Поводом Међународног дана жена и девојaка у науци – 11. фебруара, Завод за равноправност подсећа јавност да иако жене данас чине мање од 30 одсто истраживача широм света, оне често предводе захтевна и револуционарна истраживања која имају огроман утицај на развој човечанства и друштва уопште. У Србији подаци говоре да међу запосленима у области истраживања и развоја доминирају жене са 51%, и да је највеће учешће истраживачица у медицинским наукама (58,6%), док их је најмање у инжењерингу и технологији (40%). Овакви подаци говоре да у нашем друштву и даље постоје родни стереотипи када је у питању избор професије и занимања, те је у том смислу важно промовисати успешне жене у науци, а девојчице подстицати да од најранијег узраста развијају своја интересовања.

Завод за равноправност полова од 2006. године у оквиру своје издавачке делатности објављује докторске и мастер радове који промовишу научноистраживачки рад и постигнућа жена, са циљем да представи жене из академске заједнице и афирмише студенткиње, научнице и друге стручњакиње које се баве родним политикама. На овај начин Завод пружа свој допринос ширењу видљивости жена у науци представљајући њихове образовне и истраживачке капацитете.

Поводом Међународног дана жена и девојака у науци, директорка Завода Станислава Малић-Гостовић присуствовала је свечаности на тему “Научнице говоре” у организацији новооснованог Удружења научница Србије “Срна”, које је том приликом представило свој рад и младе научнице које су за свој истраживачки рад и друге подухвате добиле признања како домаћих институција и фондација, тако и међународних компанија.

Директорка Завода је овом приликом изразила наду у будућу сарадњу Завода и Удружења “Срна” кроз нове пројекте и подухвате који ће афирмисати научнице и успешне истраживачице.