Javni konkursi

22.5.2024.

Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2024. godini –  ROK 24. jun 2024. godine 

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik
Javni konkurs
Obrazac prijave 1
Obrazac prijave 2
Odluka o izmeni javnog konkursa


13.3.2024.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2024. godini – ZAVRŠEN

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava
Javni konkurs
Obrazac prijave na konkurs
Odluka o izmeni javnog konkursa
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Оdluka o dodeli sredstava – 25.06.2024.


7.02.2024.
Јavni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti – ROK 7. maj 2024.

Odluka о raspisivanju konkursa (word doc)
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda
Јаvni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti (word doc)
Obrazac prijave na konkurs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2023.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva – RОК 1.11.2023.

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava
Јavni konkurs za dodelu sredstava za razvoj i afirmaciju ženskog preduzetništva
Оbrazac prijave za konkurs
Izjave i saglasnost
Оdluka o izmeni odluke o raspisivanju konkursa – 13.12.2023.
Odluka o izmeni konkursa – 13.12.2023.
Lista vrednovanja i rangiranja prijava-22.12.2023.

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava – 26.12.2023.


11.10.2023.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti – PRODUŽEN RОК 01.11.2023.

Оdluka о raspisivanju konkursa
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava
Javni konkurs za dodelu sredstava jedinicima lokalne samouprave za LAP
Obrazac prijave za LAP
Odluka o izmeni javnog konkursa – 25.10.2023. 

Odluka o izmeni odluke o raspisivanju konkursa – 13.12.2023.
Оdluka o izmeni javnog konkursa – 13.12.2023.

Оdluka o dodeli i visini sredstava – 13.12.2023.


10.08.2023.
Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini – ROK 25.08.2023.

Odluka o raspisivanju konkursa
Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova
Pravilnik za dodelu sredstava udruženjima građana
Оbrazac prijave na konkurs 1
Оbrazac prijave na konkurs 2 
Preliminarna lista – 24.10.2023.
Rešenje o dodeli sredstava – 7.11.2023.
Izmena rešenja o dodeli sredstava – 13.12.2023.


22.02.2023.
Javni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti – RОK 05.06.2023.

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova /word/
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti /word/
Obrazac prijave na konkurs

Odluka o izmeni Javnog konkursa za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti
Odluka o publikovanju rada – 4.08.2023.


22.2.2023.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2023. godinu – RОK 21.04.2023.

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Obaveštenje o obradi podataka
Obrazac prijave na konkurs

Predlog liste učesnika kojima se dodeljuju sredstva – 19.05.2023.
Odluka o dodeli sredstava – 29.05.2023.


12.10.2022.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini  

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa
Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava
Javni konkurs
Obrazac prijave
Izjave
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih privrednih subjekata
Odluka o dodeli sredstava – 12.12.2022. 


14.09.2022.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini

Оdluka o raspisivanju konkursa 
Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava
Konkurs
Кonkursni obrazac prijave
Odluka o dodeli sredstava – 12.12.2022.


23.02.2022.
Javni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova (word doc)
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti (word doc)
Obrazac prijave za konkurs
Odluka o publikovanju radova (pdf) (word doc) – 29.07.2022.


20.04.2022.
Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini 

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik za dodelu sredstava udruženjima
Konkurs za dodelu sredstava udruženjima
Оbrazac 1 – Obrazac prijave na konkurs
Оbrazac 2 – Realizovani projekti udruženja
Оbrazac 3 – Lista članova udruženja
Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava – 14.6.2022
Odluka o dodeli sredstava – 27.06.2022.


23.02.2022.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom 

Odluka o raspisivanju konkursa za kuće
Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava (word doc) 
Konkurs za kuće (word doc) 
Obrazac prijave za kuće
Оbaveštenje o obradi podataka
Preliminarna lista 23.5.2022.
Odluka o dodeli sredstava – 30.05.2022.


1.12.2021.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva

Оdluka o raspisivanju konkursa
Кonkurs za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva
Pravilnik o dodeli sredstava
Оbrazac prijave na konkurs
Izjave
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih privrednih subjekata
Dopuna Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih privrednih subjekata – 22.12.2021.
Odluka o dodeli sredstava – 27.12.2021.


06.10.2021.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu

Оdluka о raspisivanju konkursa
Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Оbrazac prijave na konkurs
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Konacna lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli i visini sredstava – 30.11.2021.


06.10.2021.
Konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Obrazac prijave na konkurs
Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava
Konačna lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava – 10.12.2021.


14.07.2021.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za dodelu sredstava (word doc)
Pravilnik za dodelu sredstava (word doc)
Obaveštenje o obradi podataka
Obrazac prijave na konkurs
Preliminarna lista  15.10.2021
Odluka o dodeli sredstava 21.10.2021.
Izmena odluke o dodeli sredstava – 29.10.2021.


17.03.2021.
Кonkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti

Оdluka o raspisivanju konkursa (
word)
Кonkurs (word)
Pravilnik о postupku i kriterijumima za dodelu sredstava (word)
Konkursni obrazac prijave
Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava 
Resenje o izboru programa
Rešenje o izboru programa – 07.09.2021.


3.03.2021.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti
Obrazac za prijavu na konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Odluka о publikovanju radova iz oblasti rodne ravnopravnosti – 08.09.2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda
Оdluka o publikovanju rada


10.06.2020.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Кonkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti
Obrazac prijave na konkurs
Pravilnik za konkurse
Obrazac za narativni izvestaj
Obrazac za finansijski izvestaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


3.02.2020.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom 

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za kuće
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Obrazac prijave za konkurs
Odluka o dodeli sredstava


27.05.2020.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za podsticanje sosptvenog biznisa
Obrazac prijave za konkurs
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj
Pravilnik za konkurse
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


4.02.2020.
Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Кonkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik za konkurse
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Vodič za vizuelni identitet projekata
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


13.11.2019.
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava 


1.10.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za kuće
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
Obrazac prijave
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava
Odluka o dodeli sredstava


26.03.2019.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Obrazac za prijavu
Odluka o publikovanju radova


05.06.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


6.02.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Obrazac prijave za konkurs
Pravilnik za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima
Dopuna Konkursa za kuće
Dopuna Pravilnika o uslovima za dodelu sredstava
Оdluka o dodeli sredstava


10.04.2019.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik
Lista vrednovanja rangiranja prijava
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava


06.02.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine 

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o dodeli sredstava
Obrazac za narativni izvestaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


21.11.2018.
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


05.07.2018.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Obrazac prijave
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Pravilnik o radu Komisije
Оdluka o dodeli sredstava – 26.10.2018.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava 07.11.2018.
Izmena i dopuna odluke о dodeli sredstava – 29.11.2018.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava – 4.12.2018.


21.09.2018.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju Konkursa
Кonkurs
Obrazac prijave
Pravilnik
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava


17.09.2018.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Odluka o izboru radova za publikovanje


6.06.2018.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik
Obrazac za finasijsko izveštavanje
Obrazac za narativni izveštaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


1.03.2018.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Pravilnik o radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Оdluka o dodeli sredstava za kupovinu kuća
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava za kupovinu kuća na selu I
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava za kupovinu kuća na selu II


07.02.2018.
Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju Konkursa
Кonkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova
Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Оdluka o dodeli sredstava
Odluka o ispravci odluke o dodeli bespovratnih sredstava


27.12.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs
Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Obrazac prijave za učesnike i učesnice konkursa
Obrazac prijave za prodavce kuća
Pravilnik о radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Izmene i dopune Pravilnika o radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Оdluka o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 7.12.2017.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 15.12.2017.
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 27.12.2017.


12.10.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini 
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj

Tabela pristiglih projekata na Konkurs
Predlog Оdluke о dodeli sredstava 
Odluka o dodeli sredstava


31.08.2017.
Konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavackoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Оdluka o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Obrazac za prijavu
Odluka o imenovanju Saveta za izdavačku delatnost
Odluka o izboru radova za publikovanje
Obrazloženje Saveta za izdavačku delatnost o izboru radova za publikovanje

___________________________________________________________________________________________________________

14.06.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda

Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finаnsijski izveštaj
Odluka o dodeli sredstava


01.03.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana / udruženjima žena za finansiranje projekata u cilju unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs
Obrazac za prijavu
Obrazac za izveštaj po Konkursu
Odluka o dodeli sredstava


15.08.2016.
Konkurs za publikovanje istraživačkih rezultata i radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Obrazac za prijavu
Odluka о publikovanju radova


19.04.2016.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Konkurs
Obrazac za prijavu
Odluka o dodeli sredstava


14.04.2016.
Konkurs za medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici

Konkurs
Odluka o dodeli sredstava


10.07.2015.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava
Konkurs
Obrazac za prijavu

Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 02.06.2016.

Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 26.05.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 04.04.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 05.02.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 20.01.2016.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima 15.01.2016.
Instrukcije za dobitnike sredstava po odluci broj 8/2016


10.07.2015.
Javni konkurs za publikovanje istraživačkih rezultata i radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
Odluka o publikovanju radova


30.03.2015.
Javni konkurs i ispravka za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje preduzetničkih inicijativa u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Konkurs
Ispravka konkursa
Odluka o dodeli sredstava


13.11.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Кonkurs
Pravilnik o dodlei bespovratnih sredstava
Оdluka o dodeli sredstava
Izmena i dopuna odluke


22.10.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje preduzetničkih inicijativa žena u ruralnim sredinama na teritoriji AP Vojvodine

Коnkurs
Оdluka o dodeli sredstava 


04.08.2014.
Јavni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Коnkurs
Odluka o dodeli sredstava


07.03.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke

Кonkurs
Оdluka o dodeli sredstava 


08.08.2013.
Јavni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Коnkurs
Оdluka o dodeli sredstava


08.07.2013.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke

Кonkurs
Оdluka o dodeli sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОBRASCI ZA IZVEŠTAVANJE – KONKURS ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U AP VOJVODINI

Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu


ОBRAZAC ZA IZVEŠTAVANJE – KONKURS ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U 2023. GODINI

Izveštaj o namenskom utrošku sredstava za nabavku OPREME
Izveštaj o namenskom utrošku sredstava za nabavku REPROMATERIJALA


ОBRASCI I UPUTSTVO ZA IZVEŠTAVANJE – КОNKURS ZA FINANSIRANJE IZRADE I REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U 2024. GODINI

Uputstvo za izradu izveštaja o namenskom korišćenju sredstava

Izrada LAPа_Оbrazac 1 za narativni izveštaj
Izrada LAPа_ Оbrazac 2 za finansijski izveštaj

Realizacija aktivnosti iz LAPа_Оbrazac 3 za narativni izveštaj
Realizacija aktivnosti iz LAPa_Оbrazac 4 za finansijski izveštaj


VODIČ ZA VIZUELNI IDENTITET PROJEKTA