zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133
Potpuna obustava prijema konkursne dokumentacije

Potpuna obustava prijema konkursne dokumentacije

ОBAVEŠTENJE!

Prijem dokumentacije za “Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom” se zbog vanrednih okolnosti u zemlji POTPUNO OBUSTAVLJA.


 

Odlaže se rok za predaju konkursne dokumentacije za kuće

Odlaže se rok za predaju konkursne dokumentacije za kuće

Poštovani/Poštovane,

Budući da su odlukom Vlade Republike Srbije od 17. marta 2020. godine svi šalteri javnih službi na teritoriji zemlje zatvoreni, obaveštavamo one bračne parove koji nisu stigli da apliciraju za „Konkurs za dodelu bespovratnih sresdtava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“, da će prvobitni rok za predaju dokumentacije (3. april 2020.) biti ODLOŽEN do daljnjeg.

Onim bračnim parovima koji su već predali prijavu za konkurs do uvođenja vanrednog stanja, Komisija za pregledanje dokumentacije priznaće učešće na konkursu i neće morati da dostavljaju novu dokumentaciju.

O svim novim merama i odlukama predsednika države i Vlade Republike Srbije, obavestićemo javnost na vreme.

Hvala na razumevanju.


 

Prijave na konkurs samo putem redovne pošte

Prijave na konkurs samo putem redovne pošte

Poštovani/Poštovana,

U skladu sa novonastalom situacijom i Odlukom predsednika države i Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavamo sve učesnike konkursa da prijave na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom dostavljaju isključivo putem REDOVNE POŠTE, dok traje novonastala situacija.

Ukoliko dođe do novih promena, bićete blagovremeno obavešteni.

Hvala na razumevanju!

Оdluka direktorke


 

Raspisan nov konkurs za bračne parove za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

Raspisan nov konkurs za bračne parove za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je osmi po redu “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom” za koji je ove godine iz budžeta Pokrajinske vlade izdvojeno 25 miliona dinara.

Konkurs traje do 3. аprila 2020. godine, а informacije o uslovima učešća na konkursu i obaveznoj dokumentaciji možete videti ОVDE

NAPOMENA: Za sva dodatna pitanja možete se obratiti pismenim putem na imejl adresu: zavod.ravnopravnost@gmail.com


 

Aktivnosti i konkursi Zavoda za ravnopravnost polova u 2020. godini

Aktivnosti i konkursi Zavoda za ravnopravnost polova u 2020. godini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović na današnjoj konferenciji za novinare najavila je niz aktivnosti i konkursa koje će Zavod realizovati u 2020. godini.

Kao prvi i najaktuelniji je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom koji će biti raspisan u ponedeljak 3. februara 2020. godine i trajaće dva meseca  – do 3. aprila 2020. godine.
Pravo učešća na konkursu imaće supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života koji žive na teritoriji AP Vojvodine. Kriterijumi za dodelu sredstava su obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos, godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.
Ukupna vrednost konkursa je 25 miliona dinara, a učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom. Visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara.

Sve detaljnije informacije o konkursu biće objavljene u ponedeljak 3.02.2020. godine na sajtu Zavoda www.ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

U okviru ostalih podsticajnih programa Zavoda biće realizovani Konkurs za unapređenje položaja žena pripadnica nacinalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine; Konkurs za unapređenje sopstvenog biznisa sa ciljem pružanja podrške najboljim poslovnim idejama i poslovnim planovima; zatim Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti namenjen udruženjima i ostalim organizacijama koje se bave podizanjem svesti o temi rodne ravnopravnosti, podsticanjem ekonomskog osnaživanja i edukacijom žena; prevencijom i suzbijanjem nasilja nad  ženama, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

U okviru izdavačke delatnosti Zavoda, biće raspisan Javni konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti, sa namerom da pruži priliku svima koji se bave temom rodne ravnopravnosti (studentima/kinjama rodnih studija, istraživačima/cama i drugim stručnjacima i stručnjakinjama iz ove oblasti) da svoje radove i svoja istraživanja objave i tako ih učine dostupnim široj javnosti. Do sada je Zavod za ravnopravnost polova, samostalno ili u suizdavaštvu, objavio ukupno 38 publikacija i sve su dostupne i u elektronskom obliku na sajtu ustanove.

U junu 2020. godine biće realizovana i četvrta po redu Akademija veština, program ekonomskog unapređivanja položaja žena i muškaraca preduzetnika koji žele da započnu ili razviju sopstveni biznis, da se udruže, umreže i zajedničkim kapacitetima razvijaju istu proizvodnu ili uslužnu delatnost.
Poziv za Akademiju veština je javan i svi koji se prijave za učešće imaće priliku da steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti započinjanja ili razvijanja biznisa, marketinga, knjigovodstva, upravljanja vremenom i novcem i upoznaju se sa pravnim procedurama neophodnim za pokretanje sopstvenog biznisa. Za period 2017-2019. godine, 76 polaznika i polaznica je završilo obuku u okviru Akademije veština (59 žena i 17 muškaraca).

Kao nastavak obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine na temu rodno odgovornog budžetiranja, Zavod će u 2020. godini realizovati program Uvođenje rodne perspektive u strateške dokumente lokalne samouprave. Nov ciklus edukacija obuhvatiće obuku zaposlenih na temu uvođenja rodne perspektive u strateška dokumenta opštine, rodne analize politika lokalnih samouprava, programa i mera koje one donose, kao i uvođenje rodno osetljive statistike i evidencije. Takođe, namera je lobirati za uspostavljanje funkcionalnih mehanizam za rodnu ravnopravnost u svim opštinama Vojvodine. Od 2018. godine 14 opština je uključeno u obuku, a edukaciju o rodno odgovornom budžetiranju prošlo je 107 zaposlenih (83 žene i 17 muškaraca).

Promotivni deo aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova obuhvatiće organizovanje izložbi stvaralaštva žena iz Vojvodine, kako iz ruralnih područja, tako i žena preduzetnica iz opština i gradova Vojvodine. U 2020. godini, po 12. put, biće organizovan i tradicionalni Sajam stvaralaštva seoskih žena iz Vojvodine na kome se svake godine predstavi preko 200 udruženja žena iz skoro svih opština Vojvodine.
Izložbe rukotovorina i predstavljanje kulinarskih veština seoskih žena i tradicionalne vojvođanske hrane,  prilika je da se posetioci, ali i predstavnici institucija, stručna javnost i mediji upoznaju sa bogatim stvaralaštvom seoskih žena koje predstavljaju značajan resurs za razvoj poljoprivrede, turizma ali i lokalnih zajednica uopšte.
Manifestacija je značajna jer skreće pažnju javnosti na ključnu ulogu žena na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu. Ratifikovanjem Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), naša država se obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i učešće u strukturama vlasti i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.


 

Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Nove publikacije u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova

Predstavljamo vam dve nove publikacije u izdanju naše ustanove pod nazivom „Teorijski diskursi savremene ženske kulture“ autorki Vere Kopicl i Silvie Dražić i „Žene u oslobodilačkim ratovima (1912-1918)“ autorke Milene Žikić.

Rukopis Milene Žikić „Žene u srpskim oslobodilačkim ratovima (1912-1918)“ predstavlja doprinos srpskoj istoriografiji jer pruža celovitu sliku učešća žena u ratovima od 1912. do 1918. godine, što je do sada samo fragmentarno obrađivano. Autorka ističe da su ratne okolnosti izmenile ulogu žene, i da je mnoštvu vojnih, nacionalno-političkih, ideoloških i drugih naučnih problema koji se odnose na istoriju ratova u tom periodu, uloga žene ostala na marginama istraživanja. Autorka na jedan vrlo umešan način predstavlja angažovanost žena u toku rata, zatim njihovo učestvovanje u ratnoj propagandi, u humanitarnim organizacijama, medicinskim misijama, ali i njihovo učešće u borbi na frontu. Obavljale su raznorazne poslove poput posla lekara, bolničarke, dopisnice, vozača i u krajnjoj meri i borca. Mnoge aktivnosti žena tokom oslobodilačkih ratova bile su indirektno povezane sa ratom, pa su tako žene organizovale koncerte uglednih umetnika radi prikupljanja pomoći srpskim vojnicima i ranjenicima, zatim su vodile računa o ratnim siročadima, stipendirale i pomagale studente i đake u inostranstvu, bavile se propagandom gde su predstavljale srpskog vojnika i govorile o strahotama rata i o opustošenoj i okupiranoj zemlji i na taj način prikupljale pomoć za svoj narod.
https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/zene-u-ratovima.pdf

“Teorijski diskurski savremene ženske kulture”
– Silvia Dražić i Vera Kopicl

Zbornik Teorijski diskursi savremene ženske kulture autorki Silvie Dražić i Vere Kopicl okuplja tekstove izlaganja/predavanja koja su se održala tokom dva izdanja programa Multimedijalne platforme K.A.T. (2017. i 2018. godine), posvećenog istraživanju, predstavljanju i afirmaciji ženske kulture, aktivizma i teorije. Publikacija, dakle, predstavlja svojevrsnu postprodukciju događaja, konferencija, panela i debata koji su bili sastavni deo do sada održanih programa SFO „(Re)konekcija“.
Dok umetnički projekti, izložbe, akcije, performansi i slično, i pored svoje privremenosti i ograničenog trajanja nastavljaju da žive i obnavljaju se u polju umetnosti kao umetnička dokumentacija koja svedoči o tome da se nešto dogodilo, sam govorni program, bez obzira na to koliko provokativan ili uzbudljiv bio, često ostaje samo kao trag u ne uvek pouzdanom i uvek interpretativno pristrasnom osećaju. Otud potreba da se i izgovorene reči, upravo zbog svoje efermernosti, sačuvaju u nekom trajnijem mediju i publikuju.
https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/teorijski-diskursi.pdf

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti. Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.