zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Прописи

Oдлука о измени Правилника o oрганизацији и систематизацији послова
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о стручном образовању и усавршавању запослених у Заводу за равноправност полова
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу за равноправност полова
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Правилник о условима и начину коришћења службеног возила
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом – 2019.
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Правилник о чувању и брисању података о личности

 

 

 

 

 

 

 

Информатор о раду

 

Информатор о раду Завода за равноправност полова садржи податке значајне за рад Завода за равноправност полова у области остваривања, заштите и унапређења људских права из области родне равноправности на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру својих надлежности.

Лице задужено за пружање информација од јавног значаја:
Катарина Крајновић
службеница за односе са јавношћу и маркетинг
zavod.ravnopravnost@gmail.com

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА (PDF.  WORD)

 

 

 

 

 

 

Обрасци, линкови и препоруке

Олимпија де Гуж, Повеља о правима жене и грађанке (доц, пдф)
Упутство заштитника грађана за недискриминативни говор и понашање (доц, пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Жене и мушкарци у Србији – шта нам говоре бројке (пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Родни барометар у Србији: Развој и свакодневни живот (пдф)
Гордана Стојаковић, Домаћа радиност и ангажовање жена у Војводини крајем 19. и почетком 20. века (доц. пдф)