Prezentacija projekta “EuroVelo Park Carska Bara” u Zrenjaninu

Prezentacija projekta “EuroVelo Park Carska Bara” u Zrenjaninu

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović učestvovala je na prezentaciji projekta “EuroVelo Park Carska Bara” koji je u četvrtak, 2. februara 2017. godine održana u Baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu.

Cilj projekta je razvijanje mreže kvalitetnih biciklističkih ruta koje biciklistički povezuju sve zemlje u Evropi, a koja bi doprinela ekonomskom rastu i povećanju broja radnih mesta, efikasnom korišćenju zemljišta, regionalnom i ruralnom razvoju, zdravlju i očuvanju životne sredine.

Zavod za ravnopravnost polova prepoznat je kao jedan od partnera u ovom projektu, budući da ima iskustvo u radu sa udruženjima žena u ruralnim područjima Vojvodine, a koje bi svojim uslugama i aktivnostima mogle doprineti turističkoj ponudi ovog dela biciklističke rute.

Zavod je, između svih partnera u projektu EuroVelo Park Carska Bara, prepoznao svoju ulogu kroz ljudske potencijale, konkretno kroz kapacitet više od 90 aktivnih udruženja žena na banatskoj ruti koja se tiče projekta.

Etno kuća Jazak

Etno kuća Jazak

Direktorka Diana Milović upoznala je prisutne sa mogućnostima koje se s tim u vezi mogu iskoristiti: promocija etno-kuća udruženja žena, usluge prenoćišta za turiste i bicikliste, gastro ponuda, suveniri, rukotvorine i drugi tradicionalni vojvođanski proizvodi.

Zavod svoju partnersku ulogu vidi u delu svojih podsticajnih programa čiji je cilj ekonomsko osnaživanje žena.

Nosilac projekta je Međunarodna asocijacija za javno-privatna partnerstva (C.R.E.A.M. Serbia) i Grad Zrenjanin.