Zavod za ravnopravnost polova obeležio je ovogodišnju kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” nizom predavanja po opštinama u Vojvodini koja su za cilj imala informisanje žena o tome šta je rodno zasnovano nasilje, kako ga prepoznati, koji je pravni okvir zaštite od nasilja, kao i koje nove zakonske mere donosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

U periodu od 27. novembra do 5. decembra 2017. godine Zavod za ravnopravnost polova je sproveo lokalnu Kampanju „Kroz život bez nasilja!” putem edukativnih tribina u 6 opština i gradova Vojvodine: u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Staroj Pazovi, Irigu, Inđiji i Novom Sadu.

Uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji su obezbedili podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca lokalnih policijskih stanica i uprava, Centara za socijalni rad, tužilaštva, domova zdravlja.
Predavanje o tome koje sve vrste nasilja postoje, zašto se muško nasilje dešava, ko su nasilnici, kao i koji su mehanizmi zaštite žena u situaciji nasilja održali su Milena Dujović, porodična savetnica, mr Miroslava Vučetić Ćirić, psihološkinja i psihoterapeutkinja iz Centra za socijalni rad Novi Sad, Dejan Ukropina, advokat i Daliborka Vojvodić Tomović, koordinatorka za nasilje u porodici u Policijskoj upravi Novi Sad.

Predavanja su okupila ukupno 356 žena i muškaraca.

Sprovedene aktivnosti Zavoda realizovane su u okviru pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine, a namera je da se institucije obavežu na informisanje javnosti o merama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja, da reaguju i ovaj problem uvrste u javne politike jer nasilje prevazilazi privatni i porodični prostor.