Održana info-sesija povodom kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”

Održana info-sesija povodom kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović učestvovala je u ponedeljak 19. februara 2024. godine u Skupštini AP Vojvodine u info-sesiji povodom promocije kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”, koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom (GIZ), u okviru projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji”.
Kampanja se sprovodi sa ciljem da se u javnosti podigne svest o važnosti rodne ravnopravnosti u našem društvu, ali i da se ukaže na obaveze koje proističu iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, svi organi javne vlasti, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost – obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostave Godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti.

Budući da većina organa javne vlasti i preduzetnika, političkih organizacija i sindikalnih organizacija u Srbiji tokom 2021. i 2022. godine nije ispunila svoje zakonske obaveze i nije dostavila svoje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, Ministarstvo je smatralo da je važno sprovesti široku kampanju radi informisanja javnosti i svih nadležnih subjekata o obavezama koje proističu iz primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Na info-sesiji u Skupštini AP Vojvodine predstavljene su obaveze koje navedeni akteri treba da ispune, podzakonska akta kojima se bliže određuje način izveštavanja, kao i Smernice za primenu pomenutog zakona.

U tom kontekstu, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović predstavila je one aktivnosti ustanove koje su bile u direktnoj vezi sa promocijom i primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti – program koji se tiče izrade Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti na nivou lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, kao i program finansijske podrške za organizacije civilnog sektora kojima je kroz konkurs dat uslov da svoje programe i projektne ideje usklađuju sa onim što nas i zakon i Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti obavezuju.

U uvodnom delu govorili su Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV, Tomislav Žogmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Mihael Engel, vođa tima projekat „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji” (GIZ). U radnom delu obratile su se dr Biljana Stojković, rukovoditeljka Grupe za unapređenje rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, prof. dr Zorica Mršević, istraživačica i Danica Todorov, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.

Kampanja „Unapredi rodnu ravnopravnost” započela je 5. februara 2024. godine u Užicu, a osim Novog Sada, biće sprovedena i u Kragujevcu, Nišu i Beogradu.
Više o Kampanji i podzakonskim aktima možete videti ovde


 

Predstavljeni rezultati projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće”

Predstavljeni rezultati projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović prisustvovale su 13. februara 2024. godine u Gradskoj upravi u Zrenjaninu, završnoj konferenciji projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće” na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati kroz aktivnosti, radionice i zagovaranje za unapređenje položaja žena na selu.

Projekat koji su realizovali Udruženje građanki FemPlatz i Zrenjaninski edukativni centar bio je posvećen poboljšanju položaja žena sa sela podsticanjem njihovog umrežavanja, unapređenjem znanja i veština, prepoznavanjem ključnih poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava.

Konferenciju je otvorila Nevena Marčeta iz UN Women Srbija, Andrijana Čović, programska saradnica FemPlatz-a, koja je govorila o položaju žena na selu na osnovu godišnjeg izveštaja o rodnoj ravnopravnosti i položaju žena u Srbiji za 2023. godinu, i Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra koja je predstavila postignute rezultate i izazove u radu sa udruženjima žena sa sela i zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka lokalnim samoupravama.

Zavod za ravnopravnost polova je već dugi niz godina posvećen ciljnoj grupi žena sa sela i kontinuirano učestvuje u praćenju njihovog položaja i rezultata koje ostvaruju i druge organizacije. Institucionalna podrška i saradnja sa civilnim sektorom jedan je od prioriteta i strateških ciljeva naše ustanove koji doprinose zajedničkoj borbi za unapređenje položaja žena.

Foto: FemPlatz


 

Raspisan konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Raspisan konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti  u okviru svoje izdavačke delatnosti.

Konkurs je namenjen onima koji žele da predstave svoje rezultate u oblasti rodnih politika i tako prošire znanja o temi rodne ravnopravnosti i učine je vidljivom u svim oblastima društvenog života. Konkurs obuhvata objavljivanje doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova, naučnih studija i drugih istraživačkih radova u oblasti rodne ravnopravnosti. Sprovođenjem konkursa Zavod za ravnopravnost polova je u poslednjih nekoliko godina obogatio fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavio značajan korpus znanja i kapaciteta novih aktera i akterki na javnoj sceni.

Budući da su publikacije iz oblasti unapređenja rodnih politika i ženskih prava deficitarne na domaćoj izdavačkoj sceni, izdavačka produkcija Zavoda ima za cilj da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje žena i o ženama u akademskoj zajednici, i pruži informacije i podršku obrazovnim institucijama, lokalnim telima za rodnu ravnopravnost na teritoriji AP Vojvodine, aktivistima u nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinarima i novinarkama, prosvetnim radnicima u školama i na fakultetima, zaposlenima u institucijama i ustanovama kulture, medijima, distributivnim izdavačkim centrima i najširoj javnosti.

Informacije o uslovima učešća, kao i obaveznoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 7. maj 2024. godine.


 

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u sredu, 27. decembra 2023. godine ugovore sa 42 žene preduzetnice kojima su odobrena sredstva za kupovinu opreme i repromaterijala u ukupnoj vrednosti od 13.550.000,00 dinara.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je početkom oktobra 2023. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini za privredna društva i preduzetnice sa ciljem jačanja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine. Na konkurs se javilo 242 žena preduzetnica što pokazuje zainteresovanost ove ciljne grupe za ovakvu vrstu podrške.

Konkurs je raspisan radi unapređenja poslovanja žena preduzetnica sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pružanja institucionalne podrške razvoju poslovanja kojim upravljaju žene, i to putem investiranja u opremu koja će doprineti rastu prihoda, novom zapošljavanju i unapređenju tehnologije procesa proizvodnje ili pružanja usluge.

Bespovratna sredstva Zavoda za ravnopravnost polova ove godine dodeljena su preduzetnicama za kupovinu opreme i repromaterijala u različitim delatnostima, poput opreme za proizvodnju drveta, rogoza i kanapa, proizvodnje parfema, nakita, odeće, kolača, peciva do opreme potrebne u uslužnim delatnostima poput štamparija, arhitektonskih biroa, knjigovodstvenih agencija, igraonica, stomatoloških ordinacija, fitnes studija i drugih.

Preduzetnica Andrijana Radojičić je direktorka preduzetničke radnje Korporasana iz Novog Sada, koja se bavi obradom drveta.  Povodom dobijanja sredstava po konkursu, rekla je da je ova finansijska podrška ključna u realizaciji njenog poslovanja jer svaka mašina koju koristi u proizvodnji radi na bazi kompresora. „Sredstva ću iskoristiti za kupovinu kompresora koji će pokriti kapacitete moje proizvodnje, naročito jer sam tek godinu dana u preduzetništvu“.

Brankica Kenera je osnivačica i vlasnica firme Kenera NS iz Bukovca koje se bavi međunarodnim transportom i logistikom. Jedna je od retkih uspešnih žena u ovoj oblasti jer je on primarno muška profesija.
„Ova sredstva će mi značiti budući da firma ima dosta stvari koje ne može da skladišti, na primer gume, ulja itd. i ja sam konkurisala za kupovinu kontejnera koji će mi napraviti uštedu za iznajmljivanje prostora.“

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedne od prioritetnih programskih aktivnosti u okviru delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Ekonomsko osnaživanje žena obuhvata kreiranje programa i mera koji imaju za cilj podršku ženama u poslovanju, a kojima se podstiče razvoj, zapošljavanje, samozapošljavanje i bolji ekonomski položaj.


 

Objavljena lista vrednovanja i rangiranja prijava po konkursu za žensko preduzetništvo

Objavljena lista vrednovanja i rangiranja prijava po konkursu za žensko preduzetništvo

Komisija za procenu prijava za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini na osnovu člana 15, stav 9 Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini, sačinila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavnjenih privrednih subjekata sa predlogom odobrenih sredstava koju možete pogledati ovde


 

Dodeljena sredstva za Akcione planove u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Dodeljena sredstva za Akcione planove u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u četvrtak 21. decembra 2023. godine ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP), kao i za finansiranje realizacije aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva dobilo je 15 lokalnih samouprava, i to opštine Odžaci, Bela Crkva, Šid, Pećinci i grad Vršac za izradu novog LAP-a u iznosu od 1.450.000,00 dinara, dok je 2.500.000,00 dinara dodeljeno opštinama Apatin, Opovo, Čoka, Bečej, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Kanjiža, odnosno gradovima Kikinda i Zrenjanin za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnoprаvnosti.

Lokalni akcioni plan kao instrument javne politike na lokalnom nivou ima višestruke koristi za zajednicu jer ona, kao i njeni organi i drugi subjekti u zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mere koje lokalna zajednica i drugi subjekti zajedno preduzimaju u skladu sa konkretnim potrebama svoje sredine, a sve u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranja jednakih mogućnosti za realizaciju njihovih prava. Sam proces planiranja u kome učestvuju različiti akteri i akterke doprinosi boljem funkcionisanju zajednice, unapređuje komunikaciju i koordinaciju institucija, saradnju sa civilnim sektorom, uključuje građanke i građane, i na taj način se povećava odgovornost za sprovođenje mera i aktivnosti i transparentnije izdvajanje i trošenje sredstava iz budžeta.

Grad Vršac je jedna od lokalnih samouprava koja je konkurisala za sredstva za izradu strateškog dokumenta u oblasti rodne ravnopravnosti.
„Zaposleni u našoj lokalnoj administraciji pristupili su izradi LAP-a za rodnu ravnopravnost zbog problema vezanih za socijalni, ekonomski i politički nivo. LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti je ključni dokument za donošenje drugih normativnih akata, a i za unapređenje ili rešavanje problema i pitanja za rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici i ovaj dokument će biti temelj za promociju pravednijeg, ravnopravnijeg i sigurnijeg društva za sve njegove građane i građanke, bez obzira na pol“ – rekao je Miroslav Stupar iz  Odeljenja za privredu, poljoprivredu i LER Gradske uprave Vršac.

Ferenc Tot i direktorka Zavoda Ivana Krsmanović

Bečej je opština koja je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Zavoda u 2022. godini izradila strateški dokument u oblasti unapređenja položaja žena u svojoj lokalnoj zajednici, a  opredeljenost da nastavi sa aktivnostima na ovom polju pokazala je učestvovanjem na konkursu Zavoda za realizaciju aktivnosti iz aktuelnog LAP-a.

„Opština Bečej će nastaviti na unapređenju politike jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje opštine kroz edukaciju mladih. U saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Bečej, nastavićemo da putem Forum teatra razbijamo stereotipe i predrasude o rodnoj ravnopravnosti i promovišemo ženska ljudska prava. Anketa koju smo sproveli, a u koju su bile uključene sve generacije oba pola, pokazala je da mladi jako malo znaju o temi rodne ravnopravnosti i da je neophodno raditi na njihovoj edukaciji. Dakle, mi smo izabrali da se bavimo obrazovanjem stanovništva o ovoj temi“
– izjavio je  prilikom potpisivanja ugovora Tot Ferenc, član kabineta predsednika opštine za demografiju, populacionu politiku i socijalna pitanja.

Snežana Vučurević, pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje i rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina rekla je da njihova lokalna samouprava mnogo radi na unapređenju rodne ravnopravnosti, i da je u 2023. godini iz budžeta grada izdvojeno preko 8 miliona za ekonomsko osnaživanje žena, posebno žena u seoskim sredinama.

Od 2021. godine, od kada Zavod za ravnopravnost polova realizuje ovaj konkurs, 29 opština u AP Vojvodini izradilo je Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje lokalne samouprave, dok je 19 opština dobilo bespovratna sredstva za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova.

Na ovaj način Zavod u skladu sa svojom delatnošću i misijom, nastavlja da pruža podršku lokalnim telima za rodnu ravnopravnost sa teritorije AP Vojvodine u cilju primene politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce i Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi.