Поводом Дана матерњег језика Завод за равноправност полова и Универзитет у Новом Саду – АЦИМСИ Центар за родне студије промовисаће у суботу 20. фебруара 2016. године књигу “Родни идентитети и интеркултуралност: Критичка анализа афирмативних мера на високошколским институцијама у Србији 2000-2013.” ауторке др Славице Денић.

Промоција ће бити одржана у Централној згради Универзитета у Новом Саду (читаоница), др Зорана Ђинђића 1, од 12.00 до 13.30 часова.

У име издавача присутнима ће се обратити Весна Шијачки, директорка Завода за равноправност полова, а о књизи ће говорити рецензенткиња проф. др Свенка Савић и ауторка Славица Денић.

Ауторка књиге др Славица Денић из угла студија рода анализира резултате Декаде Рома (2000–2013) у Републици Србији, са посебним освртом на резултате афирмативне акције у систему образовања. Афирмативна акција је анализирана кроз све нивое образовања, а посебна пажња је посвећена образовању Рома и Ромкиња у Покрајини Војводини.

Поред статистичких података, у студији су коришћени и резултати добијени теренским истраживањем путем упитника и интервјуа којим су били обухваћени координатори и координаторке за ромска питања, педагошки асистенти и асистенткиње, студенти и студенткиње, као и здравствене медијаторке у Србији у периоду 2013-2014. Рад Славице Денић представља значајан допринос истраживању социјалног положаја Рома и Ромкиња у савременој Србији, а будући да значајну пажњу посвећује положају Ромкиња у образовном систему, она је веома драгоцена и са становишта студија рода.

Интердисциплинарни постдипломски програм Центра за родне студије већ 12 година представља нуклеус ширења теоријских идеја и метода о потреби промене академске парадигме, а чији је циљ стварање академске елите за теоријско промишљање о родним питањима повезаним са другим компонентама идентитета (као што су етнички, национални, верски, сексуални и други). То је, за сада, једини академски програм у Србији на основу којег се стиче звање мастер и доктор родних студија, а на основу акредитованог мастер и докторског програма.

У оквиру промоције књиге студенткињама Школе ромологије биће уручени сертификати.

Ово је шеста књига из едиције „Роза Луксембург“ коју је Завод за равноправност полова посветио докторским и мастер радовима на тему родне равноправности са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који/е се баве родним политикама.