Individulni pristup ženama sa sela ključan

Individulni pristup ženama sa sela ključan

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je danas na ZOOM konferenciji povodom Međunarodnog dana žena na selu pod nazivom “Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“.
Konferencija je održana u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Cilj konferencije je pokrenuti diskusiju na različite teme poput doprinosa udruženja seoskih žena razvoju lokalne ekonomije, izazova sa kojima se suočavaju u radu i finansiranju, ali i održivosti udruženja i merama za dugoročnu podršku njihovim aktivnostima.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija sa međunarodnog, nacionalnog i pokrajinskog nivoa, kao i preduzetnice i predstavnice udruženja žena iz Srbije i Vojvodine. Namera je bila da se kroz dijalog institucija i žena sa sela razmene iskustva i utvrde moguće nove mere i javne politike koje bi unapredile njihov položaj.

Direktorka Zavoda je ovom prilikom istakla da su žene sa sela iz Vojvodine već dugi niz godina u fokusu programskih aktivnosti Zavoda, da je ova ustanova bila pionir u istraživanju o položaju ove društvene grupe i da su rezultati tog istraživanja doneli brojne aktivnosti i mere kojima se unapređuje njihov položaj u društvu.

Ovom prilikom izdvojila je nekoliko problema sa kojima se žene iz udruženja suočavaju i navela da je to najčešće problem samofinasiranja i nedostatak kapaciteta za praćenje i pisanje projekata i da im je u ovoj oblasti neophodna mentorska podrška pojedinaca i institucija.

Sa stanovišta institucije i utisaka sa terenskih poseta udruženjima žena iz Vojvodine, mogu da kažem da je individulni pristup ženama sa sela ključan. Samo u direktnom kontaktu sa njima možemo otkriti šta su realni problemi žena koje žive na selu, sa kojim preprekama se suočavaju udruženja i da to zavisi od sela do sela, tipa delatnosti kojom se bave, infrastrukture lokalne zajednice i drugog. Jako je važno da sve institucije koje u svojim programskim aktivnostima u fokusu imaju žene sa sela, sarađuju i rade sinhronizovano jer samo na taj način efekti svih javnih politika i mera koje se donose i sprovode mogu imati konkretan rezultat.“ – istakla je direktorica Zavoda Stanislava Malić Gostović.

Kako je na kraju napomenula Zavod će i dalje nastaviti sa pružanjem finansijske podrške udruženjima i ženama u preduzetništvu, a plan je da se u budućnosti osmisli program i konkurs koji bi isključivo bio namenjen seoskim udruženjima žena i njihovim potrebama.


 

15. oktobar – Seoske žene gaje dobru hranu za sve

15. oktobar – Seoske žene gaje dobru hranu za sve

Danas je Međunarodni dan žena na selu koji se ove godine obeležava pod sloganom – Seoske žene gaje dobru hranu za sve.  Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih  nacija 2008. godine sa namerom da ukaže na „ključnu ulogu i doprinos žena na selu za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, doprinos prehrambenom suverenitetu i iskorenjivanju siromaštva u seoskim sredinama.“

Rukovodeći se ovogodišnjim sloganom treba istaći da žene i devojke sa sela igraju bitnu ulogu i sistemu ishrane – od proizvodnje, do prerade, pripreme, potrošnje i distribucije hrane – kao i u obezbeđivanju ishrane u domaćinstvu i zajednici. Ipak, nejednaki odnosi moći između žena i muškaraca u domaćinstvu i društvu, diskriminatorne rodne norme i prakse, preovlađujuće nasilje prema ženama i devojčicama, kao i njihov neproporcionalni udeo u neplaćenom radu, nezi i kućnim poslovima, često dovode do nejednakog pristupa hrani i povećanim osećajem gladi i nesigurnosti hrane na globalnom nivou,

Podaci govore da je više od jedne trećine žena na prostoru Evropske unije uključeno u proizvodnju hrane, te više od polovine i u usluge povezane s proizvodnjom hrane, pa ipak među vlasnicima poljoprivrednih zemljišta u Evropi žene čine svega 29%, dok u Srbiji one čine 19%.

Položaj žena i njihov status u ruralnim područjima, a naročito u privredi, i pored bitne uloge koju imaju u ovoj oblasti, i dalje je nepovoljan i predstavlja ozbiljan problem u oblasti rodne ravnopravnosti u našem društvu. Pandemija koronavirusa i vanredno stanje u Srbiji tokom 2020. godine višestruko su uticali na ekonomske aktivnosti žena sa sela. Većina njih nije više bila u mogućnosti da prodaje svoje proizvode, bilo zbog toga što je obustavljen otkup proizvoda, što je ukinut javni prevoz do prodajnih mesta, što su zatvorene pijace, i što je prekinut lanac snabdevanja. Žene su bile suočene i sa problemom nemogućnosti da na vreme počnu sa poljoprivrednim radovima zbog ograničenja u kretanju ili drugih razloga.

Zavod za ravnopravnost polova kroz svoje aktivnosti, programe i konkurse kontinuirano radi na podršci seoskim ženama i devojkama da u potpunosti i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima, da utiču na rodno osetljive intervencije politike i povećaju pristup odgovarajućim alatima, tehnologijama, infrastrukturi i institucijama za unapređenje svog socio-ekonomskog položaja.


 

Predstavljeni rezultati eks-post analize Pokrajinskog programa za zaštitu žena od nasilja

Predstavljeni rezultati eks-post analize Pokrajinskog programa za zaštitu žena od nasilja

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović prisustvovala je u petak, 1. oktobra 2021. godine u Skupštini AP Vojvodine predstavljanju rezultata eks-post analize Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine budući da je Zavod bio aktivan partner u realizaciji ovog strateškog programa pokrajinske vlade.
Cilj analize je sagledavanje realizacije dugoročnih i kratkoročnih ciljeva Programa kroz procenu ostvarenih rezultata, potreba ciljnih grupa i naučenih lekcija, kao i mapiranje teškoća i dobrih primera iz prakse kako bi se definisale preporuke za unapređenje procesa i sadržaja nove javne politike u ovoj oblasti.

Zavod za ravnopravnost polova je u okviru svojih istraživačkih i edukativnih aktivnosti dao doprinos ovom Programu i u periodu od 2015. do 2020. godine realizovao sledeće aktivnosti:

1. Program: Mapiranje podataka o mogućnostima i resursima podrške ženama u seoskim sredinama koje trpe nasilje (2014/2015)
2. Program: Efikasnije informisanje žena o fenomenu nasilja (2015)
3. Konkurs za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama i nasilju u porodici (2016)
4. Program: Informisanje javnog mnjenja o merama zaštite žena od nasilja (2016-2020)
5. Program: Analiza programskih sadržaja o nasilju prema ženama (2016)
6. Program: Analiza medija o usvajanju kodeksa o rodno osetljivom izveštavanju (2016)

Eks-post analizu sprovela je organizacija FemPlac kao deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III”, a koji u APV sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) uz finansijsku podršku Vlade Švedske.


 

Prerada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja kao put do ekonomskog osnaživanja žena na selu

Prerada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja kao put do ekonomskog osnaživanja žena na selu

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović je na poziv Klastera Dunav – Bačko Novo Selo i Centra za organsku proizvodnju iz Selenče posetila 17. septembra 2021. godine Bačko Novo Selo u kome je održan okrugli sto na temu ekološke proizvodnje i prerade lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i razvoja ruralnog turizma.

Direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović i Jožef Gašparovski, direktor Centra za organsku proizvodnju iz Selenče

Okrugli sto je okupio brojne goste, naučne saradnice i saradnike, profesorke, tehnologe, inžinjerke i preduzetnice iz inostranstva i regiona koje su na stručan i praktičan način objasnilе proces proizvodnje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, ali i ukazale na brojne prednosti koje pruža ova grana poljoprivrede.

Мejra Halilović, proizvođačica lekovitog i aromatičnog bilja iz Bosne i Hercegovine

Iz perspektive delatnosti kojom se Zavod bavi i dugogodišnje saradnje koju ima sa ženama sa sela, cilj posete direktorke Zavoda bio je upoznati se bolje sa ovom temom koja nudi brojne mogućnosti kada je u pitanju edukacija žena sa sela u kontekstu ženskog preduzetništva i njihovog ekonomskog osnaživanja.

 


 

Poseta rodnim lokalnim mehanizmima na teritoriji AP Vojvodine

Poseta rodnim lokalnim mehanizmima na teritoriji AP Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović obišla je u utorak 14. septembra 2021. godine opštine Čoka, Novi Kneževac i grad Kikindu i održala sastanke sa predsednicama i predsednicima opština/gradova i rodnim lokalnim mehanizmima u Vojvodini.

U ime opštine Čoka, direktorku Zavoda je primila prva žena predsednik opštine Stana Đember koja je pokazala spremnost i zainteresovanost opštine Čoka da učestvuje i izradi svih planskih dokumenata koji doprinose urodnjavanju javnih lokalnih politika.

Sastanak sa predstavnicama rodnog lokalnog mehanizma grada Kikinde

U ime opštine Novi Kneževac sastanku su prisustvovali predsednica opštine Irena Slavković, takođa prva žena na tom mestu u istoriji Novog Kneževca, zatim zamenik predsednice opštine Dejan Jančić i članica Opštinskog veća zadužena za rodnu ravnopravnost Čila Oros Urban. Kako je predsednica opštine istakla, opredeljenost opštine Novi Kneževac jeste poštovanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima i preduzimanje svih mera koje doprinose sprečavanju diskriminacije zasnovane na polu i stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava pripadnika oba pola kako u organima jedinice lokalne samouprave, i u javnim službama kojima je lokalna samouprava osnivač, tako i na teritoriji cele opštine.

U ime grada Kikinda, direktorku su primili gradonačelnik Nikola Lukač, njegova zamenica Dijana Jakšić Kiurski i Romana Tot, članica Gradskog veća za rodnu ravnopravnost. Razgovor je pored tema koje se tiču stanja rodne ravnopravnosti na teritoriji njihovog grada, bile posvećene i obavezama lokalnih samouprava kada je u pitanju primena novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Posete opštinama su deo redovnih aktivnosti Zavoda koje se odnose na unapređenje saradnje sa rodnim mehanizmima na terenu, kao i na praćenje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti kada su u pitanju podaci koji se odnose na rad lokalnih mehanizama i zastupljenost žena i muškaraca u organima javne uprave.

Budući da je Zavod za ravnopravnost polova u februaru 2021. godine počeo sa prikupljanjem podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizmima za ravnopravnost polova, cilj poseta je bio utvrditi stanje na terenu i otvoriti dijalog sa predsednicima i predsednicama opština i gradova da podstiču i razvijaju jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce.

Direktorka Zavoda u poseti prvoj ženi predsednici opštine Čoka – Stani Đember

Poseta opštinama je bila prilika da direktorka Zavoda najavi konkurse Zavoda namenjene udruženjima građana u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i finansiranja izrade Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti jedinica lokalnih samouprava.

Do sada je obiđeno 27 opština u Vojvodini, a do kraja oktobra biće posećene opštine Ada, Senta, Kanjiža, Opovo, Kovačica, Sečanj, Pančevo, Alibunar, Plandište, Srbobran, Sremski Karlovci, Ruma, Bela Crkva, Vršac, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Novi Sad i Bač.

Više o posetama opštinama Novi Kneževac, Beočin, Čoka, Odžaci, gradu Somboru

 

 


 

Raspisan konkurs za dodelu kuća bračnim parovima iz Vojvodine – RОК 15.09.2021.

Raspisan konkurs za dodelu kuća bračnim parovima iz Vojvodine – RОК 15.09.2021.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je 14.07.2021. godine Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu iznose 25 miliona dinara.

Rok za prijavu na Konkurs je 15. septembar 2021. godine.

О uslovima učešća i obaveznoj dokumentaciji možete se informisati оvde.

Dodeljena sredstva udruženjima žena i građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini

Dodeljena sredstva udruženjima žena i građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je u ponedeljak, 28. juna 2021. ugovore sa predstavnicima udruženja građana kojima su dodeljena bespovratna sredstva na osnovu „Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini“.

U 2021. godini biće finansirano deset projekata udruženja žena i građana kojima je fokus na osnaživanju i edukaciji žena, devojaka i mladih u oblasti preduzetništva, umetničkog stvaralaštva, negovanja tradicije kroz izradu specifičnih suvenira, prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kao i na podizanju svesti o temi rodne ravnopravnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dodeljena sredstva učesnicima Konkursa za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Dodeljena sredstva učesnicima Konkursa za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u APV u 2021. godini, raspisanog 17. marta 2021. godine, doneto je Rešenje o izboru programa.

Listu dobitnika bespovratnih sredstava možete pogledati ovde.

Ugovori o korišćenju sredstava sa korisnicima, biće potpisivani u ponedeljak, 28. juna 2021. godine od 10 časova u prostorijama Zavoda za ravnopravnost polova.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Objavljena Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana po Konkursu za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji APV

Objavljena Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana po Konkursu za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji APV

Obaveštavamo vas da Preliminarnu lista vrednovanja i rangiranja prijava po “Javnom konkursu za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u APV Vojvodini u 2021. godini” možete pogledati OVDE
___________________________________________________________________________________________________________________

 

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2021. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno sedam žena.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. godine odlukom Vlade Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović i mreža nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova od 2016. godine kontinuirano sprovodi edukaciju i informisanje žena, naročito onih koje žive u manjim sredinama Vojvodine o neophodnosti prijavljivanja nasilnika i procedurama u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja.
Do sada je u 44 opštine Vojvodine informisano blizu 2500 žena i muškaraca i uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji obezbeđuju podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca policije, Centara za socijalni rad, tužilaštva, domova zdravlja i drugih.

Ovim aktivnostima Zavod za ravnopravnost polova pruža svoj doprinos ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici  u delu koji se tiče povećanja sigurnosti žena od rodno zasnovanog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.