Program ekonomskog osnaživanja

Vlasnice kuće

Strateški program povratka na selo Pokrajinske vlade osmišljen je sa ciljem podsticanja razvoja ruralnih sredina, poboljšanja demografske strukture, unapređenja ekonomskog položaja žena i povećanja broja žena vlasnica nepokretnosti. Imajući u vidu alarmantne podatke o napuštanju vojvođanskih sela, smanjenju broja dece u seoskim školama, napuštenim posedima i kućama širom Vojvodine, u saradnji sa nekoliko pokrajinskih institucija, osmišljen je „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“, u nastojanju da potencijali i kapaciteti vojvođanskih sela dođu u fokus javnih politika i ponude bračnim parovima selo kao moguću destinaciju i mesto za život.

Jedan od ciljeva Konkursa uvažio je istraživačke podatke Zavoda za ravnopravnost polova o vrlo malom broju žena koje poseduju imovinu nad kućama i imanjima. Konkurs je bio prilika da se kuće ravnopravno uknjiže na bračne ili vanbračne partnere.

Finansijska podrška Pokrajinske vlade bračnim parovima bila je neophodna jer bez ovakvih modela podrške oni ne mogu sebi da obezbede stambeni prostor, ali i podsticajna jer utiče na poboljšanje demografske strukture i oživljavanje vojvođanskih sela.

Konkurs se realizuje od 2015. godine i do 2023. godine je 338 bračnih parova je dobilo svoj dom, a iz pokrajinskog budžeta je za tu namenu izdvojeno 341 milion dinara. Na ovaj način 338 žena je postalo suvlasnica nepokretnosti, a kao najtraženija pokazala su se sela sa teritorija opština Bačka Palanka, Vrbas, Subotica i Šid.

Još 11 žena postale suvlasnice nekretnine u Vojvodini

Još 11 žena postale suvlasnice nekretnine u Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini. Sredstva je dobilo 11 bračnih parova, a ove godine nekretnine su kupljene u opštinama...

Podrška ženskom biznisu

Podrška ženskom biznisu

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je u sredu, 14. decembra 2022. godine ugovore sa 38 žena preduzetnica kojima su odobrena sredstva za kupovinu opreme u ukupnoj vrednosti od 13.348.617,25 dinara. Konkurs je raspisan sa...

Još 15 žena postalo vlasnica kuće u Vojvodini

Još 15 žena postalo vlasnica kuće u Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini čime je na taj način još 15 žena postalo vlasnica nepokretnosti zajedno sa svojim partnerom....

Dodeljeni ugovori vojvođanskim preduzetnicama

Dodeljeni ugovori vojvođanskim preduzetnicama

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović uručila je u utorak, 28. decembra 2021. godine 48 ugovora u vrednosti od 14.051.250,00 dinara za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine. Na konkurs Zavoda za...

Još 20 žena postalo suvlasnica nekretnine

Još 20 žena postalo suvlasnica nekretnine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini čime je na taj način još 20 porodica steklo uslove za život na selu, a  isto toliko...

Dodeljene kuće bračnim parovima na selu

Dodeljene kuće bračnim parovima na selu

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručili su danas u holu Pokrajinske vlade, 30 ugovora bračnim parovima koji su dobili bespovratna sredstva po...

Raspisan nov konkurs za dodelu kuća na selu u Vojvodini

Raspisan nov konkurs za dodelu kuća na selu u Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je šesti konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Konkurs čiji je cilj unaprediti ekonomski položaj žena putem porasta broja žena vlasnica nepokretnosti,...

Dodeljeni ugovori bračnim parovima za kupovinu kuća na selu

Dodeljeni ugovori bračnim parovima za kupovinu kuća na selu

U ponedeljak, 11. juna 2018. godine u Pokrajinskoj vladi dodeljeni su ugovori za 30 bračnih parova koji su na konkursu Zavoda za ravnopravnost polova dobili bespovratna sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom. Ovo je četvrta godina zaredom kako Zavod za ravnopravnost...

43 žene postale vlasnice kuće na selu

43 žene postale vlasnice kuće na selu

U ponedeljak, 18. decembra 2017. godine u Skupštini AP Vojvodine održana je svečanost povodom uručenja ugovora bračnim parovima koji su na konkursu Zavoda za ravnopravnost polova dobili bespovratna sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom. Ugovore za 43 bračna para sa...

Program unapređenja položaja žena iz nacionalnih manjina

Zavod je prvi put od svog osnivanja u 2017. godini pokrenuo podsticajni program namenjen pripadnicama nacionalnih manjina. Ovaj pionirski poduhvat i pilot-program, realizovan je putem „Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena iz nacionalnih manjina za unapređenje njihovog položaja”. Ciljevi konkursa su bili usmereni na poboljšanje položaja, ekonomsko osnaživanje i edukaciju žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine i pružanje podrške projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina. Namera je bila da se putem projektnih ideja i ciljeva poveća njihova angažovanost i vidljivost kako u većinskoj, tako i u njihovoj manjinskoj zajednici. Naročito je pružena podrška onim projektima, javnim akcijama i kampanjama koji su za cilj imali podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

Konkurs je naišao na veoma dobar odziv ove ciljne grupe i organizacija koje se bave unapređenjem ženskih prava pripadnica nacionalnih manjina budući da su brojna istraživanja i podaci ukazali da je položaj žena pripadnica nacionalnih manjina višestruko nepovoljan, te je unapređenje njihovog položaja putem razvojnih projekata obaveza i zadatak institucija. U periodu od 2017. do 2020. godine sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja dobilo je 47 organizacija i udruženja koja se bave unapređenjem položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je blizu 500 žena iz crnogorske, rumunske, mađarske, hrvatske, romske i makedonske nacionalne zajednice koje žive na teritoriji AP Vojvodine.
Teme projekata obuhvatile su: radionice sa ciljem informisanja žena pripadnica nacionalnih zajednica o reagovanju u situaciji nasilja, predavanja o značaju zdravstvene zaštite i brige o sopstvenom zdravlju, edukacije o značaju rodne ravnopravnosti i povećanja profesionalne angažovanosti žena u sopstvenim nacionalnim zajednicama, kao i obuke o načinima traženja posla, započinjanja sopstvenog biznisa, odnosno ekonomskog osnaživanja i kreiranja ličnog plana profesionalnog razvoja.
U cilju afirmacije specifičnosti pojedinih nacionalnih zajednica, osmišljeni su projekti koji su se bavili organizacijom festivala, manifestacija i izložbi sa ciljem promocije različitih kultura nacionalnih zajednica sa teritorije Vojvodine. Aktivnosti su takođe bile usmerene i na obuke o promociji sopstvenih proizvoda karakterističnih za određenu nacionalnu manjinu i razvijanja ideja o njihovom plasmanu u cilju dodatnih prihoda za udruženja žena.

Podrška ženama iz manjinskih zajednica

Podrška ženama iz manjinskih zajednica

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine, 30. januara 2017. godine održan je radni sastanak između predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ane Tomanove Makanove, koordinatorke Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Marije Čanji i direktorke Zavoda za ravnopravnost polova Diane Milović.