Завод за равноправност полова

Порука са контакт форме

11 + 9 =

Адреса:
Булевар Михајла Пупина 6/IV, 21101 Нови Сад, Република Србија
Канцеларије: 410 (директорка), 415 и 416

Телефон:
+381 (21) 66 15 177     +381 (21) 66 15 133

Електронска пошта:
zavod@ravnopravnost.org.rs
konkursi@ravnopravnost.org.rs

Веб сајт:
https://ravnopravnost.org.rs

Facebook:
https://www.facebook.com/zavodravnopravnost/

Радно време:
Понедељак – петак од 8 до 16 часова