Поводом Дана матерњег језика Завод за равноправност полова и Универзитет у Новом Саду – АЦИМСИ Центар за родне студије промовисали су у суботу 20. фебруара 2016. године књигу др Славице Денић “Родни идентитети и интеркултуралност: Критичка анализа афирмативних мера на високошколским институцијама у Србији 2000-2013.”

Дан матерњег језика се већ две деценије обележава у свету с циљем да се скрене пажња широке светске јавности на важност очувања матерњих језика, пре свега оних који немају велики број говорних представника, и тако умањи процес умирања и губљења језика у свету. Један од таквих језика је и ромски језик.

У уводном излагању др Свенка Савић, професорка емеритус, нагласила је важност поимања матерњег језика као вишеслојног појма (поред повезаности са националним и верским идентитетима). Пример употребе ромског језика у Србији јасно показује да језички-национални-верски идентитети не морају нужно бити истозначни: неки Роми и Ромкиње припадају ромској заједници, а изјашњавају се да им је језик већинског народа матерњи (српски, или неки од језика националних мањина); при том могу припадати различитим религијским (и конфесионалним) заједницама. Ови емпиријски подаци утичу за редефинисање појма матерњег језика у службеној употреби код нас и упућују на преформулацију теоријских размишљања о матерњем језику: матерњи језик је променљив и једна особа може имати више матерњих језика. Нажалост, законодавна и едукативна пракса на универзитетима у Србији не прате ове теоријске новине у науци о језику.

У име издавача књиге присутнима се обратила Весна Шијачки, директорка Завода за равноправност полова истакавши да је основна намера издавачке делатаности Завода да промовише стручњаке и стручњакиње у области родне равноправности. Објављивање публикација из ове области има за циљ да понуди фонд литературе и знања о женама и попуни традиционалне празнине у образовању, као и да афирмише значајна достигнућа и доприносе жена у најразличитијим областима живота. Како је рекла, ауторка Славица Денић испунила је очекивања и Центра за родне студије и Завода, и на најадекватнији начин својим личним примером и стеченим академским звањем показала да је образовање свакако кључно за напредак ромске заједнице.

 

„Постоји неколико разлога зашто је Завод издавач овог докторског рада. Пре свега, тема рада кореспондира са програмским активностима Завода и друго, представља трајно сведочанство о томе какве су резултате донеле афирмативне мере и у ком правцу их је могуће иновирати“, изјавила је директорка Весна Шијачки.

Ауторка књиге др Славица Денић из угла студија рода анализира резултате Декаде Рома (2000–2013) у Републици Србији, са посебним освртом на резултате афирмативне акције у систему образовања. Афирмативна акција је анализирана кроз све нивое образовања, а посебна пажња је посвећена образовању Рома и Ромкиња у Покрајини Војводини. Поред статистичких података, у студији су коришћени и резултати добијени теренским истраживањем путем упитника и интервјуа којим су били обухваћени координатори и координаторке за ромска питања, педагошки асистенти и асистенткиње, студенти и студенткиње, као и здравствене медијаторке у Србији у периоду 2013-2014.

“Рад Славице Денић представља значајан допринос истраживању социјалног положаја Рома и Ромкиња у савременој Србији, а будући да значајну пажњу посвећује положају Ромкиња у образовном систему, она је веома драгоцена и са становишта студија рода”, истакла је рецензенткиња књиге др Биљана Сикимић.

У оквиру промоције књиге студенткињама Школе ромологије 12 уручени су сертификати и поклоњене књиге Славице Денић. Школу ромологије организују Универзитет у Новом Саду и Удружење “Женске студије и иситраживања”, а наставом руководи др Свенка Савић, професорка емеритус. Програм остварују ромске и неромске истраживачице, чиме је настављена постојећа пракса афирмације ромске интелектуалне елите у акдемској заједници.

Организација Дана матерњег језика Завода за равноправност полова и АЦИМСИ Центра за родне студије показује устаљену сарадњу на афирмацији завршних радова студенткиња Родних студија.

Књига др Славице Денић је шеста књига из едиције „Роза Луксембург“ коју је Завод за равноправност полова посветио докторским и мастер радовима на тему родне равноправности са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који/е се баве родним политикама.

У оквиру едиције објављено је три докторска и три мастер рада.