Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci – 11. februara, Zavod za ravnopravnost podseća javnost da iako žene danas čine manje od 30 odsto istraživača širom sveta, one često predvode zahtevna i revolucionarna istraživanja koja imaju ogroman uticaj na razvoj čovečanstva i društva uopšte. U Srbiji podaci govore da među zaposlenima u oblasti istraživanja i razvoja dominiraju žene sa 51%, i da je najveće učešće istraživačica u medicinskim naukama (58,6%), dok ih je najmanje u inženjeringu i tehnologiji (40%). Ovakvi podaci govore da u našem društvu i dalje postoje rodni stereotipi kada je u pitanju izbor profesije i zanimanja, te je u tom smislu važno promovisati uspešne žene u nauci, a devojčice podsticati da od najranijeg uzrasta razvijaju svoja interesovanja.

Zavod za ravnopravnost polova od 2006. godine u okviru svoje izdavačke delatnosti objavljuje doktorske i master radove koji promovišu naučnoistraživački rad i postignuća žena, sa ciljem da predstavi žene iz akademske zajednice i afirmiše studentkinje, naučnice i druge stručnjakinje koje se bave rodnim politikama. Na ovaj način Zavod pruža svoj doprinos širenju vidljivosti žena u nauci predstavljajući njihove obrazovne i istraživačke kapacitete.

Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović prisustvovala je svečanosti na temu “Naučnice govore” u organizaciji novoosnovanog Udruženja naučnica Srbije “Srna”, koje je tom prilikom predstavilo svoj rad i mlade naučnice koje su za svoj istraživački rad i druge poduhvate dobile priznanja kako domaćih institcija i fondacija, tako i međunarodnih kompanija.

Direktorka Zavoda je ovom prilikom izrazila nadu u buduću saradnju Zavoda i Udruženja “Srna” kroz nove projekte i poduhvate koji će afirmisati naučnice i uspešne istraživačice.