Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović učestvovale su na dvodnevnom seminaru FEMICID I PRIPREMA AKCIONOG PLANA ZA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILjA PREMA ŽENAMA 7. i 8. novembra 2022. godine u Vrdniku.

Seminar je održan za članove i članice tima Mreže „Život bez nasilja“ koju čine predstavnici i predstavnice pokrajinskih organa, ustanova i zavoda sa ciljem planiranja aktivnosti u okviru obeležavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ i podizanja društvene svesti javnosti o problemu nasilja prema ženama.

U okviru seminara predstavljena je i uloga Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu u zaštiti od nasilja, izazovima u radu i značaju međusektorske saradnje. Predstavnice Centra za socijalni rad iz Kikinde predstavile su svoje aktivnosti i procedure u postupanju kada se radi o nasilju u porodici, kao i sve prepreke i poteškoće sa kojima se svakodnevno susreću u radu.

Ovo je treći sastanak koordinacionog tima od početka 2022. godine i nakon izrađenog Strateškog plana Mreže u junu 2022. godine, kreiran je i Akcioni plan za period 2022-2023. godine koji predviđa niz aktivnosti u unapređenju  kapaciteta same mreže, ali i aktivnosti na prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Seminar je održan pod pokroviteljstvom UN Women, a predavanja i radionice održale su konsultantkinje Biljana Janjić i dr Kosana Beker koje su ovom prilikom predstavile rezultate istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“.

Mreža „Život bez nasilja” okuplja različite pokrajinske institucije koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2004. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana sa namerom da podstiče unapređivanje rada institucija i opštinskih timova za borbu protiv nasilja putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.