Финансијска подршка женама предузетницама из Војводине

Финансијска подршка женама предузетницама из Војводине

Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић потписала је у среду, 27. децембра 2023. године уговоре са 42 жене предузетнице којима су одобрена средства за куповину опреме и репроматеријала у укупној вредности од 13.550.000,00 динара.

Завод за равноправност полова расписао је почетком октобра 2023. године Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години за привредна друштва и предузетнице са циљем јачања жена предузетника и привредних друштава, односно микро и малих предузећа у којима су већински власници жене, а које послују на територији АП Војводине. На конкурс се јавило 242 жена предузетница што показује заинтересованост ове циљне групе за овакву врсту подршке.

Конкурс је расписан ради унапређења пословања жена предузетница са територије АП Војводине, односно пружања институционалне подршке развоју пословања којим управљају жене, и то путем инвестирања у опрему која ће допринети расту прихода, новом запошљавању и унапређењу технологије процеса производње или пружања услуге.

Бесповратна средства Завода за равноправност полова ове године додељена су предузетницама за куповину опреме и репроматеријала у различитим делатностима, попут опреме за производњу дрвета, рогоза и канапа, производње парфема, накита, одеће, колача, пецива до опреме потребне у услужним делатностима попут штампарија, архитектонских бироа, књиговодствених агенција, играоница, стоматолошких ординација, фитнес студија и других.

Предузетница Aндријана Радојичић је директорка предузетничке радње Корпорасана из Новог Сада, која се бави обрадом дрвета.  Поводом добијања средстава по конкурсу, рекла је да је ова финансијска подршка кључна у реализацији њеног пословања јер свака машина коју користи у производњи ради на бази компресора. „Средства ћу искористити за куповину компресора који ће покрити капацитете моје производње, нарочито јер сам тек годину дана у предузетништву“.

Бранкица Кенера је оснивачица и власница фирме Кенера НС из Буковца које се бави међународним транспортом и логистиком. Једна је од ретких успешних жена у овој области јер је он примарно мушка професија.
„Ова средства ће ми значити будући да фирма има доста ствари које не може да складишти, на пример гуме, уља итд. и ја сам конкурисала за куповину контејнера који ће ми направити уштеду за изнајмљивање простора.“

Област економског оснаживања жена спада у једне од приоритетних програмских активности у оквиру делатности Завода за равноправност полова. Економско оснаживање жена обухвата креирање програма и мера који имају за циљ подршку женама у пословању, а којима се подстиче развој, запошљавање, самозапошљавање и бољи економски положај.


 

Додељена средства за Акционе планове у области родне равноправности на локалном нивоу

Додељена средства за Акционе планове у области родне равноправности на локалном нивоу

Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић потписала је у четвртак 21. децембра 2023. године уговоре о додели бесповратних средстава за финансирање израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ЛАП), као и за финансирање реализације активности из актуелних ЛАП-ова градова и општина са територије АП Војводине.

Бесповратна средства добило је 15 локалних самоуправа, и то општине Оџаци, Бела Црква, Шид, Пећинци и град Вршац за израду новог ЛАП-а у износу од 1.450.000,00 динара, док је 2.500.000,00 динара додељено општинама Апатин, Опово, Чока, Бечеј, Жабаљ, Бачка Паланка, Тител и Кањижа, односно градовима Кикинда и Зрењанин за реализацију активности из актуелних Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности.

Локални акциони план као инструмент јавне политике на локалном нивоу има вишеструке користи за заједницу јер она, као и њени органи и други субјекти у заједници пројектују, планирају и предлажу посебне мере које локална заједница и други субјекти заједно предузимају у складу са конкретним потребама своје средине, а све у циљу отклањања неједнакости међу женама и мушкарцима и стварања једнаких могућности за реализацију њихових права. Сам процес планирања у коме учествују различити актери и актерке доприноси бољем функционисању заједнице, унапређује комуникацију и координацију институција, сарадњу са цивилним сектором, укључује грађанке и грађане, и на тај начин се повећава одговорност за спровођење мера и активности и транспарентније издвајање и трошење средстава из буџета.

Град Вршац је једна од локалних самоуправа која је конкурисала за средства за израду стратешког документа у области родне равноправности.
„Запослени у нашој локалној администрацији приступили су изради ЛАП за родну равноправност због проблема везаних за социјални, економски и политички ниво. ЛАП за унапређење родне равноправности је кључни документ за доношење других нормативних аката, а и за унапређење или решавање проблема и питања за родну равноправност у локалној заједници и овај документ ће бити темељ за промоцију праведнијег, равноправнијег и сигурнијег друштва за све његове грађане и грађанке, без обзира на пол – рекао је Мирослав Ступар из  Одељења за привреду, пољопривреду и ЛЕР Градске управе Вршац.

Ференц Тот и директорка Завода Ивана Крсмановић

Бечеј је општина која је захваљујући бесповратним средствима Завода у 2022. години израдила стратешки документ у области унапређења положаја жена у својој локалној заједници, а  опредељеност да настави са активностима на овом пољу показала је учествовањем на конкурсу Завода за реализацију активности из актуелног ЛАП-а.

„Општина Бечеј ће наставити на унапређењу политике једнаких могућности и родне равноправности на територији своје општине кроз едукацију младих. У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бечеј, наставићемо да путем Форум театра разбијамо стереотипе и предрасуде о родној равноправности и промовишемо женска људска права. Анкета коју смо спровели, а у коју су биле укључене све генерације оба пола, показала је да млади јако мало знају о теми родне равноправности и да је неопходно радити на њиховој едукацији. Дакле, ми смо изабрали да се бавимо образовањем становништва о овој теми“ – изјавио је  приликом потписивања уговора Тот Ференц, члан кабинета председника општине за демографију, популациону политику и социјална питања.

Снежана Вучуревић, помоћница градоначелника за образовање и родну равноправност града Зрењанина рекла је да њихова локална самоуправа много ради на унапређењу родне равноправности, и да је у 2023. години из буџета града издвојено преко 8 милиона за економско оснаживање жена, посебно жена у сеоским срединама.

 Од 2021. године, од када Завод за равноправност полова реализује овај конкурс, 29 општинa у АП Војводини израдило је Локални акциони план за унапређење родне равноправности на територији своје локалне самоуправе, док је 19 општина добило бесповратна средства за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова.

На овај начин Завод у складу са својом делатношћу и мисијом, наставља да пружа подршку локалним телима за родну равноправност са територије АП Војводине у циљу примене политике једнаких могућности за жене и мушкарце и Закона о родној равноправности у пракси.


 

Подршка цивилном сектору и удружењима жена

Подршка цивилном сектору и удружењима жена

Данас су у Заводу за равноправност полова  представницима удружења грађана са територије АП Војводине уручени уговори о коришћењу средстава за реализацију пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности.

Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у АП Војводини у 2023. години, са циљем повећања видљивости и профитабилности предузетничких активности жена са села, као и спровођења обука и едукативних програма за унапређење знања и вештина којима се повећава запошљивост и самозапошљивост жена.

Финансијску подршку на основу конкурса, у укупном износу од 4.500.000,00 милиона динара, добило је 32 удружења грађана којима је на овај начин омогућена реализација активности у области унапређења родне равноправности у својим локалним заједницама.

При одабиру пројеката за финасирање, приоритет су имали они програми који доприносе промовисању и примени Закона о родној равноправности, односно Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, која као једну од препорука наводи и сарадњу институција и цивилног сектора, у смислу јачања капацитета невладиних организација који се посматрају као партнери у спровођењу политике једнаких могућности и креирања нових јавних политика.

 


 

Конкурс за израду Локалнoг акционог плана за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Конкурс за израду Локалнoг акционог плана за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Завод за равноправност полова расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за израду Локалног акционог плана (ЛАП) за унапређење родне равноправности и реализацију активности предвиђених овим документом. Укупна средства која се додељују јединицама локалне самоуправе износе 5.500.000,00 динара и биће расподељена за финансирање израде ЛАП-а јединица локалних самоуправа и за финансирање реализације активности предвиђених важећим ЛАП-ом.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територији АП Војводине са успостављеним телом за родну равноправност, у складу са процедуром прописаној у конкурсној документацији.

Циљеви конкурса проистичу из обавеза дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на креирање јавних политика значајних за родну равноправност и унапређење политике једнаких могућности којом се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група у свим сферама живота, као и примену нормативних оквира и стратешких докумената из области родне равноправности на локалном нивоу.
Специфични циљеви конкурса односе се на обавезе локалних самоуправа дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на  доношење планских аката у области родне равноправности ради развоја, унапређивања и остваривања родне равноправности.

Локални акциони план је инструмент  јавне политике на локалном нивоу који представља програм локалне самоуправе за решавање одређених проблема, односно реализацију одређених циљева. Локални акциони план за остваривање родне равноправности је документ који се усваја (за одређени период) у циљу унапређења родне равноправности на локалном нивоу, и он је у потпуности прилагођен потребама и приоритетима одређене општине, града или региона и односи се на активности локалне самоуправе али и других локалних актера.

Завод за равноправност полова је у претходне две године (2021/2022) финансирао израду 20 Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности и то за следеће локалне самоуправе: Апатин, Бач, Беочин, Бечеј, Чока, Инђија, Кикинда, Кула, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сента, Опово, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Шид, Тител, Зрењанин, Жабаљ и Житиште.

Рок за  пријаву је 27. октобар 2023. године, а све информације о конкурсу налазе се овде


 

Финансијска подршка женама предузетницама из Војводине

Конкурс за жене предузетнице са територије АП Војводине

Покрајински завод за равноправност полова расписао је за привредна друштва и предузетнице Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години са циљем подстицања развоја жена предузетника и привредних друштава, односно микро и малих предузећа у којима су већински власници жене, а које послују на територији АП Војводине.

Намера је унапредити пословање и процес производње односно пружања услуга путем инвестиција у опрему и набавку репроматеријала. Дугорочно циљ је оснажити жене које су на почетку бављења предузетништвом дa истрају на свом путу каријере и остваре своје таленте, креативност и иницијативе.

Предмет јавног конкурса је финансирање набавке опреме или набавке опреме и репроматеријала, а право учешћа имају привредна друштва и предузетнице са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине. Укупна средства која се додељују по конкурсу износе 12.000.000,00 динара, а висина тражених средстава, укључујући и ПДВ, не може бити мања од 150.000,00 динара, односно већа од 400.000,00 динара по појединачној пријави.

Област економског оснаживања жена спада у један од приоритетних задатака Завода за равноправност полова, јер је оно основ за постизање родне равноправности али и одрживи развој и остваривање циљева постављених Агендом 2030 Уједињених нација. Продор жена у сферу предузетништва представља значајан корак на путу еманципације и стицања економске независности као првог предуслова за родну равноправност.

Конкурс је отворен до 1. новембра 2023. године, а све информације у вези са конкурсом као и начином за аплицирање можете погледати овде


 

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је данас уговоре о додели бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа на селу у Војводини.
Средства је добило 11 брачних парова, а ове године некретнине су купљене у општинама Бач, Кикинда, Ковин, Србобран, Бачка Паланка и градовима Сомбор и Суботица.

Конкурс за куповину кућа реализује се као мера подршке Покрајнске владе са циљем да се утиче на имовинско стање жена које ће на тај начин унапредити и њихов економски положај.

Статистика о власништву над некретнинама један је од најбољих показатеља у домену економије, а бројке кажу да су жене на територији АП Војводине власнице некретнина у 14 одсто, а сувласнице у 12 одсто случајева.

Жене без власништва над станом или кућом теже остварују економску независност, а забрињава и то што је у селима и даље присутна свест да нису део родитељског дома, па се жене и саме одричу права на удео или наследство у корист браће и синова. Власништво над непокретности је за њих важан предуслов да буду самосталније и да, примера ради, на основу те некретнине подигну кредит и започну сопствени посао.

Завод за равноправност полова активно ради на оснаживању жена и женског предузетништва у руралним срединама, посебно кроз подстицајне програме и конкурсе на основу којих је у периоду од 2015. до 2023. године 338 жена постало сувласница куће на селу у Војводини, а Покрајинска влада је за овај програм из буџета издвојила укупно 341 милион динара.