Јавни конкурси

22.5.2024.

Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној Покрајини Војводини  –  РОК 24. јун 2024. године

Одлука о расписивању конкурса
Правилник
Јавни конкурс
Образац пријаве 1
Образац пријаве 2
Одлука о измени јавног конкурса


13.3.2024.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде Локалних акционих планова и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2024. години – ЗАВРШЕН

Одлука о расписивању конкурса
Правилник о додели бесповратних средстава
Јавни конкурс
Образац пријаве на конкурс
Одлука о измени јавног конкурса
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава – 25.06.2024.


7.02.2024.
Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности – РОК 7. мај 2024.

Oдлука о расписивању конкурса (word doc)
Правилник о издавачкој делатности Завода
Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности (word doc)
Oбразац пријаве на конкурс


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2023.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва – РОК 1.11.2023.

Oдлука о расписивању конкурса
Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава
Јавни конкурс за доделу средстава за развој и афирмацију женског предузетништва
Образац пријаве за конкурс
Изјаве и сагласност
Одлука о измени одлуке о расписивању конкурса- 13.12.2023.
Одлука о измени конкурса- 13.12.2023.
Листа вредновања и рангирања пријава – 22.12.2023.

Oдлука о додели бесповратних средстава – 26.12.2023.


11.10.2023.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финасирање израде Локалних акционих планова и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности – ПРОДУЖЕН РОК 27.10.2023.

Одлука о расписивању конкурса
Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава
Јавни конкурс за доделу средстава јединицама локалне самоуправе за ЛАП
Oбразац пријаве за конкурс
Одлука о измени јавног конкурса – 25.10.2023. 

Oдлука о измени одлуке о расписивању конкурса – 13.12.2023.
Одлука о измени јавног конкурса – 13.12.2023.

Одлука о додели и висини средстава – 13.12.2023.


10.08.2023.
Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у АП Војводини у 2023. години – РОК 25.08.2023.

Oдлука о расписивању конкурса
Правилник за доделу средстава удружењима
Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова
Образац пријаве на конкурс 1
Образац пријаве на конкурс 2
Прелиминарна листа – 24.10.2023.
Решење о додели средстава – 7.11.2023.
Измена решења о додели средстава – 13.12.2023.


22.02.2023.
Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности – РОК 05.06.2023.

Oдлука о расписивању конкурса
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова /word/
Kонкурс за публиковање радова у области родне равноправности /word/
Oбразац пријавe на конкурс

Одлука о измени Јавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности
Oдлука о публиковању рада – 4.08.2023.


22.2.2023.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023. годину – РОК 21.04.2023.

Одлука о расписивању конкурса
Правилник за доделу средстава
Конкурс за доделу средстава
Обавештење о обради података
Oбразац пријаве на конкурс

Предлог листе учесника којима се додељују средства – 19.05.2023.
Oдлука о додели средстава – 29.05.2023.


12.10.2022.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години 

Одлука о расписивању Јавног конкурса
Правилник о условима за доделу средстава
Јавни конкурс
Образац пријаве
Изјаве
Листа вредновања и рангирања пријављених привредних субјеката
Одлука о додели средстава – 12.12.2022. 


14.09.2022.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде Локалних акционих планова и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2022. години

Одлука о расписивању конкурса
Правилник о условима за доделу средстава
Kонкурс
Конкурсни образац за пријаву
Одлука о додели средстава – 12.12.2022. 


23.02.2022.
Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Oдлука о расписивању конкурса
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова  (word doc)
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности (word doc)
Oбразац пријаве за конкурс
Oдлука о публиковању радова (pdf) (word doc) – 29.07.2022.


20.04.2022.
Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у АП Војводини у 2022. години 

Одлука о расписивању конкурса
Правилник за доделу средстава удружењима
Конкурс за доделу средстава удружењима
Образац 1 – Образац пријаве на конкурс
Образац 2 – Реализовани пројекти удружења
Образац 3 – Листа чланова удружења
Прелиминарна листa вредновања и рангирања пријава –  14.6.2022.
Oдлука о додели средстава – 27.06.2022.


23.02.2022.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом 

Одлука о расписивању конкурса за куће
Правилник о условима за доделу средстава  (
word doc)
Конкурс за куће (word doc)
Oбразац пријаве за куће
Обавештење о обради података
Прелиминарна листа 23.5.2022.
Oдлука о додели средстава – 30.05.2022.


1.12.2021.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс за подршку развоја и афирмације женског предузетништва
Правилник о додели средстава
Образац пријаве на конкурс
Изјаве
Листа вредновања и рангирања пријављених привредних субјеката
Допуна Листе вредновања и рангирања пријављених привредних субјеката – 22.12.2021.
Одлука о додели средстава – 27.12.2021.


06.10.2021.
Конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова за 2021. годину

Одлука о расписивању конкурса
Правилник о критеријумима за доделу средстава
Конкурс за доделу средстава
Образац пријаве на конкурс
Листа вредновања и рангирања пријава
Коначна листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели и висини и средстава – 30.11.2021.


06.10.2021.
Конкурс за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини у 2021. години

Одлука о расписивању конкурса
Правилник о критеријумима за доделу средстава
Конкурс за доделу средстава
Образац пријаве на конкурс
Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава
Kоначна листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава – 10.12.2021.


14.07.2021.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс за доделу средстава (word doc)
Правилник за доделу средстава (word doc)
Обавештење о обради података
Образац пријаве на конкурс
Прелиминарна листа 15.10.2021.
Одлука о додели средстава 21.10.2021.
Измена одлуке о додели средстава – 29.10.2021.


17.03.2021.
Конкурс за унапређење родне равноправности

Одлука о расписивању конкурса (word)
Конкурс (word)
Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава  (word)
Kонкурсни образац пријаве
Прелиминирана листа вредновања и рангирања пријава 
Решење о избору програма –  24.06.2021.
Решење о избору програма  – 7.09.2021.


3.03.2021.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс за публиковање радова у области родне равноправности
Oбразац за пријаву на конкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
ОДЛУКА о публиковању радова из области родне равноправности – 08.09.2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности 

Конкурс
Oбразац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности Завода
Одлука о публиковању рада


10.06.2020.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП  Војводине

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс за унапређење родне равноправности
Образац пријаве на конкурс
Правилник за конкурсе
Образац за наративни извештај
Образац за финансијски извештај
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


3.02.2020.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс за куће
Oбавештење о обради података о личности
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом
Oбразац пријаве за конкурс
Одлука о додели средстава


27.05.2020.
Јави конкурс за доделу бесповратних средстава  за подстицање сопственог бизниса

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс за подстицање сопственог бизниса
Образац пријаве за конкурс
Правилник за конкурсе
Образац за наративни извештај о пројекту
Образац за финансијски извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


4.02.2020.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник за конкурсе
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Водич за визуелни идентитет пројеката
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава


13.11.2019.
Конкурс за подстицање сопственог бизниса

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Oбразац за наративни извештај
Oбразац за финансијски извештај
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава


1.10.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Oдлука о расписивању Конкурса
Конкурс за куће
Oбавештење о обради података о личности
Oбразац пријаве
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава
Oдлука о додели средстава 


26.03.2019.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Kонкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Oбразац за пријаву
Oдлука о публиковању радова


05.06.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Oдлука о расписивању Конкурса
Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Образац за наративни извештај о пројекту
Образац за финансијски извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава


6.02.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве на конкурс
Правилник о додели бесповратних средстава брачним паровима
Допуна Конкурс за куће
Допуна Правилника о условима за доделу средстава
Одлука о додели средстава


10.04.2019.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели бесповратних средстава


6.02.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс
Oбразац пријаве за конкурс
Правилник за конкурсе
Образац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројектa
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


21.11.2018.
Конкурс за подстицање сопственог бизниса

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс за подстицање сопственог бизниса
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава


05.07.2018.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о раду Комисије
Одлука о додели средстава – 26.10.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 07.11.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 29.11.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 4.12.2018.


21.09.2018.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине 

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве
Правилник
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели бесповратних средстава


17.09.2018.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Koнкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Oдлука о избору радова за публиковање


6.06.2018.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник
Образац за финансијско извештавање
Образац за наративни извештај
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


1.03.2018.
Kонкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији на АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Oбразац за пријаву
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Правилник о раду Комисије за доделу кућа
Одлука о додели средстава за куповину кућа на селу
Измена и допуна Oдлуке о додели средстава за куповину кућа на селу I
Измена и допуна Одлуке о додели средстава за куповину кућа на селу II


07.02.2018.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Oбразац за извештај о реализацији пројекта
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Одлука о додели средстава
Oдлука о исправци одлуке о додели бесповратних средстава


27.12.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Измена и допуна Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Образац пријаве за учеснике и учеснице конкурса
Образац пријаве за продавце кућа
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Измене и допуне Правилника о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Одлука о додели средстава брачним паровима за куповину сеoских кућа – 7.12.2017.
Измена и допуна Одлуке о додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 15.12.2017.
Измена и допуна Одлуке o додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 27.12.2017.


12.10.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Образац за наративни извештај
Образац за финансијски извештај

Табела пристиглих пројеката на Конкурс
Предлог Одлуке о додели средстава 
Oдлука о додели средстава


31.08.2017.
Конкурс за публиковање радова о родној равноправности

Kонкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Одлука о изменама и допунама Правилника
Oдлука о именовању Савета за издавачку делатност
Oдлука о избору радова за публиковање
Oбразложење Савета за издавачку делатност о избору радова за публиковање


14.06.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Oбразац за наративни извештај
Oбразац за финансијски извештај
Oдлука о додели средстава


01.03.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана / удружењима жена за финансирање пројеката у циљу унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Конкурс
Образац за пријаву
Образац за извештај по конкурсу
Oдлука о додели средстава


15.08.2016.
Конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Конкурс
Правилник о издавачкој делатности

Образац за пријаву
Oдлука о публиковању радова


19.04.2016.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Образац за пријаву
Одлука о додели средстава


14.04.2016.
Конкурс за медиjско извештавање о насиљу над женама и насиљу у породици

Конкурс
Одлука о додели средстава


10.07.2015.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава
Конкурс
Образац за пријаву

Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 02.06.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 26.05.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 04.04.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 05.02.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 20.01.2016.
Одлука о додели бесповратних средстава брачним паровима 15.01.2016.
Инструкције за добитнике средстава по одлуци број 8/2016


10.07.2015.
Јавни конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Kонкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности
Oдлука о публиковању радова


30.03.2015.
Јавни конкурс и исправка за доделу бесповратних средстава удружењима жена на територији АП Војводине за финансирање предузетничких иницијатива у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Исправка конкурса
Одлука о додели средстава


13.11.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о додели бесповратних средстава
Одлука о додели средстава
Измена и допуна одлуке


22.10.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање предузетничких иницијатива жена у руралним срединама на територији АП Војводине

Конкурс
Одлука о додели средстава


04.08.2014.
Јавни конкурс за финансирање пројеката у области повећања туристичког потенцијала сеоских женских организација – Упознајмо Војводину

Конкурс
Oдлука о додели средстава


07.03.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.08.2013.
Јавни конкурс за суфинансирање набавке опреме или уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.07.2013.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ – КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У АП ВОЈВОДИНИ

Oбразац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројекту


ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ – КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА И АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2023. ГОДИНИ

Извештај o наменском утрошку средстава за набавку ОПРЕМЕ
Извештај o наменском утрошку средстава за набавку РЕПРОМАТЕРИЈАЛА


ОБРАСЦИ И УПУТСТВО ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ – КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Упутство за израду извештаја о наменском коришћењу средстава

ИЗРАДА ЛАПа_Образац 1 за наративни извештај
ИЗРАДА ЛАПа_ Образац 2 за финансијски извештај

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ЛАПа_Образац 4 за финансијски извештај
РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ЛАПа_Образац 3 за наративни извештај


ВОДИЧ ЗА ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ПРОЈЕКТА