zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133
Saradnja Zavoda za ravnopravnost polova i Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine

Saradnja Zavoda za ravnopravnost polova i Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović posetila je danas Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodin gde se sastala sa direktorom ove pokrajinske ustanove Aleksandrom Simurdićem i njegovim saradnicama.
Cilj sastanka je bio upoznavanje čelnika dve institucije čiji je osnivač Skupština AP Vojvodine i definisanje pravaca zajedničkog delovanja i saradnje budući da je rodna ravnopravnost deo evropskih principa.
Prema rečima direktorke Malić-Gostović koja je na sastanku predstavila dosadašnje aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova, njegove rezultate i buduće programe, Zavod kao pokrajinski rodni mehanizam želi da ovom saradnjom sa Fondom bude ravnopravan partner u evropskom razvoju Pokrajine.


 

Obuka „Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Obuka „Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Na osnovu rezultata analize Zavoda za ravnopravnost polova o primeni rodno odgovorno budžetiranja (ROB) u lokalnim samoupravama (koje je sprovedeno u 2018. godini), a u kontekstu obaveze svih korisnika javnih sredstava da se do 2020. godine uvede obaveza rodno odgovornog budžetiranja definisane dopunama i izmenama Zakona o budžetskom sistemu iz decembra 2015, Zavod za ravnopravnost polova je tokom 2019. i 2020. godine realizovao obuku „Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“. Glavni cilj obuke bio je upoznati predstavnike/ce lokalne samouprave sa suštinom pojma rodna ravnopravnost i brojnim aspektima u kojima delovanje budžetskih korisnika može da podstakne pozitivne promene i koristi za krajnje korisnike – građane i građanke Srbije.

Obuka je realizovana u 12 opština Vojvodine (Bačkom Petrovcu, Beočinu, Irigu, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Sečnju, Plandištu, Novom Miloševu, Žablju, Žitištu, Subotici i Malom Iđošu) u kojima je učestvovalo 46 žena i 11 muškaraca zaposlenih u lokalnim samoupravama na poslovima finansija i rodne ravnopravnosti. Edukacija zaposlenih imala je za cilj da objasni šta je rodno odgovorno budžetiranje, kako primena rodne analize utiče na javne budžete, odnosno kakav efekat raspodela sredstava iz budžeta ima na živote žena i muškaraca u lokalnoj zajednici, kao i intenziviranje znanja i uključivanje donosioca odluka i zaposlenih u lokalnim administracijama (odeljenja za budžet i finansije), lokalnih rodnih mehanizama i ženskih lokalnih odborničkih mreža u lokalnim skupštinama na teritoriji AP Vojvodine u kreiranje rodno-osetljivih programa i raspodelu budžetskih sredstava u njihovim lokalnim zajednicama.

Rad sa zaposlenima u lokalnim samoupravama ukazao je na potrebu da se organizuju dodatne edukacije koje se tiču uvođenja rodne perspektive u sva strateška dokumenta opštine, sprovede rodna analiza politika lokalnih samouprava, programa i mera koje one donose, kao i uvođenje rodno osetljive statistike i evidencije. Namera je takođe bila paralelno uspostaviti funkcionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost na svim nivoima.

Diskusija i pitanja zaposlenih tokom obuke bila su usmerena na obaveze sektora finansija, pa je konstatovano da ROB zahteva i suštinsku izmenu u procesu budžetiranja i obaveze budžetskog korisnika na diskusiju i dijalog kako bi rodni jaz bio lakše prepoznat, a cilj definisan. Zaposleni su se saglasili da je uvođenje principa ravnopravnosti među polovima, na žene zaposlene u upravi prebacilo samo brigu, a da je odlučivanje i dalje ostalo u telima gde su većinski zastupljeni muškarci. Zaposleni u upravama i dalje očekuju konkretizaciju instrukcija procesa uvođenja ROB-a, u vidu jednostavnih i razumljivih smernica i struktuiranih dokumenata, i navode da bi im primeri iz dobre prakse ostalih samouprava i praktičan pristup tim podacima bio najkorisniji.

U budžetu svih samouprava je mimo plate, najveći deo sredstava usmeren na podršku obrazovanju, kulturi, sportu i socijalnoj pomoći, te je mišljenje da je rodna analiza dokumenata najpotrebnija u tim oblastima. Svi učesnici su imali nepodeljeno mišljenje da do obuke nisu dovoljno dobro razumeli suštinu ROB-a. Smatraju da bi mehaničko uvođenje ravnopravnosti, kao u slučaju izjednačavanja po polovima, moglo dodatno da iskomplikuje pokretanje diskusije o rodnom jazu.


 

Danas je Međunarodni dan seoskih žena

Danas je Međunarodni dan seoskih žena

Danas obeležavamo Međunarodni dan seoskih žena koji je 15. oktobra ustanovljen na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, kada se i naša država obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.

Zavod za ravnopravnost polova ovim povodom želi da skrene pažnju javnosti na položaj žena u ruralnim sredinama i na probleme sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu.

Status žena u ruralnim područjima, a naročito u privredi, nepovoljan je iz godine u godinu i predstavlja ozbiljan problem u oblasti rodne ravnopravnosti u našem društvu, najviše zbog neplaćenog rada. Žene na selu su preopterećene poslovima u domaćinstvu, nemaju uslove za brigu o svom zdravlju, neke od njih nemaju ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje, a u starosti neretko žive na rubu egzistencije jer su im penzije male ili ih uopšte i nemaju.

Žene čine više od polovine radnika u celoj Evropi, no njihov ekonomski doprinos je znatno manji, a situacija je jednaka sa ženama u poljoprivredi. Na primer, više od jedne trećine žena na prostoru Evropske unije je uključeno u proizvodnju hrane, te više od polovine u usluge povezane s proizvodnjom hrane, dok među vlasnicima poljoprivrednih zemljišta u Evropi žene čine svega 29%, dok u Srbiji one čine 12%.

Žene svojim radom čine veliki postotak proizvodnje u poljoprivredi, statistike pokazuju da su one ujedno te koje dobijaju mnogo manje finansijske pomoći i mnogo manje koriste mogućnosti koje nudi poljoprivredna politika. Korisnici mera poljoprivredne politike većinom su poljoprivrednici sa većim poljoprivrednim gazdinstvima, obrazovaniji i mlađi, a to su obično muškarci; dok su žene te koje su manje obrazovane, s manjim farmama i starije životne dobi.

Rešenja ovog nepovoljnog položaja u kom se nalaze žene u ruralnim područjima je pre svega u obrazovanju, informisanosti, ekonomskom osnaživanju i pristupu finansijskim sredstvima.


 

Izložbe preduzetničkih veština žena u Novom Miloševu i Pivnicama 13-14.06.2020.

Izložbe preduzetničkih veština žena u Novom Miloševu i Pivnicama 13-14.06.2020.

Zavod za ravnopravnost polova održaće u subotu i nedelju (13-14.06.2020) dve Izložbe preduzetničkih veština žena u selima Novo Miloševo i Pivnice, na kojima će se predstaviti blizu 30 ženskih seoskih udruženja sa teritorija opština Bečej, Novi Bečej, Žabalj, Ada, Kikinda, Žitište i Bačka Palanka. Posetioci izložbe imaće priliku da vide ručne radove, suvenire i druge rukotvorine udruženja žena iz Vojvodine, kao i da probaju tradicionalne vojvođanske specijalitete.

Izložba u Novom Miloševu biće održana u subotu, 13. juna 2020. godine od 13 do 16 časova (na platou ispred osnovne škole „Dr Đorđe Jovanović), dok će u nedelju, 14. juna na pijaci u Pivnicama u perodu od 10 do 14 časova biti održana druga izložba preduzetničkih veština žena sa sela.

U ime organizatora i pokrovitelja događaja, izložbe će otvoriti direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.

Cilj događaja je skrenuti pažnju javnosti na male lokalne zajednice u Vojvodini i promovisati veštine i potencijale žena sa sela.

Proizvodnja rukotvorina, suvenira i tradicionalne vojvođanske hrane dominantna su delatnost ženskih vojvođanskih udruženja koja može biti perspektivna grana i koja uz minimalna ulaganja može obezbediti samozaposlenje i izvor prihoda za preko hiljadu žena iz svih krajeva Vojvodine.
Ovi proizvodi mogu doprineti turističkoj ponudi kako lokalne zajednice, tako i promociji zemlje i regiona. Koristi koje proizlaze iz samozapošljavanja i razvoja ženskog preduzetništva su nesporne i iz ugla ženskih prava i sa stanovišta ekonomskog rasta i produktivnosti.

Zavod za ravnopravnost polova, kao pokrajinski mehanizam za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Vojvodini, već dugi niz godina, uz podršku Pokrajinske vlade, svojim programima podstiče rad i vidljivost žena sa sela, vodeći se činjenicom da je doprinos žena lokalnoj zajednici neophodan i i dragocen.


 

Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Danas obeležavamo 18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja u znak sećanja na 16, 17. i 18. maj 2015. godine, kada je čak sedam žena u Srbiji ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.

Zavod za ravnopravnost polova, kao jedan od pokrajinskih rodnih mehanizama, ovim povodom želi da istakne da smanjenju nasilja prema ženama najviše doprinosi podizanje društvene svesti o nultoj toleranciji na rodno zasnovano nasilje, kao i pravovremeno reagovanje nadležnih institucija.

U protekle četiri godine Zavod je, uz podršku Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u okviru svojih promotivnih aktivnosti održao informativne sesije o porodičnom i partnerskom nasilju u 34 opštine i seoske sredine Vojvodine kojima je prisustvovalo blizu 2700 žena i muškaraca. Iskustvo je pokazalo da se sa nasiljem u porodici i partnerskom odnosu najviše suočavaju marginalizovane grupe žena, poput žena sa sela, žena sa invaliditetom i Romkinje. One često nemaju lak pristup nadležnim organima, a njihov položaj dodatno otežava i život u manjim seoskim zajednicama koji je podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu ponašanja.

Medijski izveštaji pokazuju da je od početka 2020. godine najmanje 6 žena ubijeno u Srbiji od strane svojih partnera ili člana porodice. Nažalost, precizan broj ubijenih žena teško je utvrditi jer ne postoji zvanična javno dostupna evidencija ubijenih žena, a moguće je i da nisu svi slučajevi dospeli u medije, imajući u vidu vanredno stanje u kome je kretanje bilo ograničeno, a dolazak do informacija otežan. Važno je napomenuti i da strah, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost, povećavaju rizik od intenziviranja nasilja u porodici, koje može dovesti i do tragičnih ishoda.

Nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici, 18. maj, obeležava se od 2017. godine na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije. Odluka je doneta na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja“, koju je potpisima podržalo 8000 građanki i građana u 25 gradova i na zvanični predlog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.


 

Produžen rok konkursa do 15.05.2020.

Produžen rok konkursa do 15.05.2020.

Poštovani,

Obaveštavamo vas da u skladu sa ublažavanjem mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa korone koje je donela Vlada Republike Srbije, Zavod za ravnopravnost polova od danas 21.04.2020. godine nastavlja sa svojim aktivnostima u vezi sa realizacijom „Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Napominjemo da će sve prijave na konkurs koje su stigle na adresu Zavoda do potpune obustave konkursa (20.03.2020.) biti uzete u obzir.

Rok za prijem konkursne dokumentacije je 15. maj 2020. godine.

Nove prijave za konkurs primaće se isključivo putem redovne pošte.

Tekst konkursa, kao i ostalu prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE


 

Potpuna obustava prijema konkursne dokumentacije

Potpuna obustava prijema konkursne dokumentacije

ОBAVEŠTENJE!

Prijem dokumentacije za “Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom” se zbog vanrednih okolnosti u zemlji POTPUNO OBUSTAVLJA.


 

Odlaže se rok za predaju konkursne dokumentacije za kuće

Odlaže se rok za predaju konkursne dokumentacije za kuće

Poštovani/Poštovane,

Budući da su odlukom Vlade Republike Srbije od 17. marta 2020. godine svi šalteri javnih službi na teritoriji zemlje zatvoreni, obaveštavamo one bračne parove koji nisu stigli da apliciraju za „Konkurs za dodelu bespovratnih sresdtava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“, da će prvobitni rok za predaju dokumentacije (3. april 2020.) biti ODLOŽEN do daljnjeg.

Onim bračnim parovima koji su već predali prijavu za konkurs do uvođenja vanrednog stanja, Komisija za pregledanje dokumentacije priznaće učešće na konkursu i neće morati da dostavljaju novu dokumentaciju.

O svim novim merama i odlukama predsednika države i Vlade Republike Srbije, obavestićemo javnost na vreme.

Hvala na razumevanju.


 

Prijave na konkurs samo putem redovne pošte

Prijave na konkurs samo putem redovne pošte

Poštovani/Poštovana,

U skladu sa novonastalom situacijom i Odlukom predsednika države i Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavamo sve učesnike konkursa da prijave na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom dostavljaju isključivo putem REDOVNE POŠTE, dok traje novonastala situacija.

Ukoliko dođe do novih promena, bićete blagovremeno obavešteni.

Hvala na razumevanju!

Оdluka direktorke


 

Raspisan nov konkurs za bračne parove za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

Raspisan nov konkurs za bračne parove za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je osmi po redu “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom” za koji je ove godine iz budžeta Pokrajinske vlade izdvojeno 25 miliona dinara.

Konkurs traje do 3. аprila 2020. godine, а informacije o uslovima učešća na konkursu i obaveznoj dokumentaciji možete videti ОVDE

NAPOMENA: Za sva dodatna pitanja možete se obratiti pismenim putem na imejl adresu: zavod.ravnopravnost@gmail.com