zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

О нама

 

 

Завод за равноправност полова је покрајински механизам који постоји од 2004. године. За све те године само једна и најважнија мисија је била императив нашег малог колектива: причати свуда и са свима о равноправности полова, едуковати оне који о томе недовољно знају, истраживати друштво и његове недостатке у вези са овом темом, и на крају, ако је потребно, наметнути и бранити тезу да је Уставом загарантовано право сваког бића да живи у друштву једнаких могућности.

Наравно, у друштву као што је наше, а у коме су још увек дубоко утемељени стереотипи подређености жене у односу на мушкарца, то нимало није лако. Ми не одустајемо и својим радом показујемо да је то могуће, уз велику подршку коју имамо од Покрајинске владе и Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Све је више и мушкараца, који живећи у транзиционој земљи, осећају терет економске и друштвене неправде. Ту смо и за њих, јер знамо да само заједничким радом са оба пола можемо успети. Нема равноправности жена уколико не научимо мушкарце, који са њима живе у друштвеној синергији, да то није област у којој ће они изгубити ништа од биолошке и сваке друге одлике свог пола.

Сва истраживања, која смо до сада радили, показују да су жене угрожене на свим пољима. Покушавамо да им приближимо њихове законске могућности у остваривању права која им припадају, кроз едукације и непосредан контакт. Нарочито је та угроженост испољена у селима, где је традиционална затвореност веома присутна, па ни истраживања не могу пуно да покажу.

Оно по чему је наш Завод, као покрајински родни механизам, јединствен јесте издавачка делатност, која је уједно и базична делатност наше установе. Једини смо на овим просторима који штампамо књиге на тему родне равноправности. И на то смо поносни, јер ширити знање је највећа мисија која никада не престаје.

Трудимо се да осмишљавањем програма који у основи имају економско оснаживање жена, покажемо целокупном друштву какав потенцијал у сваком погледу лежи у рукама сјајних и вредних жена са којима имамо част да сарађујемо.

Завод је отворена институција, спремна да се мења и прилагођава свим друштвеним кретањима на боље. Сви смо ту на заједничком задатку, ми као колектив, али и сви ви који са нама радите сарађујете или вам треба наше знање, подстицај и едукација.

 

 

Диана Миловић
директорка Завода за равноправност полова

 

 

 

Завод за равноправност полова је покрајинска установа основана 2004. године Одлуком Скупштине АП Војводине. Оснивањем Завода (преузмите .pdf) и доношењем Декларације и Одлуке о равноправности полова (преузмите .pdf) заокружен је систем институционалних механизама на покрајинском нивоу и уједно је утемељен правни оквир за остваривање родне равноправности на територији Војводине у областима које су у надлежности Покрајине.

Завод је основан као стручно тело у циљу промовисања концепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију родне перспективе у све политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и спроводи, и као таква јединствена је у региону.

Делокруг рада Завода обухвата истраживачке програме и пројекте у циљу стварања базе прецизних и актуелних података о положају жена који би представљали основ за израду препорука за побољшање положаја жена; едукативне програме у циљу повећања нивоа знања о значају родне равноправности и потреби уграђивања родне перспективе у све друштвене сфере живота, подстицајне програме са циљем економског оснаживања жена и мушкараца, као и промоцију концепта родне равноправности на територији АП Војводине и пружање подршке локалним самоуправама у спровођењу политике једнаких могућности.

Међу најзначајнијим програмима и пројектима које је Завод спровео у периоду 2005-2015. године од посебног значаја су: Тренинзи за локалне родне механизме (2008-2013); Истраживање о медијском третману жена у политици „Кандидаткиње“ (2008); Истраживање о положају жена на селу у АП Војводини (2007-2010), курс „Европска унија и родна равноправност” (2007-2013); Истраживање о капацитетима политичких странака у Војводини за остваривање родне равноправности (2010); пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ у оквиру ИПА Програма Прекограничне сарадње Мађарска-Србија (2013); Истраживање о стању и перспективама развоја предузетништва жена у Војводини (2014); Истраживање о раду посланика и посланица у Скупштини АП Војводине из родне перспективе и многи други програми.

Првих 10 година Завода за равноправност полова

Посебан квалитет у раду Завода представља чињеница да истраживачке, едукативне и друге програме прати богата издавачка делатност високих стандарда подељена у пет едиција. Најзначајнија едиција која представља и афирмише резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање афирмативних мера за одређену друштвену групу је „Милева Марић Ајнштајн“. Едиција „Клара Цеткин“ сведочи о едукативним програмима, и она обухвата приручнике, брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и курсева, а најновија едиција „Роза Луксембург“ посвећена је докторским и мастер радовима на тему равноправности полова. Она представља и афирмише стручњаке и стручњакиње у овој области.

Завод за равноправност полова је добитник награде “Анђелка Милић” за 2016. годину за подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања) коју је доделила Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) Српског социолошког друштва. Награда је први пут додељена за феминистичко стваралаштво у области науке и културе, као и за подршку том стваралаштву и примену феминистичких идеја у различитим областима друштвеног живота.

 

 

 

У Заводу за равноправност полова запослене су директорка и четири сараднице.

Заводом за равноправност полова руководи директор/ка кога/коју именује и разрешава Скупштина АП Војводине на период од 4 године. На седници Скупштине АП Војводине одржане 28.09.2016. године за директорку Завода именована је Диана Миловић, професорка марксизма из Новог Сада.

Шематски приказ именованих и запослених лица:

 

 

 

 

Диaнa Mилoвић, дирeктoркa Зaвoдa
dianamilovic@yahoo.com

Кaтaринa Крajнoвић, службеница за односе са jaвнoшћу и маркетинг
krajnovic.katarina@gmail.com

Maриjaнa Рoдић, дипломирана економисткиња за финaнсиjскo-рачуноводствене послове
marijana.rodic@vojvodina.gov.rs

 

Влaдислaвa Игић, дипломирана правница за правне, кадровске и административне послове
Лице задужено за заштиту података о личности
vanja.kostic75@gmail.com

 

Сандра Бачко, административна секретарка
sandramiljkovic75@gmail.com