U serijalu “Građanin” Radio-televizije Srbije, koji je posvećen životu nacionalnih manjina u Srbiji, emitovan je prilog o aktivnostima Zavoda za ravnopravnost polova kada je u pitanju unapređenje položaja žena iz nacionalnih manjina u Vojvodini.