zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Kodeks ponašanja u pokrajinskim organima

Informator o radu

 

 

 

 

Informator o radu Zavoda za ravnopravnost polova sadrži podatke značajne za rad Zavoda za ravnopravnost polova u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i za načine ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha njegovog objavljivanja je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih nadležnosti.

 

 

Lice zaduženo za pružanje informacija od javnog značaja:
Katarina Krajnović
samostalna stručna saradnica za odnose sa javnošću
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs

INFORMATOR O RADU ZAVODA – ažuriran (pdf. doc.)

 

 

 

 

Preporuke

 

Olimpija de Guž, Povelja o pravima žene i građanke (doc, pdf)
Uputstvo zaštitnika građana za nediskriminativni govor i ponašanje (doc, pdf)
Marina Blagojević Hjuson, Žene i muškarci u Srbiji – šta nam govore brojevi (pdf)
Marina Blagojević Hjuson, Rodni barometar u Srbiji:Razvoj i svakodnevni život (pdf)
Gordana Stojaković, Domaća radinost i angažovanje žena u Vojvodini krajem 19. i početkom 20. veka (doc. pdf)