БАЗА УДРУЖЕЊА ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ

Завод за равноправност полова од свог оснивања ради на видљивости друштвене групе жена са села и путем конкурса, едукација и промоције у јавности ради на унапређењу њиховог положаја.


Једна од првих активности Завода када су у питању жене са села у Војводини било је свеобухватно истраживање о њиховом положају будући да је ова друштвена група, упркос изузетним способностима и вештинама, била потпуно невидљива и маргинализована.


Истраживање је обухватило испитивање социо-демографских карактеристика жена на селу, њихов имовински статус, економски положај, приходе и власништво, радни статус, неплаћени рад у домаћинству, одлучивање у породици, вештине и потребе за обукама, као и послове у пољопривреди и другим неформалним активностима.


Као најзначајнији резултат истраживања али и континуиране посвећености Завода за равноправност полова женама са села, формирана је јединствена База података о женским удружењима у Војводини као покушај да се активизам ове друштвене групе учине видљивим у јавности, а њихови капацитети препознају и искористе за добробит читаве заједнице. Број удружења: 456
Општина / Град Место Назив удружења Контакт Делатност удружења
Ада Ада Културно друштво „Aranykapu“ Ева Шоти
063/489-3477
024/853-108
sotieva@gmail.com
Ада Ада Друштво за негу традиције Прве месне заједнице Едит Пал
063/-512-370
pal.k.edit@gmail.com
Ручни рад, вез. Регистроване.
Ада Мол АЖ „Тиски цвет“ Јасминка Челекетић
063/715-7-082
tiskicvetmol@gmail.com
Очување традиције. Спремање колача и зимнице. Нису регистроване.
Ада Мол УЖ „Златне руке“ Телечки Елвира
063/8385-059
кezek2005@gmail.com
Баве се ручним радовима и очувањем традиције.
Ада Мол Удружење пензионера Мол – секција за ручни рад Јозеф Нађ
063/102-3793
Жотер Ида
063/77 39 444
nagyjoca@gmail.com
zoster.ida@gmail.com

Ада Утрине Актив жена Утрине Рожа Нађ
024/866-040
eva@baulink.net
Ручни рад.
Ада Утрине КД „Невен“ Ева Чаки Ковач
063/ 548-527
rozi7070@gmail.com
Баве се ручним радовима.
Алибунар Јаношик УЖ "Јаношичанка” Mилушка Хрћан
060/6473770
hrcanmilusa@gmail.com
janosicanka@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, дружење. Регистрованo удружење.
Алибунар Алибунар Удружење “Етно – Арт Бракос” Живка Јанковић-Стејскал
013/641-402
Мариа Ружан
062/1611-731
013/641-699
ruzanmaria@outlook.com
Очување традиције. Регистровани.
Алибунар Владимировац УЖ „Вредне руке Баната” Викторија Секешан, председница
062/64-31-65
viktorija.sekesan@gmail.com
Едукативне активности, рад са младима, очување традиције. Регистроване.
Алибунар Владимировац Удружење повртара и прерађивача „Владимировац“ Василиса Маринку
069/287 91 00
vasilisa.marinku@gmail.com
udr.vladimirovac@gmail.com
Развој и унапређење савременог повртарства и прерађивања, оживљавање села, подстицање развоја туризма, стручно.
Алибунар Иланџа УЖ „Иланџанке“ Лидија Илин
063/12 49 379
nikolinaimina@gmail.com
Регистроване.
Алибунар Локве УЖ „Златне руке“ Адријана Сфера
063/367-177
adrijanasfera@gmail.com
Очување традиције.Излажу и промовишу ручне радове.
Алибунар Селеуш Женска Мултиетничка група - Селеуш Еуфрозина Марина
069/120-10-41
euseleus@gmail.com

Ручни рад.
Апатин Апатин УЖ „Црвена ружа“ Зорица Балаћ, председница
063/11 99 167
udruzenjezenaapatin@yahoo.com
Организовање хуманитарних и едукативних активности. Регистровани.
Апатин Апатин Удружење грађана „Фемина“ Бурсаћ Душко, координатор
064/228-1425
dulebu@yahoo.com
Баве се економским оснаживањем и едукацијом жена, превенцијом насиља, бригом о деци са инвалидитетом. Регистровани.
Апатин Апатин УЖ „Апатинске вредне руке“ Љубица Кусуља, председница
062/774519
apatinskevredneruke516@gmail.com
Баве се ручним радовима.
Апатин Пригревица УЖ „Панонске добре виле“ Јелена Карајанковић
065/82 222 73
јelena.k.15468@gmail.com
Очување традиције.
Апатин Сонта УЖ у оквиру ОКУД „Иво Лола Рибар“ Михаљев Ана, председница УЖ
062/841 79 20
okudilribar@gmail.com
Етно секција баве се ручним радом, спремају храну, негују старе обичаје. Регистровани.
Бач Бач УЖ „Колевка Бачке” Ружица Узуров
063/126-8328
021/770-564
мerima.keserovic@gmail.com
Баве се ручним радом, поседују просторију где имају продајни и етно део где излажу старе предмете, слике, ношње. Регистровани.
Бач Бач Културно-етнолошки клуб „ИСКОН“ Гордана Бјелајац
063/590-163
021/770-474
кek.iskon@gmail.com
Хуманитарни рад, промоција и афирмација женских права и слобода, едукација жена, јачање улоге жене на селу, неговање традиције са принципима мултикултуралности и демократичности. Регистровани.
Бач Бачко Ново Село Женско еколошко друштво "ЖЕД" Оливера Милетић
063/102-78-84
Баве се штрикањем, декупажом, плетењем, хеклањем.
Бач Вајска Удружење жена "Сунцокрет" Светлана Радоњић
063/8772-913
Svetlana_radonjic@open.telekom.rs
Етно поставке, хуманитарни рад, дружење. Регистроване.
Бачка Паланка Бачка Паланка Удружење креативних жена „Бисер” Ружица Пиварски
064/1888-347
pivarskiruzica@gmail.com
Баве се сликањем на свили, декупаж, вез.
Бачка Паланка Бачка Паланка УЖ „Златне руке“ Зора Кајтез
064/450-4185
021/751-109 (кућа)
6043-391 (посао)
zorakajtez@hotmail.com
Ручни рад, хуманитарни рад, очување традиције културе. Едукација незапослених жена и организовање радионица. Регистровани.
Бачка Паланка Бачка Паланка Удружење „Фронт потрошача“ Наталија Кавгић
060/5800-899
projekti.natalija@gmail.com
Обука за рад старих заната, пројекти, образовање. Рад са хендикепираном децом. Радионице.
Бачка Паланка Бачка Паланка УЖ при Месном одбору Матице Словачке „Бачка Паланка“ Дарина Валахова
064/38-28-236
darina.valachova@gmail.com
Ручни рад, неговање обичаја и културе. Нису регистровани.
Бачка Паланка Младеново УЖ „Букин” Бранкица Докић
063/148 03 33
brana.dokic11@gmail.com
Очување традиције и обичаја села, развој еко, етно и агро манифестационог туризма. Регистроване.
Бачка Паланка Нештин Удружење “Мој Нештин” Андријана Рамљак
069/180-1444
mojnestin@gmail.com
Бачка Паланка Обровац АЖ „Свилен конац” Ковиљка Тривунчевић
060/4302-694
svilenkonacobrovac@gmail.com
Очување традиције, ручни рад. Регистровани.
Бачка Паланка Обровац УЖ „Нит” Бориславка Трубарац
063/62 39 66
кoviljka.obrovac@gmail.com
Вез, ручни рад. Регистровани.
Бачка Паланка Обровац Корак испред свих Драгана Грбић
064/2002-883
kis.udruzenje@gmail.com
Израда сувенира. Регистровани.
Бачка Паланка Обровац Хуманитарна организација „Мајчино крило” Јованка Ајдер
064/28-40-963
064/294-8579

Хуманитарни рад.
Бачка Паланка Пивнице АЖ Пивнице Валашек Анна
066/932-2034
spolokzienpivnica@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, дружење, организовање предавања и едукација. Нису регистровани.
Бачка Паланка Силбаш АЖ „Силбаш” Катарина Ушиак
064/042-87-18
Ломен Анa
064/042-87-18
analomen35@gmail.com
aktivzenasilbas@gmail.com
usjak53@gmail.com
Очување и неговање традиције, ручни рад, традиционална јела, хуманитарни рад, дружења. Регистровани.
Бачка Паланка Силбаш Удружење жена “Извор” Станислава Квргић
069/178-48-67
izvor.zene@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, дружење. Регистровани.
Бачка Паланка Товаришево УЖ „Божур” Биљана Шуњка
065/975-81-85
bozurtovarisevo@gmail.com
Баве се ручним радовима, прављењем хране и колача.
Бачка Паланка Товаришево УГ „Черајин” Шећа Коломпар
063/1513-918
secakolompar@yahoo.com
Образовање, унапређење положаја и очување традиције Рома. Регистровани.
Бачка Паланка Товаришево УЖ " Товаришево" Жаклина Аћимов
064/ 342-70-85
zaklinaacimov@gmail.com
uztovarisevo@gmail.com
Израђују све врсте веза,сликање по стаклу,ткање,плетење.Израде све везане за венчања,крштења,сувенира.Организују разне манифестације,дружења,хуманитарне и продајне изложбе.Негују старе занате.Баве се економским оснаживањеми едукацијом жена на селу.Израдом колача,пецива и традиционалних јела.

Удружење је регистровано.
Бачка Паланка Челарево УЖ „ИСКРА” Анка Штангл
065/761-3750
iskracelarevo@gmail.com
Стари занати, народне рукотворине, унапређење женског предузетништва, равноправности полова и људских права. Регистровани.
Бачка Паланка Челарево Упи Чиб” (Удружење проналазача и иноватора) Ђорђе Штангл
064/127-6126
upicip@gmail.com
Промоција проналазаштва, иновација, дизајна и техничке културе. Организовање радионица у области техничке културе, екологије и старих заната. Регистровани.
Бачка Топола Бајша Друштво за неговање традиције и рукотворина “ЕТНО” Сзуханко Ружена, председница
064/3429-124
etnobajsa@hotmail.com
Негују традицију, баве се ручним радом са етно мотивима. Регистровани.
Бачка Топола Бајша Словачки културни центар Даниел Сакал
председник
064/382-87-26
slovenske_stredisko@post.sk
Aктивно презентују словачку културу,обичаје,кухињу,занате на свим манифестацијама у земљи и иностранству.
Бачка Топола Бачка Топола Општински женски форум „Споменак”- Друштво за ручни рад традиције и фолклора Ержебет Паул Сикора, председница
063/503-357
paulerzsi@gmail.com
Баве се рукотворинама. Регистровани.
Бачка Топола Бачка Топола Клуб жена “Хера” Ета Ковач, директорка
063/1920-048
021/714-140
herawomen@gmail.com
Економско оснаживање жена, превенција насиља у пороодици, увођење жена у самостални бизнис. Регистровани.
Бачка Топола Бачка Топола Удружење за неговање традиција и рукотворина “Сунце” Катарина Цехмајстер, председница
063/735-6200
katarina.cehmajster@gmail.com


Удружење специфично по изради производа са коришћењем мотива националних мањина - српске, словачке, мађарске и русинске орнаментике. Регистровано удружење.
Бачка Топола Гунарош КУД "Јожеф Атила" - Секција жена Ватаи Ирма
064/645-2072
hkgunaros@stcable.net
Ручни рад, хорско певање. Регистровани.
Бачка Топола Ново Орахово Секција ручних радова „Чипкерожа“ Валерија Барањи
064/389 08 03
valeriabaranyi@gmail.com

Баве се ткањем и рукотворинама. Регистровани.
Бачка Топола Ново Орахово Форум жена Армида Калмар Жужана
nexninkov@gmail.com

Хуманитарни рад на локалу.
Регистровани.
Бачка Топола Панонија АЖ „Дуга” Катарина Матић
064/317-8687
mzpanonija@tippnet.rs
Баве се рукотовринама, организују изложбе. Регистроване.
Бачка Топола Панонија Друштво за неговање традиције и рукотворина „Валерија“ Александра Митровић
064/243 07 80
alexandra150379@hotmail.com
Неговање старих заната и обичаја. Имају изложбени простор и сталну поставку. Производе предмете од природних материјала (кукуруза, сувог цвећа..), израђују корпе, украсе. Регистровани.
Бачка Топола Стара Моравица „Ади Ендре“ Габријелла Тимар
063/173-8361
adyendreme@gmail.com
Баве се фолклором, израдом ручних радова и прехрамбених производа. Регистроване при КУД-у.
Бачки Петровац Бачки Петровац УГ “Златни занати” Ана Опавска
063/7524-867
021/780-633
zlateremesla@gmail.com
Неговање старих заната и рукотворина, чување и неговање ентитета народа кроз спознају културно-историјске заоставштине, представљање сувенира, радионице старих заната и техника ручних радова. Регистровани.
Бачки Петровац Бачки Петровац "Удружење петровачких жена” Марија Гашпаровска
064/903-8727,
021/780-776
spolokpz@gmail.com
maria.gasparovska@gmail.com

Хуманитарни рад, организација етно изложби. Регистровани.
Бачки Петровац Бачки Петровац Женско удружење "Ахоји" Штрба Љубослава
063/711-3946
strba.ljuboslava@gmail.com
Негују традицију и одржавају едукације из старих заната. Негују сеоски туризам, пружају подршку незапосленим женама у тражењу посла. У оквиру удружења имају школу заната, продају сувенира, имају етно-центар.
Бачки Петровац Бачки Петровац Удружење “Ромкиње Војводине” Зита Фаркаш
064/6356-634
zitaf@tippnet.rs
Пружају подршку Ромкињама при запошљавању и инклузији у друштво. Регистровани.
Бачки Петровац Гложан УЖ „Словенка” Vjera Miškovicova
063/887-65-95
vieramiskovic@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, етно соба,оснивачице Клуба предузетних жена, залажу се за оснивање задруга за производњу конфекције и пецива. Регистровани.
Бачки Петровац Кулпин УЖ „Кулпин“ Катарина Зорњанова
062/855-0-441
zeni.kulpin@neobee.net
zornanova.katarina@gmail.com
Ручни рад, организују манифестацију “Кулпинска свадба”. Регистровани.
Бачки Петровац Маглић Удружење жена Маглић Жагрић Богумилка, председница
Јасна Ђого, контакт особа
063/7866-733
069/785-264
jasnadjogo@hotmail.com
Хуманитарни рад, самозапошљавање жена, организовање изложби. Регистровани.
Бела Црква Kалуђерово УЖ "Трешњар" tatjanakokar@gmail.com
Бела Црква Јасеново УЖ "Јасеновчанке" Индира Моторов
indiramotorov@gmail.com
Бела Црква Банатска Паланка УЖ "Паланачким шором" Слађана Добрић Заркула
ivanaostojic021@gmail.com
Бела Црква Бела Црква Вредне руке Светлана Михајловић
064/3276-448
zokiceca@gmail.com
Бела Црква Врачев Гај УЖ "Дан и ноћ" Оливера Шупић
olja30jova@gmail.com
Бела Црква Гребенац УЖ "Гребеначки мираз" Александра Попа
popa7892@gmail.com
Бела Црква Дупљаја УЖ "Дупљајска колица" Данијела Миленковић
mihajlovic.danijela92@gmail.com
Бела Црква Црвена Црква УЖ "Практичне Црвенчанке" Марија Милованчев
majamilovancev75@gmail.com
Беочин Баноштор УЖ „Јана“ Драгица Крстић
060/1285-094
021/2979-060
Хуманитарни рад, рад у области kултуре и народне радиности. Регистроване.
Беочин Баноштор Удружење „Мајкина радионица“ Радослава Јанковић
062/1307-97
majkinaradionica@yahoo.com
Баве се очувањем војвођанске традиције, вез, везени пешкири, сувенири, гастрономија. Регистроване.
Беочин Баноштор Удружење „Кекина етно колонија“ Јованка Манојловић
062/191-6723
Очување традиције. Сувенири. Регистровани.
Беочин Баноштор Удружење „За мој Баноштор“ Милица Ракић, 063/10 80 130
donatela.banostor@gmail.com
Хуманитарни рад са децом. Регистроване.
Беочин Беочин УЖ „Фрушкогорски цвет“ Снежана Кнежевић
064/338-4661
fruskogorskicvet@gmail.com
Израда рукотоворина. Регистровани.
Беочин Беочин Романо камавипе (ромско удружење) Наталија Јовановић
061/288-2020
062/1028-918
rromanokamavipe88@gmail.com
Информисање, едукација и самозапошљавање Рома и Ромкиња. УДРУЖЕЊЕ У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ.
Беочин Бразилија УЖ „Бразилијански бисери“ Биљана Јанковић, председница, 063/425-289
biljana70jankovic@gmail.com
Пустовање вуне, штрикање, декупаж. Регистровани.
Беочин Луг УЖ Луг Ана Человски, секретар МЗ Луг
060/473-25-72
m.zajednica.lug@gmail.com
Неговање и очување народне културе и обичаја, ручни рад, традиционална јела. Регистровани.
Беочин Луг Словачко удружење жена „Вредне пчелице“ Наташа Ројка
061/1876-501
063/4732-572
natasha.kolar@gmail.com
Очување и неговање словачке традиције, културе и обичаја. Баве се израдом ручних радова. Слабо функционишу. Регистроване.
Беочин Раковац Удружење „Мирошкине рукотворине“ Снежана Радишић
060/62-65-285
miroskine.rukotvorine@gmail.com
Неговање старих заната, рукотворина и традиције. Удружење се бави хеклањем, ткањем, везом, штрикањем, израдом накита. Регистровани.
Беочин Раковац УЖ „Горска ружа“ Тања Ајети
062/382-238
tanja.ajeti@gmail.com
Баве се екологијом и унапређењем животне средине. Пружају помоћ старима и деци без родитељског старања. Регистровани.
Беочин Сусек УЖ „Велико срце” Бојана Апић
064/67-33-552,
063/815-0222
Јелисавета Бобоцки
021/878-125
bojana66@gmail.com
velikosrce6@gmail.com
Хуманитарни рад, едукација и саветодавни рад са женама, омладином, децом. Регистровани.
Беочин Черевић УЖ „Моје селанце“ Мара Петковић
064/8121-326
mojeselance@gmail.com
Хуманитарни рад, брига о локалној заједници. Регистровани.
Бечеј Бачко Градиште Удружење жена Бачко Градиште Киш Марија,
021/806-800
Хуманитарни рад. Регистроване.
Бечеј Бачко Градиште Клуб љубитеља ручних радова КУД “Културкор” Фехер Гизела
mgrfeherlaszlo@gmail.com
Хуманитарни, културни и ручни рад. Регистровани.
Бечеј Бачко Петрово Село Круг културе „др Киш Имре“ – секција жена Феминае цирцуло Киш Чисар Ерна
063/531-662
Голи Пирошка, секретарка
064/2470-052
Вукица Вукосављев
063/110-79-48
kis.cisar@gmail.com
energio.plano@gmail.com
goli.lajos@gmail.com
Едукација жена и економско оснаживање. Регистроване.
Бечеј Бачко Петрово Село Клуб жена у Бачком Петровом Селу Магда Шинковић
021/6903-837
Дружење и хуманитарни рад.
Бечеј Бачко Петрово Село Удружење жена у Бачком Петровом Селу Селдеши Терика
021/6903-274
021/6903-275
Очување и неговање народне културе и традиције, ручни рад, традиционална јела. Регистроване.
Бечеј Бечеј Удружење жена дугиних боја Матијашевић Славица, председница
064/67-00-545
slavicamatijasevic950@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, организација различитих акција и дружење. У процесу регистрације.
Бечеј Бечеј УГ „Интегра“ Ангела Славнић
064/4188-647
021/6915-574
slavnicangela@gmail.com

Едукација Рома.
Бечеј Бечеј Бе-Етно-Арт Оливера Хорват
063/7330 405
olja.hobi@gmail.com
Ручни рад, едукација, екологија, очување старих заната. Регистровано удружење.
Бечеј Милешево УЖ „Милешевке“ Софија Пећанац
064/281 34 34
Рукотворине. Регистроване.
Бечеј Радичевић УЖ “Мак на конац” (секција при УГ “Хоризонт”) Драга Марјановић
063/8579-980
Милојка Качић, заменица
063/711-4081
marjanovicdraga@yahoo.com

Ручни рад, хуманитарни рад, очување традиције и обичаја. Регистроване.
Врбас Врбас Актив жена Прве Месне заједнице Стари Врбас Стефанија Мажић
060/030-40-90
az1mzsvrbas@gmail.com
Баве се хуманитарним радом, ручним радом (ткањем) и дружењем са осталим удружењима жена; имају радионицу за ткање. Регистровани.
Врбас Врбас Удружење жена "Осмех" Зорица Рашковић Имају СОС телефон, раде са децом са инвалидитетом. Регистровани.
Врбас Врбас Удружење креативних АРТКА Верица Ковачевић
председница
064/2771-988
vktkanje@eunet.rs
kovacevicv@neobee.net
artka.vrbas@gmail.com
Баве се израдом уникатних рукотворина од природних материјала на традиционалан начин (едукација, техничка и стручна помоћ), организовање изложби и презентација производа. Регистровани.
Врбас Куцура Удружење жена „Жетва" Колесар Коцана
062/8136-800
Хуманитарни рад, ручни рад. Удружење постоји 63 године.
Вршац Вршац Центар за права жена у Вршцу Стеријино Сокаче бб
013/821-635, 013/839-832
stoz@hemo.net
http://centar.lautre.net
Школа која се бави са децом ометеном у развоју, подршка женама кроз креативне радионице у циљу самопомоћи. Регистровани.
Вршац Вршац УЖ „Анастасија“ Љиљана Марковић, председница
064/1537-977
013/833-120
anastasijavrsac@yahoo.com
Заштита права жена, здравствена заштита, домаћа радиност. Регистровани.
Вршац Вршац Центар креативних жена Олга Буцалина
064/30-333-25
оlga.bucalina@gmail.com
Раде цветне аранжмане, капе, корпе, декупаж. Рециклирају. Три чланице.
Вршац Гудурица УЖ „Богатство различитости“ Силвана Перетич
065/81-47-800
063/388-1244
bedjanskis@gmail.com
Неговање традиције, уметности, руралног развоја, едукација сеоског становништва (првенствено жена у области родне равноправности), међусеоска сарадња.
Вршац Избиште УЖ „Добра воља“ Љиљана Јованић
013/893-158
Вршац Месић УЖ „На извору поточића“ 065/42 11 855
naizvorupotocica@gmail.com
Очување румунске традиције и културе, израда сувенира, ручних радова, традиционалних јела из домаће кухиње.
Вршац Уљма УЖ „Дуга“ Ђурђина Нешић
063/7621-824
Прављење колача, хуманитарни рад. Регистровани, проверити да ли раде и да ли су пререгистровани.
Вршац Уљма УЖ „Уљма“ Љиљана Живојновић
064/2678-619
013/898-791
mzuljma@open.telekom.rs
Хуманитарни рад, ручни рад, прављење традиционалне хране, раде на прављењу етно-собе. Регистроване.
Жабаљ Ђурђево УЖ „Олорија“ Леона Виславски
064/3177-929
borisvislavski@gmail.com
Хуманитарни рад, социјална помоћ и подршка. Негују народну традицију и културу, организују семинаре, предавања на тему здравља, људских права, запошљавања, родне равноправности. Баве се и ручним радом. Регистровани.
Жабаљ Госпођинци Актив жена Госпођинци Велимирка Аћимов
064/859-94-88
Марија Ковачев
021/836-595
Хуманитарни рад, друже се са осталим активима.
Жабаљ Госпођинци Удружење „Креативна радионица“ Јелена Говорничов
063/88-36-280
Активности у области креативног рада, израда рукотворина са циљем очувања мултинационалне традиције и културе. Регистровани.
Жабаљ Жабаљ УЖ МЗ „Жабаљ“ Новка Радин, председница
064/34-94-697
021/831-396
Хуманитарни рад, очување културне традиције,дружење са осталим активима жена, организују локалне манифестације.
Жабаљ Жабаљ УЖ Саблија Јелица Бошков-Поповић,
председница
064/315-0240
jelicabospop@gmail.com
Неговање обичаја и обичајних окупљања, очување старих заната кроз стваралаштво истих, развој етно културе. Регистровани.

Жабаљ Жабаљ Удружење "Истраживачи Роми" Марија Александровић
063/371-426
istrazivaci_romi@yahoo.com


Спроводе истраживања у области образовања, самозапошљавања, здравственог просвећивања, културе и традиције. Сарађују са другим удружењима. Регистровани.
Жабаљ Чуруг Коло српских сестара Гордана Лазић
021/833-779
marijanadelic@neobee.net
Хуманитарни рад. Регистровани.
Жабаљ Чуруг УГ „Ромкиње у декади“ Богданка Радул
064/6594-666
rrota_curug@yahoo.com
Удружење је основано са циљем да едукује чланове и чланице ромске националности из области права, образовања, здравља итд. Регистровани.
Житиште Банатски Двор УЖ „Дворчанке“ Драгана Чикош
062/2 33 250
draganacikos63@gmail.com
Хуманитарне акције, организација манифестација, заштита животне средине, едукативне активности. Регистровани.
Житиште Банатско Вишњићево УЖ „Банатско Вишњићево“ Борка Вигњевић
064/2954-510
Хуманитарни рад, очување народне традиције и дружење са осталим удружењима.
Житиште Банатско Вишњићево УЖ „Практична жена“ Наташа Радојевић
064/215-59-15
radojevicnatasa724@gmail.com
Организују манифестацију „Вишња фест“, ручни рад, рукотворине.
Житиште Банатско Карађорђево УЖ „Видовдан“ Верица Марчетић
069/49-94-417
Мише Радаковића 24
Житиште Житиште Удружење „Друштво Рома“ Славица Мрђа, председница
064/57-55-125
drustvoroma@gmail.com
Здравство, образовање и решавање социо-економских проблема Рома.
Житиште Међа Удружење „Међанке“ Ирена Ристић Хуманитарни рад, дружења, манифестације, очување народне традиције. Регистроване.
Житиште Нови Итебеј Друштво за неговање традиције „Бузавираг“ Беата Борош
Јулијана Давид
Хуманитарни рад, дружења, манифестације, очување народне традиције.
Житиште Равни Тополовац Клуб жена „Завичај“ Слободанка Жужа
063/7188-327
Хуманитарни рад, дружења, манифестације, очување народне традиције. Регистроване.
Житиште Торак УЖ „Банаћанке Торак“ Слађана Китареску
062/207-934
Сања Секошан, потпредседница удружења
064/23 99 827
banacanketorak@yaoo.com

Очување и развијање националне традиције и вредности локалне заједнице у сврху промоције културе, традиције и обичаја. Регистровани.
Житиште Торак Фондација „Корпа са миразима“ Био башта лелеа Торак Мирче Лелеа
062/97-111-09
mirceatorac@gmail.com
Житиште Торда Радионица за израду рукотоворина „Ђурђевак“ Ирене Кереши Хуманитарни рад, дружење са осталим активима, очување народне традиције.
Житиште Торда Друштво за неговање традиције и ручних радова „Јоргован“ Ева Фаркаш
060/678-07-43
Хуманитарни рад, дружења, манифестације, очување народне традиције. Регистроване.

Житиште Хетин Актив жена „Љубичасти багрем“ при КУД-у Чеке Розалија
023/832-018
Хуманитарни рад, дружење са осталим активима, очување народне традиције.
Житиште Честерег УЖ" Младост" Славица Митровић
069/133-1966
Баве се очувањем традиције,културе и обичаја.Хуманитарним радом.Манифестација коју организује удружење је етно фестивал "Кухиња из мога завичаја" где се бира и оцењује најбоља проја.
Зрењанин Aрадац Асоцијација жена Арадац Радислава Петраш
065/5012-272
Хуманитарни рад, очување народне традиције, ручни рад, прављење колача. Регистровани.
Зрењанин Јанков Мост Форум жена „Луна“ Ида Бесу
069/3250-433
idabesu@yahoo.com
Едукација заједнице о равноправности, правима жена, економској независности жена, друштвеној бризи и одговорности, итд. Регистровани.
Зрењанин Арадац УЖ „Ружа” Мара Вилиацик
064/99-75-236
maraviljacik@yahoo.de
Хуманитарни рад, очување народне традиције. Регистровани.
Зрењанин Арадац УЖ „Хармонија“ Маргита Бартош, председница Едукација и оснаживање локалне заједнице. Регистровани.
Зрењанин Арадац Културни центар „Арадац“ Иван Багљаш
064/454-39 39
kc@aradac.rs
Зрењанин Банатски Деспотовац Асоцијација жена „Банатски Деспотовац“ Љиљана Савковић
065/3879-547
Учествују у етно манифестацијама, хуманитарном раду, раде на очувању традиције и локалне средине. Регистровани.
Зрењанин Бело Блато Клуб жена „Бело Блато“ Илонка Вршка
062/44-09-30
jonasvrska@gmail.com
Израда јела по традиционалним рецептима,старим занатима.
Зрењанин Ботош УЖ „Вредне руке“ Ксенија Грујић
062/858-0973
Израда сувенира, ручних радова. Поседују етно собу. Регистровани.
Зрењанин Ботош „Удружење Рома Ботош“ Миле Николић
061/132-55-95
Едукација и образовање ромске популације.
Зрењанин Граднулица УЖ „Граднулички бисери“ Нада Берар
063/544-636
Зрењанин Елемир АЖС Средњебанатски округ Елемир Дара Аћимов
063/190-30-57,
023/737-917
Хуманитарни рад, очување народне традиције, дружење, учествовање на локалним манифестацијама. Регистровани.
Зрењанин Елемир УЖ"Традиција" Анђелка Давидовац

064/526-5031
davidovacandjelka@gmail.com
Зрењанин Ечка Клуб жена „Ечка“ Славица Ћатић
061/67-35-756
Хуманитарни рад, очување традиције и развој етно-туризма. Регистровани.
Зрењанин Зелено поље УЖ Града Зрењанина МЗ „Зелено поље“ Зрењанин Марија Прапорски, председница
064/921-4423
Очување традиције, праве колаче, пите, штрудле.
Зрењанин Зрењанин УЖ „Доситеј“ Зорица Алексић
063/895-1637
aleksiczr@sbb.rs


Хеклање, штриање, ручни рад.
Зрењанин Зрењанин Зрењанински едукативни центар 023/581-350
023/524-952
zreeduc@open.telekom.rs
Промовишу женска права као људска права, баве се едукацијом, мотивисањем и информисањем жена за афирмацију женског активизма. Воде бригу о здравој средини, здравим појединцима и женском здрављу.
Зрењанин Зрењанин Вунаарт Мара Плавшић
064/460-8932
vunaart@gmail.com
Очување и оживљавање старог заната пустовања вуне, афирмација традиције и културе у области туризма и примењене уметности. Израда играчака и предмета за децу и различите добротворне акције.
Зрењанин Зрењанин Етно центар „Сунцокрет“ при Асоцијацији за развој „Багљеш“ Ангелина Шујица, председница Етно центра
МЗ 023/562-812
mz.veljkovlahovic@grad.zrenjanin.rs
Неговање старих заната и рукотворина.
Зрењанин Зрењанин Звезда водиља Добрила Николић
064/4796-380
dobrilanik@gmail.com
Едукација ромске омладине, деце, рад у специјалним школама.
Зрењанин Зрењанин Зрењанински центар за равноправност Биљана Цигановић
060/65-35-000
ciganovicb4@gmail.com

Баве се оснаживањем жена у ситуацијама насиља.
Зрењанин Зрењанин Удружење „Останимо будни“ Верица Барбул
062/464-809
verabarbul@gmail.com
Очување здравља и сарадња са Ромима, подизање свести.
Зрењанин Лазарево Удружење „Велико срце“ Миланка Футрула
069/18-17-244
velikosrcela@gmail.com


Очуванје традиције и старих заната,израда јела по традиционалним рецептима,оснаживање женског предузетништва.
Зрењанин Лазарево Савез удружења "Мрежа женски диван" Миланка Фуртула
069/181-72-44
zenskidivan2019@gmail.com
9499 Делатност осталих организација на бази учлањења.
Зрењанин Мужља Клуб жена Мужља Аранка Палатинуш
063/7808-564
palatinus@open.telekom.rs
palatinusjano@gamil.com
Неговање традиције, ручни рад, вез, чипка, праве колаче. Регистровани.
Зрењанин Орловат АЖС Средњебанатски округ Орловат Биљана Попадић
064/370-44-18
bibapopadic@yahoo.com
b.popadic@yahoo.com
Изложбе ручних радова, организују разна такмичења.
Зрењанин Перлез УЖ при КУД „Перлез“ Јованка Срданов
023/3813-362
Коста Жељски, председник КУД-а
063/7109-461
zeljskikosta@yahoo.com
Хуманитарни рад, учествују на манифестацујама хране и пића. Регистровани.
Зрењанин Српски Итебеј Клуб жена „Вредне руке“ Катинка Никовић
060/336-12-49
katanikovic@gmail.com
anaradlovacki@yahoo.com
Хуманитарни рад, дружења, манифестације, очување народне традиције. Регистроване.
Зрењанин Томашевац Асоцијација жена „Тамишки цвет“ Анђа Вијатов
064/355-3816
tamiskicvet@gmail.com
Едукација жена, економско оснаживање жена, неговање баштине, прављење колача. Регистровани.
Зрењанин Чента УЖ „Ченћански сувенири“ Јасна Вицков
063/52-55-12
jasnavickov72@gmail.com
Инђија Јарковац УГ „Етно дом Гороцвет Инђија” Јованка Шовљански, председница
063/667-159
nsovljanski@yahoo.com
Очување традиционалних вредности, рукотворина, традиционалне ношње. Чланица Етно мреже. Регистровани.
Инђија Јарковац УЖ“ Моја воља“ Мирослава Зурковић
Ивана Милутиновића 80
065/2565-56
zurkovicnenad@gmail.com

Друштвено економски положај жена.
Инђија Бешка УЖ „Бешчанке“ Бојана Васић, председница
060/728-6612
Љиља
064/240-78-26
bescanke@gmail.com
bojana.vasic20@gmail.com
Прикупљају етно грађу, раде на очувању споменика, старих заната, праве колаче и слане производе у хуманитарне сврхе. Повремено раде, у процесу регистрације.
Инђија Бешка „Удружење жена Бешка“ Тања Механџић
Карађорђева 1
Унапређење друштвеног живота жена из сеоских средина,неговање традиционалних вредности,очување старих заната,хуманитарни рад.
Инђија Инђија Општинска организација жена Инђија Љиљана Бркић
Војводе Степе 42
Инђија
Хуманитарни рад, учествују на манифестацијама културе, на такмичењима у оприпремању хране и очувања етнолошког наслеђа. Регистровани.
Инђија Инђија Иницијатива жена Инђије““,Инђија Мирјана Мијајловић
Војводе Степе 41
Положај жена у друштву.
Инђија Крчедин Удружење жена „Крчединке“ Невенка Ђурчик
064/369-1497
nevenka.djurcik@yahoo.com
Баве се очувањем традиције и ручним радовима.
Инђија Марадик „Банстолка“ Мирјана Хемун
060/1400-995
udruzenjebanstolka@gmail.com
Етно и еко туризам, узгој здравствено-безбедне хране, повратак традицији слане и слатке зимнице, пеку ракију од безбедно здравог воћа.
Инђија Марадик Вилин салаш Бранка Лихварчек
Марадик
Гробљанска 23
064/1126-269
brankalihvarcek@yahoo.com
Неговање културе и традиције,родне равноправности,развој руралног подручја фрушкогорског поднебља и заштитне животне средине кроз различте облике рада.
Инђија Сланкаменачки виногр УЖ „Сланкаменачки виногради“ Ана Динга
063/762-75-13
anna.s.dingova@gmail.com
Ручни рад. Удружење није регистровано, али неформално постоји од 2006. године.
Инђија Стари Сланкамен Друштво „Етноарт“ Никола Јовичин
061/228-18-51
etnoartsrem@yahoo.com
Очување културе и традиције (вез, грнчарија, ручни рад). Активни у целом Срему, имају своје огранке. Регистровани.
Инђија Чортановци Удружење жена МАГ -ИН Гордана Маљковић
061/440-8621
Нова Галеника 511
gocabanstol@gmail.com
Неговање културе и традиције ,родне равноправности,развој руралног подручја и заштита животне средине кроз различите облике рада.
Ириг Јазак Жене Јазак Бранислава Младеновић
062/260-275
alabaster.mb@gmail.com
Хуманитарни рад и неговање народне традиције и обичаја. Регистроване.
Ириг Врдник АЖ „Врдничанка“ Данка Јухас, председница
069/185-0979
aktivzenavrdnicanka@gmail.com
Хуманитарни рад, усмерене на сеоски туризам, такмичења у области припремања хране. Регистроване.
Ириг Ириг Актив жена Ирига Софија Смиљанић
064/14-15-129
sstopaz@open.telekom.rs
Хуманитарни рад, усмерене на сеоски туризам, такмичења у области припремања хране и очување етнолошког наслеђа. Регистроване.
Ириг Ириг Удружење војвођанска асоцијација жена Ириг Ђурђица Јојић Новаковић
063/55-41-73
djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs
djurdjica.jojic@gmail.com
Развој и афирмација виноградарства и винарства, афирмација заштите животне средине, афирмација и подршка инклузивним политикама усмереним ка рањивим групама друштва, афирмација здравих стилова прехране, производња хране и здравог живота, афирмација очувања обичаја, традиције и старих заната, те подршка развоју енергетске ефикасности на територији фрушкогорског виногорја, Војводине и целе Србије. Регистровани.
Ириг Мала Ремета “УЖ Мала Ремета МРЕЖА” Весна Кукић
Милица Радоња
065/92-62-010
Едукација стручних предавања, семинара, организовање акција, оснаживање жена и подизање свести жена у мањим срединама. Регистровани.
Ириг Нерадин Актив жена “Из недара Фрушке горе” Видосава Аврамовић и Милица Аврамовић, председница
064/1324-763
022/2464-143
060/45-44-820
milicaa64@gmail.com
Родна равноправност; положај жена; рурални развој; традиција; култура; органска производња и здрава храна; стари занати и традиционална знања; туризам; одржив развој, хуманитарни рад, уметност и рад са младима. Регистровани.
Ириг Нерадин АЖ “Срце Срема” Тања Јовановић
066/87-58-677
022/2464-143
tjovanovic.975@gmail.com
Хуманитарни рад, очување традиције Срема и Војводине, ручни рад. Регистровани.
Ириг Ривица Актив жена Ривица Нада Ћирић
064/43-68-858
nadaciric04@gmail.com
Хуманитарни рад и неговање народне традиције и обичаја.
Кањижа Мартонош КУД" Братство" Јанош Сел
Трг Слободе бр.3
bratstvomartonos@gmail.com
szeljanos64@gmail.com
Друштво обухвата хор,плесну групу за децу,организују манифестације и изложбе ручних радова.Негују традицију.
Кањижа Kањижа КУД" Озораи Арпад" Едит Ердељ Тот
Дамјаних 2/а
teditte@gmail.com
063/54-52-96
Организују манифестације и изложбе ручних радова.Негују традицију.
Кањижа Mале Пијаце КУД"Јокаи Мор" Дора Шаркањ
Братства и Јединства бр.10
063/560-323
s.dora66@gmail.com
Очување традиције,ручни рад,изложба ручних радова.
Кањижа Велебит УГ “Ћемер”Велебит Радмила Марјанов Пањевић
Јована Богдановића бр.19
063/341-200
024/88 55 30
marjanov.p@gmail.com
Хуманитарни рад, очување традиције. Ручни рад, вез, израда постељине. Регистровани.
Кањижа Зимонић УЖ"Цвет Тисе" Лазар Кузмановић
Крајишка 14
063/766-82-53
cvettise.19@gmail.com
Организују манифестације,негују традицију.
Кањижа Ором КУД “Петефи Шандор” Кадар Јудит
Велики пут бр.201
064/14-22-428
kadarjudit72@gmail.com
Друштво обухвата хор, плесну групу за децу, организују манифестације и изложбе ручних радова.Негују традицију.
Кањижа Ором Завичајно удружење жена и младих Етно кућа звучара Ором Жужана Мухи
Арањ Јаноша бр.23
muhizsuzsa11@gmail.com
Уметничко стваралаштво.Организују радионице,такмичења и изложбе ручних радова.
Кањижа Тотово Село КУД “Бели Багрем” Тимеа Баги Бенде
Кошутова бр.1
063/8555-713
feherakacmetothfalu@gmail.com
Организују радионице,тамичења и изложбе ручних радова.
Кањижа Трешњевац КУД “Петефи Шандор” Атила Бичкеи
29.Новембар бр.2
024/883-332
Друштво обухвата групу плесача и хор, организују манифестације, такмичења и изложбе ручних радова. Негују традицију.
Кањижа Хоргош КУД" Барток Бела” Золтан Дудаш
Велика улица бр.2
szecsizs1@gmail.com
bartokbela.mme@gmail.com
dudaszolee@gmail.com
Друштво обухвата хор,плесну групу за децу,организују манифестације и изложбе ручних радова.Негују традицију.
Кикинда Банатска Топола УЖ „Банатска Топола“ Марија Ач
064/1023-057
Олија Тот
069/220-6962
mztopola@businter.net
Хуманитарни рад, радне акције, домаћа радиност. Регистровани.
Кикинда Банатско Велико Село УЖ „Великоселке“ Драгана Ђурђевић
064/146-77-84
Биља
064/321-4518
filipap70@gmail.com
Хуманитарни рад, радне акције, домаћа радиност, ручни рад (бели вез, штрикани предмети), прављење традиционалних јела). Регистровани.
Кикинда Башаид УЖ „Башаид“ Мира Стеванов
064/666-8433
Хуманитарни рад, радне акције, домаћа радиност. Регистровани.
Кикинда Иђош Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина „Вретено“ Бранкица Микалачки
064/4933198
brankicamikalacki@gmail.com
Баве се ручним радовима, вез, хеклање. Прављењем накита.
Кикинда Иђош УЖ "Иђош" Биљана Ђурђулов
064/664-04-84
udruzenjezena217@gmail.com
Очување традиције и старих заната, изрaда јела по традиционалним рецептима. Регистровано удружење.
Кикинда Кикинда УЖ „Артеса“ Artesa.kikinda@gmail.com
0230/424-140
Бави се економским оснаживањем жена, омладине и особа са инвалидитетом. Удружење је окупкјено око Секције женског предузетништва Општег удружења предузетника Кикинде. Регистровани.
Кикинда Кикинда Академија женског предузетништва Јана Радаковић
janazabunov@icloud.com
Допринос економском оснаживању жена ради постизања њихове економске еманципације и финансијске независности. Регистровани.
Кикинда Кикинда УГ „Центар за подршку женама“ Биљана Степанов, директорка
063/397-172
podrska1@open.telekom.rs
Центар за подршку женама је нестраначка, невладина и непрофитна организација чији је циљ да кроз различите едукативне, промотивне, стручне и друге активности унапређује положај жена и доприноси успостављању родне равноправности и политике једнаких могућности у локалној заједници и региону. Пружају бесплатну правну помоћ женама које су претрпеле насиље. Телефон Саветовалишта је:
0800/10 10 10
Регистроване.
Кикинда Кикинда Етно грађанско друштво ”Сувача” Радојка Вујадинов
председница
064/36-17-141
radojkavujadinov@gmail.com
Хуманитарне активности, еколошке и културне. Помажу социјално угрожене особе, старе и болесне. Удружење је регистровано.
Кикинда Мокрин УЖ Мокрина Смиљана Караћ
064/5000-335
Хуманитарни рад, радне акције, учествују на манифестацијама домаће радиности. Регистровани.
Кикинда Мокрин Удружење " Moкричанке" Ана Марија Мaленчић
061/162-28-16
anamarijamelancic@gmail.com
Израда одевних предмета од коже украшене банатским везом.
Кикинда Наково „Наковчанке“ Мирјана Молнар, председница
064/97-47-627
Хуманитарни рад, радне акције, домаћа радиност, ручни рад (хеклање, штрикање). Регистровани.
Кикинда Нови Козарци УЖ „Нарцис” Сњежана Шиндрак Шкондрић, председница
snjezanasindrakskondric@gmail.com
Кикинда Нови Козарци АЖ „Нови Козарци“ Мирела Благојевић
064/50-62-241
zenenovihkozaraca@hotmail.com
Хуманитарни рад, радне акције, учествују на манифестацијама домаће радиности. Регистровани.
Ковачица Дебељача Мађарско културно уметнички центар „Мергес Шандор“ К. Нађ Јанош
063/81 86 007
icdebeljaca@gmail.com
Очување мађарских обичаја, израда ручних радова из околине Дебељаче, организовање курсева за израду ручних радова. Производе традиционалну тестенину из Дебељаче. Регистровани.
Ковачица Дебељача АЖ „Пипач“ (удружење Булка) Фекете Илона, 013/664-048
Нађ Ирен, 013/664-063
conki.lika@gmail.com
Очување мађарске традиционалне ношње и рукотворина, промоција женског стваралаштва.
Ковачица Идвор УЖ ”Пијада Пупин” (секција при Дому културе) Мирјана Белић, 063/878-9168
belic.mirjana@gmail.com
uz.pijadapupin@gmail.com
Представљају српску војвођанску ношњу, организују изложбе. Функционишу при Дому културе.
Ковачица Ковачица УЖ „Ковачица“ Стано Ана
063/81-79-880
zenskyspolok@gmail.com
Ручни рад, чувају словачко културно наслеђе, баве се очувањем и усавршавањем културне баштине и традиције из области домаће радиности, организују едукације за жене. Удружење постоји од 1920. Године и броји 50-так чланица. Регистроване.
Ковачица Ковачица Удружење „ДеаДиа” Гордана Суботић
association.deadia@gmail.com
Удружење „ДеаДиа” је непрофитна и невладина организација основана 2013. године ради иновације, унапређења и спровођења истраживања у области образовања, промоције и заштите људских права, права жена и људске безбедности, пружања правне заштите и помоћи женама.
Ковачица Падина УЖ „Падина“ Елена Хањик, 063/781-0418
spolokzienpadina@gmail.com
hanjikovci@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, едукације. Регистровани.
Ковачица Уздин Друштво сликарки, сликара и љубитеља наивне уметности “Анујка Маран” Аурора Шубоњ, председница
061/203-4984
Друштво промовише и негује уздинску наиву и румунско наивно сликарство. Регистровани.
Ковачица Уздин УЖ „Бакице” Ана Бојер
060/067 30 47
bunicutele.uzdin@yahoo.com

Очување румунске традиције, народне ношње, хуманитарни рад. Регистровани.
Ковачица Уздин УЖ „Офелија“ Секешан Родика Ручни рад, хеклање, вез, излажу уздинску народну ношњу. Нису регистровани.
Ковачица Црепаја УЖ „Видовдан“ Јованов Јованка
060/372-89-22
lwchy@gmail.com
Хуманитарни рад, хортикултура, пољопривреда, етнографија, туризам. Регистровани.
Ковин Баваниште АЖ „Дуга” Милева Ђурђев
062/19-79-053
013/751-611
danicirilice@gmail.com
Актив постоји од 1944. године, броји 40 чланица. Брину о незбринутој деци, хуманитрани рад.
Ковин Гај УЖ „Гај” Милица Ненек,
065/3755-068
milicanenek6@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, храна. Регистровани.
Ковин Гај УГ „Гај” Бранка Косовац
013/755-622
064/195-6508
Хуманитарни рад, ручни рад, храна. Регистровани.
Ковин Гај УГ „Равноправност” Весна Вуковић
013/755-102
069/206-993
vesnavukovic427@gmail.com
Очување и неговање старих обичаја свог насељеног места. Основани 2012. године. Регистровани.
Ковин Делиблато ЕУСТ „Делиблато Оаза”
Љиљана Амбруш
062/366-784
ljiljana.ambrus@gmail.com
Очување традиције и обичаја, организовање гастро манифестација. Регистровани.
Ковин Ковин Актив жена И месне заједнице Ковин Снежана Цветковић
064/217-5105
069/211-0120
snezanacvetkovic50@gmail.com
Баве се хуманитарним радом, ручним радом, организују дружења и различите акције.
Ковин Ковин Вредне руке Жена Ковина Мирјана Дренча
065/4141-776
mirjanadrenca@gmail.com
Очување традиције, обичаја, израда ручних радова, гастрономија, хуманитарни рад. Планирају оснивање етно-куће. Регистровани.
Ковин Ковин УГ „Ковинка” Татјана Обрадовић
066/942-9552
tatjana.obradovic66@hotmail.com
Очување традиције и обичаја, израда украсних предмета посебним техникама. Регистровани.
Ковин Ковин НВО „Креативни клуб Црвеног крста” Велинка Фара
063/367-170
kovin@redcross.org.rs
Хуманитарни рад, ручни рад и израда украсних предмета посебним техникама. Регистровани у оквиру општинског Црвеног крста.
Ковин Ковин "АШУНЕН РОМАЛЕ" Весна Новаков
013/743-909
asunen_romale@yahoo.com
Очување културе.
Ковин Мало Баваниште УЖ „Велико храбро срце” Маја Филиповић Стефановић
069/675-0069
maja.fs@icloud.com
Очување традиције и обичаја, израда ручних радова, гастрономија и хуманитарни рад. Регистровано.
Ковин Скореновац УЖ „Варочка” Марија Пап
Кожан Илона, Киш Терезија
013/764-042
060/445-0016
marikapapp72@gmail.com


Хуманитарни рад, ручни рад, хеклање, стари вез. Имају женски хор, одржавају етно кућу, организују изложбе ручних радова, радионице.
Ковин Шумарак Актив жена Шумарак Душица Дејак
062/844-7880
aktivzenasumarak@gmail.com
Унапређење и заштита животне средине, едукација грађана, а посебно деце и омладине. Регистроване.
Ковин Шумарак УЖ „Шумарак 2” Славица Уршли
069/176-9001
urslislavica@gmail.com
Очување традиције и обичаја, израда ручних радова, гастрономија и хуманитарни рад. Регистровано.
Кула Крушчић УЖ „Вредне руке“ Драгана Рабреновић
064/0570-399
Праве украсе, фигуре, обележавају дан села, дане жита (манифестација). У процесу регистрације.
Кула Кула Удружење жена “Велико срце” Биљана Леовац
061/1129-408
025/729-350
leovac@sezampro.rs
Организовање стручних скупова, саветовања, семинара, округлих столова и трибина, објављују различите публикације о женским и људским правима; организују едукативна предавања у циљу економског оснаживања жена; Хуманитарни рад. Регистровани.
Кула Кула УЖ „Идеја“ Серафина Бики, председница удружења
064/38 66 457
idejakula@gmail.com
Хуманитарне, едукативне, предузетничке и друге активности.
Регистровани.
Кула Кула Мађарски културни центар "Непкер" Валерија Кристиан Палош
025/722-613
kontakt@nepkorkula.org
Очување мађарске културне баштине.
Кула Кула Креативне сестре Милена Бељкаш,председница
063/8310855
maglatesic@gmail.com
Баве се унапређењем социо-економског положаја жена на територији општине Кула, учествује у разним манифестацијама.Регистровани.
Кула Кула Центар за промоцију и едукацију “Органски живот” Есе Каролина, председница
esekarolina@gmail.com
Кула Руски Крстур УЖ „Бајка“ Наталија Емејди
064/0456-890
bajkark@gmail.com
Регистровани.
Кула Руски Крстур Еколошки покрет „Зелени прстен“ Леона Доротић Гутеша
025/703-430
Душица Џајић,
025/722-333
dzajonet@neobee.net
Имају секцију ”Цветна башта”, баве се хортикултуром, уређују своју локалну заједницу, својим покретом мењају културу живота, негују традицију и обичаје. Регистровани.
Кула Руски Крстур Удружење паприкара „Capsicum“ Душица Орос
064/978-1413
paprikarirk@gmail.com
Едукација произвођача, излажу производе по манифестацијама. Регистровани.
Кула Руски Крстур Удружење занатлија и приватника Владимир Емејди
064/272-5051
info@galore.co.rs
Баве се развојем занатства и предузетништвом.
Кула Сивац УЖ „Панонија“ Емилија Ђаковић
025/713-524
Баве се декупажом и ручним радом.
Мали Иђош Мали Иђош Форум жена Мали Иђош Ержбет Жидаи
063/885-6226
zsidaierzsebet@gmail.com
forumzenamidjos@gmail.com

Хуманитарни рад са социјално угроженим особама, старим особама .
Регистровани.
Мали Иђош Фекетић УЖ „Хестија“ Мајор Марта
064/52-83-420
m.marta70@citromail.hu
Едукација жена, стратешко планирање, организовање радионица. Чланице су Савезног удружења за израду ручних радова. Регистроване.
Мали Иђош Фекетић Друштво за заштиту мајке и детета „Изида“ Пап Јулиана
024/738-196
izidafeketics@gmail.com
Поседују дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Организују радионице о кулинарству, о здравственој заштити, за ручну радионост, раде на унапређењу положаја жена и сензибилисању јавности. Регистроване.
Нова Црња Александрово УЖ „Ливађанке“ Љубинка Мишков, председница
064/4302470
Ljupkamiskov@gmail.com

Тања Звекић, потпредседница
065/531-30-35

Дружење, ручни рад, помоћ локалној заједници, хуманитарни рад. Регистровано удружење.
Нова Црња Александрово Удружење хранитељица „Мало до среће“ – Мића Влаховић Александрово Јасмина Наумовски
063/107-35-43
cvetic.jelena@yahoo.com
Баве се хранитељством, имају свој простор за активности, дружење и радионице. Регистровани.
Нова Црња Александрово АЖ „Александрово“ Снежана Адамов
065/281-7002

Биљана Вујасиновић
064/5777-854
Дружење, такмичење у прављењу штрудли, помоћ локалној заједници. Регистровани.
Нова Црња Војвода Степа УЖ „Јутро” Зорица Стајчић, председница
Смиљанић Наташа
Хуманитарна делатност, помоћ старијим лицима, неговање и подстицање народног стваралаштва. Регистровани.
Нова Црња Нова Црња Удружење жена и секција ручних радова Марика Јонаш, председница
069/48-46-112
069/33-24-775
023/815-223

Ержика Кормањош, председница секције ручних радов
064/3324-775Баве се ручним, хуманитарним радом и различитим едукацијама. Раде и са децом. Регистровани.
Нова Црња Радојево Удружење жена и секција ручних радова Јелица Јоњев
064/48-33-544
Иванка Милошев, секретарка
023/819-100
mzradujevo@gmail.com
Хуманитарне активности, ручни рад. Регистровано удружење.
Нова Црња Српска Црња УЖ „Ђура Јакшић“ Славица Тодић
060/0-811-045
ktcdjura@open.telekom.rs
z.handja@gmail.com
Удружење познато по манифестацији Банатска штрудлијада. Излажу рукотворине, организују дружења са осталим активима. Регистровани.
Нова Црња Српска Црња Удружење грађана „Драга Гавриловић“ Ружица Николетић
060/1483-514
ruzica261@gmail.com
Сувенири Српске Црње и Војводине, разни украсни и употребни предмети за домаћинство, одевни предмети и израда домаћих сапуна.
Нова Црња Српска Црња УГ „Етнонет“ Катарина Јовандић
062/8990-953
Радин Савка
064/01-07-418
savkaradin@gmail.com
Негују старе ручне радове, ткање, нецање, израда предмета за свакодневну употребу који су у духу народне традиције. Регистровани.
Нова Црња Тоба УЖ „Тоба“ Наталија Баба
064/416-333-9
proticјelena2013@gmail.com
Циљ удружења је очување и неговање традиције и народних обичаја. Баве се ручним радом, праве колаче, познати по манифестацији "Сармијада". Регистровано удружење.
Нови Бечеј Кумане УЖ „Кумане“ Маринков Нада
063/8474750
Баве се рукотворинама и ручним радом.
Нови Бечеј Кумане УЖ“Ива“ Душица Савичин
Љубице Одађжић 42
Kумане
Нови Бечеј Нови Бечеј Удружење “Рома” Даница Јовановић-председница
064/135-8218
Даница Јовановић-председница
064/135-8218
udruzenjeromanb@gmail.com
danic@isp.b92.net

Унапређење едукације и еманципације Ромкиња и деце. Регистровано удружење.
Нови Бечеј Нови Бечеј Секција за ручни рад “Бокрета” при КУД “Јокаи Мор” Галбач Ева, председница
060/15 11 344
evagalbac@yahoo.com
Ручни рад, неговање традиције.
Нови Бечеј Нови Бечеј Клуб за дневни боравак пензионера “Сунцокрет” Марија Вребалов
023/771-208; 771-348
063/8665-701; 063/7666-440
marija.vrebalov@yahoo.com
marijavrebalov@gmail.com
Нису регистровани.
Нови Бечеј Нови Бечеј "Ромкиње Војводине" Иванка Милићев
023/775-712
vnmts@ptt.rs
Едукација ромских жена.
Нови Бечеј Нови Бечеј УКНП“КНАП“ Надица Јосимовић,
Тиски Кеј бб
062/330-368
Радионица старихзаната.Очување традиције.
Нови Бечеј Ново Милошево УЖ“Ново Милошево“ Надежда Трбић
Трг палих хероја 1-3
Ново Милошево

Нови Бечеј Ново Милошево МКУД“Беодра“ Розалија Слобода
Маршала Тита 121
060/146-12-32
Очување мађарске традиције..Вез,хеклање,штрикање.
Нови Бечеј Ново Милошево Коло српских сестара Драгиња Недин
060/378-17-97
Хуманитарни рад.Постоје 25 година.
Нови Кнежевац Банатско Аранђелово АЖ Банатско Аранђелово Ана Хеђеш
066/941-2961
Хуманитарни рад, ручни рад, праве колаче, помажу локалној заједници.
Регистровани.
Нови Кнежевац Нови Кнежевац Удружење за неговање обичаја „Плави споменак“ Ержебет Хармат
Бранка Радичевића 76
23330 Нови Кнежевац
Ручни рад. Учествовање на манифестацијама; Неговање традиције. Окупља жене мађарске националности. Регистроване
Нови Кнежевац Српски Крстур Актив жена Српски Крстур Јовановић Аника, председница
064/575-0127
Хуманитарни рад, ручни рад, праве колаче, помажу локалној заједници.
Регистровани.
Нови Сад Будисава УЖ „Арвачка“ – секција ручних радова (при КУД „Петефи Шандор“) Агнеш Маћаш
063/17-48-084
moni.robert2202@gmail.com
apotekamonigmail.com
Ручни рад, очување и неговање традиције. КУД је регистрован, секција је део њега.
Нови Сад Каћ Удружење жена “Каћанка” Душанка Стрбачки
063/10 80 314
Хуманитарни и ручни рад. Регистровани.
Мало удружење, не превише активно.
Нови Сад Кисач Друштво кисачких жена Лудмила Бередиова
064/128-4392
stmila@neobee.net
Организују стручне скупове, саветовање, семинаре, негују своју традицију и културу, организују акције из екологије, ревије народних ношњи. Имају сарадњу са Клубом жена Банске Бистрице из Словачке, чланице су Асоцијације словачких удружења жена. Регистровани.
Нови Сад Лединци Актив жена Виноградар Рајка Павлов
060/698-6443
rajka.pavlov@gmail.com
Неговање старих заната (вез, хеклање, штрикање, ручни рад). Регистровани
Нови Сад Нови Сад Новосадска женска иницијатива Наташа Игић, програмска директорка
060/576-0272
069/2019-012
ns.zenska.inicijativa@gmail.com
obuke.nzi@gmail.com
natasha.igic@gmail.com
www.zenskainicijativa.rs
Организују акције, манифестације, спроводе истраживања, баве се eдукацијом. Основани 2014. године.
Нови Сад Нови Сад Удружење "Женске студије и истраживања" Свенка Савић
021 498 858
063 8112 412
svenka@sbb.rs

Маргарета Башарагин
024 553 433
069 1162 803
margareta.basaragin@gmail.com
www.zenskestudije.org.rs

Удружење „Женске студије и истраживања“ основано 1997. године као високошколски образовни програм о женама и за жене (и мушкарце); нестраначко и непрофитно удружење које се бави проучавањем и истраживањем друштвеног статуса жена у уметности, култури, историји, филозофији, теологији и другим наукама; артикулише интересе, ставове и специфичности жена; унапређује и продубљује стручну и педагошку активност везану за друштвени статус жена; бави се међурелигијским и међукултурним питањима.
Нови Сад Нови Сад СОС Женски центар Ивана Перић, координаторка Женског центра
021/422-740
sos.konsultacije@gmail.com
soszenskicentar@gmail.com
www.sosns.org.rs
Услуга СОС телефона, посредовање и пружање правне подршке женама и девојкама у ситуацији насиља, рад са младима, унапређење квалитета менталног здравља, личног раста и развоја.
Нови Сад Нови Сад Асоцијација пословних жена - ПАЖ Мирјана Дервишевић
063/469-723
021/469-723
mirjanader@gmail.com
mirjana@pazns.org
Подстицање женског предузетничког духа; помоћ у развоју женског бизниса, ширење пословне културе и етике.
Нови Сад Нови Сад Удружење ткаља Нови Сад Мирјана Марковић, председница
069/613-569
021/6613-569
tkanje@neobee.net
Удружење је основано 1995. године, излагали су на око 100 самосталних и заједничких изложби, добитник је златне и две сребрне кошуте на Међународном сајму моде у Београду. Члан је енглеске асоцијације за ткање, бојење и предење грофовије Кент.
Нови Сад Нови Сад УГ „Вредне руке Новог Сада“ Марија Драгишић
063/8227-558
Неговање традиције и обичаја српског народа, бављење рукотворинама. Регистровани.
Нови Сад Нови Сад УГ „Амарилис“ Радмила Зећировић
063/522-342
izprora@eunet.rs
Баве се интеграцијом Ромкиња у друштвене токове.
Нови Сад Нови Сад Коло српских сестара Савка Гојовић Хуманитарне активности и добротворни рад.
Нови Сад Нови Сад ...ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА, организација за подршку женама с инвалидитетом Свјетлана Тимотић
066 447 040
svjetlana.timotic@izkrugavojvodina.org
office@izkrugavojvodina.org

www.izkrugavojvodina.org


Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом кроз пружање психосоцијалне и терапијско-eдукативне услуге. Информативна подршка путем телефона, смс порука, имејл порука и лично. Правно саветвање и заступање особа са инвалидитетом. Едукативне радионице са елементима радне обуке, радионице ангажоване уметности, истраживачки рад, активности загоравања, кампање. Регистровано удружење.
Нови Сад Руменка Група за вез, неговање, традиције и израде веза „Маргарета“ Сербак Јудит
065/660-9270
aniko.malena.serbak@gmail.com
Баве се ручним радом, пре свега везом. Регистровани (у оквиру КУД „Фехер Ференц“).
Нови Сад Степановићево Удружење „Лазарица 1389” Нада Петровић
064/114-77-95
lazarica1389@yahoo.com
Хуманитарни и ручни рад. Организују курсеве ткања. Регистровани.
Опово Опово АЖ „Општине Опово” Зорица Угринов
066/951-77-94
Баве се ручним радом и израдом сувенира. Регистровани.
Опово Сакуле УЖ “Златне руке” Стојанов Весна
069/18-59-127
Ручни рад у декупаж техници. Регистроване.
Опово Сефкерин Креатива Данијела Козловачки
063/843-4226
Декупаж техника, ручни радови, израда магнета.
Оџаци Јабука УЖ „Златна јабука“ Сузана Стојиљковић
062/8066-9220
zlatnajabukauz@yahoo.com
Баве се афирмацијом и едукацијом жена на селу и чувањем културне баштине.
Оџаци Јабука УЖ „Златна јабука“ Сузана Стојиљковић
062/8066-9220
zlatnajabukauz@yahoo.com
Баве се афирмацијом и едукацијом жена на селу и чувањем културне баштине.
Оџаци Јабука УГ македонске националне заједнице „Илинден-Јабука“ Ilinden.jabuka@gmail.com
Оџаци Јабука Удружење Рома „Даница“ Сања Узелац
danica.jovanovic09@gmail.com
Промоција женских ромских права, борба против насиља према женама. Регистровани.
Оџаци Банатско Ново Село УЖ „Новосељанке“ Bobocale Снежана Баба
063/865-6468
zenenovoselo@gmail.com
Очување традиције, хуманитарни рад, еманципација И едукација жена, држе радионице и баве се ручним радом.
Оџаци Бачки Брестовац УЖ „Брест“ Бранка Лончар
063/7614-002
dado@ecpwireless.net

Хуманитарни рад, организују културне манифестације и смотре. Регистровани.
Оџаци Бачки Грачац УЖ „Бачки Грачац“ Драгица Ивковић
025/5767-022
Хуманитарни рад, подршка локалној заједници. Регистровани.
Оџаци Богојево УГ „МРЛ Рома“ Јелица Мишковић
060/1500-373
jelicamiskovic81@gmail.com
Баве се едукацијом и еманципацијом Рома и Ромкиња. Регистровани.
Оџаци Војловица УЖ „Војловачке женске рукотоворине“ Биљана Павловић
064/566-3645
Силвана Ивазовић Јеђини
063/896-1078
silvana.vojlovica@gmail.com
Ручни рад, одржавање и неговање традиције. Регистровани.
Оџаци Војловица Секција жена при КУД „Ђетван“ Ана Паник
063/195-93-48
Секција жена се бави фолклором, израдом народних рукотворина.
Оџаци Војловица МКУД „Тамаши Арон“ Ержебет Варга
060/757-1882
Традиционална храна Војводине, ручни рад.
Оџаци Глогоњ УЖ „Глогоњке“ Ивана Радосављевић
062/8-222-103
dancenow.iwana@gmail.com
Оџаци Дероње УЖ „Златне нити” Нада Јовановић, председница
Ружа Даниловац, заменица
Баве се ручним и хуманитарним радом, организују изложбе и дружења са другим активима.
Оџаци Долово Женска акција креативних идеја - ЖАКИ Жаклина Мијалковић
064/238-0965
zaklina.mijalkovic@gmail.com
Побољшање услова жена, економско оснаживање жена, социјална и здравствена заштита жена. Регистровани.
Оџаци Долово УЖ „Доловке“ Косара Вуичић
063/7303-460
Драгана Марић, потпредседница и заступница
063/7339-781
Дом културе 062/733-978, 013/263-4800
udruzenjezena.dolovo@yahoo.com


Негују старе занате, ручни рад, организују традиционалну изложбу штрудли. Регистровани.
Оџаци Иваново Група жена при КУД „Боназ Шандор“ Немет Андраш, председник,
063/325-863
Фишер Анна, заменица
Катица Баша
063/7021-054
sandorbonazz@yahoo.com

Негују старе занате, хеклање, штрикање, сликају, организују изложбе, учествују на међународним изложбама кућних радова. Регистровани.
Оџаци Каравуково УЖ „Коштана” Љубица Јовановић Хуманитарни рад, изложба старина и хране, организују локалне манифестације. Регистровани.
Оџаци Качарево УЖ „Етно кутак“ Зора Чубрић
066/6020-555
zoracubric@yahoo.com
Оџаци Качарево УЖ " Качарево" Марија Јевић
domkulture.kacarevo@gmail.com
У оснивању.
Оџаци Качарево Група жена при Удружењу Македонаца „Вардар“ Љубица Дојчиновска
062/8030-336
Ружица
065/2624-254
063/017-17439
ljubica@madnet.rs
ljilja_naj@yahoo.com
Неговање македонске народне традиције.
Оџаци Лалић УЖ „Мајчино срце“ Катарина Бенка
063/7011-850
kacab56@gmail.com
Имају етно кућу, баве се хуманитарним радом, организују путовања И дружења, излажу ручне радове и организују изложбе.
Оџаци Лалић УЖ „Мајчино срце“ Катарина Бенка
063/7011-850
кacab56@gmail.com
Имају етно кућу, баве се хуманитарним радом, организују путовања И дружења, излажу ручне радове и организују изложбе.
Оџаци Оџаци УГ „Ленка” Нела Пејчић,председница
060/1385-822
nelapejcic@yahoo.com
Баве се едукацијом и оснаживањем жена, очувањем културног наслеђа и проширењем туристичке понуде општине Оџаци. Регистровани.
Оџаци Оџаци УЖ „Оџаци” Мирјана Дакић, председница
064/3134681
mirjanadakic14@gmail.com
Баве се хуманитарним радом, дружењем и организовањем екскурзија и одласцима у бање.
Регистровани су.
Оџаци Омољица УЖ „Омољачанке” Славица Полић
066/618-84-40
policslavica@yahoo.com

Стари занати.
Оџаци Ратково УЖ „Ђурђица“ Милица Петровић Хуманитарни рад, организују излете и дружење, помажу у организовању локалних манифестација.
Оџаци Ратково УГ „Пара-бућ“ Љиљана Ивовић
060/302-3201
ljiljanaivovic@hotmail.com
Израђују сувенире, ткају. Регистровани.
Оџаци Српски Милетић Актив жена Српски Милетић Весна Цветковић
069/2207-960
Оџаци Српски Милетић АЖ „Српски Милетић“ Весна Цветковић
069/2207-960
Хуманитарни рад, организују излете и дружења, помажу у организовању локалних манифестација. Регистровани.
Оџаци Старчево УЖ „Неолит“ Љиља Зорић
061/6207-131
udruzenjezena@gmail.com
Баве се ручним радом.
Панчево Ivanovo Секција жена при КУД "Боназ Шандор" Ana Fiser
062/1916-854
Панчево Јабука УЖ „Златна jабука” Слађана Богдановић
062/634-077
bibliodkjabuka@gmail.com
zlatnajabukauz@yahoo.com
Aфирмација и едукација жена на селу,организацијаразличитих форми обука и хуманитарних акција,очување културне баштине.Осликавање свиле и израда традиционалних рукотворина.
Панчево Банатски Брестовац АЖ „Соса” Милка Чурић
064/547-31-99
mzbanbrestovac@yahoo.com
milkacuric@gmail.com
Очување народне традиције.
Регистровани.
Панчево Банатско Ново Село УЖ" Новосељанке- Bobocale" Снежана Баба
063/8656-468
Панчево Долово УЖ „Доловке“ Марић Драгана
062/733-978
udruzenjezena.dolovo@yahoo.com
Очување традиционалне хране Војводине и ручни рад.
Панчево Качарево УЖ „Етно кутак 2015” Зора Чубрић
066/602-0555
zoracubric@yahoo.com
Очување традиционалне хране Војводине и ручни рад.
Панчево Омољица УЖ" Омољичанке" Славица Полић
066/6188-440
Панчево Панчево Женска банатска иницијатива Горданан Алексић
Драгиња Николић
013/552-157
sveta@panet.bits.net
Информатичка школа за чланове Женских банатских иницијатива, хуманитарне акције и помоћ незапосленим женама и подршка деци са инвалидитетом.
Панчево Панчево Удружење „Веште руке“ Јелка Ђорђевић
066/362-352
јelka.djordjevic@vesteruke.rs
Ручни рад, ткање и рукотворине.
Панчево Панчево УГ „Панонке” Олга Жолнај Јокановић
Светог Саве 10
panonke.2017@gmail.com
Ручни рад и афирмација женског предузетништва и стваралаштва, неговање старих заната и техника израде и примена етно мотива у данашњем стваралаштву. Регистроване.
Панчево Панчево Удружење жена Милица Тодоровић
063/722-8038
milicatodorovic@yahoo.com
Хуманитарни рад, дружење са осталим активима, организују локалне манифестације, очување народне традиције.
Панчево Панчево УЖ „Панчевке“, Горњи град Снежана Марјанов
062/858-7635
smcigra1@gmail.com
Очување традиције, сликање на стаклу, ручни радови.
Панчево Панчево УЖ „Волем Банат“ Љиљана Томић
062/102-3436
tomic66@gmail.com
Очување традиције и културног наслеђа.
Пећинци Деч УЖ „Веселице” Верица Видицки
063/253-079
vidickive@gmail.com
Очување традиције и обичаја Срема, хуманитарни рад. Регистровани.
Пећинци Доњи Товарник УЖ "Сунчев цвет" Лепосава Степановић
064/480-59-24
Пећинци Купиново Удружење жена “Мајка Ангелина” Весна Раданов
064/1533-134
022/438-714
zene.kupinovo@gmail.com
Активни.
Пећинци Пећинци УЖ „Сремица“ Мара Миловановић
063/742-0170
mara_sremica@hotmail.rs
uzsremica@hotmail.com
Активности удружења су неговање традиције краја Срема, организовање културно-просветних манифестација, кулинарство, едукације и дружење. Удружење регистровано.
Пећинци Шимановци УЖ „Шимановчанке“ Љиљана Сотончић, председница
060/3001-876
Анђелка Станковић
063/83-44933
gogam62@gmail.com
Хуманитарни рад, организују књижевне вечери, изложбу ручних радова и колача. Регистровани.
Пландиште Велика Греда Актив жена “Гређанка” Милановић Нада
062/1430-403
aktivzenagredjanka@mts.rs
Пландиште Милетићево УЖ „Пландиште“ Божана Ћалић
063/8658-521
mzplandiste@hemo.net
У оснивању. Хуманитрани рад, домаћа радиност, ручни рад, домаћа кухиња, учествовање на манифестацијама. Нису регистровани.
Пландиште Пландиште Актив жена Бисер Марија Манчу Брига о старинма, прикупљање одеће за кориснике дома за стара и болесна лица. Дружење са осталим општинама. Регистровани.
Пландиште Пландиште Клуб жена „Јефимија” Наташа Бајић
062/191-53-08
natasabajic1971@gmail.com
Стари занати.
Пландиште Хајдучица УЖ „Око” Спасовски Маришка, председница
063/705-7593
udruzenjezenaoko@gmail.com
Хуманитарни рад, дружење, организују локалне манифестације. Регистровани.
Рума Јарковац УЖ „Јарковац“ Златица Штопуљ, председница Ручни рад, израда икебана од свежег и сувог воћа, праве колаче. Регистровани.
Рума Бока Асоцијација жена „Бокиншки бисери“ Марија Месарош Удружење прави колаче и израђује сувенире.
Рума Бока А.Ж.Р.С. „Банатско јагње“ Вечански Марија
062/170-4385
banatskojagnje@gmail.com
Удружење се бави прерадом овчије вуне на старински начин, ручно шију јоргане, јастуке, душеке, чарапе…
Рума Вогањ Актив жена Вогањ Мира Вулин, председница
063/756-0815
Хуманитарни рад, организују такмичења у припремању хране, залажу се за очување етнолошког наслеђа. Нису регистровани.
Рума Добринци УЖ “Тифани” Славица Беговић, председница
060/453-45-40
022/453-406
slavica.tifani@gmail.com
Очување националне традиције, еколошке акције и организовање манифестација и учествовање у локалним манифестацијама културе.
Рума Крајишник Актив жена „Крајишник“ Мирјана Умићевић
069/20-64-093
Очување културне баштине, обичаја, традиције. Организују етно изложбе, негују мултиетничност.
Рума Краљевци УЖ Месне заједнице Краљевци „Краљевчанке” Снежана Богдановић, председница
064/543-7578
Мира Митровић
061/1989-984
marina.radeka@gmail.com
Праве колаче, друже се, учествују у такмичењу „Сремски колач”. Регистровани.
Рума Неузина АЖ „Ђурђевак“ (при мађарском културном кругу Нежењ (Неузина) Зорица Палинкаш, председница
062/503-375
zorica.palinkas67@gmail.com
Израда и очување мађарског веза старог преко 200 година, израда кецеља (као дела народне ношње), праве колаче и торте, хуманитарни рад. Регистровани.
Рума Путинци УЖ “Пуж” Јелена Бјелош
022/441-482
jelena.bjelos@yahoo.com
Хуманитарни рад и подршка локалној заједници (уређење села итд.) Регистровани.
Рума Рума Удружење предузетница општине Рума “Викторија” Емица Вучковић
viktorija.upor@gmail.com
Рума Рума НВО „Лутајућа срца- Пхиравеске Ила“ Сања Павловић
022/479-163
lutajuca.srca1@gmail.com
Женска ромска невладина организација.
Рума Сечањ Креативна радионица “Тамишки цвет” Сечањ Драгица Тркља
023/841-270
Слађана Габор, чланица
mildra@yahoo.com
Радионица није регистрована, али постоји од 2000. године. Броји око 15 чланица које израђују накит и сликају на црепу. Баве се ручним радом, украшавањем јастучница, сликају, хеклају одевне предмете.
Рума Стејановци УГ “Нектар Срема” – секција жена Председница Секције жена
Верица Ковачевић
064/951-23-88
Ђорђе Дукић, председник удружења
064/182-95-69
nektarsrema@gmail.com

Организују скупове и едукације из области пољопривреде, залажу се за очување старих заната, обичаја и аутентичних производа са терена Срема. Регистровани
Сента Богараш УГ „Пајдаш“ Маргит Калаи,
063/88-66-052
kalaim431@gmail.com
Сента Кеви Рукотворилачка секција Кеви при КУД „Мора Иштван“ Атила
063/788-7382
perpauera@gmail.com
Очување мађарске културе. Регистровани.
Сента Сента Удружење пољопривредника - Секција традиционалног ручног рада Жолдош Магдолна, руководитељка секције
024/817-008
Калмар Беатрит
024/813-152
gazdakor@sksyu.net
Секција основана 2008. године. Баве се хеклањем, народним везом, штрикањем чипки, плету корпе, сликају на стаклу. Регистровани.
Сента Торњош Рукотворилачко удружење „Розета“ Агнеш Нађ Абоњи, председница
064/207-33-54
Марија Хорват, контакт
064/207-3354
rozetta.kt@gmail.com
Културно-едукативне активности, обуке из неговања старих заната и ручног рада. Ткају и израђују торбе. Шију пачворк, излажу своје радове на манифестацијама. Регистровани.
Сента Торњош Етно кућа „Магдин дом“ Магда Сабо, рукотворитељка
063/89-05-135
Бави се ручним радом, ткањем, прављењем играчака од кукурозовине.
Сечањ Јарковац Удружење актив жена Стојков Мара
061/62-63-804
Очување културне баштине.
Сечањ Јаша Томић АЖ "Љиљан" Јелена Гуран
060/484-88-51
Неговање старих заната и очување традиције.
Сечањ Бока Банатско јагње Марија Вечански
062/170-43-85
banatskojagnje@gmail.com


Удружење се бави прерадом овчије вуне на старински начин, ручно шију јоргане, јастуке, душеке, чарапе…Баве се производњом сира од дуња. Регистровано удружење.
Сечањ Бока УЖ "Бокиншки бисери" Мариа Месарош
062/871-68-55
mesarosmaria60@gmail.com
mzboka35@gmail.com
Неговање старих ручних радова. Регистровано удружење.
Сечањ Бусење УЖ"Жута ружа" молнар Анушка
069/184-97-32
Израда традиционалних колача
Сечањ Крајишник Асоцијација жена Крајишник Мирјана Умићевић
069/206-40-93
Прављење производа од дрењина,ликери и слатко.
Сечањ Неузина Ромња Катица Николић
063/162-0812
Баве се очувањем Рома.
Сечањ Неузина УЖ"Ђурђевак" Палинкаш Зорица
062/503-375
Хуманитарни рад и неговање традиције.
Сечањ Сечањ УЖ" Наш осмех" Мирјана Дангубић
065/884-19-65
Очување традиције.
Сомбор Бачки Брег УЖ “Брежанке” Марија Ивошев, председница
060/6866-926
marija.ivosev@gmail.com
Тамара Лерић, заменица
025/809-054
so.leric@neobee.net
Хуманитарни рад, едукација, дружење. Регистровани.
Сомбор Бачки Моноштор УГ “Подунав” Зденка Митић
063/893-81-28
ngopodunav@gmail.com
podunav.monostor@yahoo.com
Развој еко-руралног туризма.
Регистровани.
Сомбор Бачки Моноштор УГ “Н.А.Д.Е.” Ксенија Куваљић
Амира Милер
063/1807-227
nadebm@yahoo.com
amiramiler@yahoo.com
www.backimonostor.rs
Баве се екологијом, хуманитарним активностима, помажу женама и раде сa децом.
Регистровани.
Сомбор Бездан УГ “Искорак” Злата Мојсиловић, председница
062/244-383
Силвија Живић
064/3768-451
zlata.mojsilovic@gmail.com
Едукација жена, подстицање женске самоиницијативе. Ораганизују курсеве, усавршавање, акције против насиља према женама. Регистровани.
Сомбор Бездан УЖ “Пирош чизма” (при КУД “Петефи Шандор”) Рожа Холперт,
025/810-941
mkpzbezdan@gmail.com
Ручни рад, фарбање стакла, пачворк, вез, хеклање. Регистровани.
Сомбор Бездан Секција “Жене спретних руку” (при КУД “Петефи Шандор”) Пап Франциска, председница
025/810-975
Хуманитарни рад, очување традиције и културе.
Сомбор Бездан Хуманитарни рад, очување традиције и културе. Блаженка Бероња
063/825-4937
Биљана Пудар
064/640-7508
feroniabezdan@gmail.com
Сомбор Гаково УЖ “Гаковчанка” Катица Јокић
062/290-147
јokici_gakovo@yahoo.com
Едукација жена из различитих области (организују предавања), хуманитарни рад. Регистровани.
Сомбор Колут УГ „Дуга” Милица Зорић
064/570-8875
mzkolut@gmail.com
Неговање и очување традиције. Ручни рад, имају своју етно секцију.
Сомбор Риђица УЖ „Друштво пријатеља деце „Риђица“ Мирјана Гагић, председница
mzriđica@gmail.com
Ручни рад, организују манифестације и друге догађаје. Регистровани.
Сомбор Сомбор Асоцијација жена Србије – окружни, градски И општински одбор Сомбор Јелица Половина
063/175-40-41, 025/443-296
varle@ptt.rs
Баве се ручним радом, организују културне манифестације, организују округле столове о насиљу према женама.
Сомбор Сомбор НВО “Женска алтернатива” Јадранка Радојчић, координаторка организације.
064/2153-898
Саша Стојшић, техничка асистенткиња
064/71757-067
Услуге СОС телефона за психолошку и бесплатну правну помоћ женама и деци у кризи, организовање едукација, радионице за жене избеглице, курсевза рад на рачунару.
Сомбор Сомбор Златне руке Сомборке Катарина Дмитрук, председница
katarinadmitruk@yahoo.com
Удружење се бави очувањем народне баштине и региона; очување породице, жена и дец, културне традиције, народних обичаја. Промовише интересе жена, организују едукације.
Сомбор Сомбор УГ “Еурека” Илона Ковач
eurekasuso@yahoo.com
Баве се развијањем степена економске, социјалне, правне, здравствено-хигијенске помоћи и образовањем, интеграцијом Ромкиња и жена у нормалне друштвене токове Србије.
Сомбор Сомбор УГ “Дуга” Милица Зорић
063/727-0177
zoric.sombor@gmail.com
Сомбор Сомбор Удружење старих и уметничких заната и домаће радиности Едита Рацић Бенедикт
063/842-6359
025/450-001
stari.zanati.sombor@gmail.com
Ручни рад, стари занати, очување традиције. Удружење је мешовито.
Сомбор Сомбор Асијација страих И уметничких заната - АСУЗ Даница Комадина
064/24-29367
www.modnerukavice.in.rs
linijad@yahoo.com
Женске уникатне рукавице и камашне.
Сомбор Станишић УЖ „Удахни живот” Љиљана Гусић, председница
069/183-00-91
062/824-525
Драгана Ђапић
060/5830-753
ljiljana.gusic@gmail.com
Хуманитарни рад, дружење, уређење села и локалне заједнице, излажу ручне радове и традиционална јела, учествују у фолклору и драмској секцији. Регистровани.
Сомбор Стапар УЖ „Стапарска ружа” Мира Ковачев,
060/53845-43
mira.kovacev@gmail.com
Израда ћилима, тканица, простирки. Регистровани.
Сомбор Стапар УЖ „Стапарке“ Јелена Амиџић, председница
061/6607-401
Марија Благојевић
062/84-65-176
udruzenjezenastaparke@gmail.com
Хуманитарни рад, дружење, уређење села и локалне заједнице, излажу ручне радове и традиционална јела. Регистровани.
Сомбор Чонопља Асоцијација жена РС – Удружење жена из Чонопље Јелица Половина
063/175-40-41
varle@ptt.rs
Хуманитарни рад, очување традиције и културе, екологије и туризма. Регистровани.
Србобран Србобран Клуб "Вредне руке" Душанка Радић
021/732-201
r.sloba@open.telekom.rs
Баве се ручним радом, етно фестивалима и кулинарством.
Србобран Србобран Мађарски културни центар - Група за ручни рад "Ибоја" Коленак Ибоја
063/7595-456
021/731-242
021/730549
kolenak@neobee.net
Баве се свим врстама ручног рада; иду на изложбе и друже се са другим женским удружењима. Регистровани при КУД-у.
Србобран Србобран Клуб за неговање традиције и обичаја народа и народности Војводине Гизела Парошки Баве се ручним радом, имају женски хор, баве се неговањем мађарске народне игре. Регистровани су.
Србобран Србобран Удружење љубитеља ручних радова Војводине Киш Јулијана, председница
021/731-978
064/481-2013
kissjulianna@gmail.com
Газдик Ержебет, секретарка
062/4100-97
gazdike@gmail.com
Баве се свим врстама ручног рада, иду на изложбе и друже се са другим женским удружењима; баве се хуманитарним радом и стручним усавршавањем жена. Регистровани.
Србобран Турија Удружење „Наша радионица” Данилка Миливојев
065/2237-451
Излажу ручне радове и колаче. Регистровани.
Сремска Митровица Бешеново УЖ „Бешеновке” Душанка Сувајџић
064/337-8626
uzbesenovke@gmail.com
Дружење, промоција старих јела, зимнице,колача, ручни рад. Регистровани.
Сремска Митровица Гргуревци УЖ „Вишња“ Љиљана Недељковић
069/766-097
udruzenjezenavisnja@gmail.com
Хуманитарни рад, учешће на манифестацијама културе, такмичења у области припремања хране, очување етнолошког наслеђа. Регистровани.
Сремска Митровица Гргуревци УЖ „Фрушкогорке“ Светлана Дејановић
062/9755-930
Заштита женских права, подршка локалној заједници, дружење. Регистровани.
Сремска Митровица Гргуревци Удружење "Митровачка добра башта" Вукосава Тешановић
064/903-58-64
mitrovackadobrabasta@gmail.com
Сремска Митровица Кузмин УЖ „Дика” Србислава Цветичанин
064/33-64-12
Хуманитарни рад, очување и неговање традиције и народних обичаја. Израда ручних радова и прехрамбених производа. Регистровани.
Сремска Митровица Лаћарак МЗ „Лаћарак” Ранка Радуловић
063/800-7628
ranka.radulovic1956@gmail.com
Хуманитарни и ручни рад. Регистровани.
Сремска Митровица Лаћарак УЖ „Лаћаркуше“ Смиља Равић
063/830-7117
Ручни рад, посећују сајмове и излажу на њима. Регистровани.
Сремска Митровица Лаћарак Актив жена Лаћарак Слободанка Врсајковић
aktiv.zena@yahoo.com
Едукација и одржавање радионица, очување старих заната и културног наслеђа. Регистровани.
Сремска Митровица Лаћарак Етно удружење „Ђурђевак“ Ђурђица Жувковић
064/266-3680
etnoudruzenje777@gmail.com
Едукативне активности, вез, хеклање, штрикање, организовање културних активности (песничке и књижевне вечери), дружење са осталим удружењима. Регистровани.
Сремска Митровица Манђелос УЖ „Манђелошанка“ Славица Маркус
064/238-1079
markus.slavica0@gmail.com
Помажу женама након порођаја (бабиње) и баве се едукацијом жена на селу. Регистроване.
Сремска Митровица Мартинци УЖ „Мартинци“ Светлана Коплић
064/806-4136
svetlanakoplic@yahoo.com
Хуманитарни рад, учешће на манифестацијама културе, очување етнолошког наслеђа, такмиче се у припреми хране. Регистровани.
Сремска Митровица Нови Бановци УЖ „Мимоза“ Јасминка Антоновић
063/712-42-86
Хуманитарни рад, ручни рад.
Сремска Митровица Сремска Митровица УЖ града Сремска Митровица Нена Туцић
Цветна 13
Хуманитарни рад, организовање и учешће на културним манифестацијама, такмичење у области припремања хране и очување етнолошког наслеђа.
Сремска Митровица Сремска Митровица УЖ „Ткаље АМ“ Гордана Живановић
064/514-43-44
022/663-313
gordana.zivanovic.m@gmail.com
Сремска Митровица Сремска Митровица УГ „Рукотворине“ Ана Антонин Гојковић
022/612-045
069/2 612-045
antoninana022@gmail.com
Стари занати. Едукација, промоција креативности и стваралаштва, очување традиције, издавање публикација, презентација традиционалне примењене уметности.
Сремска Митровица Сремска Рача УЖ „Сремска Рача“ Снежана Васиљевић
062/1735-697
jелена Дрмановић, 022/667923
snezavasiljevicsr@gmail.com
Рад са старим лицима, организују меморијални турнир у Сремској Рачи. У процесу регистрације.
Сремска Митровица Чалма УЖ „Женски свет“ Снежана Симеуновић
069/685-038
zenskisvet1@gmail.com
Едукативне, хуманитарне, еколошке активности, обуке из старих заната. Регистровани.
Сремска Митровица Шашинци УЖ „Десанка Максимовић“ Мира Јеловац
064/3427-372
022/684-072
Хуманитарни рад, учествују на манифестацијама културе, такмичењима у припремању хране, очување етнолошког наслеђа. Регистровани.
Сремски Карловци Сремски Карловци Удружење „ Karlowitz“ Зорица Тадић Љубичић
063/559-743
zorica.tadic@hotmail.com
Промоција куглофа, издавање књига, чување традиције националне мањине Немаца.
Сремски Карловци Сремски Карловци Винарија ,,Косовић’’ (дугогодишња традиција у грожђу и вину) Мирна Косовић
Карловачког мира 42
021/882-842
info@vinarijakosovic.com
Производња вина, винарија је регистрована на сина, али је води мајка. Регистрована.
Стара Пазова Бановци УГ „Бановци“ Марина Живановић
063/315-655
Израђују сувенире са темом свог места и Срема у разним техникама (на дрвету, стаклу, тканини…). Регистровани.
Стара Пазова Бановци Дунав УЖ „Бановци Дунав“ Милева Миловац
060/361-17-90
Хуманитарни рад и дружење.
Стара Пазова Голубинци УГ „Рузмарин“ Мија
063/521-074
ruzmarinmija@gmail.com
Стара Пазова Голубинци УЖ „Голубице“ Марија Маркуш
069/322-5400
060/322-54-07
022/382-548
golubicegolubinci@gmail.com
Предата регистрација.
Стара Пазова Голубинци УЖ „Веселе Сремице” Звездица Црљен
063/18-44-002
022/381-050
udruzenjezena.veselesremice@gmal.com
Очување традиције старих јела и обичаја Срема. Хуманитарни рад. Регистровани.
Стара Пазова Нова Пазова Удружење активних жена „Нова Пазова“ Милосава Бјековић
022/322-429
063/256-365
aktivzenanovapazova@gmail.com
bebabjekovic@hotmail.com
Очување традиција и обичаја нашег крајаи шире од заборава.

Удружење је регистровано.
Стара Пазова Нова Пазова Удружење „Жена“ Вјера Рудовић
063/7108-862,
022/323-754
vjerarudovic@gmail.com
zenapazova@gmail.com
Едукација жена из области родне равноправности, економског оснаживања, здравствене заштите, правне заштите, образовања. Регистровани.
Стара Пазова Нови Бановци УГ „Волим Бановце“ Марина Живановић
063/315-655
Екологија и израда сувенира. Регистровани.
Стара Пазова Стара Пазова Удружење пазовачких жена при КУД “Јанко Чмелик” Ана Хорват
061/220-7259
022/312-490
zdruzie@gmail.com
Стара Пазова Стари Бановци УЖ „Сара“ marija1970ninkovic@gmail.com
Стара Пазова Сурдук УЖ „Јефимија” Јасминка Савић
062/9612-355
022/371-398
mz_surduk@ptt.rs
Неговање традиције, хуманитарни рад, едукација жена…Нису регистровани.
Суботица Бајмок Удружење „Мимоза” Ева Мандић
064/2254-658
Ручни рад, изложбе ручних радова.
Нису регистровани.
Суботица Верушић Удружење „Европљанке” Биљана Шарчевић
063/584-329
024/562-880
biljanakac@gmail.com
Неговање и очување традиције и израда ручних радова.
Суботица Мала Босна УГ „Буњевачка вила” Нела Ивић
060/555-6273
Марија Бошњак
061/1145-702
bunjevackavilamb@gmail.com
Баве се божињацима и изложбама. Регистровани.
Суботица Палић Секција жена у оквиру клуба пензионера Естер Брезовски
064/0765-162
eszter50@freemail.hu
Израда ручних радова, хорско певање, неговање традиције. Нису регистровани.
Суботица Радановац „Женски клуб” Илдика Шефчић Ручни рад, хуманитарни рад, едукација.
Суботица Суботица Секција жена при КУД-у „Буњевка” Љубица Мандић
024/572-210
562-002
kudbunjevka@gmail.com

Праве рукотворине од сламе и љуштике, белог веза и покрстица.
Суботица Таванкут Галерија Прве колоније наиве у техници сламе при КУД „Матија Губец” Јозефина Скендеровић, водитељка секције
064/325-0893
galerijatavankut@gmail.com
Љубица Вуковић Дулић, председница,
065/512-47-93
Ладислав Сукновић
064/148-8163
sladislav@mts.rs
Ликовно-сламарска секција броји око 30 чланица, а основна делатност је ликовно стваралаштво у техници сламе. Регистровани.
Суботица Чантавир КУД „Барток Бела” – секција жена Петра Ковач Емеше
062/8937-557
bartokb.cantavir@gmail.com
Израђују рукотворине.
Темерин Бачки Јарак Актив жена “Бачки Јарак” Босиљка Вукотић
063/888-3697
aktivzenabj@gmail.com
Хуманитарни рад, израда украсних предмета, јастучница, постељине, честитки, кецеља. Регистровани.
Темерин Сириг ХУ „Сложне сестре” Јасминка Бицић
063/66-24-85
Хуманитарни рад, организују локалне манифестације. Регистровани.
Темерин Старо Ђурђево УЖ „Мајчино крило” Деса Тепавац
063/7201-005
Хуманитарни рад, организују локалне манифестације. Регистровани.
Темерин Темерин Бајка – Креативни женски центар Тамара Враштановић
021/845-679
063/862-35-31
tomin2@gmail.com
Социјално креативно стваралаштво са вишеструко угроженим социјалним групама у циљу оснаживања и самозапошљавања.
Темерин Темерин УЖ „Болдог Гизелла” Јулијана Пете, председница
Рожа Дашић, потпредседница
021/843-990
063/7208-108
ruzicar.dai949@gmail.com
Баве се искључиво ручним радом. Регистровани.
Темерин Темерин Клуб љубитеља ручних радова И МЗ Розалија Барна Баве се свим врстама ручних рукотворина; организују курсеве за жене.
Темерин Темерин Креативна радионица Темерин Гордана 065/8-969-969
Боса 063/888 -3697
Тител Гардиновци Актив жена „Дрен“ Миланка Матић
065/88 68 238
061/601 20 29
jmatic557@gmail.com
Очување и неговање традиције и народне културе. Ручни рад и прављење традиционалних јела. Актив жена је регистрован при КУД-у.
Тител Тител АКУД „Јован Поповић“ – Актив жена Анка Лозанов
jelenaagencija@gmail.com
Тител Шајкаш Актив жена Шајкаш при КУД-у Мира Сабовљев
063/462-184
mzsajkas@neobee.net
Хуманитарни рад, учествовање на локалним манифестацијама, очување народне традиције.
Тител Шајкаш Грађански фонд „Етнос“ Ружица Бабец
066/9133-346
gf.etnos@yahoo.com
Очување традиције, хуманитарни рад, дружење, манифестације. Регистровани.
Чока Јазово УЖ “Арвацска” Хорват Клари
0230/78-089
Заштита права жена, унапређење сарадње у области културе, уметности и образовања, обнављање народне традиције, ручни рад. Регистроване.
Чока Врбица Удружење жена “Ђурђевак” Ева Тот, председница
Фехер Марија, овлашћено лице за заступање удружења
062/12-990-64
fmari2010@gmail.com
Дружење, обнова традиције, израда ручних радова. Регистровани.
Чока Остојићево АЖ"Орхидеја" Марија Ковач
064/372-5598
ostojicevo.orhideja@gmail.com
Добротворни рад, неговање традиције, ручни рад, брига о локалној средини и заједници. Регистровани.
Чока Падеј УЖ „Сунце” Драгица Раданов
063/192-0643
mzpadej@gmail.com
Ручни рад, осликавање стакла, израда икебана, гоблена. Регистровани.
Чока Санад УЖ „Невен“ Терез Зорад
062/9738-013
Удружење организује локалне манифестације и прославе, праве колаче и баве се ручним радом. Регистровани.
Чока Чока УЖ „ДИВА“ Мирјана Марјанов
064/8619-606
mirjanam@coka.rs
Излажу ручне радове, праве колаче и учествују на манифестацијама. Регистровани.
Шид Јамена УЖ „Јамена” Милка Зарић
064/4120-424
Промоција сеоског туризма, ткање, такмиче се. Регистровани.
Шид Љуба Словачко удружење „Љуба“ Љиљана Сладек
064/50-69-443, 064/598-5069
mariosladek@gmail.com
ljilja.slaj@gmail.com
Хуманитарни рад, ручни рад, очување народне традиције. Регистровани.
Шид Бачинци УЖ “Радост” Десанка Алексић
022/743-016
Подизање образовног и културног нивоа жена и, неговање традиције.
Шид Беркасово УЖ “Извор” Гордана Балашћак
022/718-390
Хуманитарни рад, брига о старима, еколошка заштита, ручни рад, прављење колача. Регистровани.
Шид Бикић До УЖ „Бикићанке“ Невенка Бобаљ
064/47-54-929
dbobalj@yahoo.com
bikicanke@gmail.com
Ручни рад, прехрамбени производи, очување традиције. Регистровани.
Шид Вишњићево УЖ „Филип Вишњић” Гордана Шкорић
065/9-745-935
Хуманитарни рад, ручни рад, неговање српске традиције и културе. Регистровани.
Шид Гибарац УЖ „Орхидеја“ Сања Станковић-Бранковић Ручни рад, прављење колача, неговање традиције и културе. Регистровани.
Шид Ердевик Удружење „Панона“ Даниловић Милена
022/752-135
Весна Крнета
064/19-15-558
vesna.krneta@eps.rs

Хуманитарни рад, очување етнолошког наслеђа, учешће на манифестацијама културе. Регистровани.
Шид Ердевик УЖ „Ердевичанке“ Наталија Пунош
069/755-066
npunos@yahoo.com
Ручни рад, колачи, неговање традиције и обичаја сремског поднебља. Регистровани.
Шид Илинци УЖ „Иличанке“ Гордана Марјановић
064/2732-277
Промоција сеоског туризма, поседују етно кућу, баве се ручним радом, негују културу и обичаје српског народа. Регистровани.
Шид Кукујевци УЖ „Вретено“ Милка Поповић
063/163-87-43
Хуманитарни рад, ручни рад, баве се очувањем народне традиције. Регистровани.
Шид Моловин УЖ „Сунце“ Биљана Винчић Ручни рад, колачи, неговање и очување традиције. Регистровани.
Шид Моровић УЖ „Моровићанке“ Јелена Ујвари
064/4269-934
Зорица Сенић
066/178-649
vristalina@hotmail.com
Хуманитарни рад, организују такмичења у области припремања хране, очување етнолошког наслеђа. Регистровани.
Шид Моровић УЖ „Сремице“ Миланка Гашић
062/8156-292
Гордана Танацковић Бешевић
064/8070-671
buca@live.com

Имају неколико секција, спремају зимницу и колаче, баве се фолклором, раде са децом, баве се везом и хеклањем, имају изложбени простор у својим просторијама. Регистроване.
Шид Привина глава УЖ „Манастирски бисери“ Сања Андрић
064/365-89-32
sanjaandric22@gmail.com
Ручни рад, прављење колача, неговање традиције и културе. У процесу регистрације.
Шид Сот УЖ „Фрушкогорске голубице“ Зорица Шафарик
063/553-787
Неговање традиције, ручни рад. Регистровани.
Шид Шид УЖ „Шиђанке” Милица Ракетић
064/8423-267
Мила Вученовић
064/3888-131
Хуманитарни рад, хор, сликање, глума.
Регистровани.
Шид Шид Удужење „Прве жене Срема“ Јасмина Симановић Балашко
председница
prvezenesrema@yahoo.com
Афирмација професионалног и лидерског потенцијала жена. Заштита моралног интегритета жена у породици и друштву. Неговање традиционалних радова и јела Војводине. Регистровани.
Приказ: по страни