Propisi

Poslovanje Zavoda

Informator o radu

Informator o radu Zavoda za ravnopravnost polova sadrži podatke značajne za rad Zavoda za ravnopravnost polova u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i za načine ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha njegovog objavljivanja je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih nadležnosti.

INFORMATOR O RADU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA


Ime i prezime lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:
Vladislava Igić
diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

Lice određeno za unos podataka u Informator o radu:
Katarina Krajnović
službenica za odnose sa javnošću i marketing
katarina.krajnovic@ravnopravnost.org.rs