Povodom Dana maternjeg jezika Zavod za ravnopravnost polova i Univerzitet u Novom Sadu – ACIMSI Centar za rodne studije promovisali su u subotu 20. februara 2016. godine knjigu dr Slavice Denić “Rodni identiteti i interkulturalnost: Kritička analiza afirmativnih mera na visokoškolskim institucijama u Srbiji 2000-2013.”

Dan maternjeg jezika se već dve decenije obeležava u svetu s ciljem da se skrene pažnja široke svetske javnosti na važnost očuvanja maternjih jezika, pre svega onih koji nemaju veliki broj govornih predstavnika, i tako umanji proces umiranja i gubljenja jezika u svetu. Jedan od takvih jezika je i romski jezik.

U uvodnom izlaganju dr Svenka Savić, profesorka emeritus, naglasila je važnost poimanja maternjeg jezika kao višeslojnog pojma (pored povezanosti sa nacionalnim i verskim identitetima). Primer upotrebe romskog jezika u Srbiji jasno pokazuje da jezički-nacionalni-verski identiteti ne moraju nužno biti istoznačni: neki Romi i Romkinje pripadaju romskoj zajednici, a izjašnjavaju se da im je jezik većinskog naroda maternji (srpski, ili neki od jezika nacionalnih manjina); pri tom mogu pripadati različitim religijskim (i konfesionalnim) zajednicama. Ovi empirijski podaci utiču za redefinisanje pojma maternjeg jezika u službenoj upotrebi kod nas i upućuju na preformulaciju teorijskih razmišljanja o maternjem jeziku: maternji jezik je promenljiv i jedna osoba može imati više maternjih jezika. Nažalost, zakonodavna i edukativna praksa na univerzitetima u Srbiji ne prate ove teorijske novine u nauci o jeziku.

U ime izdavača knjige prisutnima se obratila Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova istakavši da je osnovna namera izdavačke delatanosti Zavoda da promoviše stručnjake i stručnjakinje u oblasti rodne ravnopravnosti. Objavljivanje publikacija iz ove oblasti ima za cilj da ponudi fond literature i znanja o ženama i popuni tradicionalne praznine u obrazovanju, kao i da afirmiše značajna dostignuća i doprinose žena u najrazličitijim oblastima života. Kako je rekla, autorka Slavica Denić ispunila je očekivanja i Centra za rodne studije i Zavoda, i na najadekvatniji način svojim ličnim primerom i stečenim akademskim zvanjem pokazala da je obrazovanje svakako ključno za napredak romske zajednice.

 

„Postoji nekoliko razloga zašto je Zavod izdavač ovog doktorskog rada. Pre svega, tema rada korespondira sa programskim aktivnostima Zavoda i drugo, predstavlja trajno svedočanstvo o tome kakve su rezultate donele afirmativne mere i u kom pravcu ih je moguće inovirati“, izjavila je direktorka Vesna Šijački.

Autorka knjige dr Slavica Denić iz ugla studija roda analizira rezultate Dekade Roma (2000–2013) u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na rezultate afirmativne akcije u sistemu obrazovanja. Afirmativna akcija je analizirana kroz sve nivoe obrazovanja, a posebna pažnja je posvećena obrazovanju Roma i Romkinja u Pokrajini Vojvodini. Pored statističkih podataka, u studiji su korišćeni i rezultati dobijeni terenskim istraživanjem putem upitnika i intervjua kojim su bili obuhvaćeni koordinatori i koordinatorke za romska pitanja, pedagoški asistenti i asistentkinje, studenti i studentkinje, kao i zdravstvene medijatorke u Srbiji u periodu 2013-2014.

“Rad Slavice Denić predstavlja značajan doprinos istraživanju socijalnog položaja Roma i Romkinja u savremenoj Srbiji, a budući da značajnu pažnju posvećuje položaju Romkinja u obrazovnom sistemu, ona je veoma dragocena i sa stanovišta studija roda”, istakla je recenzentkinja knjige dr Biljana Sikimić.

U okviru promocije knjige studentkinjama Škole romologije 12 uručeni su sertifikati i poklonjene knjige Slavice Denić. Školu romologije organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Udruženje “Ženske studije i isitraživanja”, a nastavom rukovodi dr Svenka Savić, profesorka emeritus. Program ostvaruju romske i neromske istraživačice, čime je nastavljena postojeća praksa afirmacije romske intelektualne elite u akdemskoj zajednici.

Organizacija Dana maternjeg jezika Zavoda za ravnopravnost polova i ACIMSI Centra za rodne studije pokazuje ustaljenu saradnju na afirmaciji završnih radova studentkinja Rodnih studija.

Knjiga dr Slavice Denić je šesta knjiga iz edicije „Roza Luksemburg“ koju je Zavod za ravnopravnost polova posvetio doktorskim i master radovima na temu rodne ravnopravnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji/e se bave rodnim politikama.

U okviru edicije objavljeno je tri doktorska i tri master rada.