnog integriteta žena u porodici i društvu. Negovanje tradicionalnih radova i jela Vojvodine. Registrovani.
Prikaz: po strani