U utorak, 22. novembar u 11h, u press sala Pokrajinske vlade biće održana konferencija za novinare povodom početka globalne Kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Na konferenciji će govoriti:

Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Svetlana Selaković, pomoćnica za ravnopravnost polova i demografiju

Diana Milović, direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova

Na konferenciji će biti predstavljene aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova tokom Kampanje.

Međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava simbolično povezujući problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima.

Kampanja treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Poražavajući su podaci da svaka četvrta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja.

U kampanju se svake godine uključuju pojedinci/pojedinke i grupe širom sveta koji zahtevaju eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama kroz:

Podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
Jačanje aktivnosti na lokalnom nivou;
Povezivanje lokalnih i međunarodnih aktivnosti;
Uspostavljanje foruma za dijalog i razmenu strategija delovanja;
Vršenje pritiska na vlade da sprovedu obaveze na osnovu domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata;
Pružanje solidarnosti aktivistima/aktivistkinjama širom sveta.