„Rodna ravnopravnost je koncept koji znači da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama; da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.“

Individulni pristup ženama sa sela ključan

Individulni pristup ženama sa sela ključan

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je danas na ZOOM konferenciji povodom Međunarodnog dana žena na selu pod nazivom “Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“. Konferencija je održana u organizaciji Pokrajinskog...

15. oktobar – Seoske žene gaje dobru hranu za sve

15. oktobar – Seoske žene gaje dobru hranu za sve

Danas je Međunarodni dan žena na selu koji se ove godine obeležava pod sloganom - Seoske žene gaje dobru hranu za sve.  Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih  nacija 2008. godine sa namerom da ukaže na „ključnu ulogu i doprinos žena na selu za...

Poseta rodnim lokalnim mehanizmima na teritoriji AP Vojvodine

Poseta rodnim lokalnim mehanizmima na teritoriji AP Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović obišla je u utorak 14. septembra 2021. godine opštine Čoka, Novi Kneževac i grad Kikindu i održala sastanke sa predsednicama i predsednicima opština/gradova i rodnim lokalnim mehanizmima u Vojvodini....

Javne nabavke
javni konkursi
Kampanja Kroz život bez nasilja
Preporuke
Udruženja žena
Lokalne samouprave
Zastupljenost žena i muškaraca
Lokalni mehanizmi