Na osnovu člana 19 Statuta Zavoda za ravnopravnost polova, a u skladu sa Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br.207/2017. koji je raspisao Zavod za ravnopravnost polova i objavio 05.07.2017. godine, Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 204/2017. od 23.06.2017. godine, Izmenom i dopunom pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 310/2017. od 12.10.2017. godine kao i na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 381/2017 od 28.11.2017. godine, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova donela je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Odluku možete pogledati ОVDE
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava bračnim parovima – 15.12.2017
Izmena i dopuna Odluke o dodeli sredstava bračnim parovima – 27.12.2017.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršti na sledeći način:

  • Potrebno je da se obratite pismenim putem na imejl adresu Zavoda: zavod.ravnopravnost@gmail.com
  • Nakon toga će Vam biti određen datum i termin za dolazak u prostorije Zavoda
  • Uvid može izvršiti samo bračni/vanbračni par koji je podneo prijavu na Konkurs, uz ličnu kartu

ROK ZA UVID U DOKUMENTACIJU JE PETAK, 15.12.2017.