Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović dala je izjavu za Javni servis Radio-televizije Srbije povodom raspisanog Konkursa za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine.
Osnovna ideja konkursa je afirmisati žene i ženska udruženja iz nacionalnih manjina i njihove potencijale u delatnostima kojima se bave, odnosno podići kapacitete i ekonomski ih osnažiti.
Prilog je emitovan 4. marta 2017. godine u Dnevniku 2, RTS-a (19:38 minut)