„Rodna ravnopravnost je koncept koji znači da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama; da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.“

Dan rodne ravnopravnosti – 11. jun

Dan rodne ravnopravnosti – 11. jun

Povodom 11. juna - Dana rodne ravnopravnosti, Zavod za ravnopravnost polova se priključio akciji „Žene u fokusu“ koja je osmišljena u saradnji sa mrežom „Život bez nasilja“ i drugim pokrajinskim organima, sa namerom da na današnji dan učini žene vidljivim u javnoj...

Još 15 žena postalo vlasnica kuće u Vojvodini

Još 15 žena postalo vlasnica kuće u Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini čime je na taj način još 15 žena postalo vlasnica nepokretnosti zajedno sa svojim partnerom....

Sastanak tima Mreže “Život bez nasilja”

Sastanak tima Mreže “Život bez nasilja”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović učestvovale su kao članice koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“ u dvodnevnom seminaru 19. i 20. maja u Vršcu sa ciljem razmene znanja među...

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici

18. maj posvećen je sećanju na žene žrtve nasilja u porodici, kada je čak sedam žena 16, 17. i 18. maja 2015. godine ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Na današnji dan želimo da skrenemo pažnju javnosti da nasilje nije privatan problem, već odgovornost...

Objavljen konkurs za udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti

Objavljen konkurs za udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod za ravnopravnost polova objavio je u okviru svojih podsticajnih programa Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini. Konkurs je namenjen udruženjima sa teritorije AP Vojvodine koja u svojim...

Javne nabavke
javni konkursi
Kampanja Kroz život bez nasilja
Preporuke
Udruženja žena
Lokalne samouprave
Zastupljenost žena i muškaraca
Lokalni mehanizmi

college couple webcam cowgirl porn ohmibod squirting while on the porch