zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

„Rodna ravnopravnost je koncept koji znači da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama; da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.“

Žene i muškarci na mestima odlučivanja u AP Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova započeo je prikupljanje podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizmima za ravnopravnost polova, u cilju...

Svetski put Zavodovih izdanja

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova uspostavljena 2006. godine, od osnivanja predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove i kao takva jedinstvena je u regionu. Cilj izdavanja knjiga je da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje: žena...

Sastanak rodnih mehanizama Skupštine AP Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović sastala se 19. januara 2021. godine sa predsednicom Odbora za ravnopravnost polova Latinkom Vasiljković i koordinatorkom Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Stojankom Lekić kako bi...

Obuka „Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Na osnovu rezultata analize Zavoda za ravnopravnost polova o primeni rodno odgovorno budžetiranja (ROB) u lokalnim samoupravama (koje je sprovedeno u 2018. godini), a u kontekstu obaveze svih korisnika javnih sredstava da se do 2020. godine uvede obaveza rodno...

Danas je Međunarodni dan seoskih žena

Danas obeležavamo Međunarodni dan seoskih žena koji je 15. oktobra ustanovljen na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, kada se i naša država obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini...