zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама

Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама – табеларни приказ података

Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у локалним самоуправама – описна анализа података