Propisi

Poslovanje Zavoda

Informator o radu

Informator o radu Zavoda za ravnopravnost polova sadrži podatke značajne za rad Zavoda za ravnopravnost polova u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i za načine ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha njegovog objavljivanja je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih nadležnosti.

INFORMATOR O RADU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA


Ime i prezime lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:
Vladislava Igić
diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

Lice određeno za unos podataka u Informator o radu:
Katarina Krajnović
službenica za odnose sa javnošću i marketing
katarina.krajnovic@ravnopravnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrasci, linkovi i preporuke

Olimpija de Guž, Povelja o pravima žene i građanke (doc, pdf)
Uputstvo zaštitnika građana za nediskriminativni govor i ponašanje (doc, pdf)
Priručnik za novinare i novinarke
Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika
Priručnik za medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama, 2011.
Smernice za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama / Novinarke protiv nasilja, 2021.
Smernice za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, 2023.

Višnja Baćanović i Biljana Maletin Uljarević, Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou / Vodič za izradu Lokalnog akcionog plana (2016)
Marina Blagojević Hjuson, Žene i muškarci u Srbiji – šta nam govore brojevi (pdf)
Marina Blagojević Hjuson, Rodni barometar u Srbiji:Razvoj i svakodnevni život (pdf)
Gordana Stojaković, Domaća radinost i angažovanje žena u Vojvodini krajem 19. i početkom 20. veka (doc. pdf)