NЕ ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILJE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA

NЕ ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILJE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA

Zavod za ravnopravnost polova obeležiće ove godine Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ nizom predavanja u opštinama Vojvodine sa namerom da informiše javnost o tome šta je rodno zasnovano nasilje, koje su nadležnosti institucija uključenih u sistem zaštite od nasilja, kao i o novinama u zakonodavstvu Srbije u okviru kog će biti predstavljen nov zakon – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Tribine će biti održane u periodu od 27. novembra do 5. decembra 2017. u 6 vojvođanskih opština i gradova prema sledećem rasporedu:

27.11.2017, Sremska Mitrovica, sala opštine, 15 časova
27.11.2017, Ruma, sala opštine, 18 časova
28.11.2017, Stara Pazova, sala opštine, 18 časova
29.11.2017, Irig, Mesna zajednica (Vojvode Putnika 2), 17 časova
30.11.2017, Inđija, sala opštine, 18 časova
5.12.2017, Novi Sad, Skupština grada, Plava sala, 18 časova

Kampanja podrazumeva informisanje žena, sa akcentom na marginalizovane grupe poput seoskih žena, Romkinja i žena sa invaliditetom, imajući u vidu prepreke i okolnosti sa kojima se one suočavaju: tradicionalno patrijarhalno vaspitanje o položaju žena u zajednici, neprepoznavanje fenomena nasilja, nepoznavanje sopstvenih prava i nedovoljnu informisanost o nadležnostima institucija. 
Poražavajući su podaci o broju žena koje trpe nasilje, a još alarmantniji o ženama koje gube život tamo gde bi trebalo da su najbezbednije – u porodici. Seoske žene su dodatno suočene sa pitanjem nasilja u porodici i u partnerskim odnosima imajući u vidu da su daleko od nadležnih institucija i da je život u manjim zajednicama više podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu.
Osnov za ovu aktivnost predstavlja Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u APV za period od 2015. do 2020. koji je sastavni deo Strategije za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.

„16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” je međunarodna kampanja koja se obeležava od 1991. godine. Učesnici/učesnice kampanje odredili su 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama za početak kampanje i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava za kraj kampanje, kako bi simbolično povezali problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima i istakli da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava. Kampanja takođe uključuje i druge značajne datume, kao što su 29. novembar – Međunarodni dan zaštitnika ljudskih prava žena; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv SIDE, i 6. decembar – godišnjica Montrealskog masakra.

U kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” svake godine se uključuju pojedinci/pojedinke i grupe širom sveta koji zahtevaju eliminisanje svih oblika nasilja prema ženama kroz:

 Podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
 Jačanje aktivnosti na lokalnom nivou;
 Povezivanje lokalnih i međunarodnih aktivnosti;
 Uspostavljanje foruma za dijalog i razmenu strategija delovanja;
 Vršenje pritiska na vlade da sprovedu obaveze na osnovu domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata;
 Pružanje solidarnosti aktivistima/aktivistkinjama širom sveta.

Ove godine Kampanja „16 dana borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ biće obeležena pod motom „NE ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILjE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA“ odražavajući osnovni princip Agende održivog razvoja do 2030. godine.
Kampanja „NE ZABORAVITE NIKOGA: ZAUSTAVITE NASILjE PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA“ posvećena je svetu bez nasilja prema ženama i devojčicama širom sveta, istovremeno imajući u vidu i one najnepovoljnije i marginalizovane grupe kao što su izbeglice, migranti, manjine, populacije pogođene sukobom i prirodnim nepogodama, na prvom mestu.
Kao i prethodnih godina, narandžasta boja će biti ključna tema koja objedinjuje sve aktivnosti, a zgrade širom sveta biće osvetljene i ukrašene narandžastom bojom kako bi se globalna pažnja posvetila pitanju nasilja prema ženama i devojkama.

Gostovanje direktorke Zavoda na RTV povodom aktivnosti tokom Kampanje “16 dana aktivizma”