Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама

Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама – Табеларни приказ података

Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама – описна анализа података