Katarina Krajnović, službenica za odnose sa javnošću i marketing
katarina.krajnovic@ravnopravnost.org.rs

 

 

 

 

Marijana Rodić, diplomirana ekonomistkinja za finansijsko-računovodstvene poslove
marijana.rodic@ravnopravnost.org.rs

 

 

 

 


Vladislava Kostić, diplomirana pravnica za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti
vanja.kostic@ravnopravnost.org.rs

 

 

 

 


Sandra Bačko, poslovna sekretarka
sandra.backo@ravnopravnost.org.rs