Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u sredu, 27. decembra 2023. godine ugovore sa 42 žene preduzetnice kojima su odobrena sredstva za kupovinu opreme i repromaterijala u ukupnoj vrednosti od 13.550.000,00 dinara.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je početkom oktobra 2023. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini za privredna društva i preduzetnice sa ciljem jačanja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine. Na konkurs se javilo 242 žena preduzetnica što pokazuje zainteresovanost ove ciljne grupe za ovakvu vrstu podrške.

Konkurs je raspisan radi unapređenja poslovanja žena preduzetnica sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pružanja institucionalne podrške razvoju poslovanja kojim upravljaju žene, i to putem investiranja u opremu koja će doprineti rastu prihoda, novom zapošljavanju i unapređenju tehnologije procesa proizvodnje ili pružanja usluge.

Bespovratna sredstva Zavoda za ravnopravnost polova ove godine dodeljena su preduzetnicama za kupovinu opreme i repromaterijala u različitim delatnostima, poput opreme za proizvodnju drveta, rogoza i kanapa, proizvodnje parfema, nakita, odeće, kolača, peciva do opreme potrebne u uslužnim delatnostima poput štamparija, arhitektonskih biroa, knjigovodstvenih agencija, igraonica, stomatoloških ordinacija, fitnes studija i drugih.

Preduzetnica Andrijana Radojičić je direktorka preduzetničke radnje Korporasana iz Novog Sada, koja se bavi obradom drveta.  Povodom dobijanja sredstava po konkursu, rekla je da je ova finansijska podrška ključna u realizaciji njenog poslovanja jer svaka mašina koju koristi u proizvodnji radi na bazi kompresora. „Sredstva ću iskoristiti za kupovinu kompresora koji će pokriti kapacitete moje proizvodnje, naročito jer sam tek godinu dana u preduzetništvu“.

Brankica Kenera je osnivačica i vlasnica firme Kenera NS iz Bukovca koje se bavi međunarodnim transportom i logistikom. Jedna je od retkih uspešnih žena u ovoj oblasti jer je on primarno muška profesija.
„Ova sredstva će mi značiti budući da firma ima dosta stvari koje ne može da skladišti, na primer gume, ulja itd. i ja sam konkurisala za kupovinu kontejnera koji će mi napraviti uštedu za iznajmljivanje prostora.“

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedne od prioritetnih programskih aktivnosti u okviru delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Ekonomsko osnaživanje žena obuhvata kreiranje programa i mera koji imaju za cilj podršku ženama u poslovanju, a kojima se podstiče razvoj, zapošljavanje, samozapošljavanje i bolji ekonomski položaj.


 

Dodeljena sredstva za Akcione planove u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Dodeljena sredstva za Akcione planove u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u četvrtak 21. decembra 2023. godine ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP), kao i za finansiranje realizacije aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva dobilo je 15 lokalnih samouprava, i to opštine Odžaci, Bela Crkva, Šid, Pećinci i grad Vršac za izradu novog LAP-a u iznosu od 1.450.000,00 dinara, dok je 2.500.000,00 dinara dodeljeno opštinama Apatin, Opovo, Čoka, Bečej, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Kanjiža, odnosno gradovima Kikinda i Zrenjanin za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnoprаvnosti.

Lokalni akcioni plan kao instrument javne politike na lokalnom nivou ima višestruke koristi za zajednicu jer ona, kao i njeni organi i drugi subjekti u zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mere koje lokalna zajednica i drugi subjekti zajedno preduzimaju u skladu sa konkretnim potrebama svoje sredine, a sve u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranja jednakih mogućnosti za realizaciju njihovih prava. Sam proces planiranja u kome učestvuju različiti akteri i akterke doprinosi boljem funkcionisanju zajednice, unapređuje komunikaciju i koordinaciju institucija, saradnju sa civilnim sektorom, uključuje građanke i građane, i na taj način se povećava odgovornost za sprovođenje mera i aktivnosti i transparentnije izdvajanje i trošenje sredstava iz budžeta.

Grad Vršac je jedna od lokalnih samouprava koja je konkurisala za sredstva za izradu strateškog dokumenta u oblasti rodne ravnopravnosti.
„Zaposleni u našoj lokalnoj administraciji pristupili su izradi LAP-a za rodnu ravnopravnost zbog problema vezanih za socijalni, ekonomski i politički nivo. LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti je ključni dokument za donošenje drugih normativnih akata, a i za unapređenje ili rešavanje problema i pitanja za rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici i ovaj dokument će biti temelj za promociju pravednijeg, ravnopravnijeg i sigurnijeg društva za sve njegove građane i građanke, bez obzira na pol“ – rekao je Miroslav Stupar iz  Odeljenja za privredu, poljoprivredu i LER Gradske uprave Vršac.

Ferenc Tot i direktorka Zavoda Ivana Krsmanović

Bečej je opština koja je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Zavoda u 2022. godini izradila strateški dokument u oblasti unapređenja položaja žena u svojoj lokalnoj zajednici, a  opredeljenost da nastavi sa aktivnostima na ovom polju pokazala je učestvovanjem na konkursu Zavoda za realizaciju aktivnosti iz aktuelnog LAP-a.

„Opština Bečej će nastaviti na unapređenju politike jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje opštine kroz edukaciju mladih. U saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Bečej, nastavićemo da putem Forum teatra razbijamo stereotipe i predrasude o rodnoj ravnopravnosti i promovišemo ženska ljudska prava. Anketa koju smo sproveli, a u koju su bile uključene sve generacije oba pola, pokazala je da mladi jako malo znaju o temi rodne ravnopravnosti i da je neophodno raditi na njihovoj edukaciji. Dakle, mi smo izabrali da se bavimo obrazovanjem stanovništva o ovoj temi“
– izjavio je  prilikom potpisivanja ugovora Tot Ferenc, član kabineta predsednika opštine za demografiju, populacionu politiku i socijalna pitanja.

Snežana Vučurević, pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje i rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina rekla je da njihova lokalna samouprava mnogo radi na unapređenju rodne ravnopravnosti, i da je u 2023. godini iz budžeta grada izdvojeno preko 8 miliona za ekonomsko osnaživanje žena, posebno žena u seoskim sredinama.

Od 2021. godine, od kada Zavod za ravnopravnost polova realizuje ovaj konkurs, 29 opština u AP Vojvodini izradilo je Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje lokalne samouprave, dok je 19 opština dobilo bespovratna sredstva za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova.

Na ovaj način Zavod u skladu sa svojom delatnošću i misijom, nastavlja da pruža podršku lokalnim telima za rodnu ravnopravnost sa teritorije AP Vojvodine u cilju primene politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce i Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi.


 

Podrška civilnom sektoru i udruženjima žena

Podrška civilnom sektoru i udruženjima žena

Danas su u Zavodu za ravnopravnost polova predstavnicima udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine uručeni ugovori o korišćenju sredstava za realizaciju projekata u oblasti unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti.

Sredstva su dodeljena na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2023. godini, sa ciljem povećanja vidljivosti i profitabilnosti preduzetničkih aktivnosti žena sa sela, kao i sprovođenja obuka i edukativnih programa za unapređenje znanja i veština kojima se povećava zapošljivost i samozapošljivost žena.

Finansijsku podršku na osnovu konkursa, u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 miliona dinara, dobilo je 32 udruženja građana kojima je na ovaj način omogućena realizacija aktivnosti u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Pri odabiru projekata za finasiranje, prioritet su imali oni programi koji doprinose promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti, odnosno Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, koja kao jednu od preporuka navodi i saradnju institucija i civilnog sektora, u smislu jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koji se posmatraju kao partneri u sprovođenju politike jednakih mogućnosti i kreiranja novih javnih politika.

 


 

Konkurs za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za unapređenje rodne ravnopravnosti i realizaciju aktivnosti predviđenih ovim dokumentom. Ukupna sredstva koja se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave iznose 5.500.000,00 dinara i biće raspodeljena za finansiranje izrade LAP-a jedinica lokalnih samouprava i za finansiranje realizacije aktivnosti predviđenih važećim LAP-om.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritoriji AP Vojvodine sa uspostavljenim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa procedurom propisanoj u konkursnoj dokumentaciji.

Ciljevi konkursa proističu iz obaveza definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na kreiranje javnih politika značajnih za rodnu ravnopravnost i unapređenje politike jednakih mogućnosti kojom se obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa u svim sferama života, kao i primenu normativnih okvira i strateških dokumenata iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.
Specifični ciljevi konkursa odnose se na obaveze lokalnih samouprava definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na donošenje planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti radi razvoja, unapređivanja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Lokalni akcioni plan je instrument javne politike na lokalnom nivou koji predstavlja program lokalne samouprave za rešavanje određenih problema, odnosno realizaciju određenih ciljeva. Lokalni akcioni plan za ostvarivanje rodne ravnopravnosti je dokument koji se usvaja (za određeni period) u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i on je u potpunosti prilagođen potrebama i prioritetima određene opštine, grada ili regiona i odnosi se na aktivnosti lokalne samouprave ali i drugih lokalnih aktera.

Zavod za ravnopravnost polova je u prethodne dve godine (2021/2022) finansirao izradu 20 Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i to za sledeće lokalne samouprave: Apatin, Bač, Beočin, Bečej, Čoka, Inđija, Kikinda, Kula, Novi Bečej, Novi Kneževac, Senta, Opovo, Sombor, Srbobran, Sremski Karlovci, Šid, Titel, Zrenjanin, Žabalj i Žitište.

Rok za prijavu je 27. oktobar 2023. godine, a sve informacije o konkursu nalaze se ovde


 

Finansijska podrška ženama preduzetnicama iz Vojvodine

Konkurs za žene preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je za privredna društva i preduzetnice Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini sa ciljem podsticanja razvoja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Namera je unaprediti poslovanje i proces proizvodnje odnosno pružanja usluga putem investicija u opremu i nabavku repromaterijala. Dugoročno cilj je osnažiti žene koje su na početku bavljenja preduzetništvom da istraju na svom putu karijere i ostvare svoje talente, kreativnost i inicijative.

Predmet javnog konkursa je finansiranje nabavke opreme ili nabavke opreme i repromaterijala, a pravo učešća imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po konkursu iznose 12.000.000,00 dinara, a visina traženih sredstava, uključujući i PDV, ne može biti manja od 150.000,00 dinara, odnosno veća od 400.000,00 dinara po pojedinačnoj prijavi.

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedan od prioritetnih zadataka Zavoda za ravnopravnost polova, jer je ono osnov za postizanje rodne ravnopravnosti ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Prodor žena u sferu preduzetništva predstavlja značajan korak na putu emancipacije i sticanja ekonomske nezavisnosti kao prvog preduslova za rodnu ravnopravnost.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2023. godine, a sve informacije u vezi sa konkursom kao i načinom za apliciranje možete pogledati ovde


 

Još 11 žena postale suvlasnice nekretnine u Vojvodini

Još 11 žena postale suvlasnice nekretnine u Vojvodini

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini.

Sredstva je dobilo 11 bračnih parova, a ove godine nekretnine su kupljene u opštinama Bač, Kikinda, Kovin, Srbobran, Bačka Palanka i gradovima Sombor i Subotica.

Konkurs za kupovinu kuća realizuje se kao mera podrške Pokrajnske vlade sa ciljem da se utiče na imovinsko stanje žena koje će na taj način unaprediti i njihov ekonomski položaj.

Statistika o vlasništvu nad nekretninama jedan je od najboljih pokazatelja u domenu ekonomije, a brojke kažu da su žene na teritoriji AP Vojvodine vlasnice nekretnina u 14 odsto, a suvlasnice u 12 odsto slučajeva.

Žene bez vlasništva nad stanom ili kućom teže ostvaruju ekonomsku nezavisnost, a zabrinjava i to što je u selima i dalje prisutna svest da nisu deo roditeljskog doma, pa se žene i same odriču prava na udeo ili nasledstvo u korist braće i sinova. Vlasništvo nad nepokretnosti je za njih važan preduslov da budu samostalnije i da, primera radi, na osnovu te nekretnine podignu kredit i započnu sopstveni posao.

Zavod za ravnopravnost polova aktivno radi na osnaživanju žena i ženskog preduzetništva u ruralnim sredinama, posebno kroz podsticajne programe i konkurse na osnovu kojih je u periodu od 2015. do 2023. godine 338 žena postalo suvlasnica kuće na selu u Vojvodini, a Pokrajinska vlada je za ovaj program iz budžeta izdvojila ukupno 341 milion dinara.