Objavljen konkurs za udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti

Objavljen konkurs za udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod za ravnopravnost polova objavio je u okviru svojih podsticajnih programa Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini.
Konkurs je namenjen udruženjima sa teritorije AP Vojvodine koja u svojim statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti, a svojim aktivnostima doprineće podsticanju politike jednakih mogućnosti u cilju jačanja rodne ravnopravnosti kroz sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Ciljevi konkursa  se pored promovisanja i primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti odnose i na osnaživanje žena za političku participaciju na lokalnom nivou, kao i na zaštitu i promovisanje politika jednakih mogućnosti kod mladih uzrasta između 16 i 19 godina.

Konkurs je otvoren do 11. maja 2022. godine.


 

UKLJUČI SE I TI – Plan razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

UKLJUČI SE I TI – Plan razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

Početkom marta 2022. godine započela je nova faza izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. koja podrazumeva definisanje vizije i pravca razvoja, kao i aktivnosti koje će dovesti do postavljenih ciljeva Pokrajine u narednoj dekadi. Plan razvoja je najvažniji razvojni dokument, koji daje strateški okvir na osnovu koga se definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju resursi. Na taj način će se značajno uticati na unapređenje uslova za život i rad u Vojvodini.

Shodno tome, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uključio je građane i građanke Vojvodine u ovu fazu izrade Plana razvoja AP Vojvodine kako bi time dali doprinos određivanju prioriteta i postavljanju realnih i održivih ciljeva razvoja koje oni smatraju najvažnijim za kvalitet života u Pokrajini u narednih devet godina. Bolji životni standard, kvalitet vazduha koji udišemo, čista i dostupna voda koju pijemo, bolje obrazovne i poslovne mogućnosti za mlade, kvalitetnije javne usluge, samo su neki od ciljeva koje mogu da označe kao važne i time utiču na njihovo ostvarivanje.

“Plan razvoja će nam omogućiti da donosimo i sprovodimo odluke koje su po mišljenju stanovnika Vojvodine najvažnije za njen razvoj. Zato su nam pomoć i aktivno učešće što više građana i građanki svih uzrasta, akademske i poslovne zajednice, organizacija civilnog društva i svih zainteresovanih strana u ovoj fazi veoma važni. U saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, omogućili smo svima da aktivno učestvuju u ovom procesu kroz jednostavne, dostupne i jasne alate, kako bi odgovor građana bio što masovniji”, kaže Aleksandar Sofić, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine.

U cilju informisanja i uključivanja javnosti u definisanje vizije i ciljeva Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. svim građanima je dostupna internet stranica planrazvojaapv.rs. Označavanjem tri od 19 ponuđenih oblasti u jednostavnom grafičkom prikazu u okviru rubrike “Uključi se i ti” na ovoj stranici, građani su do 24. marta mogli da biraju/glasaju za one oblasti koje smatraju najvažnijim za kvalitet njihovog života i u kojima žele da vide najveći napredak u razvoju Vojvodine do 2030. godine.

“Planom razvoja nećemo moći da rešimo sve izazove sa kojima se suočavamo, ali se možemo dogovoriti šta nam je najvažnije i u kom pravcu bi trebalo da se krećemo kako bi unapredili životni standard u Vojvodini“, zaključuje Sofić.

Proces izrade Plana razvoja podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi GIZ. Oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine integrisani su ciljevi Agende za održivi razvoj do 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva. Sveobuhvatno načelo Agende 2030. je princip “Niko ne sme biti izostavljen”, koje se u 17 ciljeva održivog razvoja Agende 2030. konkretizuje kroz standarde poput dostupnih, pristupačnih, povoljnih i kvalitetnih javnih usluga za sve, demokratizaciju procesa planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, partnersku i intersektorsku saradnju… Ovo načelo ukazuje da ciljevi Agende 2030. moraju biti ispunjeni na taj način da se u održivi razvoj uključe svi slojevi društva, a pre svega one grupe koje su najviše izostavljene. Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Agende 2030. kompatibilan je proces pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Na internet stranici planrazvojaapv.rs/ dostupni su i dokumenti iz oblasti društvenog razvoja, životne sredine, ekonomskog razvoja i infrastrukture, koji sadrže podatke i zaključke o stanju u ovim oblastima. Ove analize rezultat su višemesečnog rada eksperata u pripremnoj fazi izrade Plana razvoja, a verifikovane su kroz javne konsultacije. Istovremeno, ovi dokumenti biće osnova za definisanja ciljeva i mera Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

Osim na ovoj interenet stranici, aktivnosti na izradi Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030 građani mogu da prate i na fejsbuk stranici Plan razvoja AP Vojvodine 2022-2030.


 

Danas obeležavamo 8. mart – Međunarodni dan žena

Danas obeležavamo 8. mart – Međunarodni dan žena

Danas obeležavamo Međunarodni dan žena – 8. mart podsećajući se svih onih žena sa početka 20. veka koje su se borile za pravo glasa, pravo na imovinu i pravo na rad, za pravo da postanu vidljive u društvu koje grade zajedno sa muškarcima.

U međuvremenu, ženska perspektiva je prepoznata kao važno političko pitanje koje je postalo preduslov za ispunjavanje socijalne pravde i stvaranje humanog okruženja kome teži i naše društvo i današnji dan je prilika da ukažemo na izvorno značenje ovog datuma i ekonomska, politička i društvena dostignuća žena i poručimo da borba za stečena prava nikada ne prestaje.

11. februar – Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

11. februar – Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci – 11. februara, Zavod za ravnopravnost podseća javnost da iako žene danas čine manje od 30 odsto istraživača širom sveta, one često predvode zahtevna i revolucionarna istraživanja koja imaju ogroman uticaj na razvoj čovečanstva i društva uopšte. U Srbiji podaci govore da među zaposlenima u oblasti istraživanja i razvoja dominiraju žene sa 51%, i da je najveće učešće istraživačica u medicinskim naukama (58,6%), dok ih je najmanje u inženjeringu i tehnologiji (40%). Ovakvi podaci govore da u našem društvu i dalje postoje rodni stereotipi kada je u pitanju izbor profesije i zanimanja, te je u tom smislu važno promovisati uspešne žene u nauci, a devojčice podsticati da od najranijeg uzrasta razvijaju svoja interesovanja.

Zavod za ravnopravnost polova od 2006. godine u okviru svoje izdavačke delatnosti objavljuje doktorske i master radove koji promovišu naučnoistraživački rad i postignuća žena, sa ciljem da predstavi žene iz akademske zajednice i afirmiše studentkinje, naučnice i druge stručnjakinje koje se bave rodnim politikama. Na ovaj način Zavod pruža svoj doprinos širenju vidljivosti žena u nauci predstavljajući njihove obrazovne i istraživačke kapacitete.

Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović prisustvovala je svečanosti na temu “Naučnice govore” u organizaciji novoosnovanog Udruženja naučnica Srbije “Srna”, koje je tom prilikom predstavilo svoj rad i mlade naučnice koje su za svoj istraživački rad i druge poduhvate dobile priznanja kako domaćih institcija i fondacija, tako i međunarodnih kompanija.

Direktorka Zavoda je ovom prilikom izrazila nadu u buduću saradnju Zavoda i Udruženja “Srna” kroz nove projekte i poduhvate koji će afirmisati naučnice i uspešne istraživačice.

 

 


 

Dodeljeni ugovori vojvođanskim preduzetnicama

Dodeljeni ugovori vojvođanskim preduzetnicama

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović uručila je u utorak, 28. decembra 2021. godine 48 ugovora u vrednosti od 14.051.250,00 dinara za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkurs Zavoda za ravnopravnost polova prijavilo se 144 preduzetnica iz cele Vojvodine, dok je bespovratna sredstva dobilo 48 privrednih subjekata i to za podršku unapređenja poslovnih kapaciteta, inovacija i projekata u start-up fazi kroz kupovinu mašina, opreme, alata i repromaterijala, kao i za sertifikaciju, standardizaciju i brendiranje proizvoda i usluga.

„Žensko preduzetništvo je svakako značajna tema kojoj će Zavod za ravnopravnost polova u budućnosti posvetiti punu pažnju, a prioritet u narednom periodu će nam biti i žene iz marginalizovanih grupa, kao i one koje otpočinju privatan biznis. Verujemo da će ova mera Pokrajinske vlade imati pozitivne efekte na ekonomsko osnaživanje žena, i njihovo ohrabrivanje da pokrenu sopstveni posao ili dodatno ojačaju, ali i na otklanjanje rodnih stereotipa u društvu da biznis sektor vode samo muškarci.“ – istakla je direktorka Zavoda.

Prema rečima preduzetnice Sandre Kondić iz Futoga koja ima krojačku radionicu, sredstva koja je dobila od Zavoda puno će joj značiti jer se ovim poslom bavi već 17 godina i od tada nije bila u mogućnosti da sebi priušti novu opremu, ali nakon ovakve finansijske podrške narednih dvadeset godina će sigurno moći da radi na dobrim i pravim mašinama.


 

Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Zavod za ravnopravnost polova objavio je u okviru svoje izdavačke delatnosti dve nove publikacije čime je fond literature iz oblasti rodnih politika obogaćen novim temama.

Sa autorkama monografije “Inkluzivna bezbednost” Svetlanom Janković i Zoricom Mršević

Publikacija „Inkluzivna bezbednost“ autorki Zorice Mršević i Svetlane Janković prezentira rodnu analizu društvenih modela reagovanja na rizike izazvane aktivnostima ljudi i prirodnih katastrofa. Značajna komponenta te analize je afirmisanje inkluzivnosti uz kritičko napuštanje stava da su rizici, oružani sukobi i katastrofe rodno neutralni, jer iako iz njih proizašle posledice mogu da pogađaju celo stanovništvo, i uzroci i razlike su suštinski rodno obojeni.
Koautorska monografija „Inkluzivna bezbednost” je još jedan uspešan rad u nizu višegodišnjih sistematskih napora obe autorke usmerenih u pravcu njihovog temeljnog promišljanja rodno zasnovanih aspekata ravnopravnosti sa kritičko-analitičkog fenomenološkog aspekta.

Direktorka Zavoda sa autokom Radicom Šipovac

Rad Radice Šipovac „Istorijsko i savremeno stvaralaštvo žena“ – Male velike žene polazi od činjenice da se uloga žena znatno razlikovala od današnjih kada je njihova uloga bila veoma sužena. Vremenski obuhvat monografije (18, 19. i 20. vek), smešten je na teritoriju nekadašnje Austrougarske, gde je autorka u okvirima Jugoslavije razmatrala specifične oblike stvaralaštva i velike doprinose žena. Autorka u monografiji iznosi pojedinačne slučajeve kao uspeh slepe pevačice iz Grgurevaca, poznavanje pravnih propisa i podnošenje memoriala devojke Marte, poseban značaj Marije Terezije, gluvoneme slikarke Slave Ruškaj, Anđelije Stančić koja je vratila, sa obrazloženjem, Orden Svetog Save i druge značajne žene koje su svojim radom doprinele poboljšanju rodne ravnopravnosti i ostvarivanja ljudskih prava.

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.

Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.


 

Tribina o prevenciji nasilja prema ženama

Tribina o prevenciji nasilja prema ženama

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je u sredu, 15. decembra 2021. godine u Domu kulture u Šimanovcima na tribini pod nazivom “Prevencija nasilja nad ženama”.

Tribina je održana u okviru projekta “Zajedno smo jače” koji za cilj ima otvaranje lokalne kancelarije na teritoriji opštine Beočin za pružanje podrške ženama u situaciji nasilja, kao i razvijanje svih raspoloživih mehanizama u lokalnoj sredini kada je ovaj društveni problem u pitanju.

Projekat realizuje Udruženja žena “Gorska ruža” iz Rakovca uz finansijsku podršku Zavoda za ravnopravnost polova.

Udruženja žena sa sela poput rakovačke “Gorske ruže”, “Šimanovčanki” i “Sremica” iz Pećinaca su veoma važne u svojim lokalnim sredinama jer mogu biti posrednik između žena koje su potencijalno u riziku od nasilja ili onih koje su veće preživale nasilje, s jedne strane i prve dostupne pomoći na lokalnom nivou, s druge strane. Ponekad su one te koje mogu biti prve u ovom lancu podrške i zato je važno da budu osnažene i dobro informisane.” – istakla je direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović.

Tribina je održana u saradnji sa opštinom Pećinci i  Udruženjem žena “Šimanovčanke”, a pored direktorke Zavoda obratile su se i predsednica Skupštine Opštine Pećinci Dubravka Kovačević-Subotički i direktorka Centra za socijalni rad – Pećinci Biljana Jovičić.


 

 

Podrška projektima udruženja građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u APV

Podrška projektima udruženja građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u APV

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 13. decembra 2021. godine ugovore sa predstavnicima udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja žena u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanju mladih, informisanju i edukaciji žena i devojčica za primenu novih tehnologija sa akcentom na višestruko diskriminisane grupe žena.

Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.330.000,00 miliona dinara dobila su 22 udruženja građana i žena kojima je na ovaj način data podrška u realizaciji aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama. Na ovaj način Zavod za ravnopravnost polova ispunjava nacionalne strateške ciljeve koji se tiču uspostavljanja mehanizama saradnje sa udruženjima i jačanja civilnog sektora.

 

 

 


 

Dodeljena sredstva za izradu LAP-a u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Dodeljena sredstva za izradu LAP-a u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 7. i 8. decembra 2021. godine ugovore sa predstavnicima 10 lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji svojih opština i gradova.

Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3,5 miliona dinara dobile su opštine Čoka, Žitište, Senta, Apatin, Novi Kneževac, Šid, Kula, Novi Bečej, Opovo i grad Zrenjanin.

Direktorka Zavoda sa predsednicom opštine Čoka Stanom Đember

Prema rečima predsednice opštine Čoka, Stane Đember, rodna ravnopravnost je veoma važno pitanje za jedno društvo i osnaživanje žena mora da se vidi na delima. Upravo je Lokalni akcioni plan način da se u praksi vide konkretni rezultati tih napora.

Istog mišljenja je i zamenik predsednika opštine Apatin, Radovan Đukić koji je istakao da je za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti veoma važno da postoji plan i strateški dokument koji će pomoći svima da sprovode aktivnosti u ovoj oblasti.

Cilj finansiranja izrade Lokalnih akcionih planova u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti jeste podrška rodnim lokalnim mehanizmima sa teritorije AP Vojvodine u ispunjavanju svojih zakonskih obaveza i podrška u definisanju strateških ciljeva, prioriteta, aktivnosti i sredstava, ali i partnera kao i institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.

Kreiranje strateškog okvira i njegovo sprovođenje je od ključne važnosti za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, institucija i organizacija, odnosno poboljšanje koordinacije ključnih aktera i podizanje nivoa svesti građana o rodnoj ravnopravnosti.


 

U Pančevu održan 12. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

U Pančevu održan 12. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

Povodom Međunarodnog dana seoskih žena u Pančevu je 30. oktobra 2021. godine održana tradicionalna manifestacija Zavoda za ravnopravnost polova – Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini.

Cilj manifestacije je promovisati bogato stvaralaštvo žena iz ruralnih područja, njihovu kreativnost i preduzetnički duh, kao i multikulturalnost Vojvodine.

Manifestacija je održana po 12. put, a ove godine grad domaćin je bila Gradska uprava Pančevo i Južnobanataski upravni okrug pod pokroviteljstvom Zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinske vlade.

Manifestaciju su otvorili Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva, Marina Toman, načelnica Južnobanatskog upravnog okruga i Ana Stano, predsednica najstarijeg udruženja žena iz Južnog Banata – Udruženja žena iz Kovačice.

U pismenom obraćanju prisutnima, direktorka Zavoda Stanislava Malić – Gostović istakla je da je grad Pančevo jedna od vojvođanskih opština koja se može pohvaliti velikim brojem udruženja žena i brojnim aktivnostima kojima ona uspešno predstavljaju svoj grad, ali i dobro organizovanim i funkcionalnim institucionalnim lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost.

Zavod za ravnopravnost polova od početka svog osnivanja i delovanja prepoznaje kapacitete žena sa sela, njihove potencijale i bogato stvaralaštvo. Naša obaveza kao institucija jeste da ih pratimo u tom radu, osluškujemo njihove potrebe i pružamo podršku da u potpunosti i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima, da utiču na rodno osetljive intervencije politike i povećaju pristup odgovarajućim alatima, tehnologijama, infrastrukturi i institucijama za unapređenje svog socio-ekonomskog položaja.“ – poručila je direktorka Zavoda.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović izrazio je veliko zadovoljstvo u ime Grada Pančeva što se ova manifestacija održava u ovom južnobanatskom gradu.

Ova manifestacija ima za cilj da promoviše tradiciju, multikulturalnost, ali i negovanje naše kulturne baštine. Ovo je prilika i da se predstavi preduzetnički duh žena s teritorije cele Vojvodine. Hvala svim učesnicima koji su se odazvali našem pozivu da budu danas sa nama. Ovo je jedna fantastična slika koju šaljemo u celu Srbiju.”, rekao je na otvaranju Aleksandar Stevanović.

Sajmu je prisustvovalo oko 140 udruženja žena sa teritorije cele Vojvodine. Žene su na štandovima predstavile svoje proizvode, a posetioci su imali priliku da vide njihove rukotvorine, odevne predmete od pustovane vune, tkanice, ali da probaju specijalitete poput pekmeza o bundeve, domaće likere, tradicionalne vojvođanske štrudle, itd.

U pratećem programu manifestacije organizovano je takmičenje u brzom pletenju, kao i takmičenje u brzom pravljenju pereca. Najbrža u pletenju bila je Savka Maksić iz Udruženja “Kreativa S” iz Pančeva, dok je najbrža u pravljenju pereca bila je Milkica Živanov iz Udruženja “Humanitarne žene” iz Kovačice.

Uručene su i tri nagrade za najlepše uređeni štand. Treću nagradu dobilo je Udruženje žena “Svilen konac” iz Obrovca kod Bačke Palanke, drugu nagradu dobilo je udruženje žena “Aska” iz Vrbasa, a prvu nagradu dobilo je udruženje žena “Dobra volja” iz Izbišta kod Vršca.

U holu Gradske uprave Pančevo bila je postavljena izložba „Oglavlja žena tradicionalnih kultura Južnog Banata“ koju je pripremilo KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP.

(Izvor/naslovna foto: 013info)
Video prilog sa održane manifestacije