zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Издавачка делатност

Издавачка делатност Завода за равноправност полова, као основна делатност, представља трајно сведочанство о историји и искуствима женског активизма, резултатима и знањима који су произвели прогресивне мере и политике за унапређење једнаких могућности.Издавачка делатност Завода обухвата шест едиција стручне литературе и промоцију стручњака и стручњакиња у области родне равноправности.

Издавачка делатност Завода за равноправност полова представља једну од најзначајнијих активности наше установе којом се унапређују родне политике. Подељена у пет едиција, издавачка делатност Завода нуди фонд литературе академској заједници, образовним институцијама, родним механизмима, установама културе, дистрибутивним издавачким центрима као и широј јавности са циљем да представи и афирмише истраживаче/истраживачице, стручњаке и стручњакиње који/које се баве друштвеним феноменима из родне перпективе.

Издавачка делатност Завода обогатила је фонд литературе о друштвеним феноменима и родним политикама и тако представила значајан корпус знања и капацитете нових актера/ки на јавној сцени.

Едиције Завода су повезале многе институције, консултанткиње, академску заједницу, медије, невладине организације у области родне равноправности и тако отвориле и створиле савезништво у развијању политике једнаких могућности.

Циљ издавачке делатности Завода јесте развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.

Завод за равноправност полова је у периоду 2006-2020. године, самостално или у суиздаваштву, објавио 39 публикацијa.
Списак Заводових издања за период 2006-2020.

 

“Људе не треба делити на мушкарце и жене, сваки човек, био он мушкарац или жена, може својим телом и животом радити шта хоће јер људска права не извиру из човекове полности него слободе.”

Elizabeth Badinter

Француска филозофкиња и феминисткиња

Едиција Милева Марић Ајнштајн

Едиција „Милева Марић Ајнштајн“ бележи резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање афирмативних мера за одређену друштвену групу.

Едиција Клара Цеткин

Едиција „Клара Цеткин“ сведочи о едукативним програмима, и она обухвата приручнике, брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и курсева. На тај начин сензибилишемо академску заједницу, медије и ширу јавност за вредносни концепт родне равноправности.

Едиција Роза Луксембург

Едицију „Роза Луксембург“ Завод је посветио докторским и мастер радовима на тему равноправности полова са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који се баве родним политикама. Образовни капацитет јединог акредитованог докторског и мастер програма у Србији у Центру за родне студије на Новосадском универзитету заслужује да на овај начин буде доступан стручној и широј јавности.

Едиција Милена Павловић Барили

Едиција „Милена Павловић Барили“ сведочи о присуству жена савременица на друштвеној и уметничкој сцени, али и кроз историју цивилизације.

Едиција Розика Швимер

Едиција „Розика Швимер“ обухвата студије и радове који анализирају законе, стратегије и политике родне равноправности. Прва књига објављена у оквиру ове едиције је „Ка закону о равноправности полова“ у којој се огледа примарна улога институционалних механизама у успостављању правног оквира за доследно спровођење концепта родне равноправности.

Едиција Животне приче

„Животне приче жена“ су иновативна и јединствена едиција Удружења грађана „Женске студије и истраживања“ која је јавности открила једноставне, а раскошне животе потпуно анонимних жена из Војводине. Завод је у својству суиздавача учествовао у објављивању неколико књига из ове едиције.