Издавачка делатност

Издавачка делатност Завода за равноправност полова, као основна делатност, представља трајно сведочанство о историји и искуствима женског активизма, резултатима и знањима који су произвели прогресивне мере и политике за унапређење једнаких могућности.

Издавачка делатност Завода за равноправност полова успостављена 2006. године, од оснивања представља једну од најзначајнијих активности установе и као таква јединствена је у региону.

Издавачка продукција Завода има за циљ да обогати и прошири знање потребно за образовање жена и о женама у академској заједници, стручне и шире јавности, тела за родну равноправност, активиста и активисткиња у невладиним женским и другим организацијама, новинара и новинарки, просветног кадра у школама и на факултетима, запослених у институцијама и установама културе, локалне заједнице и других заинтересованих особа.

Издавачка делатност Завода подељена је у шест едиција и представља трајно сведочанство о историји и искуствима женског активизма, резултатима и знањима који су произвели прогресивне мере и политике за унапређење једнаких могућности.

Од 2016. године установљен је Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности, којим се омогућава видљивост академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.

Та нова знања намењена су непосредној пракси пре свега у настави на разним ступњевима образовања, с једне стране, а са друге, афирмацији ауторки у разним доменима нових знања: у области  наслеђа женских права (АФЖ), животних прича жена из националних заједница, уметности, у основном образовању или у појединим институцијама. Завод је својом издавачком политиком настојао да подједнако афирмише знања о различитостима (жене са инвалидитетом, жене из националних заједница) и тиме покаже богатство емпиријских података.

У последњих неколико година, Завод остварује значајну сарадњу са дистрибутивним центрима  и извозницима књига (Bookbridge, DATA status, Serbica Books), па је тако за потребе интернационалних и домаћих библиотека, као и научника и научница којима је потребна литература из области родне равноправности, у најпознатије светске библиотеке, славистичке центре, факултете и иностране књижаре прослеђено 20 наслова односно близу 5000 примерака књига из издавачке продукције Завода за равноправност полова.

Публикације наших ауторки уступљене су Конгресној библиотеци у Вашингтону (Library of Congress, Washington), Британској библиотеци у Лондону (The British Library-London), Универзитету Корнел у Њујорку (Cornell Univetsity, Ithaca, New York),  Универзитету у Хамбургу – Институту за славистику (Universität Hamburg, Deutschland, Fakultät für Geisteswissenschaft, Institut für Slavistik), Универзитетским катедрама у Канади и Америци, Филозофском и Правном факултету у Новом Саду, Правном факултету у Нишу, Филолошком факултету у Београду, Правном факултету у Београду, Основном суду у Новом Саду, као и бројним невладиним организацијама, удружењима, библиотекама, појединцима и појединкама.

Завод за равноправност полова је у периоду 2006-2023. године, самостално или у суиздаваштву, објавио 45 публикацијe.
Списак Заводових издања за период 2006-2023. годинe

“Људе не треба делити на мушкарце и жене, сваки човек, био он мушкарац или жена, може својим телом и животом радити шта хоће јер људска права не извиру из човекове полности него слободе.”
Elizabeth Badinter

Француска филозофкиња и феминисткиња

Едиција Милева Марић Ајнштајн

Едиција „Милева Марић Ајнштајн“ бележи резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање афирмативних мера за одређену друштвену групу.

Едиција Клара Цеткин

Едиција „Клара Цеткин“ сведочи о едукативним програмима, и она обухвата приручнике, брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и курсева. На тај начин сензибилишемо академску заједницу, медије и ширу јавност за вредносни концепт родне равноправности.

Едиција Роза Луксембург

Едицију „Роза Луксембург“ Завод је посветио докторским и мастер радовима на тему равноправности полова са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који се баве родним политикама. Образовни капацитет јединог акредитованог докторског и мастер програма у Србији у Центру за родне студије на Новосадском универзитету заслужује да на овај начин буде доступан стручној и широј јавности.

Едиција Милена Павловић Барили

Едиција „Милена Павловић Барили“ сведочи о присуству жена савременица на друштвеној и уметничкој сцени, али и кроз историју цивилизације.

Едиција Розика Швимер

Едиција „Розика Швимер“ обухвата студије и радове који анализирају законе, стратегије и политике родне равноправности. Прва књига објављена у оквиру ове едиције је „Ка закону о равноправности полова“ у којој се огледа примарна улога институционалних механизама у успостављању правног оквира за доследно спровођење концепта родне равноправности.

Едиција Животне приче

„Животне приче жена“ су иновативна и јединствена едиција Удружења грађана „Женске студије и истраживања“ која је јавности открила једноставне, а раскошне животе потпуно анонимних жена из Војводине. Завод је у својству суиздавача учествовао у објављивању неколико књига из ове едиције.