Поводом Међународног дана жена и девојака у науци, Завод за равноправност подсећа јавност да иако жене данас чине мање од 30 одсто истраживача широм света, оне често предводе захтевна и револуционарна истраживања која имају огроман утицај на развој човечанства и друштва уопште. Глобално, жене су и даље мање плаћене за свој научноистраживачки рад, ређе напредују, добијају мање пројеката и чешће напуштају каријеру у науци од мушкараца који су једнако квалификовани.

Према извештају Међународне организације рада, број жена у Србији са универзитетским дипломама у СТЕМ пољима је 43 процента. Како се наводи, само у пољу математике је више жена него мушкараца, али разлог за то је што се жене опредељују да предају у школама. У инжењерству их има мање од 40 одсто, а у технологији чине ни трећину. Сматра се да су главни разлози да оволико мали број девојака бира СТЕМ студије устаљени родни стереотипи који девојке удаљавају од ових области. Овај међународни дан има за циљ, да подстакне више жена и девојака да се посвете каријери у науци, те је у том смислу важно промовисати успешне жене у науци, а девојчице подстицати да од најранијег узраста развијају своја интересовања.

Ове године, Међународни дан жена и девојака у науци, гледано глобално, фокусиран је на улогу жена и девојака и науке у вези са циљевима одрживог развоја, а који се односе на питања приступачне и чисте енергије, иновација и инфраструктуре, чисте воде и санације, индустрије, одрживости градова и заједнице и средстава имплементације. На тај начин овај дан има за циљ да повеже међународну заједницу са женама и девојкама у науци, јачајући везе између науке, политике и друштва за стратегије оријентисане ка будућности.

Завод за равноправност полова од 2006. године у оквиру своје издавачке делатности објављује докторске и мастер радове који промовишу научноистраживачки рад и постигнућа жена, са циљем да представи жене из академске заједнице и афирмише студенткиње, научнице и друге стручњакиње које се баве родним политикама. На овај начин публиковано је 44 рада чије ауторке су научнице и истраживачице, а које својим резултатима доприносе ширењу видљивости жена у науци представљајући њихове образовне и истраживачке капацитете.