8. mart – Borba za ljudska prava žena i dalje traje

8. mart – Borba za ljudska prava žena i dalje traje

Zavod za ravnopravnost polova čestita svim građankama 8. mart, Međunarodni dan žena, poštujući istorijski kontekst i tradiciju obeležavanja ovog dana koja ima korene u vekovima dugoj borbi žena da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u društvu.
Ovaj dan prilika je da se podsetimo na ekonomska, politička i društvena dostignuća žena, revolucionarki, reformatorki i vizionarki, koje su se izborile za prava koje žene danas uživaju, znajući da duga priča o običnim ženama koje su menjale istoriju ima nastavak i u našem vremenu.

Fotografija preuzeta sa: https://www.internationalwomensday.com/EquityEquality

Brojne aktivistkinje, organizacije i državne ustanove i danas se bore za prava i socijalnu pravdu žena u svim sferama društva, bore se protiv diskriminacije na radnom mestu, nepravednih uslova rada i niske cene rada.

Ove godine Međunarodni dan žena obeležava se pod motom #EmbraceEquity sa idejom da se pokrene priča o tome zašto koncept jednakih mogućnosti više nije dovoljan i ukaže na činjenicu da su startne pozicije ljudi različite i da zbog toga istinska inkluzija i osećaj pripadnosti zahteva i pravično delovanje. Pravednost prepoznaje različite okolnosti svake osobe i na osnovu toga obezbeđuje specifične resurse i mogućnosti potrebne za postizanje jednakog ishoda.

Međunarodni dan žena je zato prilika i povod da se javnost obrazuje i informiše o aktuelnim pitanjima, da se mobilišu politička volja i resursi za rešavanje kako globalnih, tako i lokalnih problema, kao i da se proslave i učvrste dostignuća žena.

 


 

11. februar – Međunarodni dan žena i devojčica u nauci

11. februar – Međunarodni dan žena i devojčica u nauci

Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, Zavod za ravnopravnost podseća javnost da iako žene danas čine manje od 30 odsto istraživača širom sveta, one često predvode zahtevna i revolucionarna istraživanja koja imaju ogroman uticaj na razvoj čovečanstva i društva uopšte. Globalno, žene su i dalje manje plaćene za svoj naučnoistraživački rad, ređe napreduju, dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani.

Prema izveštaju Međunarodne organizacije rada, broj žena u Srbiji sa univerzitetskim diplomama u STEM poljima je 43 procenta. Kako se navodi, samo u polju matematike je više žena nego muškaraca, ali razlog za to je što se žene opredeljuju da predaju u školama. U inženjerstvu ih ima manje od 40 odsto, a u tehnologiji čine ni trećinu. Smatra se da su glavni razlozi da ovoliko mali broj devojaka bira STEM studije ustaljeni rodni stereotipi koji devojke udaljavaju od ovih oblasti. Ovaj međunarodni dan ima za cilj, da podstakne više žena i devojaka da se posvete karijeri u nauci, te je u tom smislu važno promovisati uspešne žene u nauci, a devojčice podsticati da od najranijeg uzrasta razvijaju svoja interesovanja.

Ove godine, Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, gledano globalno, fokusiran je na ulogu žena i devojaka i nauke u vezi sa ciljevima održivog razvoja, a koji se odnose na pitanja pristupačne i čiste energije, inovacija i infrastrukture, čiste vode i sanacije, industrije, održivosti gradova i zajednice i sredstava implementacije. Na taj način ovaj dan ima za cilj da poveže međunarodnu zajednicu sa ženama i devojkama u nauci, jačajući veze između nauke, politike i društva za strategije orijentisane ka budućnosti.

Zavod za ravnopravnost polova od 2006. godine u okviru svoje izdavačke delatnosti objavljuje doktorske i master radove koji promovišu naučnoistraživački rad i postignuća žena, sa ciljem da predstavi žene iz akademske zajednice i afirmiše studentkinje, naučnice i druge stručnjakinje koje se bave rodnim politikama. Na ovaj način publikovano je 44 rada čije autorke su naučnice i istraživačice, a koje svojim rezultatima doprinose širenju vidljivosti žena u nauci predstavljajući njihove obrazovne i istraživačke kapacitete.


 

RODNA RAVNOPRAVNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI

RODNA RAVNOPRAVNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač na potpisivanju ugovora

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 16. decembra 2022. godine ugovore sa gradonačelnicima, predsednicima opština i predstavnicima/ama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje izrade novog Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP) na teritoriji svojih opština i gradova, kao i za finansiranje realizacije aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova.

Bespovratna sredstva za izradu novog LAP-a u iznosu od 3.396.750,00 dinara dobile su opštine Žabalj, Beočin, Kikinda, Srbobran, Bač, Inđija, Sremski Karlovci, Bečej, Sombor i opština Titel, dok je 2.649.000,00 dinara izdvojeno za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova opština Novi Bečej, Kula, Bečej, Opovo, Novi Kneževac, Bačka Palanka, Šid, Čoka i Apatin.

Lokalni akcioni plan kao instrument javne politike na lokalnom nivou ima višestruke koristi za zajednicu jer ona, kao i njeni organi i drugi subjekti u zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mere koje lokalna zajednica i drugi subjekti zajedno preduzimaju u skladu sa konkretnim potrebama svoje sredine, a sve u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranja jednakih mogućnosti za realizaciju njihovih prava. Sam proces planiranja u kome učestvuju različiti akteri i akterke doprinosi boljem funkcionisanju zajednice, unapređuje komunikaciju i koordinaciju institucija, saradnju sa civilnim sektorom, uključuje građanke i građane, i na taj način se povećava odgovornost za sprovođenje mera i aktivnosti i transparentnije izdvajanje i trošenje sredstava iz budžeta.

Jelena Šušak, pomoćnica predsednice opštine Beočin, opštine koja je dobila sredstva za izradu Lokalnog akcionog plana rekla je da se pokazalo da se bez strateških dokumenata koje bi lokalna samouprava trebalo da ima u svakoj oblasti, realizacija aktivnosti na kraju svede na entuzijazam pojedinca ili pojedinke. „Veoma je važno da svi akteri i akterke i sve institucije deluju zajedno i preuzimaju odgovornost, svako u svom delu mogućnosti i uticaja kada je u pitanju unapređenje položaja žena i muškaraca u lokalnoj sredini.”

Jelena Šušak, pomoćnica predsednice opštine Beočin

U skladu sa prepoznatim problemima u konkretnoj lokalnoj zajednici i u skladu sa nadležnostima i mogućnostima same lokalne samouprave, za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova, opštine su izabrale sledeće ciljeve: prevencija i unapređenje bezbednosti putem informisanja javnosti o rodno zasnovanom nasilju (Novi Bečej i Čoka); edukacija seoskih žena i promocija zdravstvene zaštite žena (Opovo); promocija rezultata i dostignuća žena na lokalnom nivou i finansiranje opreme za žene preduzetnice (Novi Kneževac); edukacija stanovnika/ca opštine iz ruralnih sredina i roditelja devojčica uzrasta 12-14 godina o značaju HPV vakcine (Bačka Palanka); unapređenje usluga socijalne zaštite kroz meru unapređenja bezbednosti u zajednici i prevencija nasilja (Apatin) i drugi.

Željka Jarić, šefica Odseka za lokalni ekonomski razvoj opštine Šid sa direktorkom Zavoda

Šid je opština koja je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Zavoda u 2021. godini izradila strateški dokument u oblasti unapređenja položaja žena. Svoju opredeljenost da nastavi sa aktivnostima na ovom polju pokazala je učestvovanjem na konkursu Zavoda za realizaciju aktivnosti iz aktuelnog LAP-a.
„Opština Šid će realizovati aktivnosti u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, zaštite i prava omladine u srednjim školama, promocije prava osoba sa invaliditetom i druge aktivnosti kojima se podiže svest javnosti o značaju rodne ravnopravnosti“ – rekla je prilikom potpisivanja ugovora Željka Jarić, šefica odseka za Lokalni ekonomski razvoj opštine Šid.

Prema rečima Maje Pilipović, predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bačka Palanka jedna od prvih opština koja je još 2015. godine usvojila LAP u oblasti rodne ravnopravnosti, a ove godine su kod Zavoda za ravnopravnost polova konkurisali za realizaciju aktivnosti u okviru aktuelnog LAP-a za period 2023-2026. godine kojim će biti obuhvaćeno sedam oblasti. „Prioritet je dat edukaciji i preventivi kada je u pitanju zdravlje devojčica i mladih žena. Biće sprovedene aktivnosti koje se tiču informisanja javnosti, pre svega omladine, o značaju i prednostima HPV vakcine s obzirom na to da postoje razne predrasude na tu temu. Posebno je važno što je i opština izdvojila sredstva za vakcinaciju čime će ova usluga biti besplatna i na taj način dostupna.“

Bespovratna sredstva dobilo je 18 opština sa teritorije AP Vojvodine i na ovaj način Zavod u skladu sa svojom delatnošću i misijom, nastavlja da pruža podršku lokalnim telima za rodnu ravnopravnost sa teritorije AP Vojvodine u cilju primene politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce i Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi.


 

Podrška ženskom biznisu

Podrška ženskom biznisu

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je u sredu, 14. decembra 2022. godine ugovore sa 38 žena preduzetnica kojima su odobrena sredstva za kupovinu opreme u ukupnoj vrednosti od 13.348.617,25 dinara.
Konkurs je raspisan sa ciljem unapređenja poslovanja žena preduzetnica sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pružanja institucionalne podrške razvoju poslovanja kojim upravljaju žene, i to putem investiranja u opremu koja će doprineti rastu prihoda, novom zapošljavanju i unapređenju tehnologije procesa proizvodnje ili pružanja usluge.

Bespovratna sredstva Zavoda za ravnopravnost polova će ove godine prema prijavama preduzetnica biti utrošena na kupovinu opreme za različite delatnosti, od proizvodnje proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, prerade mleka i proizvodnje sireva, destilacije, prečišćavanje i mešanja pića, proizvodnje putnih i ručnih torbi, saračkih proizvoda i kaiševa do opreme potrebne u uslužnim delatnostima poput restorana, krojačkih i frizerskih salona, stomatoloških ordinacija, arhitektonskih biroa, knjigovodstvenih agencija itd.

Žužana Bala, vlasnica “Art studio projekta” sa direktorkom Zavoda

Preduzetnica Žužana Bala, arhitektkinja i vlasnica porodične firme „Art Studio Projekt“ iz Temerina, koja nudi razne prirodne i kreativne materijale za kuću i enterijer, a u ponudi imaju rezbarene lajsne i ukrase, bambus tapete, roletne i drugo, konkurisala je za strug za drvo koji može da obradi dugačke predmete poput garnišni. Ova oprema će proširiti njihovu ponudu jer, prema njenim rečima, neki predmeti često nedostaju u prodaji, pa se kupci ili majstori okreću stranom tržištu i uvoze ih, a ovako će nova oprema proširiti ponudu firme i omogućiti veće prihode.
Posmatrajući odnose muškaraca i žena u svojoj firmi, gde radi zajedno sa bratom i ocem, primećuje razlike u pristupu radu, ali smatra da saradnja žena i muškaraca mora da postoji i da je ona veoma bitna.
Važno je povezati žensko preduzetništvo sa muškim jer ono dodaje neki nov nivo kreativnosti i drugačije razmišljanje. Nama ženama jeste teže zbog dece i porodice i što sve paralelno radimo, ali ključ je u saradnji.

Foto: preuzeto sa sajta “Male mlekare ĆUK”

Istog mišljenja je i Milena Ćuk iz Banatskog Karađorđeva, vlasnica preduzetničke radnje „Mala mlekara Ćuk“ koja se bavi proizvodnjom sireva i namaza od 2008. godine, a ove godine je kod Zavoda konkurisala za kupovinu analizatora mleka. Prema njenim rečima ova oprema će joj pomoći u kontroli mleka koje otkupljuje od dobavljača, ali i u proceni od kakvog mleka se i kada može praviti određena vrsta sira.
„Podrška državnih institucija je važna, ženama treba mnogo više pomoći u biznisu od muškaraca jer su razlike velike, žene nisu dovoljno shvaćene naročito kada je u pitanju područje materinstva i zasnivanja porodice“.

Emeši B. Varga, vlasnica “Studija 255”

Emeši B. Varga iz Temerina, pored arhitektonske vizualizacije koje joj je primarno zanimanje, od 2021. godine se bavi i dizajnom predmeta i igračka u okviru firme „Studio 255“. Na osnovu konkursa Zavoda dobila je sredstva za kupovinu oscilirajuće šmirgle i druge specijalne opreme koja će joj pomoći da ubrza proizvodnju jer trenutno sve šmirgla ručno.
„Prvi put konkurišem za sredstva kod državnih institucija i bilo mi je iznenađenje da sam prošla na ovom konkursu. Mašine koje ću kupiti su skupe i puno će mi značiti ova novčana podrška. Primećujem da država dosta ulaže u žensko preduzetništvo i da postoje razni programi koji pomažu mlade preduzetnice.“

Erika Fičor, vlasnica samostalne zanatske radnje „PYTHON“ iz Subotice konkurisala je za kupovinu šivaće mašine neophodne za finu obradu tašni. Prema njenim rečima, za ove poslove nedostaje radna snaga jer više ne postoji škola za kožnu galanteriju, torbare i sarače i ona sama obučava svoje radnike i radnice.
U početku, kada je počinjala da se bavi ovim poslom, primećivala je da je okolina drugačije gleda jer je žena, bilo joj je teško, ali danas, posle 32 godine bavljenja ovim poslom, ova preduzetnica misli da su žene ravnopravne sa muškarcima i da svako pruža svoj kvalitet i doprinos u radu.
„Nema razlike u zainteresovanosti za ovaj zanat kada su u pitanju žene i muškarci, kod mene u radnji je ravnomerna zastupljenost oba pola. Muškarci su možda potrebniji za poslove gde je potrebna fizička snaga, kada je u pitanju rad sa debljom kožom jer oni rade na izradi kaiševa, motoraških torbi i bisaga, dok su žene veštije u izradi finijih ženskih torbica i novčanika“.

Dobitnica sredstava Milana Miljić, vlasnica destilerije “ORTODOX KOALAS”

Milana Miljić je tehnološkinja i vlasnica destilerije „ORTODOX KOALAS“ iz Novog Sada. Od sredstava dobijenih od Zavoda za ravnopravnost polova kupiće tankove, punilice, etiketirke i pumpu sa filterom jer je do sada većinu poslova obavljala ručno i nova oprema će joj u velikoj meri olakšati buduće poslovanje.
„Ova oblast nije tipična za žene, više je muškaraca jer tu ima dosta fizičkog rada, to znam iz ličnog iskustva jer sam nakon studija htela da konkurišem u nekim vinarijama, pa i za destilerije, ali tamo su uvek tražili muškarce tehnologe. Jako je teško bilo pronaći posao, naročito ako vide da ste žensko. Međutim, to se menja u poslednjih pet-šest godina, sve više imam koleginica tehnologa u ovoj oblasti jer se pokazalo da su one u ovim poslovima detaljnije i pedantnije.“

FOTO: preuzeto sa FB stranice destilerije “ORTODOX KOALAS”

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedne od prioritetnih programskih aktivnosti u okviru delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Ekonomsko osnaživanje žena obuhvata kreiranje programa, mera, akcija, kampanja i drugih aktivnosti kojima se podstiče razvoj, zapošljavanje, samozapošljavanje i bolji ekonomski položaj ove društvene grupe u oblasti ekonomskog razvoja.

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je početkom oktobra 2022. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini za privredna društva i preduzetnice sa ciljem jačanja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine. Na konkurs se javilo 200 žena preduzetnica što pokazuje zainteresovanost ove ciljne grupe za ovakvu vrstu podrške.

 

 


 

 

 

 

UJEDINjENE! Aktivizam za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama

UJEDINjENE! Aktivizam za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama

Danas obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama u okviru svetske Kampanje «16 dana aktivizma borbe protiv nasilja prema ženama» koja ove godine nosi slogan:

UJEDINjENE! Aktivizam za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama

Svake godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra kampanju širom sveta obeležava preko 5000 organizacija u više od 180 zemalja sa zahtevom za ukidanje svih oblika nasilja prema ženama. Kampanja, kroz svoje aktivnosti treba da ukaže na činjenicu da je rodno zasnovano nasilje problem ljudskih prava i iskaže solidarnost sa ženama širom sveta koje se organizovano bore protiv nasilja prema ženama.

Zavod za ravnopravnost polova želi da podseti javnost da je od početka godine u porodično-partnerskom nasilju ubijeno 25 žena*. Najčešće učinilac je suprug ili vanbračni partner, emotivni partner, sin ili drugi član porodice. Ubistvo žena u porodičnom kontekstu najčešće se događa kada žena napusti partnera ili njen partner percipira (osnovano ili ne) da mu je neverna.  Ubistvo je najčešće  izvršeno u zajedničkom stanu ili kući žrtve i učinioca, dakle tamo gde bi žena trebalo da je najbezbednija – u porodici.

Ovaj podatak nam govori da u našoj javnosti još uvek postoji raširena svest o tome da je nasilje privatna i porodična stvar i da će komšija pre pozvati policiju zbog buke koju proizvodi glasna muzika nego zbog porodičnog nasilja. Istraživanja takođe ukazuju na to da je gotovo svaki femicid mogao da bude sprečen jer mu je prethodilo dugogodišnje nasilje, a često i otvorene pretnje ubistvom.

U tom kontekstu Zavod za ravnopravnost polova apeluje na građanke i građane da na svaku situaciju nasilja reaguju odmah i efikasno.

Autorka: Jelena Zubović

Jedini put ka bezbednom i sigurnom društvu jeste nulta tolerancija na nasilje. Ona je moguća promenom društvene svesti javnosti sa jedne strane i pravovremenom procenom situacije nasilja i reagovanja nadležnih organa i institucija sa druge strane. Brojne organizacije civilnog društva i državne ustanove ujedinjeni su u donošenju posebnih protokola o postupanju nadležnih organa i instutucija u procesuiranju femicida, zatim u sprovođenju istraživanja o rodno zasnovanim motivima femicida, kao i  uvođenja ograničenja vlasništva i posedovanja vatrenog oružja tamo gde je bilo zabeleženo nasilje prema ženama. Takođe postoje preporuke i inicijative da se razviju programi za rad sa učiniocima nasilja i uspostave efikasni mehanizmi za praćenje femicida.

Kampanja je prilika da rodni pokrajinski mehanizmi, ali i druge nadležne institucije UJEDINjENI u borbi protiv nasilja prema ženama predstave svoje aktivnosti u oblasti prevencije nasilja ali i druge konkretne mere i akcije koje sprovode.

Zavod za ravnopravnost polova je kao član radne grupe za izradu pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine i kao član koordinacionog tima Mreže „Život bez nasilja“ kojom koordinira Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u proteklom periodu aktivno učestvovao u kreiranju strategija i mera kada je u pitanju borba protiv nasilja prema ženama, i u tom kontekstu je izrađen plan aktivnosti kada je u pitanju ova tema.

Jedna od zajedničkih aktivnosti pokrajinskih organa svakako će biti rad na unapređenju opštih usluga za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici kroz definisanje standarda rada i obezbeđivanje dostupnosti usluga ženama iz osetljivih grupa. Plan je prikupiti i analizirati podatke i informacije o kapacitetima i potrebama specijalizovanih ženskih organizacija i drugih ustanova u sektoru socijalne zaštite koje pružaju  psihosocijalnu podršku za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici i unaprediti te usluge.

U kontekstu primene pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine  biće organizovan rad i edukacija sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine kako da u svoje Lokalne akcione planove za rodnu ravnopravnost uključe i aktivnosti za promociju nulte tolerancije na nasilje i aktivnosti za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

I na kraju, Zavod za ravnopravnost polova koristi priliku da podseti medije o etičkom kodeksu u izveštavanju o nasilju, naročito o rodno zasnovanom nasilju i da izbegavaju stereotipno i senzacionalističko izveštavanje javnosti jer ono doprinosi produbljivanju patrijarhalnog obrasca ponašanja i negiranju nasilja i zločina.

*Zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još uvek ne postoji. Podaci se prikupljaju iz medijskih izveštaja.


 

Podrška devojčicama i ženama u nauci

Podrška devojčicama i ženama u nauci

U ponedeljak, 21.11.2022. godine u Privrednoj komori Vojvodine, održana je svečana konferencija pod nazivom „Nauka i privreda na istom zadatku“, povodom godinu dana postojanja i rada Udruženja naučnica Srbije „SRNA“.

Tom prilikom Zavodu za ravnopravnost polova uručena je zahvalnica za podršku aktivnostima Udruženja „SRNA“ tokom 2022. godine koju je u ime ustanove primila Katarina Krajnović, službenica za odnose sa javnošću i marketing.

Zavod za ravnopravnost polova od početka prati i podržava rad ove organizacije koja je osnovana sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti u nauci i obrazovanju sa namerom da unapredi položaj žena i devojčica u nauci i poveća njihovu vidljivost u široj društvenoj zajednici.

Predsednica Udruženja „SRNA“, prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović, istakla je značaj uspešnog povezivanja predstavnika akademske zajednice i javnih institucija, koji razbijaju rodne predrasude u zanimanjima i profesijama, i istakla da je jedan od ključnih ciljeva udruženja osnaživanje učenica i studentkinja za bavljenje naukom i inovacionim preduzetništvom, kao i ohrabrivanje žena da se pokažu kao liderke na rukovodećim poslovima.

Saradnja vladinog i civilnog sektora je od izuzetnog značaja za ostvarivanje ciljeva Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. godine do 2030. godine naročito u oblastima koje se tiču urodnjavanje javnih politika i zakonodavstva u oblasti obrazovanja i nauke, smanjivanja jaza u nauci i prosveti, kao i uspostavljanja sistemske podrške za podsticanje učešća žena u društvenim i tehnološkim inovacijama kao preduslova i podsticaja socio-ekonomskog razvoja društva.

Foto: Sonja Babić-Vejnović