Програм економског оснаживања

Власнице куће

Стратешки програм повратка на село Покрајинске владе осмишљен је са циљем подстицања развоја руралних средина, побољшања демографске структуре, унапређења економског положаја жена и повећања броја жена власница непокретности. Имајући у виду алармантне податке о напуштању војвођанских села, смањењу броја деце у сеоским школама, напуштеним поседима и кућама широм Војводине, у сарадњи са неколико покрајинских институција, осмишљен је „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом“, у настојању да потенцијали и капацитети војвођанских села дођу у фокус јавних политика и понуде брачним паровима селo као могућу дестинацију и место за живот.

Један од циљева Конкурса уважио је истраживачке податке Завода за равноправност полова о врло малом броју жена које поседују имовину над кућама и имањима. Конкурс је био прилика да се куће равноправно укњиже на брачне или ванбрачне партнере.

Финансијска подршка Покрајинске владе брачним паровима била је неопходна јер без оваквих модела подршке они не могу себи да обезбеде стамбени простор, али и подстицајна јер утиче на побољшање  демографске структуре и оживљавање војвођанских села.

Конкурс се реализује од 2015. године и до 2023. године 338 брачних парова је добило свој дом, а из покрајинског буџета је за ту намену издвојено 341 милион динара. На овај начин је 338 жена постало сувласница непокретности, а као најтраженија показала су се села са територија општина Бачка Паланка, Врбас, Суботица и Шид.

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је данас уговоре о додели бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа на селу у Војводини. Средства је добило 11 брачних парова, а ове године некретнине су купљене у општинама...

Подршка женском бизнису

Подршка женском бизнису

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је у среду, 14. децембра 2022. године уговоре са 38 жена предузетница којима су одобрена средства за куповину опреме у укупној вредности од 13.348.617,25 динара. Конкурс је расписан са циљем...

Још 15 жена постало власница куће у Војводини

Још 15 жена постало власница куће у Војводини

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је уговоре о додели бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа на селу у Војводини чиме је на тај начин још 15 жена постало власница непокретности заједно са својим партнером....

Додељени уговори војвођанским предузетницама

Додељени уговори војвођанским предузетницама

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић уручила је у уторак, 28. децембра 2021. године 48 уговора у вредности од 14.051.250,00 динара за подршку развоја и афирмације женског предузетништва на територији АП Војводине. На конкурс Завода за...

Још 20 жена постало сувласница некретнине

Још 20 жена постало сувласница некретнине

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је данас уговоре о додели бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа на селу у Војводини чиме је на тај начин још 20 породица стекло услове за живот на селу, а  исто толико...

Расписан нов конкурс за брачне парове за куповину сеоских кућа у Војводини

Расписан нов конкурс за брачне парове за куповину сеоских кућа у Војводини

Завод за равноправност полова расписао је осми по реду “Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом” за који је ове године из буџета Покрајинске владе издвојено 25 милиона динара. Конкурс...

Додељене куће брачним паровима на селу

Додељене куће брачним паровима на селу

Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручили су данас у холу Покрајинске владе, 30 уговора брачним паровима који су добили бесповратна средства по...

Расписан нов конкурс за доделу кућа на селу у Војводини

Расписан нов конкурс за доделу кућа на селу у Војводини

Завод за равноправност полова расписао је шести конкурс намењен брачним и ванбрачним паровима са територије Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. Конкурс чији је циљ унапредити економски положај жена путем пораста броја жена власница непокретности,...

Расписан пети по реду конкурс за доделу кућа на селу

Расписан пети по реду конкурс за доделу кућа на селу

Пети по реду конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом расписан је 5. јула 2018. године. Конкурсом је предвиђено 30 милиона динара, што значи да ће најмање 30 брачних или ванбрачних...

Додељени уговори брачним паровима за куповину кућа на селу

Додељени уговори брачним паровима за куповину кућа на селу

У понедељак, 11. јуна 2018. године у Покрајинској влади додељени су уговори за 30 брачних парова који су на конкурсу Завода за равноправност полова добили бесповратна средства за куповину куће са окућницом. Ово је четврта година заредом како Завод за равноправност...

Програм унапређења положаја жена из националних мањина

Завод је први пут од свог оснивања у 2017. години покренуо подстицајни програм намењен припадницaма националних мањина. Oвај пионирски подухват и пилот-програм, реализован је путем „Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја”. Циљeви конкурса су били усмерени на побољшање положаја, економско оснаживање и едукацију жена припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине и пружање подршке пројектима којима се афирмише стваралаштво жена припадница националних мањина. Намера је била да се путем пројектних идеја и циљева повећа њихова ангажованост и видљивост како у већинској, тако и у њиховој мањинској заједници. Нарочито је пружена подршка оним пројектима, јавним акцијама и кампањама који су за циљ имали  подизање свести о теми родне равноправности, као и елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву.

Конкурс је наишао на веома добар одзив ове циљне групе и организација које се баве унапређењем женских права припадница националних мањина будући да су бројна истраживања и подаци указали да је положај жена припадница националних мањина вишеструко неповољан, те је унапређење њиховог положаја путем развојних пројеката обавеза и задатак институција.
У периоду од 2017. до 2020. године средства за реализацију својих пројектних идеја добило је 47 организација и удружења која се баве унапређењем положаја жена припадница националних мањина.

Пројектним активностима обухваћено је близу 500 жена из црногорске, румунске, мађарске,  хрватске, ромске и македонске националне заједнице које живе на територији АП Војводине.
Теме пројеката обухватиле су: радионице са циљем информисања жена припадница националних заједница о реаговању у ситуацији насиља, предавања о значају здравствене заштите и бриге о сопственом здрављу, едукације о значају родне равноправности и повећања професионалне ангажованости жена у сопственим националним заједницама, као и обуке о начинима тражења посла, започињања сопственог бизниса, односно економског оснаживања и креирања личног плана професионалног развоја.
У циљу афирмације специфичности појединих националних заједница, осмишљени су пројекти који су се бавили организацијом фестивала, манифестација и изложби са циљем промоције различитих култура националних заједница са територије Војводине. Активности су такође биле усмерене и на обуке о  промоцији сопствених производа карактеристичних за одређену националну мањину и развијања идеја о њиховом пласману у циљу додатних прихода за удружења жена.

 

Пoдршкa жeнaмa из мaњинских зajeдницa

Пoдршкa жeнaмa из мaњинских зajeдницa

У Нaциoнaлнoм сaвeту слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe, 30. jaнуaрa 2017. гoдинe oдржaн je рaдни сaстaнaк измeђу прeдсeдницe Нaциoнaлнoг сaвeтa слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe Aнe Toмaнoвe Maкaнoвe, кooрдинaтoркe Oдбoрa зa службeну упoтрeбу jeзикa и писмa Maриje Чaњи и дирeктoркe Зaвoдa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Диaнe Mилoвић.