Propisi

Informator o radu

Informator o radu Zavoda za ravnopravnost polova sadrži podatke značajne za rad Zavoda za ravnopravnost polova u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i za načine ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha njegovog objavljivanja je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih nadležnosti.

Lice zaduženo za pružanje informacija od javnog značaja:
Vladislava Igić
diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

INFORMATOR O RADU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA PDF DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrasci, linkovi i preporuke