zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133
Објављена Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава удружења грађана по Конкурсу за унапређење родне равноправности на територији АПВ

Објављена Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава удружења грађана по Конкурсу за унапређење родне равноправности на територији АПВ

Обавештавамо вас да Прелиминарну листа вредновања и рангирања пријава по “Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АПВ Војводини у 2021. години” можете погледати ОВДЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________________

18. мај – Дан сећања на жене жртве насиља

18. мај – Дан сећања на жене жртве насиља

Дан сећања на жене жртве насиља – 18. maj, установљен је 2017. године одлуком Владе Републике Србије на иницијативу потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност Зоране Михајловић и мрежа невладиних организација „Жене против насиља”, како би се јавност, али и надлежне институције, стално подсећале на ризик од фемицида и његове последице.

Дан сећања на жене жртве насиља подржале су и 32 организације цивилног друштва, а петицију је потписало више од 8.000 грађанки и грађана Србије током акције спроведене у 25 градова и општина. Сећање на жене које више нису међу нама уједно је и опомена да непоступање или погрешно поступање надлежних институција у случајевима родно заснованог насиља жене плаћају својим животима.

Завод за равноправност полова од 2016. године континуирано спроводи едукацију и информисање жена, нарочито оних које живе у мањим срединама Војводине о неопходности пријављивања насилника и процедурама у ситуацији породичног и партнерског насиља. До сада је у 44 општине Војводине информисано близу 2500 жена и мушкараца и успостављена је сарадња са локалним градским и општинским самоуправама и родним локалним механизама који обезбеђују подршку институција укључених у заштиту жена од насиља, пре свега представника/ца полиције, Центара за социјални рад, тужилаштва, домова здравља и других.

Овим активностима Завод за равноправност полова пружа свој допринос остваривању циљева Националне стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у делу који се тиче повећања сигурности жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским односима.


 

Жене и мушкарци на местима одлучивања у АП Војводини

Жене и мушкарци на местима одлучивања у АП Војводини

Завод за равноправност полова започео је прикупљање података о заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, као и о раду и функционисању локалних механизмима за равноправност полова, у циљу праћења стања у области родне равноправности на територији АП Војводине.

Будући да су наведене активности у складу са делатношћу Завода за равноправност полова, као и члановима 39 и 40 Закона о равноправности полова којима је регулисана обавеза органа јединица локалне самоуправе на организовање сталног радног тела или запосленог за родну равноправност, односно вођење статистичке евиденције, намера је ажурирати податке и утврдити да ли је и колики напредак остварен када је у питању  положај жена у јединицама локалне самоуправе,  као и на који начин се спроводи политика једнаких могућности, али истовремено и охрабрити представнике и представнице локалних власти да подстичу и развијају једнака права и могућности за жене и мушкарце.


 

Светски пут Заводових издања

Светски пут Заводових издања

Издавачка делатност Завода за равноправност полова успостављена 2006. године, од оснивања представља једну од најзначајнијих активности установе и као таква јединствена је у региону.

Циљ издавања књига је да обогати и прошири знање потребно за образовање: жена и о женама  у академској заједници, стручне и шире јавности, родних локалних механизама, активиста у невладиним женским и другим организацијама, новинара и новинарки, просветног кадра у школама и на факултетима, запослених у институцијама и установама културе, локалне заједнице и других заинтересованих особа.

Издавачка делатност Завода подељена је у шест едиција и представља трајно сведочанство о историји и искуствима женског активизма, резултатима и знањима који су произвели прогресивне мере и политике за унапређење једнаких могућности.

Од 2016. године установљен је Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности, којим се омогућава видљивост академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.

Та нова знања намењена су непосредној пракси пре свега у настави на разним ступњевима образовања, с једне стране, а са друге, афирмацији ауторки у разним доменима нових знања: у области  наслеђа женских права (АФЖ), животних прича жена из националних заједница, уметности, у основном образовању или у појединим институцијама. Завод је својом издавачком политиком настојао да подједнако афирмише знања о различитостима (жене са инвалидитетом, жене из националних заједница) и тиме покаже богатство емпиријских података.

У последњих неколико година, Завод остварује значајну сарадњу са дистрибутивним центрима  и извозницима књига (Bookbridge, DATA status, Serbica Books), па је тако за потребе интернационалних и домаћих библиотека, као и научника и научница којима је потребна литература из области родне равноправности, у најпознатије светске библиотеке, славистичке центре, факултете и иностране књижаре прослеђено 20 наслова односно близу 5000 примерака књига из издавачке продукције Завода за равноправност полова.

Публикације наших ауторки уступљене су Конгресној библиотеци у Вашингтону (Library of Congress, Washington), Британској библиотеци у Лондону (The British Library-London), Универзитету Корнел у Њујорку (Cornell Univetsity, Ithaca, New York),  Универзитету у Хамбургу – Институту за славистику (Universität Hamburg, Deutschland, Fakultät für Geisteswissenschaft, Institut für Slavistik), Универзитетским катедрама у Канади и Америци, Филозофском и Правном факултету у Новом Саду, Правном факултету у Нишу, Филолошком факултету у Београду, Правном факултету у Београду, Основном суду у Новом Саду, као и бројним невладиним организацијама, удружењима, библиотекама, појединцима и појединкама.

Списак издања Завода за равноправност полова у периоду 2006-2020.


 

Састанак родних механизама Скупштине АП Војводине

Састанак родних механизама Скупштине АП Војводине

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић састала се 19. јануара 2021. године са председницом Одбора за равноправност полова Латинком Васиљковић и координаторком Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Стојанком Лекић како би договориле заједнички план активности и деловања у наредном периоду.

Према речима директорке Завода, институционална сарадња је веома важна, а родни механизми морају да сарађују и заједно учествују у планирању и креирању мера, акција и програма у области равноправности полова које спроводи Покрајинска влада и њени извршни органи.

Одбор за равноправност полова као скупштинско радно тело, Женска парламетарна мрежа као неформално тело Скупштине АП Војводине и Завод за равноправност полова као установа коју је основала Скупштина АПВ осим што имају истог оснивача, имају и заједнички циљ, а то је системско и законско унапређење положаја жена у свим областима живота, поштовање начела родне равноправности и људских права, па је тиме оваква сарадња неопходна.


 

Сарадња Завода за равноправност полова и Фонда “Европски послови” АП Војводине

Сарадња Завода за равноправност полова и Фонда “Европски послови” АП Војводине

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић посетила је данас Фонд „Европски послови“ АП Војводине где се састала са директором ове покрајинске установе Александром Симурдићем и његовим сарадницама.
Циљ састанка је био упознавање челника две институације чији је оснивач Скупштина АП Војводине и дефинисање праваца заједничког деловања и сарадње будући да је родна равноправност део европских принципа.
Према речима директорке Малић-Гостовић, која је на састанку представила досадашње активности Завода за равноправност полова, његове резултате и будуће програме, Завод као покрајински родни механизам жели да овом сарадњом са Фондом буде равноправан партнер у европском развоју Покрајине.