Na zahtev Odeljenja za demokratizaciju, ljudska prava i nediskriminaciju Misije OEBS u Srbiji, u Skupštini AP Vojvodine 1. februara 2017. godine održan je radni sastanak delegacije OEBS na čelu sa Lesli Hes, višom savetnicom za ljudska prava i nediskriminaciju i predstavnica pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Delegaciju su primile pomoćnica za demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović.

 

Tema sastanka bila je predstavljanje rada pokrajinskih rodnih mehanizama i programskih aktivnosti Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu, kao i mogućnost dalje zajedničke saradnje.

U delegaciji OEBS-a su osim gospođe Hes bile prisutne i savetnica za program manjina Jelena Jokanović, savetnica za oblast rodne ravnopravnosti Zorana Antonijević i savetnica za upravu i lokalnu samoupravu Maja Milić. One su prisutne upoznale sa aktivnostima ove organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti, istakavši program mentorstva za žene sa ciljem podrške profesionalnom angažmanu žena, aktivnosti na uvođenju rodne ravnopravnosti u visoko obrazovanje i istraživačke aktivnosti.