Zastupljenost žena i muškaraca na mestima odlučivanja u lokalnim samoupravama

Zastupljenost žena i muškaraca na mestima odlučivanja u lokalnim samoupravama – Tabelarni prikaz podataka

Zastupljenost žena i muškaraca na mestima odlučivanja u lokalnim samoupravama – opisna analiza podataka