Завод за равноправност полова и АЦИМСИ – Центар за родне студије УНС, организују промоцију књиге Анкице Драгин &qуот;Животна прича као метод бележења родних аспеката историје жена: Мађарица са Телепа&qуот; у четвртак, 19. маја 2016. године са почетком у 18 часова.

Промоција ће бити одржана у Мултимедијалној сали (ИИ спрат/13) у Централној згради Универзитета у Новом Саду (др Зорана Ђинђића 1).

О књизи ће говорити Весна Шијачки, директорка Завода, Свенка Савић, координаторка Центра за родне студије, Биљана Сикимић, рецензенткиња, Верона Уборњи, актерка животне приче у књизи и ауторка Анкица Драгин. ауторка.

Публикација је настала као део истраживања у оквиру пројекта прикупљања и публиковања животних прича жена из мањинских заједница на подручју Војводине и представља значајан и вредан допринос овом истраживању. Животна прича Мађарице с Телепа Вероне Уборњи, сагледава се и истражује са феминистичког становишта као сведочење о женском животу у мушком свету, као и његов шири социо-културни контекст који сачињавају распрострањеност и историја мађарске заједнице у Војводини и сажет приказ социо-културних одлика и историјске судбине новосадског насеља Телеп, као и особеност реформатске цркве којој испитаница припада.

Књига Анкице Драгин је седма публикација из едиције „Роза Луксембург“ коју је Завод за равноправност полова посветио докторским и мастер радовима на тему родне равноправности са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који/е се баве родним политикама.

Настала у сарадњи са Центром за родне студије Универзитета у Новом Саду, едиција је осмишљена са циљем да пружи подршку образовном капацитету акредитованог докторског и мастер програма у Србији и на тај начин буде доступна стручној и широј јавности.

У оквиру едиције „Роза Луксембург“ објављена су три докторска и четири мастер рада.

Издавачка делатност, као основна делатност Завода за равноправност полова, је трајни, аутентични запис програма и пројеката које креира и релизује. Основна намера издавачке делатаности је да промовише стручњаке и стручњакиње у области родне равноправности. Објављивање публикација из ове области има за циљ да понуди фонд литературе и знања о женама и попуни традиционалне празнине у образовању, као и да афирмише значајна достигнућа и доприносе жена у најразличитијим областима живота. Подељена је у неколико едиција.

Прва, под називом „Роза Швимер“ обухвата студије и радове који анализирају законе, стратегије и политике родне равноправности.

Друга значајна едиција под називом „Милева Марић Ајнштајн“ бележи резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање афирмативних мера за одређену друштвену групу.

Едиција „Клара Цеткин“ сведочи о едукативним програмима, и она обухвата приручнике, брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и курсева. На тај начин сензибилишемо академску заједницу, медије и ширу јавност за вредносни концепт родне равноправности.

Ценећи стваралачки потенцијал жена с једне стране, а са друге недовољну промоцију њихових радова и домета, покренута је и едиција „Милена Павловић Барили“ која сведочи о присуству жена савременица на друштвеној и уметничкој сцени, али и кроз историју цивилизације.

Интердисциплинарни постдипломски програм Центра за родне студије већ 12 година представља нуклеус ширења теоријских идеја и метода о потреби промене академске парадигме, а чији је циљ стварање академске елите за теоријско промишљање о родним питањима повезаним са другим компонентама идентитета (као што су етнички, национални, верски, сексуални и други). То је, за сада, једини академски програм у Србији на основу којег се стиче звање мастер и доктор родних студија, а на основу акредитованог мастер и докторског програма.