Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je u sredu, 15. decembra 2021. godine u Domu kulture u Šimanovcima na tribini pod nazivom “Prevencija nasilja nad ženama”.

Tribina je održana u okviru projekta “Zajedno smo jače” koji za cilj ima otvaranje lokalne kancelarije na teritoriji opštine Beočin za pružanje podrške ženama u situaciji nasilja, kao i razvijanje svih raspoloživih mehanizama u lokalnoj sredini kada je ovaj društveni problem u pitanju.

Projekat realizuje Udruženja žena “Gorska ruža” iz Rakovca uz finansijsku podršku Zavoda za ravnopravnost polova.

Udruženja žena sa sela poput rakovačke “Gorske ruže”, “Šimanovčanki” i “Sremica” iz Pećinaca su veoma važne u svojim lokalnim sredinama jer mogu biti posrednik između žena koje su potencijalno u riziku od nasilja ili onih koje su veće preživale nasilje, s jedne strane i prve dostupne pomoći na lokalnom nivou, s druge strane. Ponekad su one te koje mogu biti prve u ovom lancu podrške i zato je važno da budu osnažene i dobro informisane.” – istakla je direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović.

Tribina je održana u saradnji sa opštinom Pećinci i  Udruženjem žena “Šimanovčanke”, a pored direktorke Zavoda obratile su se i predsednica Skupštine Opštine Pećinci Dubravka Kovačević-Subotički i direktorka Centra za socijalni rad – Pećinci Biljana Jovičić.