Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu u Vojvodini čime je na taj način još 20 porodica steklo uslove za život na selu, a  isto toliko žena je postalo suvlasnica nekretnine.

Konkurs za kupovinu kuća Zavoda za ravnopravnost polova se realizuje od 2015. godine, a osmišljen je sa ciljem da se poveća broj žena vlasnica nekretnine i na taj način unapredi njihovo imovinsko stanje i ekonomski osnaže. Do sada je 313 žena postalo suvlasnica kuće na selu u Vojvodini, a Pokrajinska vlada je za ovaj program iz budžeta izdvojila ukupno 306 miliona dinara.