Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović posetila je u utorak 24. januara 2017. godine Hrvatsko nacionalno vijeće u Subotici. Tom prilikom ona se sastala sa predsednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća Slavenom Bačićem i njegovim saradnicama i saradnicima.

Sastanak je održan sa ciljem ostvarivanja zajedničke saradnje koja bi unapredila položaj žena iz nacionalnih manjina i otvorila mogućnost daljeg povezivanja i udruživanja sa matičnim zemljama. Osnovna ideja je afirmisati žene i ženska udruženja iz nacionalnih manjina i njihove potencijale u delatnostima kojima se bave.

Direktorka Zavoda Diana Milović istakla je da su žene iz nacionalnih manjina dvostruko marginalizovane – i kao žene i kao pripadnice manjina, i da je neophodno utvrditi koja vrsta podrške im je najpotrebnija kako bi se one osnažile u većinskoj zajednici.

“Manjinske nacionalne zajednice će uvek imati podršku Zavoda za ravnopravnost polova, Pokrajinske vlade i rodnih mehanizama, a naša namera je da ovu saradnju podignemo kako na nivo institucionalne međunarodne saradnje, tako i na nivo vlada koje su matične zemlje pripadnicima nacionalnih manjina. Cilj nam je da postignemo konkretnu saradnju između dve Vlade u ekonomskom i svim drugim vidovima osnaživanja položaja nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Srbije. Naš sledeći korak je poseta Uredu za ravnopravnost spolova koji kao rodni mehanizam deluje u okviru Vlade Republike Hrvatske. Namera je da utvrdimo zajedničke kapacitete i mogućnost saradnje za unapređenje položaja žena iz manjinskih zajednica”, rekla je direktorka Zavoda.

Predsednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić, govoreći o položaju žena u njihovoj manjinskoj zajednici, napomenuo je da iako njihovo Vijeće u svom sastavu ima više žena nego što je to zakonskim kvotama propisano i da je u okviru njega formirano Poverenstvo za rodnu ravnopravnost, da su interni akti rodno diferencirani – ipak nedostaju praktični koraci ka afirmisanju rodne ravnopravnosti i podrška državnih rodnih mehanizama.

Predsednica Poverenstva za rodnu ravnopravnost Hrvojka Stantić istakla je da je i dalje veoma važno raditi na osnaživanju žena iz manjinskih zajednica da se uključe na rukovodeća mesta i celokupan proces odlučivanja jer bez toga nema prave i suštinske rodne ravnopravnosti.

Na kraju sastanka dogovorena je buduća saradnja kroz zajedničke projekte.