Јавне набавке

 

 

Тренутно нема активних јавних набавки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ “АКАДЕМИЈА ВЕШТИНА” (ЈНМВ 4/2020)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (ЈНМВ 4/2020)
Обавештење о закљученом уговору


26.02.2020.
ЈАВНА НАБАВКА – ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА У ГРАДУ (ЈНМВ 2/2020)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


26.02.2020.
ЈАВНА НАБАВКА – ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА НА СЕЛУ (ЈНМВ 3/2020)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


04.02.2020.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ” УВОЂЕЊЕ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У СТРАТЕШКЕ ДОКУМЕНТЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ” ( ЈНМВ 1/2020)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


9.12.2019.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕАЛИЗАЦИЈА ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБУКЕ “РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ” (ЈНМВ 6/2019)

Позив за подношење понуде (ЈНМВ 6/2019)
Конкурсна документација (ЈНМВ 6/2019)
Oдлука о додели уговора (ЈНМВ 6/2019)
Обавештење о закљученом уговору


19.09.2019.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СПРОВОЂЕЊЕ КАМПАЊЕ “16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА” (ЈНМВ 5/2019)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 5/2019
Конкурсна документација ЈНМВ 5/2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5/2019


25.04.2019.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА У СЕЛУ (ЈНМВ 3/2019)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2019
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2019
Oдлука о додели уговора ЈНМВ 3/2019
Обавештење о закљученом уговору


25.04.2019.
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА У ГРАДУ (ЈНМВ 4/2019)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2019
Конкурсна документација ЈНМВ 4/2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 4/2019
Обавештење о закљученом уговору


02.04.2019.
Јавна набавка услуга – услуге спровођења обуке “Академија вештина” (ЈНМВ 2/2019)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2019
Kонкурсна документација ЈНМВ 2/2019
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


26.02.2019.
Јавна набавка услуга – реализација обуке “Родно одговорно буџетирање у локалној самоуправи”  (ЈНМВ 1/2019)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


8.11.2018.
Јавна набавка услуге организације Кампање “16 дана активизма против насиља према женама” (ЈНМВ 11/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 11/2018
Kонкурсна документација ЈН 11/2018
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


23.10.2018.
Јавна набавка услуга – Реализација другог циклуса обука “Родно одговорно буџетирање у локалној самоуправи” (ЈНМВ 10/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 10/2018
Конкурсна документација ЈН 10/2018
Одлука о додели уговора ЈН 10/2018
Oбавештење о закљученом уговору


23.10.2018.
Јавна набавка услуга – штампа публикације ЈНМВ (9/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 9/2018
Конкурсна документација ЈН 9/2018
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


30.07.2018.
Јавна набавка услуга – набавка, брендирање и опремање штандова, закуп сајамског простора, штампа и израда пратећих садржаја за “Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини” (ЈНМВ 8/2018)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


25.04.2018.
Јавна набавка услуга – реализација обуке “Академије вештина” (ЈНМВ 7/2018)

Позив за подношење понуда 7/2018
Kонкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


16.04.2018.
Јавна набавка услуга – организација изложбе (ЈНМВ 6/2018)

Позив за подношење понуда 6/2018
Конкурсна документација – Партија 1
Конкурсна документација – Партија 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


21.03.2018.
Јавна набавка услуга – Реализација обуке “Родно одговорно буџетирање у локалној самоуправи” (ЈНМВ 5/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 5/2018
Kонкурсна документација ЈН 5/2018
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


27.02.2018.
Јавна набавка услуга – Организација и реализација округлих столова и јавних догађаја обликована по партијама од 1 до 2 (ЈНМВ 4/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 4/2018
Kонкурсна документација за Партију 1
Kонкурсна документација за Партију 2
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


27.02.2018.
Јавна набавка услуга – Штампа промо материјала (ЈНМВ 2/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 2/2018
Kонкурсна документација ЈН 2/2018
Измене и допуне конкурсне документације
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуде
Додатне информације бр. 1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


23.02.2018.
Јавна набавка услуга – Спровођење истраживања – родна анализа програма и буџета у локалним самоуправама (ЈНМВ 3/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 3/2018
Kонкурсна документација ЈН 3/2018
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка


20.02.2018.
Јавна набавка добара – гориво (ЈНМВ 1/2018)

Позив за подношење понуда ЈН 1/2018
Конкурсна документација ЈН 1/2018
Питање и одговор бр.1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


31.10.2017.
Јавна набавка услуга – Услуга организације кампање (ЈНМВ 6/2017)

Позив за подношење понуда 6/2017
Kонкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


30.10.2017.
Јавна набавка услуга – Услуга организације кампање (ЈНМВ 5/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документацијe
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oдлука о обустави поступка – 17.10.2017.
Oбавештење о обустави поступка – 30.10.2017.


29.06.2017.
Jавна набавка услуга – Услуге организације програма обуке и сертификовања органске производње (JНМВ 4/2017)

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Oдлука о додели средстава – 29.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору


08.05.2017.
Јавна набавка – услуга организације  (ЈНМВ 3/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација- Партија 1
Конкурсна документација – Партија 2
Конкурсна документација – Партија 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


03.04.2017.
Јавна набавка – услуга организације  (ЈНМВ 2/2017)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација – Партија 1.
Конкурсна документација – Партија 2.
Конкурсна документација – Партија 3.
Одлука о обустави поступка – услуга организације ЈНМВ 2/2017
Обавештење о обустави поступка


10.02.2017.
Јавна набавка добара – Путничко возило (ЈНМВ 1/2017)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2016.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 2/2016)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


01.12.2016.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 1/2016)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Питања и одговор бр.1
Питање и одговор бр. 2
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


Август, 2015.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3-2/2015)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора


Јул, 2015.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3-1/2015)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о обустави поступка – партија 2


Април, 2015.
Јавна набавка – Услуга штампе (ЈНМВ 3/2015)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави јавне набавке


Март, 2015.
Јавна набавка – Услуга обука (ЈНМВ 2/2015)

Позив за подношење поунуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора


Фебруар, 2015.
Јавна набавка – Услуга организације и промоције (ЈНМВ 1/2015)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Новембар, 2014.
Јавна набавка – Услуга штампања (ЈНМВ 5/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Новембар, 2014.
Јавна набавка – Услуга истраживања (ЈНМВ 4/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Март, 2014.
Јавна набавка – Услуга штампања (ЈНМВ 3/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Март, 2014.
Јавна набавка – Услуга истраживања (ЈНМВ 2/2014)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда