Законодавни оквир

Прописи

Одлука о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Покрајинског завода за равноправност полова
Oдлука о измени Правилника o oрганизацији и систематизацији послова
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Листа категорија документарног материјала са роковима чувања
Правилник о стручном образовању и усавршавању запослених у Заводу за равноправност полова
Правилник о ближем уређењу поступка Јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Завода за равноправност полова
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Правилник о условима и начину коришћења службеног возила
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом (2022. године)
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Правилник о чувању и брисању података о личности
Правилник о коришћењу мобилног телефона за службене потребе у Заводу за равноправност полова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословање Завода 

2024. ГОДИНА

Финансијски план и годишњи програм рада Завода за равноправност полова за 2024. годину (пдф)


2023. ГОДИНА

Финансијски план и годишњи програм рада Завода за равноправност полова за 2023. годину


2022. ГОДИНА

Финансијски план и годишњи програм рада Завода за равноправност полова за 2022. годину
Измене и допуне Финансијског плана и годишњег програма рада Завода за равноправност полова за 2022.годину (од 12.09.2022)


2021. ГОДИНА

Финансијски план и годишњи програм рада Завода за равноправност полова за 2021. годину
Измене и допуне Финансијског плана и годишњег програма рада Завода за равноправност полова за 2021. годину (од 6.04.2021)
Измене и допуне Финансијског плана и годишњег програма рада Завода за равноправност полова за 2021. годину (од 23.09.2021)
Измене и допуне Финансијског плана и годишњег програма рада Завода за равноправност полова за 2021. годину (од 30.11.2021)
Измене и допуне Финансијског плана и годишњег програма рада Завода за равноправност полова за 2021. годину (од 23.12.2021)


 

Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину
Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2020. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2019. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2018. годину
Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину
Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину
Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2015. годину
Извештај о пословању за 2014. годину
Извештај о пословању за 2013. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2012. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2011. годину
Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2010. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатор о раду

Информатор о раду Завода за равноправност полова садржи податке значајне за рад Завода за равноправност полова у области остваривања, заштите и унапређења људских права из области родне равноправности на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру својих надлежности.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Владислава Игић
дипломирана правница за правне, кадровске и административне послове
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

Лице задужено за унос података у Информатор о раду:
Катарина Крајновић
службеница за односе са јавношћу и маркетинг
katarina.krajnovic@ravnopravnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрасци, линкови и препоруке

Олимпија де Гуж, Повеља о правима жене и грађанке (доц, пдф)
Упутство заштитника грађана за недискриминативни говор и понашање (доц, пдф)
Приручник за новинаре и новинарке
Приручник за употребу родно осетљивог језика
Приручник за медијско извештавање o насиљу у породици и насиљу над женама, 2011.
Смернице за медијско извештавање о насиљу према женама / Новинарке против насиља, 2021.
Смернице за примену Закона о родној равноправности, 2023.

Вишња Баћановић и Биљана Малетин Уљаревић, Родна равноправност на локалном нивоу / Водич за израду Локалног акционог плана (2016)
Марина Благојевић Хјусон, Жене и мушкарци у Србији – шта нам говоре бројке (пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Родни барометар у Србији: Развој и свакодневни живот (пдф)
Гордана Стојаковић, Домаћа радиност и ангажовање жена у Војводини крајем 19. и почетком 20. века (доц. пдф)
Елма Демир, Водич за феминистичко партиципативно активистичко истраживање