Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović uručila je u utorak, 28. decembra 2021. godine 48 ugovora u vrednosti od 14.051.250,00 dinara za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkurs Zavoda za ravnopravnost polova prijavilo se 144 preduzetnica iz cele Vojvodine, dok je bespovratna sredstva dobilo 48 privrednih subjekata i to za podršku unapređenja poslovnih kapaciteta, inovacija i projekata u start-up fazi kroz kupovinu mašina, opreme, alata i repromaterijala, kao i za sertifikaciju, standardizaciju i brendiranje proizvoda i usluga.

„Žensko preduzetništvo je svakako značajna tema kojoj će Zavod za ravnopravnost polova u budućnosti posvetiti punu pažnju, a prioritet u narednom periodu će nam biti i žene iz marginalizovanih grupa, kao i one koje otpočinju privatan biznis. Verujemo da će ova mera Pokrajinske vlade imati pozitivne efekte na ekonomsko osnaživanje žena, i njihovo ohrabrivanje da pokrenu sopstveni posao ili dodatno ojačaju, ali i na otklanjanje rodnih stereotipa u društvu da biznis sektor vode samo muškarci.“ – istakla je direktorka Zavoda.

Prema rečima preduzetnice Sandre Kondić iz Futoga koja ima krojačku radionicu, sredstva koja je dobila od Zavoda puno će joj značiti jer se ovim poslom bavi već 17 godina i od tada nije bila u mogućnosti da sebi priušti novu opremu, ali nakon ovakve finansijske podrške narednih dvadeset godina će sigurno moći da radi na dobrim i pravim mašinama.