Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini.

Sredstva je dobilo 11 bračnih parova, a ove godine nekretnine su kupljene u opštinama Bač, Kikinda, Kovin, Srbobran, Bačka Palanka i gradovima Sombor i Subotica.

Konkurs za kupovinu kuća realizuje se kao mera podrške Pokrajnske vlade sa ciljem da se utiče na imovinsko stanje žena koje će na taj način unaprediti i njihov ekonomski položaj.

Statistika o vlasništvu nad nekretninama jedan je od najboljih pokazatelja u domenu ekonomije, a brojke kažu da su žene na teritoriji AP Vojvodine vlasnice nekretnina u 14 odsto, a suvlasnice u 12 odsto slučajeva.

Žene bez vlasništva nad stanom ili kućom teže ostvaruju ekonomsku nezavisnost, a zabrinjava i to što je u selima i dalje prisutna svest da nisu deo roditeljskog doma, pa se žene i same odriču prava na udeo ili nasledstvo u korist braće i sinova. Vlasništvo nad nepokretnosti je za njih važan preduslov da budu samostalnije i da, primera radi, na osnovu te nekretnine podignu kredit i započnu sopstveni posao.

Zavod za ravnopravnost polova aktivno radi na osnaživanju žena i ženskog preduzetništva u ruralnim sredinama, posebno kroz podsticajne programe i konkurse na osnovu kojih je u periodu od 2015. do 2023. godine 338 žena postalo suvlasnica kuće na selu u Vojvodini, a Pokrajinska vlada je za ovaj program iz budžeta izdvojila ukupno 341 milion dinara.