Кaтaринa Крajнoвић, службеница за односе са jaвнoшћу и маркетинг
katarina.krajnovic@ravnopravnost.org.rs

 

Maриjaнa Рoдић, дипломирана економисткиња за финaнсиjскo-рачуноводствене послове
marijana.rodic@ravnopravnost.org.rs

 

Влaдислaвa Костић, дипломирана правница за правне, кадровске и административне послове
Лице задужено за заштиту података о личности
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

 

Сандра Бачко, пословна секретарка
sandra.backo@ravnopravnost.org.rs