Округли сто: Пут који свака жена мора да прође до успеха

Округли сто: Пут који свака жена мора да прође до успеха

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић учествовала је 23. марта 2023. године у Пивницама у округлом столу Месец срећних жена на тему „Пут који свака жена мора да прође до упеха“.

Директорка је том приликом представила делатност Завода за равноправност полова и све активности које установа реализује, са нагласком на промотивне програме који су у вези са темом округлог стола. Представљена је једна од највећих промотивних активности установе – Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини који се одржава од 2010. године и који на најлепши начин промовише жене са села. Такође су представљени и актуелни конкурси установе, и онлајн База података удружења жена из Војводине која има за циљ да жене са села и њихове активности и производе учини доступним и видљивим у јавности.

Директорка је истакла да су активности Завода усмерене на различите циљне групе, од физичких лица, предузетница, удружења жена и грађана, па до локалних самоуправа и других институција и да на тај начин концепт родне равноправност има и своју практичну примену у свакодневном животу.

„Реализовањем наших програма на територији Војводине и остваривањем сарадње са различитим организацијама на локалном, покрајинском и републичком нивоу, Завод  значајно доприноси процесу популаризације и институционализације принципа родне равноправности и јавне политике једнаких могућности за све грађане и грађанке.“ – рекла је на крају свог обраћања директорка Станислава Малић-Гостовић.

Догађај је организовао Савет за родну равноправност СО Бачка Паланка, а говорници и говорнице на округлом столу су били представници и представнице свих релевантних институција које се баве родном равноправношћу и борбом против дискриминације. Округли сто је био прилика да се покрене дискусија о родној равноправности у пракси и укаже на положај жена у Војводини у различитим сферама – у локалној заједници, политичком животу, предузетништву, али и да се представи њихова улога као локалних чуварки традиције.

 


 

 

8. март – Борба за људска права жена и даље траје

8. март – Борба за људска права жена и даље траје

Завод за равноправност полова честита свим грађанкама 8. март, Међународни дан жена, поштујући историјски контекст и традицију обележавања овог дана која има корене у вековима дугој борби жена да равноправно са мушкарцима учествују у друштву.
Овај дан прилика је да се подсетимо на економска, политичка и друштвена достигнућа жена, револуционарки, реформаторки и визионарки, које су се избориле за права које жене данас уживају, знајући да дуга прича о обичним женама које су мењале историју има наставак и у нашем времену.

Фотографија преузета са: https://www.internationalwomensday.com/EquityEquality

Бројне активисткиње, организације и државне установе и данас се боре за права и социјалну правду жена у свим сферама друштва, боре се против дискриминације на радном месту, неправедних услова рада и ниске цене рада.

Ове године Међународни дан жена обележава се под мотом #EmbraceEquity са идејом да се покрене прича о томе зашто концепт једнаких могућности више није довољан и укаже на чињеницу да су стартне позиције људи различите и да због тога истинска инклузија и осећај припадности захтева и правично деловање. Праведност препознаје различите околности сваке особе и на основу тога обезбеђује специфичне ресурсе и могућности потребне за постизање једнаког исхода.

Међународни дан жена је зато прилика и повод да се јавност образује и информише о актуелним питањима, да се мобилишу политичка воља и ресурси за решавање како глобалних, тако и локалних  проблема, као и да се прославе и учврсте достигнућа жена.


 

11. фебруар – Међународни дан жена и девојака у науци

11. фебруар – Међународни дан жена и девојака у науци

Поводом Међународног дана жена и девојака у науци, Завод за равноправност подсећа јавност да иако жене данас чине мање од 30 одсто истраживача широм света, оне често предводе захтевна и револуционарна истраживања која имају огроман утицај на развој човечанства и друштва уопште. Глобално, жене су и даље мање плаћене за свој научноистраживачки рад, ређе напредују, добијају мање пројеката и чешће напуштају каријеру у науци од мушкараца који су једнако квалификовани.

Према извештају Међународне организације рада, број жена у Србији са универзитетским дипломама у СТЕМ пољима је 43 процента. Како се наводи, само у пољу математике је више жена него мушкараца, али разлог за то је што се жене опредељују да предају у школама. У инжењерству их има мање од 40 одсто, а у технологији чине ни трећину. Сматра се да су главни разлози да оволико мали број девојака бира СТЕМ студије устаљени родни стереотипи који девојке удаљавају од ових области. Овај међународни дан има за циљ, да подстакне више жена и девојака да се посвете каријери у науци, те је у том смислу важно промовисати успешне жене у науци, а девојчице подстицати да од најранијег узраста развијају своја интересовања.

Ове године, Међународни дан жена и девојака у науци, гледано глобално, фокусиран је на улогу жена и девојака и науке у вези са циљевима одрживог развоја, а који се односе на питања приступачне и чисте енергије, иновација и инфраструктуре, чисте воде и санације, индустрије, одрживости градова и заједнице и средстава имплементације. На тај начин овај дан има за циљ да повеже међународну заједницу са женама и девојкама у науци, јачајући везе између науке, политике и друштва за стратегије оријентисане ка будућности.

Завод за равноправност полова од 2006. године у оквиру своје издавачке делатности објављује докторске и мастер радове који промовишу научноистраживачки рад и постигнућа жена, са циљем да представи жене из академске заједнице и афирмише студенткиње, научнице и друге стручњакиње које се баве родним политикама. На овај начин публиковано је 44 рада чије ауторке су научнице и истраживачице, а које својим резултатима доприносе ширењу видљивости жена у науци представљајући њихове образовне и истраживачке капацитете.


 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Градоначелник Кикинде Никола Лукач на потписивању уговора

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је 16. децембра 2022. године уговоре са градоначелницима, председницима општина и представницима/ама локалних самоуправа са територије АП Војводине којима су додељена бесповратна средства за финансирање израде новог Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ЛАП) на територији својих општина и градова, као и за финансирање реализације активности из актуелних ЛАП-ова.

Бесповратна средства за израду новог ЛАП-а у износу од 3.396.750,00 динара добиле су општине Жабаљ, Беочин, Кикинда, Србобран, Бач, Инђија, Сремски Карловци, Бечеј, Сомбор и општина Тител, док је 2.649.000,00 динара издвојено за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова општина Нови Бечеј, Кула, Бечеј, Опово, Нови Кнежевац, Бачка Паланка, Шид, Чока и Апатин.

Локални акциони план као инструмент јавне политике на локалном нивоу има вишеструке користи за заједницу јер она, као и њени органи и други субјекти у заједници пројектују, планирају и предлажу посебне мере које локална заједница и други субјекти заједно предузимају у складу са конкретним потребама своје средине, а све у циљу отклањања неједнакости међу женама и мушкарцима и стварања једнаких могућности за реализацију њихових права. Сам процес планирања у коме учествују различити актери и актерке доприноси бољем функционисању заједнице, унапређује комуникацију и координацију институција, сарадњу са цивилним сектором, укључује грађанке и грађане, и на тај начин се повећава одговорност за спровођење мера и активности и транспарентније издвајање и трошење средстава из буџета.

Јелена Шушак, помоћница председнице општине Беочин

Јелена Шушак, помоћница председнице општине Беочин, општине која је добила средства за израду Локалног акционог плана рекла је да се показало да се без стратешких докумената које би локална самоуправа требало да има у свакој области, реализација активности на крају сведе на ентузијазам појединца или појединке. „Веома је важно да сви актери и актерке и све институције делују заједно и преузимају одговорност, свако у свом делу могућности и утицаја када је у питању унапређење положаја жена и мушкараца у локалној средини“.

У складу са препознатим проблемима у конкретној локалној заједници и у складу са надлежностима и могућностима саме локалне самоуправе, за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова, општине су изабрале следеће циљеве: превенција и унапређење безбедности путем информисања јавности о родно заснованом насиљу (Нови Бечеј и Чока); едукација сеоских жена и промоција здравствене заштите жена (Опово); промоција резултата и достигнућа жена на локалном нивоу и финансирање опреме за жене предузетнице (Нови Кнежевац); едукација становника/ца општине из руралних средина и родитеља девојчица узраста 12-14 година о значају ХПВ вакцине (Бачка Паланка); унапређење услуга социјалне заштите кроз меру унапређења безбедности у заједници и превенција насиља (Апатин) и други.

Жељка Јарић, шефица одсека за Локални економски развој општине Шид са директорком Завода

Шид је општина која је захваљујући бесповратним средствима Завода у 2021. години израдила стратешки документ у области унапређења положаја жена. Своју опредељеност да настави са активностима на овом пољу показала је учествовањем на конкурсу Завода за реализацију активности из актуелног ЛАП-а. „Општина Шид ће реализовати активности у области родно одговорног буџетирања, заштите и права омладине у средњим школама, промоције права особа са инвалидитетом и друге активности којима се подиже свест јавности о значају родне равноправности“ – рекла је  приликом потписивања уговора Жељка Јарић, шефица одсека за Локални економски развој општине Шид.

Према речима Маје Пилиповић, председнице Савета за родну равноправност општине Бачка Паланка  једна од првих општина која је још 2015. године усвојила ЛАП у области родне равноправности, а ове године су код Завода за равноправност полова конкурисали за реализацију активности у оквиру актуелног ЛАП-а за период 2023-2026. године којим ће бити обухваћено седам области. „Приоритет је дат едукацији и превентиви када је у питању здравље девојчица и младих жена. Биће спроведене активности које се тичу информисања јавности, пре свега омладине, о значају и предностима ХПВ вакцине с обзиром на то да постоје разне предрасуде на ту тему. Посебно је важно што је и општина издвојила средства за вакцинацију чиме ће ова услуга бити бесплатна и на тај начин доступна.“

Бесповратна средства добило је 18 општина са територије АП Војводине и на овај начин Завод у складу са својом делатношћу и мисијом,  наставља да пружа подршку локалним телима за родну равноправност са територије АП Војводине у циљу примене политике једнаких могућности за жене и мушкарце и Закона о родној равноправности у пракси.


 

Подршка женском бизнису

Подршка женском бизнису

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је у среду, 14. децембра 2022. године уговоре са 38 жена предузетница којима су одобрена средства за куповину опреме у укупној вредности од 13.348.617,25 динара.
Конкурс је расписан са циљем унапређења пословања жена предузетница са територије АП Војводине, односно пружања институционалне подршке развоју пословања којим управљају жене, и то путем инвестирања у опрему која ће допринети расту прихода, новом запошљавању и унапређењу технологије процеса производње или пружања услуге.

Бесповратна средства Завода за равноправност полова ће ове године према пријавама предузетница бити утрошена на куповину опреме за различите делатности, од производњe производа од дрвета, плуте, сламе и прућа, прераде млека и производње сирева, дестилације, пречишћавање и мешања пића, производње путних и ручних торби, сарачких производа и каишева до опреме потребне у услужним делатностима попут ресторана, кројачких и фризерских салона, стоматолошких ординација, архитектонских бироа, књиговодствених агенција итд.

Жужана Бала, власница “Арт Студио пројекта” и директорка Завода

Предузетница Жужана Бала, архитекткиња и власница породичне фирме „Арт Студио пројект“ из Темерина, која нуди разне природне и креативне материјале за кућу и ентеријер, а у понуди имају резбарене лајсне и украсе, бамбус тапете, ролетне и друго, конкурисала је за струг за дрво који може да обради дугачке предмете попут гарнишни. Ова опрема ће проширити њихову понуду јер, према њеним речима,  неки предмети често недостају у продаји, па се купци или мајстори окрећу страном тржишту и увозе их, а овако ће нова опрема проширити понуду фирме и омогућити веће приходе. Посматрајући односе мушкараца и жена у својој фирми, где ради заједно са братом и оцем, примећује разлике у приступу раду, али сматра да сарадња жена и мушкараца мора да постоји и да је она веома битна.
„Важно је повезати женско предузетништво са мушким јер оно додаје неки нов ниво креативности и другачије размишљање. Нама женама јесте теже због деце и породице и што све паралелно радимо, али кључ је у сарадњи.“

Фото: преузето са сајта “Мале млекаре ЋУК”

Истог мишљења је и Милена Ћук из Банатског Карађорђева, власница предузетничке радње „Мала млекара Ћук“ која се бави производњом сирева и намаза од 2008. године, а ове године је код Завода конкурисала за куповину анализатора млека. Према њеним речима ова опрема ће јој помоћи у контроли млека које откупљује од добављача, али и у процени од каквог млека се и када може правити одређена врста сира.
Подршка државних институција је важна, женама треба много више помоћи у бизнису од мушкараца јер су разлике велике, жене нису довољно схваћене нарочито када је у питању подручје материнства и заснивања породице“.

Eмеши Б. Варга, власница “Студија 255”

Емеши Б. Варга из Темерина, поред архитектонске визуализације које јој је примарно занимање, од 2021. године се бави и дизајном предмета и играчка у оквиру фирме „Студио 255“. На основу конкурса Завода добила је средства за куповину осцилирајуће шмиргле и друге специјалне опреме која ће јој помоћи да убрза производњу јер тренутно све шмиргла ручно.
„Први пут конкуришем за средства код државних институција и било ми је изненађење да сам прошла на овом конкурсу. Машине које ћу купити су скупе и пуно ће ми значити ова новчана подршка. Примећујем да држава доста улаже у женско предузетништво и да постоје разни програми који помажу младе предузетнице.“

Ерика Фичор, власница самосталне занатске радње PYTHON“ из Суботице конкурисала је за куповину шиваће машине неопходне за фину обраду ташни. Према њеним речима, за ове послове недостаје радна снага јер више не постоји школа за кожну галантерију, торбаре и сараче и она сама обучава своје раднике и раднице. У почетку, када је почињала да се бави овим послом, примећивала је да је околина другачије гледа јер је жена, било јој је тешко, али данас, после 32 године бављења овим послом, ова предузетница мисли да су жене равноправне са мушкарцима и да свако пружа свој квалитет и допринос у раду.
„Нема разлике у заинтересованости за овај занат када су у питању жене и мушкарци, код мене у радњи је равномерна заступљеност оба пола. Мушкарци су можда потребнији за послове где је потребна физичка снага, када је у питању рад са дебљом кожом јер они раде на изради каишева, моторашких торби и бисага, док су жене вештије у изради финијих женских торбица и новчаника“.

Добитница средстава Милана Миљић, власница дестилерије ORTODOX KOALAS

Милана Миљић је технолошкиња и власница дестилерије „ORTODOX KOALAS“ из Новог Сада. Од средстава добијених од Завода за равноправност полова купиће танкове, пунилице, етикетирке и пумпу са филтером јер је до сада већину послова обављала ручно и нова опрема ће јој у великој мери олакшати будуће пословање.
„Ова област није типична за жене, више је мушкараца јер ту има доста физичког рада, то знам из личног искуства јер сам након студија хтела да конкуришем у неким винаријама, па и за дестилерије, али тамо су увек тражили мушкарце технологе. Јако је тешко било пронаћи посао, нарочито ако виде да сте женско. Међутим, то се мења у последњих пет-шест година, све више имам колегиница технолога у овој области јер се показало да су оне у овим пословима детаљније и педантније.“

Фото: преузето са ФБ странице дестилерије “ORTODOX KOALAS”

Област економског оснаживања жена спада у једне од приоритетних програмских активности у оквиру делатности Завода за равноправност полова. Економско оснаживање жена обухвата креирање програма, мера, акција, кампања и других активности којима се подстиче развој, запошљавање, самозапошљавање и бољи економски положај ове друштвене групе у области економског развоја.

Покрајински завод за равноправност полова расписао је почетком октобра 2022. године Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години за привредна друштва и предузетнице са циљем јачања жена предузетника и привредних друштава, односно микро и малих предузећа у којима су већински власници жене, а које послују на територији АП Војводине. На конкурс се јавило 200 жена предузетница што показује заинтересованост ове циљне групе за овакву врсту подршке.

 

 


 

УЈЕДИЊЕНЕ! Aктивизам за заустављање насиља према женама и девојчицама

УЈЕДИЊЕНЕ! Aктивизам за заустављање насиља према женама и девојчицама

Данас обележавамо Међународни дан борбе против насиља према женама у оквиру светске Кампање «16 дана активизма борбе против насиља према женама» која ове године носи слоган:

УЈЕДИЊЕНЕ! Aктивизам за заустављање насиља према женама и девојчицама

Сваке године у периоду од 25. новембра до 10. децембра кампању широм света обележава преко 5000 организација у више од 180 земаља са захтевом за укидање свих облика насиља према женама. Кампања, кроз своје активности треба да укаже на чињеницу да је родно засновано насиље проблем људских права и искаже солидарност са женама широм света које се организовано боре против насиља према женама.

Завод за равноправност полова жели да подсети јавност да је од почетка године у породично-партнерском насиљу убијено 25 жена*. Најчешће учинилац је супруг или ванбрачни партнер, емотивни партнер, син или други члан породице. Убиство жена у породичном контексту најчешће се догађа када жена напусти партнера или њен партнер перципира (основано или не) да му је неверна.  Убиство је најчешће  извршено у заједничком стану или кући жртве и учиниоца, дакле тамо где би жена требало да је најбезбеднија – у породици.

Овај податак нам говори да у нашој јавности још увек постоји раширена свест о томе да је насиље приватна и породична ствар и да ће комшија пре позвати полицију због буке коју производи гласна музика него због породичног насиља. Истраживања такође указују на то да је готово сваки фемицид могао да буде спречен јер му је претходило дугогодишње насиље, а често и отворене претње убиством.

 У том контексту Завод за равноправност полова апелује на грађанке и грађане да на сваку ситуацију насиља реагују одмах и ефикасно.

Aуторка Јелена Зубовић

Једини пут ка безбедном и сигурном друштву јесте нулта толеранција на насиље. Она је могућа променом друштвене свести јавности са једне стране и правовременом проценом ситуације насиља и реаговања надлежних органа и институција са друге стране. Бројне организације цивилног друштва и државне установе уједињени су у доношењу посебних протокола о поступању надлежних органа и инстутуција у процесуирању фемицида, затим у спровођењу истраживања о родно заснованим мотивима фемицида, као и  увођења ограничења власништва и поседовања ватреног оружја тамо где је било забележено насиље према женама. Такође постоје препоруке и иницијативе да се развију програми за рад са учиниоцима насиља и успоставе ефикасни механизми за праћење фемицида.

Кампања је прилика да родни покрајински механизми, али и друге надлежне институције УЈЕДИЊЕНИ у борби против насиља према женама представе своје активности у области превенције насиља али и друге конкретне мере и акције које спроводе.
Завод за равноправност полова је као члан радне групе за израду покрајинског Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2023. до 2026. године и као члан координационог тима Мреже „Живот без насиља“ којом координира Покрајински заштитник грађана – омбудсман, у протеклом периоду активно учествовао у креирању стратегија и мера када је у питању борба против насиља према женама, и у том контексту је израђен план активности када је у питању ова тема.

Једна од заједничких активности покрајинских органа свакако ће бити рад на унапређењу општих услуга за жене жртве родно заснованог насиља према женама и насиља у породици кроз дефинисање стандарда рада и обезбеђивање доступности услуга женама из осетљивих група. План је прикупити и анализирати податке и информације о капацитетима и потребама специјализованих женских организација и других установа у сектору социјалне заштите које пружају  психосоцијалну подршку за жртве родно заснованог насиља и насиља у породици и унапредити те услуге.

У контексту примене покрајинског Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2023. до 2026. године  биће организован рад и едукација са представницима локалних самоуправа са територије АП Војводине како да у своје Локалне акционе планове за родну равноправност укључе и активности за промоцију нулте толеранције на насиље и активности за спречавање родно заснованог насиља према женама.

И на крају, Завод за равноправност полова користи прилику да подсети медије о етичком кодексу у извештавању о насиљу, нарочито о родно заснованом насиљу и да избегавају стереотипно и сензационалистичко извештавање јавности јер оно доприноси продубљивању патријархалног обрасца понашања и негирању насиља и злочина.

*Званична статистика о броју фемицида или убистава жена у Србији још увек не постоји. Подаци се прикупљају из медијских извештаја.