Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova, kao osnovna delatnost, predstavlja trajno svedočanstvo o istoriji i iskustvima ženskog aktivizma, rezultatima i znanjima koji su proizveli progresivne mere i politike za unapređenje jednakih mogućnosti.

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova uspostavljena 2006. godine, od osnivanja predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove i kao takva jedinstvena je u regionu.

Izdavačka produkcija Zavoda ima za cilj da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje žena i o ženama u akademskoj zajednici, stručne i šire javnosti, tela za rodnu ravnopravnost, aktivista i aktivistkinja u nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinara i novinarki, prosvetnog kadra u školama i na fakultetima, zaposlenih u institucijama i ustanovama kulture, lokalne zajednice i drugih zainteresovanih osoba.

Izdavačka delatnost Zavoda podeljena je u šest edicija i predstavlja trajno svedočanstvo o istoriji i iskustvima ženskog aktivizma, rezultatima i znanjima koji su proizveli progresivne mere i politike za unapređenje jednakih mogućnosti.

Od 2016. godine ustanovljen je Javni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti, kojim se omogućava vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.
Ta nova znanja namenjena su neposrednoj praksi pre svega u nastavi na raznim stupnjevima obrazovanja, s jedne strane, a sa druge, afirmaciji autorki u raznim domenima novih znanja: u oblasti nasleđa ženskih prava (AFŽ), životnih priča žena iz nacionalnih zajednica, umetnosti, u osnovnom obrazovanju ili u pojedinim institucijama. Zavod je svojom izdavačkom politikom nastojao da podjednako afirmiše znanja o različitostima (žene sa invaliditetom, žene iz nacionalnih zajednica) i time pokaže bogatstvo empirijskih podataka.

U poslednjih nekoliko godina, Zavod ostvaruje značajnu saradnju sa distributivnim centrima i izvoznicima knjiga (Bookbridge, DATA status, Serbica Books), pa je tako za potrebe internacionalnih i domaćih biblioteka, kao i naučnika i naučnica kojima je potrebna literatura iz oblasti rodne ravnopravnosti, u najpoznatije svetske biblioteke, slavističke centre, fakultete i inostrane knjižare prosleđeno 20 naslova odnosno blizu 5000 primeraka knjiga iz izdavačke produkcije Zavoda za ravnopravnost polova.

Publikacije naših autorki ustupljene su Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu (Library of Congress, Washington), Britanskoj biblioteci u Londonu (The British Library-London), Univerzitetu Kornel u Njujorku (Cornell Univetsity, Ithaca, New York), Univerzitetu u Hamburgu – Institutu za slavistiku (Universität Hamburg, Deutschland, Fakultät für Geisteswissenschaft, Institut für Slavistik), Univerzitetskim katedrama u Kanadi i Americi, Filozofskom i Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu u Nišu, Filološkom fakultetu u Beogradu, Pravnom fakultetu u Beogradu, Osnovnom sudu u Novom Sadu, kao i brojnim nevladinim organizacijama, udruženjima, bibliotekama, pojedincima i pojedinkama.

Zavod za ravnopravnost polova je u periodu 2006-2023. godine, samostalno ili u suizdavaštvu, objavio 45 publikacijе.
Spisak Zavodovih izdanja za period 2006-2023. godine

“Ljude ne treba deliti na muškarce i žene, svaki čovek, bio on muškarac ili žena, može svojim telom i životom raditi šta hoće jer ljudska prava ne izviru iz čovekove polnosti nego slobode.”
Elizabeth Badinter

Francuska filozofkinja i feministkinja

Edicija Mileva Marić Ajnštajn

Edicija „Mileva Marić Ajnštajn“ beleži rezultate istraživačkih aktivnosti i preporuke neophodne za kreiranje novih praktičnih politika ili inoviranje afirmativnih mera za određenu društvenu grupu.

Edicija Klara Cetkin

Edicija „Klara Cetkin“ svedoči o edukativnim programima, i ona obuhvata priručnike, brošure i zbirke radova polaznika i polaznica seminara i kurseva. Na taj način senzibilišemo akademsku zajednicu, medije i širu javnost za vrednosni koncept rodne ravnopravnosti.

Edicija Roza Luksemburg

Ediciju „Roza Luksemburg“ Zavod je posvetio doktorskim i master radovima na temu ravnopravnosti polova sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji se bave rodnim politikama. Obrazovni kapacitet jedinog akreditovanog doktorskog i master programa u Srbiji u Centru za rodne studije na Novosadskom univerzitetu zaslužuje da na ovaj način bude dostupan stručnoj i široj javnosti.

Edicija Milena Pavlović Barili

Edicija „Milena Pavlović Barili“ svedoči o prisustvu žena savremenica na društvenoj i umetničkoj sceni, ali i kroz istoriju civilizacije.

Edicija Rozika Švimer

Edicija „Rozika Švimer“ obuhvata studije i radove koji analiziraju zakone, strategije i politike rodne ravnopravnosti. Prva knjiga objavljena u okviru ove edicije je „Ka zakonu o ravnopravnosti polova“ u kojoj se ogleda primarna uloga institucionalnih mehanizama u uspostavljanju pravnog okvira za dosledno sprovođenje koncepta rodne ravnopravnosti.

Edicija Životne priče

„Životne priče žena“ su inovativna i jedinstvena edicija Udruženja građana „Ženske studije i istraživanja“ koja je javnosti otkrila jednostavne, a raskošne živote potpuno anonimnih žena iz Vojvodine. Zavod je u svojstvu suizdavača učestvovao u objavljivanju nekoliko knjiga iz ove edicije.