zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133
Raspisan konkurs za dodelu kuća bračnim parovima iz Vojvodine – RОК 15.09.2021.

Raspisan konkurs za dodelu kuća bračnim parovima iz Vojvodine – RОК 15.09.2021.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je 14.07.2021. godine Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu iznose 25 miliona dinara.

Rok za prijavu na Konkurs je 15. septembar 2021. godine.

О uslovima učešća i obaveznoj dokumentaciji možete se informisati оvde.

Dodeljena sredstva udruženjima žena i građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini

Dodeljena sredstva udruženjima žena i građana za unapređenje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je u ponedeljak, 28. juna 2021. ugovore sa predstavnicima udruženja građana kojima su dodeljena bespovratna sredstva na osnovu „Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini“.

U 2021. godini biće finansirano deset projekata udruženja žena i građana kojima je fokus na osnaživanju i edukaciji žena, devojaka i mladih u oblasti preduzetništva, umetničkog stvaralaštva, negovanja tradicije kroz izradu specifičnih suvenira, prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kao i na podizanju svesti o temi rodne ravnopravnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dodeljena sredstva učesnicima Konkursa za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Dodeljena sredstva učesnicima Konkursa za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u APV u 2021. godini, raspisanog 17. marta 2021. godine, doneto je Rešenje o izboru programa.

Listu dobitnika bespovratnih sredstava možete pogledati ovde.

Ugovori o korišćenju sredstava sa korisnicima, biće potpisivani u ponedeljak, 28. juna 2021. godine od 10 časova u prostorijama Zavoda za ravnopravnost polova.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Objavljena Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana po Konkursu za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji APV

Objavljena Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana po Konkursu za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji APV

Obaveštavamo vas da Preliminarnu lista vrednovanja i rangiranja prijava po “Javnom konkursu za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u APV Vojvodini u 2021. godini” možete pogledati OVDE
___________________________________________________________________________________________________________________

 

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2021. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno sedam žena.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. godine odlukom Vlade Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović i mreža nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova od 2016. godine kontinuirano sprovodi edukaciju i informisanje žena, naročito onih koje žive u manjim sredinama Vojvodine o neophodnosti prijavljivanja nasilnika i procedurama u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja.
Do sada je u 44 opštine Vojvodine informisano blizu 2500 žena i muškaraca i uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji obezbeđuju podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca policije, Centara za socijalni rad, tužilaštva, domova zdravlja i drugih.

Ovim aktivnostima Zavod za ravnopravnost polova pruža svoj doprinos ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici  u delu koji se tiče povećanja sigurnosti žena od rodno zasnovanog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.


 

Žene i muškarci na mestima odlučivanja u AP Vojvodini

Žene i muškarci na mestima odlučivanja u AP Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova započeo je prikupljanje podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizmima za ravnopravnost polova, u cilju praćenja stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Budući da su navedene aktivnosti u skladu sa delatnošću Zavoda za ravnopravnost polova, kao i članovima 62, 63 и 64 Zakona o ravnopravnosti polova kojima je regulisana obaveza organa jedinica lokalne samouprave na organizovanje stalnog radnog tela ili zaposlenog za rodnu ravnopravnost, odnosno vođenje statističke evidencije, namera je ažurirati podatke i utvrditi da li je i koliki napredak ostvaren kada je u pitanju položaj žena u jedinicama lokalne samouprave, kao i na koji način se sprovodi politika jednakih mogućnosti, ali istovremeno i ohrabriti predstavnike i predstavnice lokalnih vlasti da podstiču i razvijaju jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce.