zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Прописи

Oдлука о измени Правилника o oрганизацији и систематизацији послова
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о стручном образовању и усавршавању запослених у Заводу за равноправност полова
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу за равноправност полова
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Правилник о условима и начину коришћења службеног возила
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом – 2019.
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова

 

 

 

 

 

 

Кодекс понашања у покрајинским органима

Информатор о раду

 

 

Информатор о раду Завода за равноправност полова садржи податке значајне за рад Завода за равноправност полова у области остваривања, заштите и унапређења људских права из области родне равноправности на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру својих надлежности.

 

Лице задужено за пружање информација од јавног значаја:
Катарина Крајновић
самостална стручна сарадница за односе са јавношћу
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА – ажуриран (пдф. доц.)

 

 

Препоруке

 

Олимпија де Гуж, Повеља о правима жене и грађанке (доц, пдф)
Упутство заштитника грађана за недискриминативни говор и понашање (доц, пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Жене и мушкарци у Србији – шта нам говоре бројке (пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Родни барометар у Србији: Развој и свакодневни живот (пдф)
Гордана Стојаковић, Домаћа радиност и ангажовање жена у Војводини крајем 19. и почетком 20. века (доц. пдф)