Javne nabavke

Trenutno nema aktivnih javnih nabavki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020.
JAVNA NABAVKA USLUGA – REALIZACIJA OBUKE “AKADEMIJA VEŠTINA” (JNMV 4/2020)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora (JNMV 4/2020)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


26.02.2020.
JAVNA NABAVKA – ORGANIZACIJA I REALIZACIJA IZLOŽBE PREDUZETNIČKIH VEŠTINA U GRADU (JNMV 2/2020)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


26.02.2020.
JAVNA NABAVKA – ORGANIZACIJA I REALIZACIJA IZLOŽBE PREDUZETNIČKIH VEŠTINA NA SELU (JNMV 3/2020)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


04.02.2020.
JAVNA NABAVKA USLUGA – SPROVOĐENJE OBUKE ” UVOĐENJE RODNE PERSPEKTIVE U STRATEŠKE DOKUMENTE LOKALNE SAMOUPRAVE ” ( JNMV 1/2020)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


9.12.2019.
JAVNA NABAVKA USLUGA – REALIZACIJA DRUGOG CIKLUSA OBUKE “RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI” JNMV 6/2019

Poziv za podnošenje ponuda (JNMV 6/2019)
Konkursna dokumentacija (JNMV 6/2019)
Odluka o dodeli ugovora (JNMV 6/2019)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


19.09.2019.
JAVNA NABAVKA USLUGA – SPROVOĐENJE KAMPANJE  “16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA” (JNMV 5/2019)

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 5/2019
Konkursna dokumentacija JNMV 5/2019
Odluka o dodeli ugovora JNMV 5/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5/2019


25.04.2019.
JAVNA NABAVKA USLUGA – ORGANIZACIJA I REALIZACIJA IZLOŽBE PREDUZETNIČKIH VEŠTINA U SELU (JNMV 3/2019)

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3/2019
Konkursna dokumentacija JNMV 3/2019
Odluka o dodeli ugovora JNMV 3/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


25.04.2019.
JAVNA NABAVKA USLUGA – ORGANIZACIJA I REALIZACIJA IZLOŽBE PREDUZETNIČKIH VEŠTINA U GRADU  ( JNMV 4/2019)

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 4/2019
Konkursna dokumentacija JNMV 4/2019
Odluka o dodeli ugovora JNMV 4/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


02.04.2019.
Javna nabavka usluga – usluge sprovođenja obuke “Akademija veština” (JNMV 2/2019)

Poziv za podnošenje ponuda (JNMV 2/2019)
Konkursna dokumentacija (JNMV 2/2019
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


26.02.2019.
Javna nabavka usluga –  realizacija obuke “Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi”  (JNMV 1/2019)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


8.11.2018.
Javna nabavka usluge organizacije Kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” (JNMV 11/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 11/2018
Konkursna dokumentacija JN 11/2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


23.10.2018.
Јavna nabavka usluga – Realizacija drugog ciklusa obuke “Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi” (JNMV 10/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 10/2018
Konkursna dokumentacija JN 10/2018
Odluka o dodeli ugovora JN 10/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


23.10.2018.
Javna nabavka usluga – štampa publikacije (JNMV 9/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 9/2018
Konkursna dokumentacija JN 9/2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


30.07.2018.
Javna nabavka usluga – Nabavka, brendiranje i opremanje štandova, zakup sajamskog prostora, štampa i izrada pratećih sadržaja za “Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini” (JNMV 8/2018)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


25.04.2018.
Javna nabavka usluga – realizacija obuke “Akademija veština” (JNMV 7/2018)

Poziv za podnošenje ponuda 7/2018
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


16.04.2018.
Javna nabavka usluga – organizacija izložbe (JNMV 6/2018)

Poziv za ponošenje ponuda 6/2018
Кonkursna dokumentacija – Partija 1
Кonkursna dokumentacija – Partija 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


21.03.2018.
Javna nabavka usluga – Realizacija obuke “Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi” (JNMV 5/2018)

Pоziv za podnošenje ponuda JN 5/2018
Konkursna dokumentacija JN 5/2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27.02.2018.
Javna nabavka usluga – Organizacija i realizacija okruglih stolova i javnih događaja oblikovana po partijama od 1 do 2 (JNMV 4/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 4/2018
Konkursna dokumentacija za Partiju 1
Konkursna dokumentacija za Partiju 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27.02.2018.
Javna nabavka usluga – Štampa promo materijala (JNMV 2/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 2/2018
Konkursna dokumentacija JN 2/2018
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Dodatne informacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


23.02.2018.
Javna nabavka usluga – sprovođenje istraživanja – rodna analiza programa i budžeta u lokalnim samoupravama (JNMV 3/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 3/2018
Konkursna dokumentacija JN 3/2018
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka


20.02.2018.
Javna nabavka dobara – gorivo (JNMV 1/2018)

Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2018
Konkursna dokumentacija JN 1/2018
Pitanje i odgovor br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru


31.10.2017.
Javna nabavka usluga – usluga organizacije kampanje (JNMV6/2017)

Poziv za podnošenje ponuda 6/2017
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


30.10.2017.
Javna nabavka usluga – usluga organizacije kampanje (JNMV 5/2017)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Оbaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

Odluka o obustavi postupka – 17.10.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka – 30.10.2017.


29.06.2017.
Javna nabavka usluga – Usluge organizacije programa obuke i sertifikovanja organske proizvodnje (JNMV 4/2017)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli sredstava – 29.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  


08.05.2017.
Javna nabavka – usluga organizacije  (JNMV 3/2017)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – Partija 1
Konkursna dokumentacija – Partija 2
Konkursna dokumentacija – Partija 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


03.04.2017.
Јavna nabavka – usluga organizacije  (JNMV 2/2017)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – Partija 1.
Konkursna dokumentacija – Partija 2.
Konkursna dokumentacija – Partija 3.
Odluka o obustavi postupka – usluga organizacije JNMV 2/2017
Obaveštenje o obustavi postupka


10.02.2017.
Javna nabavka dobara – Putničko vozilo (JNMV 1/2017)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2016.
Javna nabavka – Usluga štampe (JNMV 2/2016)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


01.12.2016.
Javna nabavka – Usluga štampe (JNMV 1/2016)

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovor br.1
Pitanje i odgovor br. 2
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Avgust, 2015.
Javna nabavka – Usluga štampe (JNMV 3-2/2015)

Poziv za podnosenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora


Jul, 2015.
Javna nabavka – Usluga štampe (JNMV 3-1/2015)

Poziv za podnosenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka – partija 2


April, 2015.
Javna nabavka – Usluga štampe (JNMV 3/2015)

Poziv za podnosenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi javne nabavke


Mart, 2015.
Javna nabavka – Usluga obuka (JNMV 2/2015)

Poziv za podnosenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora


Februar, 2015.
Javna nabavka – Usluga organizacije i promocije (JNMV 1/2015)

Poziv za podnosenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora


Novembar, 2014.
Javna nabavka – Usluga štampanja (JNMV 5/2014)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


Novembar, 2014.
Javna nabavka – Usluga istraživanja (JNMV 4/2014)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


Mart, 2014.
Javna nabavka – Usluga štampanja (JNMV 3/2014)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


Mart, 2014.
Javna nabavka – Usluga istraživanja (JNMV 2/2014)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda