Javni konkursi

06.10.2021.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu – RОК 5.11.2021.

Оdluka о raspisivanju konkursa
Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Оbrazac prijave na konkurs


06.10.2021.
Konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini – RОК 21.10.2021.

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu


14.07.2021.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu – ZAVRŠEN 15.09.2021.

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za dodelu sredstava (word doc)
Pravilnik za dodelu sredstava (word doc)
Obaveštenje o obradi podataka
Obrazac prijave na konkurs
Preliminarna lista  15.10.2021

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021.
Кonkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti

Оdluka o raspisivanju konkursa (
word)
Кonkurs (word)
Pravilnik о postupku i kriterijumima za dodelu sredstava  (word)
Konkursni obrazac prijave
Obrazac za narativni izveštaj
Оbrazac za finansijski izveštaj
Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava – 31.05.2021.
Resenje o izboru programa –  24.06.2021.
Rešenje o izboru programa 7.9.2021.


3.03.2021.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti
Obrazac za prijavu na konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Odluka о publikovanju radova iz oblasti rodne ravnopravnosti – 08.09.2021.


17.06.2020.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda
Оdluka o publikovanju rada


10.06.2020.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Кonkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti
Obrazac prijave na konkurs
Pravilnik za konkurse
Obrazac za narativni izvestaj
Obrazac za finansijski izvestaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


3.02.2020.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom 

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za kuće
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Obrazac prijave za konkurs
Odluka o dodeli sredstava


27.05.2020.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs za podsticanje sosptvenog biznisa
Obrazac prijave za konkurs
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj
Pravilnik za konkurse
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


4.02.2020.
Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Кonkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik za konkurse
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Vodič za vizuelni identitet projekata
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


13.11.2019.
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava – 6.12.2019.


1.10.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za kuće
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
Obrazac prijave
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava
Odluka o dodeli sredstava – 28.11.2019.


26.03.2019.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Obrazac za prijavu
Odluka o publikovanju radova – 3.09.2019.


05.06.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava – 27.06.2019.


6.02.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Obrazac prijave za konkurs
Pravilnik za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima
Dopuna Konkursa za kuće – 14.02.2019.
Dopuna Pravilnika o uslovima za dodelu sredstava – 14.02.2019.
Оdluka o dodeli sredstava – 04.06.2019.


10.04.2019.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik
Lista vrednovanja rangiranja prijava
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava


06.02.2019.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine 

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o dodeli sredstava
Obrazac za narativni izvestaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


21.11.2018.
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava – 13.12.2018.


05.07.2018.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Odluka o raspisivanju konkursa
Konkurs
Obrazac prijave
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Pravilnik o radu Komisije
Оdluka o dodeli sredstava – 26.10.2018.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava 07.11.2018.
Izmena i dopuna odluke о dodeli sredstava – 29.11.2018.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava – 4.12.2018.


21.09.2018.
Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju Konkursa
Кonkurs
Obrazac prijave
Pravilnik
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Obrazac za narativni izveštaj o projektu
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava


17.09.2018.
Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Odluka o izboru radova za publikovanje


6.06.2018.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Odluka o raspisivanju Konkursa
Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik
Obrazac za finasijsko izveštavanje
Obrazac za narativni izveštaj
Lista vrednovanja i rangiranja prijava
Odluka o dodeli sredstava


1.03.2018.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Pravilnik o radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Оdluka o dodeli sredstava za kupovinu kuća
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava za kupovinu kuća na selu I
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava za kupovinu kuća na selu II


07.02.2018.
Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspisivanju Konkursa
Кonkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova
Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta
Obrazac za finansijski izveštaj o projektu
Оdluka o dodeli sredstava
Odluka o ispravci odluke o dodeli bespovratnih sredstava


27.12.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs
Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Obrazac prijave za učesnike i učesnice konkursa
Obrazac prijave za prodavce kuća
Pravilnik о radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Izmene i dopune Pravilnika o radu Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Оdluka o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 7.12.2017.
Izmena i dopuna odluke o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 15.12.2017.
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća – 27.12.2017.


12.10.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Pravilnik о kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini 
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finansijski izveštaj

Tabela pristiglih projekata na Konkurs
Predlog Оdluke о dodeli sredstava – 6.10.2017.
Odluka o dodeli sredstava – 12.10.2017


31.08.2017.
Konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavackoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Оdluka o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
Obrazac za prijavu
Odluka o imenovanju Saveta za izdavačku delatnost
Milica Todorović – članica Saveta (biografija)
Milka Đukić – članica Saveta (biografija)
Ksenija Milić – članica Saveta (biografija)

Odluka o izboru radova za publikovanje – 9.10.2017.
Obrazloženje Saveta za izdavačku delatnost o izboru radova za publikovanje

___________________________________________________________________________________________________________

14.06.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda

Konkurs
Konkursni obrazac prijave
Obrazac za narativni izveštaj
Obrazac za finаnsijski izveštaj
Odluka o dodeli sredstava


01.03.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana / udruženjima žena za finansiranje projekata u cilju unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs
Obrazac za prijavu
Obrazac za izveštaj po Konkursu
Odluka o dodeli sredstava


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08.2016.
Konkurs za publikovanje istraživačkih rezultata i radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Obrazac za prijavu
Odluka о publikovanju radova


19.04.2016.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Konkurs
Obrazac za prijavu
Odluka o dodeli sredstava


14.04.2016.
Konkurs za medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici

Konkurs
Odluka o dodeli sredstava


10.07.2015.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava
Konkurs
Obrazac za prijavu

Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 02.06.2016.

Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 26.05.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 04.04.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 05.02.2016.
Izmena i dopuna odluke o dodeli bespovratnih sredstava 20.01.2016.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima 15.01.2016.
Instrukcije za dobitnike sredstava po odluci broj 8/2016


10.07.2015.
Javni konkurs za publikovanje istraživačkih rezultata i radova o rodnoj ravnopravnosti

Konkurs
Obrazac za prijavu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
Odluka o publikovanju radova


30.03.2015.
Javni konkurs i ispravka za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje preduzetničkih inicijativa u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Konkurs
Ispravka konkursa
Odluka o dodeli sredstava


13.11.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Кonkurs
Pravilnik o dodlei bespovratnih sredstava
Оdluka o dodeli sredstava
Izmena i dopuna odluke


22.10.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje preduzetničkih inicijativa žena u ruralnim sredinama na teritoriji AP Vojvodine

Коnkurs
Оdluka o dodeli sredstava 


04.08.2014.
Јavni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Коnkurs
Odluka o dodeli sredstava


07.03.2014.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke

Кonkurs
Оdluka o dodeli sredstava 


08.08.2013.
Јavni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Коnkurs
Оdluka o dodeli sredstava


08.07.2013.
Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke

Кonkurs
Оdluka o dodeli sredstava