Законодавни оквир

Прописи

Одлука о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Покрајинског завода за равноправност полова
Oдлука о измени Правилника o oрганизацији и систематизацији послова
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о стручном образовању и усавршавању запослених у Заводу за равноправност полова
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу за равноправност полова (word .pdf)
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Правилник о условима и начину коришћења службеног возила
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом (2022. године)
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Правилник о чувању и брисању података о личности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји о пословању

Кодекс понашања у покрајинским органима

Информатор о раду

Информатор о раду Завода за равноправност полова садржи податке значајне за рад Завода за равноправност полова у области остваривања, заштите и унапређења људских права из области родне равноправности на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру својих надлежности.

Лице задужено за пружање информација од јавног значаја:
Владислава Игић
дипломирана правница за правне, кадровске и административне послове
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ПДФ ДОЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрасци, линкови и препоруке

Олимпија де Гуж, Повеља о правима жене и грађанке (доц, пдф)
Упутство заштитника грађана за недискриминативни говор и понашање (доц, пдф)
Приручник за новинаре и новинарке
Приручник за употребу родно осетљивог језика

Марина Благојевић Хјусон, Жене и мушкарци у Србији – шта нам говоре бројке (пдф)
Марина Благојевић Хјусон, Родни барометар у Србији: Развој и свакодневни живот (пдф)
Гордана Стојаковић, Домаћа радиност и ангажовање жена у Војводини крајем 19. и почетком 20. века (доц. пдф)
Елма Демир, Водич за феминистичко партиципативно активистичко истраживање